PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Экономика / Ризик підприємницької діяльності та засоби протидії йому
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Ризик підприємницької діяльності та засоби протидії йому


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Ризик підприємницької діяльності та засоби протидії йому


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Ризик підприємницької діяльності та засоби протидії йому
Описание слайда:

Ризик підприємницької діяльності та засоби протидії йому

№ слайда 2 Поняття та класифікація ризиків Заснування власної справи, прогнозування, планув
Описание слайда:

Поняття та класифікація ризиків Заснування власної справи, прогнозування, планування та реалізація господарських рішень в підприємницькій діяльності відбувається в умовах невизначеності. Невизначеність, що пов'язана з можливістю виникнення в ході здійснення підприємницької діяльності несприятливих умов, ситуацій та наслідків несе загрозу ризику.

№ слайда 3 Найрозповсюдженіша характеристика ризикузагроза або небезпека виникнення невдач
Описание слайда:

Найрозповсюдженіша характеристика ризикузагроза або небезпека виникнення невдач в процесі здійснення підприємницької діяльності;небезпека виникнення несприятливих наслідків, змін зовнішнього середовища, які можуть викликати втрати ресурсів, збитки, а також небезпеку від якої слід застрахуватись.

№ слайда 4 Ризик – це:можливість досягнення негативних наслідків в результаті певних рішень
Описание слайда:

Ризик – це:можливість досягнення негативних наслідків в результаті певних рішень або дій;ймовірність понести збитки або втратити вигоду, невпевненість в отриманні відповідного доходу;дія, яка в тій чи іншій мірі загрожує суб'єкту певною втратою.

№ слайда 5 Навіть за регульованої економіки, ретельного вивчення ринку маркетологами суб'єк
Описание слайда:

Навіть за регульованої економіки, ретельного вивчення ринку маркетологами суб'єкти господарської діяльності позбавлені всебічної достовірної інформації про кон'юнктуру ринку, фінансовий та виробничий стан підприємств-конкурентів, їхні плани, що посилює об'єктивний характер економічних ризиків.Навіть за регульованої економіки, ретельного вивчення ринку маркетологами суб'єкти господарської діяльності позбавлені всебічної достовірної інформації про кон'юнктуру ринку, фінансовий та виробничий стан підприємств-конкурентів, їхні плани, що посилює об'єктивний характер економічних ризиків.

№ слайда 6 Економічний ризик - це ймовірне зменшення вартості, тобто величина, що має грошо
Описание слайда:

Економічний ризик - це ймовірне зменшення вартості, тобто величина, що має грошове вираження.

№ слайда 7 Оскільки законодавством України діяльність суб'єктів господарювання розглядаєтьс
Описание слайда:

Оскільки законодавством України діяльність суб'єктів господарювання розглядається якОскільки законодавством України діяльність суб'єктів господарювання розглядається як

№ слайда 8 Підприємницький ризик - загроза виникнення непередбачених планами та прогнозами
Описание слайда:

Підприємницький ризик - загроза виникнення непередбачених планами та прогнозами матеріальних і фінансових втрат та збитків або недоодержання очікуваних доходів у ході здійснення підприємницької діяльності.Підприємницький ризик - загроза виникнення непередбачених планами та прогнозами матеріальних і фінансових втрат та збитків або недоодержання очікуваних доходів у ході здійснення підприємницької діяльності.Господарський ризик є невід'ємним компонентом ринкової економіки і являє собою здійснення комерційної, виробничої та іншої діяльності у ситуації невизначеності через нестачу інформації, що не гарантує в таких умовах досягнення позитивного результату.

№ слайда 9 При прийняття господарських рішень суттєвими є наступні види господарських ризик
Описание слайда:

При прийняття господарських рішень суттєвими є наступні види господарських ризиків:виробничо-технологічний ризик;зовнішньоекономічний ризик;управлінський ризик;маркетинговий ризи;матеріально-технічний ризик тощо.

№ слайда 10 З точки зору причин виникнення, ризики обумовлені:постановкою помилкової мети, н
Описание слайда:

З точки зору причин виникнення, ризики обумовлені:постановкою помилкової мети, невизначеністю ситуації;зіткненням інтересів учасників прийняття підприємницьких рішень та виконавців цих рішень;можливістю виникнення несприятливих наслідків в ході реалізації підприємницької ідеї;обмеженістю ресурсів.

№ слайда 11 Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій, необхідно організув
Описание слайда:

Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій, необхідно організувати підприємницьку діяльність таким чином, щоб зменшити ризик і пов'язані з ним втрати в майбутньому. Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій, необхідно організувати підприємницьку діяльність таким чином, щоб зменшити ризик і пов'язані з ним втрати в майбутньому.

№ слайда 12 Фінансовий ризик поділяють на ризик ліквідності та ризик рентабельностіРизик лік
Описание слайда:

Фінансовий ризик поділяють на ризик ліквідності та ризик рентабельностіРизик ліквідності (платоспроможності) - це можливість виникнення несприятливих ситуацій по поверненню наявних боргів у визна­чені законодавством та договорами терміни.Ризик рентабельності — це невпевненість суб'єкта підприємниць­кої діяльності в отриманні запланованого рівня рентабельності.

№ слайда 13 Способи зниження ризиківрозподіл ризику між учасниками підприємницької діяльност
Описание слайда:

Способи зниження ризиківрозподіл ризику між учасниками підприємницької діяльності;страхування ризику;резервування коштів на покриття непередбачених витрат;нейтралізація часткових ризиків;зниження ризику в плані фінансування

№ слайда 14 Диверсифікація як спосіб зниження ризикуДиверсифікація є одним з найбільш універ
Описание слайда:

Диверсифікація як спосіб зниження ризикуДиверсифікація є одним з найбільш універсальних способів мінімізації ризику і найбільш “дешевим”. Доки існує можливість розподіляти кошти по різних напрямках діяльності, результативність яких не пов'язана тісно між собою, доти існує можливість певною мірою уникати ризику.

№ слайда 15  Теорія портфеляЦе теорія фінансових інвестицій, в рамках якої за допомогою
Описание слайда:

 Теорія портфеляЦе теорія фінансових інвестицій, в рамках якої за допомогою статистичних методів здійснюються найбільш вигідний розподіл ризику портфеля цінних паперів та оцінка прибутку.

№ слайда 16 Ризик портфеля – це міра можливості того, що настануть обставини, за яких інвест
Описание слайда:

Ризик портфеля – це міра можливості того, що настануть обставини, за яких інвестор може понести збитки, спричинені інвестиціями в портфель цінних паперів, а також операціями по залученню ресурсів при формуванні портфелю.Ризик портфеля – це міра можливості того, що настануть обставини, за яких інвестор може понести збитки, спричинені інвестиціями в портфель цінних паперів, а також операціями по залученню ресурсів при формуванні портфелю.

№ слайда 17 При прийнятті рішень, пов'язаних з ризиком, підприємець повинен враховувати об'є
Описание слайда:

При прийнятті рішень, пов'язаних з ризиком, підприємець повинен враховувати об'єктивні і суб'єктивні чинники. Індивідуальні риси особи, що приймає рішення, пов'язане з ризиком, поділяються на такі властивості, як оригінальність мислення рівень тривоги, агресивність, самостійність, екстравертність або інтровертність, егоїзм та ін

№ слайда 18 Рішення - основа управління, вибір кращого способу дій з декількох можливихПрийн
Описание слайда:

Рішення - основа управління, вибір кращого способу дій з декількох можливихПрийняття правильного рішення - запорука успіху діяльності підприємця, тому що воно значно знижує ступінь ризику і дозволяє отримати високий кінцевий результат. Прийняття управлінських рішень повинно підкорятися правилам, основні з яких були сформульовані американським соціологом М. Рубінштейном.

№ слайда 19 Правила М. Рубінштейна 1. Перш ніж вникати в деталі, постарайтеся отримати уявле
Описание слайда:

Правила М. Рубінштейна 1. Перш ніж вникати в деталі, постарайтеся отримати уявлення про проблему в цілому, чи не приймайте рішення, поки не розгляньте можливі варіанти.2. Сумнівайтеся - Навіть загальноприйняті істини повинні викликати недовіру, не бійтеся відводити їх.3. Намагайтеся поглянути на що стоїть перед вами проблему з різних точок зору, навіть якщо шанси на успіх здаються мінімальними.4. Шукайте модель або аналогію, яка допоможе вам краще зрозуміти сутність вирішуваної проблеми. Використовуйте діаграми та схеми. Вони дозволять схопити складну і широку проблему буквально одним поглядом.

№ слайда 20 Дякуємо за увагу!
Описание слайда:

Дякуємо за увагу!

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru