PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Обществознания / Коллектив и личность
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Коллектив и личность


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Коллектив и личность


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Колектив і особистість
Описание слайда:

Колектив і особистість

№ слайда 2 Є стара мудра приказка: «Посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш характер – пожнеш
Описание слайда:

Є стара мудра приказка: «Посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш характер – пожнеш долю». До неї, спираючись на сучасну психологію, можна додати: «Посієш колектив – пожнеш особистість». Яким стане наше суспільство завтра залежить від того, чи виростуть повноцінними, потрібними українській нації особистостями сьогоднішні школярі.

№ слайда 3 Проблеми організації колективу не втратили актуальності і в сучасних умовах, бо
Описание слайда:

Проблеми організації колективу не втратили актуальності і в сучасних умовах, бо організація колективу впливає на формування громадської думки його членів і формування особистості в цілому. «Виховати людину, - писав А.С. Макаренко, - значить виховати перспективні шляхи досягнення завтрашньої радості». А.С. Макаренко

№ слайда 4 Поняття “Колектив” може бути зведене до наступних ознак: а) з’єднання індивідів
Описание слайда:

Поняття “Колектив” може бути зведене до наступних ознак: а) з’єднання індивідів на основі загальних задач; б) спільність дії і взаємодопомога; в) сталість контакту; г) відома організація

№ слайда 5 В умовах демократизації виховання, дотримання прав і свобод людини питання про в
Описание слайда:

В умовах демократизації виховання, дотримання прав і свобод людини питання про взаємини колективу й особистості набуває особливої гостроти. Протягом багатьох десятиліть вважалося, що особистість повинна безумовно підкорятися колективу. Тотальна колективізація особистості спричинила втрату нею індивідуальності, набуття положення «гвинтика». Сьогодні вітчизняна наука, опираючись на глибинні філософські концепції людини і досвід світової педагогічної думки, шукає нові рішення проблеми формування особистості учня шляхом впливу на колектив. Кожна людина більшою чи меншою мірою прагне самоствердитися в колективі, посісти в ньому найзручніше місце.

№ слайда 6 Школярі, майбутні члени колективу, відрізняються один від одного станом здоров'я
Описание слайда:

Школярі, майбутні члени колективу, відрізняються один від одного станом здоров'я, зовнішністю, рисами характеру, ступенем товариськості, знаннями, уміннями, багатьма іншими рисами і якостями. Тому вони викликають неоднакову реакцію з боку товаришів і по-різному входять до системи колективних відносин. Суттєво залежить входження особистості в колектив від її індивідуального соціального досвіду, який визначає характер суджень учня, систему його ціннісних орієнтацій, лінію поведінки.

№ слайда 7 Характер взаємин особистості і колективу зумовлений не лише якостями особистості
Описание слайда:

Характер взаємин особистості і колективу зумовлений не лише якостями особистості, а й особливостями колективу. Одноманітність діяльності й вузький діапазон соціальних ролей у колективі, бідність змісту й одноманітність організаційних форм спілкування між членами колективу, недостатня взаємокультура сприймання, невміння бачити в іншому те цікаве і цінне, що заслуговує на увагу, — все це негативно впливає на встановлення нормальних відносин з тими, хто до нього входить.

№ слайда 8 Науковими дослідженнями відкрито три найпоширеніші варіанти розвитку взаємин між
Описание слайда:

Науковими дослідженнями відкрито три найпоширеніші варіанти розвитку взаємин між особистістю і колективом: 1. особистість підкоряється колективу (конформізм); 2. особистість і колектив знаходяться в оптимальних взаєминах (гармонія); 3. особистість підкоряє собі колектив (нонконформізм). У кожному з цих загальних варіантів виділяється безліч ліній взаємин, як наприклад: колектив відмовляється від особистості; особистість ігнорує колектив; співіснування за принципом невтручання та ін.

№ слайда 9 У першому варіанті особистість може:а) підкорятися вимогам колективу добровільно
Описание слайда:

У першому варіанті особистість може:а) підкорятися вимогам колективу добровільно, б) поступатися перед колективом як зовнішньою силою, що має вищість, в) намагатися зберігати свою незалежність та індивідуальність, підкоряючись колективу лише зовні, формально. Якщо особистість схиляється перед колективом, сприймає його цінності, колектив «поглинає» її, підпорядковує нормам і традиціям свого життя.

№ слайда 10 У другому варіанті поведінки, коли особистість і колектив знаходяться в оптималь
Описание слайда:

У другому варіанті поведінки, коли особистість і колектив знаходяться в оптимальних взаєминах, можливі такі шляхи розвитку подій: а) особистість зовні підкоряється вимогам колективу, зберігаючи внутрішню незалежність; б) гармонізація особистості й колективу.

№ слайда 11 Типовою моделлю відносин особистості і колективу недавньої нашої школи було спів
Описание слайда:

Типовою моделлю відносин особистості і колективу недавньої нашої школи було співіснування. За цією моделлю учень зовні сприймає норми і цінності колективу, висловлює ті судження, яких від нього чекають, поводить себе так, як це прийнято в колективі. Проте поза колективом він думає і чинить інакше. У більшості випадків у колективі встановлюється подвійна система цінностей: у межах організованої за участю педагогів діяльності існують позитивні взаємини, в неорганізованому спілкуванні — негативні. Причиною цього явища є те, що вихованці не можуть проявити свою індивідуальність у колективі. Запропоновані їм ролі вони виконують вимушено. Виходом з ситуації може бути розширення діапа- зону ролей, ствердження учня в новій позиції у колективі.

№ слайда 12 Гармонізація особистості і колективу є ідеалом взаємовідносин. Дані досліджень с
Описание слайда:

Гармонізація особистості і колективу є ідеалом взаємовідносин. Дані досліджень свідчать, що комфортними умовами свого життя в колективі вважають лише 5 % опитаних учнів. Поглиблене вивчення цих дітей показало, що вони наділені особливими природними колективістичними якостями, тому здатні вживатися в будь-якому колективі. До того ж вони набули позитивного соціального досвіду в добре сформованих колективах.У третьому варіанті взаємовідносин особистості і колективу, коли особистість підкоряє собі колектив, можливі два шляхи розвитку колективу: а) збагачення соціального досвіду б) втрата раніше набутого соціального досвіду.

№ слайда 13
Описание слайда:

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru