PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / ІКТ на уроках біології, з досвіду Баранюк Л.Г.
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: ІКТ на уроках біології, з досвіду Баранюк Л.Г.


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: ІКТ на уроках біології, з досвіду Баранюк Л.Г.


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Презентація викладача біології, спеціаліста вищої категорії Баранюк Людмили Геор
Описание слайда:

Презентація викладача біології, спеціаліста вищої категорії Баранюк Людмили Георгіївни

№ слайда 2
Описание слайда:

№ слайда 3 сукупність методів, прийомів, способів, засобів створення педагогічних умов на о
Описание слайда:

сукупність методів, прийомів, способів, засобів створення педагогічних умов на основі комп’ютерної техніки, засобів телекомунікаційного зв’язку та інтерактивного програмного продукту, що моделюють частину функцій педагога за поданням, передачі і збору інформації, організації контролю та управління пізнавальною діяльністю учнів. сукупність методів, прийомів, способів, засобів створення педагогічних умов на основі комп’ютерної техніки, засобів телекомунікаційного зв’язку та інтерактивного програмного продукту, що моделюють частину функцій педагога за поданням, передачі і збору інформації, організації контролю та управління пізнавальною діяльністю учнів.

№ слайда 4
Описание слайда:

№ слайда 5 Розвиток в учнів уміння працювати з підручником, з текстом, виділяти головне, ви
Описание слайда:

Розвиток в учнів уміння працювати з підручником, з текстом, виділяти головне, висловлювати свою думку, складати конспекти, плани, схеми, тези, робити рецензії та висновки; Розвиток в учнів уміння працювати з підручником, з текстом, виділяти головне, висловлювати свою думку, складати конспекти, плани, схеми, тези, робити рецензії та висновки; Стимулювання роботи з різними джерелами інформації та формування в учнів вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи в мережі Інтернет; Використання завдань, пов’язаних з порівнянням, аналізом, узагальненням (малюнки, таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо); Консультування учнів, своєчасне надання чітких інструкцій; Забезпечення спільного обговорення в групі (уміння слухати, і говорити не переходити на особистості); Використання комп’ютерних програм як джерела інформації; Залучення учнів до використання новітніх інформаційних технологій; Використання можливостей Глобальної мережі Інтернет у процесі опрацювання питань сучасного розвитку біологічної науки і технології.

№ слайда 6
Описание слайда:

№ слайда 7
Описание слайда:

№ слайда 8
Описание слайда:

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10
Описание слайда:

№ слайда 11 використовувати у навчанні здобутки ІКТ; використовувати у навчанні здобутки ІКТ
Описание слайда:

використовувати у навчанні здобутки ІКТ; використовувати у навчанні здобутки ІКТ; удосконалювати навички самостійної роботи учнів в інформаційних базах даних, мережі Інтернет; поліпшувати засвоєння учнями знань зі шкільного курсу біології; зробити процес навчання цікавішим і змістовнішим; врівноважити ролі викладача й учня: обидва працюють на якісний кінцевий результат; керувати взаємодією учнів групи, які представляють різні позиції й пізнавальні можливості.

№ слайда 12    забезпеченню особистісно орієнтованого та диференційова -ного
Описание слайда:

   забезпеченню особистісно орієнтованого та диференційова -ного підхіду у навчанні;    забезпеченню особистісно орієнтованого та диференційова -ного підхіду у навчанні;    забезпеченню реалізації інтерактивного підходу (постійне спілкування з ПК, постановка запитань, які цікавлять учня та отримання відповідей на них);    підвищенню пізнавальної активності учнів за рахунок різноманітної відео- та аудіоінформації;    здійсненню контролю завдяки тестуванню і системи запитань для самоконтролю; грунтовнішому, якіснішому засвоєнню матеріалу, що стає міцним підґрунтям для підготовки до зовнішнього тестування.

№ слайда 13
Описание слайда:

№ слайда 14 - розширення індивідуальної активності учнів, самоорганізації праці та самонавча
Описание слайда:

- розширення індивідуальної активності учнів, самоорганізації праці та самонавчання; - розширення індивідуальної активності учнів, самоорганізації праці та самонавчання; - включення учнів в активний процес мислення; - покращення уваги та розвиток різних видів пам’яті: зорової, слухової, образної, змістової; - джерело додаткової інформації з предмету; формування вміння упорядковувати, систематизувати та структурувати інформацію згідно заданої теми; розвиток вміння презентувати інформацію згідно теми уроку або програмового матеріалу;

№ слайда 15
Описание слайда:

№ слайда 16 Результативність навчальних досягнень учнів з біології та екології Результативні
Описание слайда:

Результативність навчальних досягнень учнів з біології та екології Результативність навчальних досягнень учнів з біології та екології

№ слайда 17 Продуктивне навчання на уроках біології як шлях формування компетентностей учнів
Описание слайда:

Продуктивне навчання на уроках біології як шлях формування компетентностей учнів. Творча робота. схвалено МР ОНМЦ ПТО Миколаївської обл.2011р. //Професіонал №3 Миколаївського НМЦ ПТО Продуктивне навчання на уроках біології як шлях формування компетентностей учнів. Творча робота. схвалено МР ОНМЦ ПТО Миколаївської обл.2011р. //Професіонал №3 Миколаївського НМЦ ПТО Продуктивне навчання на уроках біології як шлях формування компетентностей учнів. Альманах перспективного педагогічного досвіду. Методичний посібник. Миколаївський НМЦ ПТО, 2012р.. Професійна майстерність педагога – запорука успішного оволодіння учнями життєвими і професійними компетенціями Творча робота. схвалено МР ОНМЦ ПТО Миколаївської обл., 2012р.. Формування ключових компетентностей в учнів на уроках біології Методичний посібник схвалено МР Казанківського ПАЛ, 2913р..

№ слайда 18
Описание слайда:

№ слайда 19
Описание слайда:

№ слайда 20
Описание слайда:

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru