PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Пілотний програмно-цільовий проект інституту: “ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ С
Описание слайда:

Пілотний програмно-цільовий проект інституту: “ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ”

№ слайда 2
Описание слайда:

№ слайда 3 …освіченою людиною вважається та, яка навчилася вчитися, навчилася змінюватися,
Описание слайда:

…освіченою людиною вважається та, яка навчилася вчитися, навчилася змінюватися, яка ясно розуміє, що …освіченою людиною вважається та, яка навчилася вчитися, навчилася змінюватися, яка ясно розуміє, що жодне знання ненадійне, що тільки процес пошуку знань дає основу для надійності. К. Роджерс

№ слайда 4 Основні тенденції сучасного розвитку освіти: відкритість безперервність трансфор
Описание слайда:

Основні тенденції сучасного розвитку освіти: відкритість безперервність трансформація у сферу освітніх послуг

№ слайда 5 Інститут післядипломної педагогічної освіти – провайдер освітніх послуг, що буду
Описание слайда:

Інститут післядипломної педагогічної освіти – провайдер освітніх послуг, що будує надання сфери освітніх послуг на принципах бенчмаркінгової діяльності

№ слайда 6
Описание слайда:

№ слайда 7
Описание слайда:

№ слайда 8 Забезпечення можливості навчання за індивідуальною (варіативною) частиною профес
Описание слайда:

Забезпечення можливості навчання за індивідуальною (варіативною) частиною професійної програми, що сформована на основі вимог замовників та побажань слухачів і сприяє їх саморозвитку і підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві Забезпечення можливості навчання за індивідуальною (варіативною) частиною професійної програми, що сформована на основі вимог замовників та побажань слухачів і сприяє їх саморозвитку і підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10 «неперервна освіта»: «продовжена» (continuing) – в Англії «поновлена» (remedial)
Описание слайда:

«неперервна освіта»: «продовжена» (continuing) – в Англії «поновлена» (remedial) – у Швеції «довічна освіта» (lifelong education) – у США в Україні – неперервна, перманентна, подальша, освіта дорослих

№ слайда 11 Методологічні підходи до організації неперервної педагогічної освіти андрагогічн
Описание слайда:

Методологічні підходи до організації неперервної педагогічної освіти андрагогічний діяльнісно-творчий аксіологічний системний компетентнісно зорієнтований, особистісно-розвивальний та персонологізований

№ слайда 12
Описание слайда:

№ слайда 13 створення власної індивідуальної професійно-особистісної траєкторії
Описание слайда:

створення власної індивідуальної професійно-особистісної траєкторії

№ слайда 14 ПЕРСПЕКТИВИ КМС: Перехід від традиційного пасивно-репродуктивного, епізодичного
Описание слайда:

ПЕРСПЕКТИВИ КМС: Перехід від традиційного пасивно-репродуктивного, епізодичного (один раз на п’ять років) до інноваційного проблемно-орієнтованого, цілеспрямованого, активно-діяльнісного

№ слайда 15 використання диференційованих та індивідуальних навчальних програм професійного
Описание слайда:

використання диференційованих та індивідуальних навчальних програм професійного розвитку

№ слайда 16 підвищення внутрішньої мотивації педагога, його проактивності, самостійності, ві
Описание слайда:

підвищення внутрішньої мотивації педагога, його проактивності, самостійності, відповідальний за свій вибір у навчанні і темп власного професійного розвитку підвищення внутрішньої мотивації педагога, його проактивності, самостійності, відповідальний за свій вибір у навчанні і темп власного професійного розвитку

№ слайда 17 вибір педагогом індивідуально-особистісної траєкторії професійного розвитку, ово
Описание слайда:

вибір педагогом індивідуально-особистісної траєкторії професійного розвитку, оволодінню системою засобів, методів, механізмів самовдосконалення та самореалізації вибір педагогом індивідуально-особистісної траєкторії професійного розвитку, оволодінню системою засобів, методів, механізмів самовдосконалення та самореалізації

№ слайда 18 співпартнери в оволодінні знаннями і вміннями, співтворці співпартнери в оволоді
Описание слайда:

співпартнери в оволодінні знаннями і вміннями, співтворці співпартнери в оволодінні знаннями і вміннями, співтворці педагогіка співробітництва, тактовності й толерантності

№ слайда 19 розширено й оновлено функційні ролі всіх учасників навчального процесу розширено
Описание слайда:

розширено й оновлено функційні ролі всіх учасників навчального процесу розширено й оновлено функційні ролі всіх учасників навчального процесу створено умови для побудови нової методології та практики освіти дорослих, творчого розвитку педагога впродовж життя

№ слайда 20
Описание слайда:

№ слайда 21 Інновація в навчанні Інновація в навчанні – введення нового в мету, зміст, метод
Описание слайда:

Інновація в навчанні Інновація в навчанні – введення нового в мету, зміст, методи і прийоми навчання, організацію діяльності; зміни в стилі мислення

№ слайда 22 Європейську кредитно-трансферну систему (European Credit Transfer System, ECTS;
Описание слайда:

Європейську кредитно-трансферну систему (European Credit Transfer System, ECTS; накопичувальна кредитна система, довірча система) Європейську кредитно-трансферну систему (European Credit Transfer System, ECTS; накопичувальна кредитна система, довірча система) витлумачують як систему взаємного визнання (перезарахування) залікових одиниць/кредитів

№ слайда 23
Описание слайда:

№ слайда 24 ЕСТS - кредити ЕСТS - кредити відображають навантаження педагогічного працівника
Описание слайда:

ЕСТS - кредити ЕСТS - кредити відображають навантаження педагогічного працівника в період навчання на курсах підвищення кваліфікації та в міжатестаційний період ЕСТS -оцінки використовуються для спрощення переведення оцінок між ланками системи підвищення кваліфікації (облІППО/інший виший навчальний заклад післядипломної освіти - районна/міська методична служба - конкретний загальноосвітній навчальний заклад), забезпечуючи конвертованість внутрішніх оцінок на різних рівнях системи підвищення кваліфікації (галузевому, міжгалузевому, обласному, районному/міському, рівні конкретного навчального закладу)

№ слайда 25 Модуль — окремий і зв'язаний блок навчання, задокументована завершена частина мо
Описание слайда:

Модуль — окремий і зв'язаний блок навчання, задокументована завершена частина модульної програми, що реалізується відповідними формами навчального процесу, окрема самостійна частина навчально-тематичного плану (тема, розділ), що логічно об'єднує кілька навчальних елементів основних оціночних блоків знань слухачів .

№ слайда 26 Змістовий модуль - сукупність навчальних елементів модульної програми, що поєдна
Описание слайда:

Змістовий модуль - сукупність навчальних елементів модульної програми, що поєднані за змістом навколо певного навчального об'єкту

№ слайда 27 КРЕДИТ – засіб, що забезпечує вимірювання результатів навчання, досягнутих за пе
Описание слайда:

КРЕДИТ – засіб, що забезпечує вимірювання результатів навчання, досягнутих за певний час курсової підготовки чи міжатестаційного періоду

№ слайда 28 Рекурентна освіта (від англ. recurrent education) – Рекурентна освіта (від англ.
Описание слайда:

Рекурентна освіта (від англ. recurrent education) – Рекурентна освіта (від англ. recurrent education) – освіта неусвідомлена, безсистемна, хаотична, що повторюється час від часу

№ слайда 29 Під циклічною моделлю професійно-особистісного зростання Під циклічною моделлю п
Описание слайда:

Під циклічною моделлю професійно-особистісного зростання Під циклічною моделлю професійно-особистісного зростання педагога за КМС розуміємо багаторівневу систему, яка відтворює характерні етапи підвищення кваліфікації педагога як цілісного міжатестаційного циклу, передає елементи, параметри навчання, координаційні зв’язки між усіма суб’єктами процесу, визначає шляхи й способи організації навчального процесу, спрямовує діяльність педагога на кожному етапі

№ слайда 30 “модель емпіричного навчання” Курта Левіна і Девіда Колба “модель емпіричного на
Описание слайда:

“модель емпіричного навчання” Курта Левіна і Девіда Колба “модель емпіричного навчання” Курта Левіна і Девіда Колба 1) конкретний досвід (діяльність, практика), 2) рефлексивне спостереження і роздуми, 3) абстрактна концептуалізація через формування абстрактних концепцій і теоретичних узагальнень, 4) активне експериментування, тобто перевірка, випробовування результатів функціонування цих концепцій в нових умовах і ситуаціях

№ слайда 31
Описание слайда:

№ слайда 32
Описание слайда:

№ слайда 33 Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до педагога на засадах компетент
Описание слайда:

Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до педагога на засадах компетентнісного підходу: Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до педагога на засадах компетентнісного підходу: інформаційна (знати) діяльнісна (вміти) креативна (володіння навичками, установками) розвивальна

№ слайда 34
Описание слайда:

№ слайда 35 Інноваційні принципи діяльності педагога
Описание слайда:

Інноваційні принципи діяльності педагога

№ слайда 36
Описание слайда:

№ слайда 37
Описание слайда:

№ слайда 38
Описание слайда:

№ слайда 39
Описание слайда:

№ слайда 40
Описание слайда:

№ слайда 41
Описание слайда:

№ слайда 42
Описание слайда:

№ слайда 43
Описание слайда:

№ слайда 44
Описание слайда:

№ слайда 45
Описание слайда:

№ слайда 46 Головним сьогоднішнім завданням стало виробництво компетентних людей – таких люд
Описание слайда:

Головним сьогоднішнім завданням стало виробництво компетентних людей – таких людей, які були б здатні застосувати свої знання в умовах, що змінюються, і... чия основна компетенція полягає в умінні включатися в постійне самонавчання впродовж усього життя. Головним сьогоднішнім завданням стало виробництво компетентних людей – таких людей, які були б здатні застосувати свої знання в умовах, що змінюються, і... чия основна компетенція полягає в умінні включатися в постійне самонавчання впродовж усього життя. М.Ш. Ноулз

№ слайда 47 ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ Й КОНСТРУКТИВНІ ПИТАННЯ
Описание слайда:

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ Й КОНСТРУКТИВНІ ПИТАННЯ

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru