PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Головні складові професійної компетентності викладачів
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Головні складові професійної компетентності викладачів


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Головні складові професійної компетентності викладачів


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Виступ методиста НМЦ ПТО Короп Т.С.
Описание слайда:

Виступ методиста НМЦ ПТО Короп Т.С.

№ слайда 2 Нормативна база Наказ МОН № 665 від 01.06.13 р. «Про затвердження кваліфікаційни
Описание слайда:

Нормативна база Наказ МОН № 665 від 01.06.13 р. «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів»

№ слайда 3 Професійна компетентністьПрофесійна компетентність - якість дій працівника,
Описание слайда:

Професійна компетентністьПрофесійна компетентність - якість дій працівника, що забезпечує ефективність вирішення професійно-педагогічних проблем і типових професійних завдань, які виникають у реальних ситуаціях педагогічної чи науково-педагогічної діяльності; володіння освітніми технологіями, технологіями педагогічної діагностики (опитування, індивідуальні та групові інтерв’ю); впровадження у практику ідей сучасної педагогіки, методів навчання та викладання навчальних дисциплін і предметів.

№ слайда 4 Інформаційна компетентністьІнформаційна компетентність - якість дій працівн
Описание слайда:

Інформаційна компетентністьІнформаційна компетентність - якість дій працівника, що забезпечують ефективний пошук, структурування інформації, її адаптацію до особливостей педагогічного процесу; кваліфікована робота з різними інформаційними ресурсами, професійними інструментами, готовими програмно-методичними комплексами; готовність до ведення дистанційної освітньої діяльності, використання комп’ютерних і мультимедійних технологій, цифрових освітніх ресурсів в освітньому процесі, ведення документації навчального закладу на електронних носіях.

№ слайда 5 Комунікативна компетентністьКомунікативна компетентність - якість дії праці
Описание слайда:

Комунікативна компетентністьКомунікативна компетентність - якість дії працівника, що забезпечує ефективний прямий та зворотній зв’язок з особою, яка навчається; володіння державною мовою, грамотним усним та писемним діловим мовленням, ораторським мистецтвом, професійним етикетом, а також навичками публічної презентації результатів роботи, вміннями обирати відповідні форми і методи презентації.

№ слайда 6 Правова компетентністьПравова компетентність - якість дії працівника, що за
Описание слайда:

Правова компетентністьПравова компетентність - якість дії працівника, що забезпечує ефективне використання у професійній діяльності законодавчих та інших нормативних документів органів державної влади для вирішення відповідних професійних завдань.

№ слайда 7 14. ВИКЛАДАЧ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ(Код КП - 2351.2)Завдання
Описание слайда:

14. ВИКЛАДАЧ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ(Код КП - 2351.2)Завдання та обов'язки. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчальної дисципліни. Проводить навчальні заняття згідно з розподілом навчального навантаження, використовує різноманітні прийоми, методи й засоби навчання. Відповідає за комплексно-методичне забезпечення навчальної дисципліни, яку він викладає. Розробляє робочі навчальні плани і програми. Формує в учнів загальну культуру, готує їх до застосування отриманих знань у практичній діяльності, організовує і контролює їх самостійну роботу. Веде в установленому порядку навчальну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів. Підвищує професійну і педагогічну кваліфікацію, вивчає та застосовує у практичній роботі досягнення педагогіки та інформаційних технологій. У встановленому порядку проходить атестацію. Бере участь у роботі педагогічної ради. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

№ слайда 8 ВИКЛАДАЧ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУПовинен знати: Закони України,
Описание слайда:

ВИКЛАДАЧ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУПовинен знати: Закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, методику організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, основи педагогіки, психології та вікової фізіології, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони праці та пожежної безпеки.

№ слайда 9 Кваліфікаційні вимоги до викладача ПТНЗВикладач вищої категорії професійно-техні
Описание слайда:

Кваліфікаційні вимоги до викладача ПТНЗВикладач вищої категорії професійно-технічного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Професійна освіта» або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка. Стаж роботи викладачем І категорії у навчальному закладі – не менше 2 років.Викладач І категорії професійно-технічного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Професійна освіта» або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка. Стаж роботи викладачем II категорії у навчальному закладі – не менше 2 років.Викладач II категорії професійно-технічного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) «Професійна освіта» або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка. Стаж роботи викладачем у навчальному закладі – не менше 1 року.Викладач професійно-технічного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Професійна освіта» або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка. Без вимог до стажу роботи.

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru