PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Розвиток критичного та креативного мислення на уроках особистісно зорієнтованого навчання.
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Розвиток критичного та креативного мислення на уроках особистісно зорієнтованого навчання.


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Розвиток критичного та креативного мислення на уроках особистісно зорієнтованого навчання.


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Педрада
Описание слайда:

Педрада

№ слайда 2 Розвиток критичного та креативного мислення на уроках особистісно зорієнтованого
Описание слайда:

Розвиток критичного та креативного мислення на уроках особистісно зорієнтованого навчання.Освіта, яка не вчить жити в сучасному світі, не має ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя з природженою здатністю жити успішно й щасливо. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками, які допомогли б нам реалізувати якомога ефективніше. Р. Т. Кіосакі.

№ слайда 3 Особистісно зорієнтоване навчання — це таке навчання, центром якого є особистіст
Описание слайда:

Особистісно зорієнтоване навчання — це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самоцінність, об'єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти (І. В. Якиманська).

№ слайда 4 Творчість - це створення духовних і матеріальних цінностей високої суспільної зн
Описание слайда:

Творчість - це створення духовних і матеріальних цінностей високої суспільної значущості, вона є вершиною духовного життя людини.

№ слайда 5 Креативність має подвійне значення:
Описание слайда:

Креативність має подвійне значення:

№ слайда 6 Дж.Гілфорд виділяє шість параметрів креативності: здатність до знаходження і пос
Описание слайда:

Дж.Гілфорд виділяє шість параметрів креативності: здатність до знаходження і постановки проблеми; здатність до генерування великої кількості ідей; гнучкість – здатність до продумування різноманітних ідей; оригінальність – здатність відповідати на стимули нестандартно; здатність удосконалювати об'єкт, додаючи деталі;- здатність розв'язувати проблеми, тобто здатність до аналізу та синтезу.

№ слайда 7 Креативність – сума інтелектуальних та особистісних особливостей індивіда, який
Описание слайда:

Креативність – сума інтелектуальних та особистісних особливостей індивіда, який здатен до самостійного висування проблеми, генерувати нові, оригінальні ідеї, знаходити нетрадиційні та нешаблонні способи вирішення проблемних завдань.

№ слайда 8 Швидкість думки - кількість ідей, що виникає за деяку одиницю часу. Гнучкість ду
Описание слайда:

Швидкість думки - кількість ідей, що виникає за деяку одиницю часу. Гнучкість думки — здатність переходити з однієї ідеї на іншу. Оригінальність — здатність знаходити ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих. Допитливість — чутливість до проблем, до навколишніх ситуацій.

№ слайда 9 Готовність до творчої діяльності складається з трьох компонентів:
Описание слайда:

Готовність до творчої діяльності складається з трьох компонентів:

№ слайда 10 Етапи творчого розвитку:Перший етап — це попереднє накопичення знань, спостереже
Описание слайда:

Етапи творчого розвитку:Перший етап — це попереднє накопичення знань, спостережень, вражень, навичок, майстерності.Другий етап — художній задум — евристичне прозріння творця, початок цілеспрямованої роботи. Третій етап — це період виношування, коли сконцентруються досвід вражень та уява особистості. Четвертий етап — включає плани, чернетки, зразки, ескізи, пробні варіанти.П'ятий етап — це фаза кінцевої розробки.

№ слайда 11 Навчити мислити критично — означає правильно поставити запитання, направити уваг
Описание слайда:

Навчити мислити критично — означає правильно поставити запитання, направити увагу в правильне русло, вчити робити висновки, знаходити рішення. Для того щоб кожна дитина могла розвинути свої творчі можливості, необхідно розумне керівництво з боку вчителя.

№ слайда 12 Прийоми створення ситуації успіху: 1. “Радість класу” - емоційний відгук на успі
Описание слайда:

Прийоми створення ситуації успіху: 1. “Радість класу” - емоційний відгук на успіх учня класу, констатація будь-якого, навіть незначного позитивного результату діяльності, навіювання у дитини віри в себе.2. “Лінія горизонту” - перший успіх дитини одразу підхоплюється вчителем, пропонується повторити завдання на більш складному рівні, наче “відсуваючи” лінію горизонту.3. “Авансування” - вчитель в індивідуальній формі виконує з учнем завдання, пояснюючи йому складні місця, а потім у класі дає подібне завдання, що самостійно виконується учнем, і він відчуває успіх.

№ слайда 13 Критичне мислення –це вміння активно, творчо, індивідуально сприймати інформацію
Описание слайда:

Критичне мислення –це вміння активно, творчо, індивідуально сприймати інформацію, оптимально застосовувати потрібний вид розумової діяльності, різносторонньо аналізувати інформацію, мати особисту незалежну думку та вміти коректно її відстоювати, уміти застосовувати здобуті знання на практиці.

№ слайда 14 Здатність сприймати думки інших критично - людина виявляє здатність прислухатись
Описание слайда:

Здатність сприймати думки інших критично - людина виявляє здатність прислухатись до думок інших, оцінювати й аналізувати їх щодо розв'язання поставленої проблеми. Компетентність - людина виявляє прагнення до аргументації прийнятого нею рішення на основі життєвого досвіду, фактів з життя та знання справи. Незалежність думок - людина прислуховується до критики на свою адресу, може протиставити свою думку думкам інших або не погодитися з групою. Допитливість - людина виявляє вміння поникнути в сутність проблеми, глибину інформації. Здатність до діалогу та дискусії - людина вміє вести діалог та дискутувати, тобто вислухати думку інших, з повагою ставитись до цих думок, переконливо доводити свою позицію, толерантно поводити себе під час проведення дискусій.

№ слайда 15 1. Час.2. Очікування ідей.3. Спілкування.4. Цінування думок інших.5. Віра в сили
Описание слайда:

1. Час.2. Очікування ідей.3. Спілкування.4. Цінування думок інших.5. Віра в сили учнів.6. Активна позиція.

№ слайда 16 1. Розминка.2. Обґрунтування навчання.3. Актуалізація.4. Усвідомлення змісту.5.
Описание слайда:

1. Розминка.2. Обґрунтування навчання.3. Актуалізація.4. Усвідомлення змісту.5. Рефлексія.

№ слайда 17 “Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, пробудити в їх серцях почу
Описание слайда:

“Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, пробудити в їх серцях почуття гордості, власної гідності. В наших школах не повинно бути нещасливих дітей, дітей, душу яких з'їдає думка, що вони ні на що не здатні. Успіх у навчанні — єдине джерело внутрішніх сил дитини, які народжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися” . В. О. Сухомлинський

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru