PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Мотиваційні аспекти впровадження інноваційних технологій
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Мотиваційні аспекти впровадження інноваційних технологій


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Мотиваційні аспекти впровадження інноваційних технологій


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Мотиваційні аспекти впровадження інноваційних технологій
Описание слайда:

Мотиваційні аспекти впровадження інноваційних технологій

№ слайда 2 Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку ясно бачили мету з усіма проміжними
Описание слайда:

Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку ясно бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її.Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку ясно бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її.Я.А.Коменський

№ слайда 3 Мотивація – це спонукання, яке є причиною активності особистості й визначає її п
Описание слайда:

Мотивація – це спонукання, яке є причиною активності особистості й визначає її прагнення.Мотивація – це спонукання, яке є причиною активності особистості й визначає її прагнення.Мотив – це усвідомлене внутрішнє спонукання до діїТехнологія – усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлена майстерність

№ слайда 4 морально-психологічну стимуляцію навчальної діяльності, так званий “ внутрішній
Описание слайда:

морально-психологічну стимуляцію навчальної діяльності, так званий “ внутрішній двигун“;прагнення людини домагатися успіху в різних видах діяльності;- пошук відповідей на запитання “чому?“ , “навіщо? “, “заради чого? “

№ слайда 5 Традиційна чи інноваційна система навчання...Традиційна:Авторитарний стиль керів
Описание слайда:

Традиційна чи інноваційна система навчання...Традиційна:Авторитарний стиль керівництваПояснювально-ілюстративний тип навчання й репродуктивна діяльність учнівПереважання фронтальної роботи, обмеженість діалогічного спілкуванняВідсутність у дітей прагнення до здобуття освіти

№ слайда 6 Зовнішні причини:Зовнішні причини:зниження цінності освіти у суспільстві;нестабі
Описание слайда:

Зовнішні причини:Зовнішні причини:зниження цінності освіти у суспільстві;нестабільність існуючої освітньої системи;недосконалість організації навчального процесу;негативний вплив середовища (ЗМІ, вулиця, родина)Внутрішні причини:послаблення здоров’я школярів;низький розвиток інтелекту;відсутність мотивації до навчання;слабкий розвиток вольової сфери школярів.

№ слайда 7 Учні з гарним розвитком розумової діяльності, але з негативним ставленням до нав
Описание слайда:

Учні з гарним розвитком розумової діяльності, але з негативним ставленням до навчання.Учні з гарним розвитком розумової діяльності, але з негативним ставленням до навчання.Учні з недостатнім розвитком розумової діяльності, що поєднується з позитивним ставленням до навчання.Учні з недостатнім розвитком розумової діяльності та негативним ставленням до навчання.

№ слайда 8
Описание слайда:

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10 "Освіта XXI століття, - це освіта для людини. ЇЇ стрижень - розвиваюча, кул
Описание слайда:

"Освіта XXI століття, - це освіта для людини. ЇЇ стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості яка здатна до самоосвіти і саморозвитку вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни" "Освіта XXI століття, - це освіта для людини. ЇЇ стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості яка здатна до самоосвіти і саморозвитку вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни"

№ слайда 11 Забезпечити реалізацію цих вимог повинна особистісно-орієнтована освіта. Забезпе
Описание слайда:

Забезпечити реалізацію цих вимог повинна особистісно-орієнтована освіта. Забезпечити реалізацію цих вимог повинна особистісно-орієнтована освіта. Спектр методик і технологій, що складають її зміст досить широкий: вальдорфська педагогіка, технологія саморозвивального навчання Г. Селевка, дальтон-технологія, колективний спосіб навчання (О. Рівін, В. Дяченко), ігрові технології, методика Марії Монтессорі, технологія модульного та модульно-розвивального навчання, проектні технології, розвивальне навчання, технологія рівневої диференціації М. Гузика, адаптивна система навчання А. Границької, технології проблемного навчання, сугестивні технології, продуктивна освіта, особистісно-орієнтоване розвивальне навчання І. Якиманської, школа «діалогу культур», інтерактивні технології та деякі інші.

№ слайда 12 У дослідженні Х. Майхнера відзначається: людина у процесі пасивного сприйняття з
Описание слайда:

У дослідженні Х. Майхнера відзначається: людина у процесі пасивного сприйняття запам'ятовує 10% того, що прочитала; 20% того, що почула; 30% того, що побачила;50% побаченого та почутого.А при активному сприйнятті у пам'яті зберігається 80% того, що говорять самі; 90% того, що роблять або створюють самостійно.

№ слайда 13 1. Найвдаліші методи і прийоми створення позитивного настрою в учнів на уроці:ст
Описание слайда:

1. Найвдаліші методи і прийоми створення позитивного настрою в учнів на уроці:створення ігрових ситуацій;нестандартний початок уроку;нестандартний урок;застосування цікавих розвивальних завдань.використання комп’ютера2. Найоптимальніші методи і прийоми мотивації навчальної діяльності:проблемно-пошукові, практичні, інтерактивні, особистісно-орієнтовані методи і прийоми;індивідуальні, групові форми роботи, співпраця вчителя і учнів на уроці;бесіда, змагання, гра та інші.3. Під час підготовки до уроку, обираючи методи та прийоми мотивації, враховується:специфіка класу;індивідуальні можливості учнів.

№ слайда 14 Успіх – головне джерело мотивації учня до навчання.Успіх – головне джерело мотив
Описание слайда:

Успіх – головне джерело мотивації учня до навчання.Успіх – головне джерело мотивації учня до навчання.Похвала – це не що інше, як один із видів нагороди, що підвищує почуття гідності і може подіяти як позитивний імпульс для нового успіху.Оцінка не є одним із способів покарання учня.

№ слайда 15 • На помилках вчаться. Помилки навіть потрібні для навчального процесу. Діти не
Описание слайда:

• На помилках вчаться. Помилки навіть потрібні для навчального процесу. Діти не повинні боятися припуститися помилки.• На помилках вчаться. Помилки навіть потрібні для навчального процесу. Діти не повинні боятися припуститися помилки.• Давайте дітям максимально виявити свою ініціативу. Вчіть учнів самостійно думати і працювати.• Творче ставлення до роботи й навчання — запорука ефективного уроку.• Не у всіх дітей вистачає терпіння та наполегливості поступово переходити від простого до складного. Не давайте учням зневіритись у своїх силах.• Якщо ваш голос виказує роздратування, розчарування та зневіру, діти запам’ятають саме ці емоції, а не мудрість, яку ви намагалися до них донести.• Кожен учень по-своєму сприймає матеріал. Зважайте на це.• Найкращий той діалог, у процесі якого діти відгукуються не на слова, а на думки.• Добрій пам’яті передує пильна увага.• Думки учня набагато продуктивніші за думки вчителя.• Чогось навчитися можна тільки практикою.• Повторювати вивчений матеріал потрібно з інтервалами. Так економніше та ефективніше.• Створюйте проблемні ситуації на уроках. Там, де немає вибору, немає мислення.

№ слайда 16 • Якщо дитина дивується — вона починає мислити. Нові ідеї —- продукт творчої уяв
Описание слайда:

• Якщо дитина дивується — вона починає мислити. Нові ідеї —- продукт творчої уяви.• Якщо дитина дивується — вона починає мислити. Нові ідеї —- продукт творчої уяви.• Зацікавленість — найдужча мотивація до навчання.• Учіть дітей робити нотатки.• Запам’ятовування матеріалу часто-густо залежить від його викладу. Про рівень учителя можна зробити висновок із того, як він уміє висловлюватися.• Є два основні мотиви, які формують поведінку людини: отримати винагороду й уникнути покарання. Застосовуйте ці мотиви на уроках.• Якщо вчитель стоїть, він більше привертає до себе увагу дітей.• Плануйте дискусії, диспути на уроці. Це посилює увагу дітей.• Учитель не повинен говорити без упину. Діти не встигають за його думками.• Про те, наскільки цікавим є зміст уроку, робіть висновок не зі свого погляду, а з погляду учнів. Особливо ретельно готуйте початок уроку. Часто саме від нього залежить успіх усього заняття.

№ слайда 17 Поради для учнів1. Визнач для себе значення певного матеріалу.2. Визнач чітко св
Описание слайда:

Поради для учнів1. Визнач для себе значення певного матеріалу.2. Визнач чітко свою мету і не відступай від неї.3. Поділи свою велику мету на менші частинки.4. Спробуй знайти якомога більше причин, через які тобі потрібно досягти цієї мети.5. Знай: бажання має виходити від тебе самого!6. Не бійся просити допомоги!7. Успіху тобі!

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru