PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Информатика / Впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти Предмет: інфор
Описание слайда:

Впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти Предмет: інформатика 5 клас

№ слайда 2 Сучасні тенденції, що викликають необхідність змін в освіті сучасні технології з
Описание слайда:

Сучасні тенденції, що викликають необхідність змін в освіті сучасні технології змінили комунікацію, співпрацю, навчання; знання знаходяться в мережах, спільнотах, а не лише на паперових носіях та пам’яті людини; люди навчаються через створення та підтримку зв’язків із “знаючими” людьми, тому багато видів неявної навчальної діяльності відбуваються поза стінами класних кімнат.

№ слайда 3 Які з навичок 21 століття ми вміємо формувати у дітей? Інформаційна грамотність
Описание слайда:

Які з навичок 21 століття ми вміємо формувати у дітей? Інформаційна грамотність Висока продуктивність праці Винахідливе аналітичне мислення Швидкий пошук та обробка інформації Ефективне спілкування Творче ставлення до справи Робота у проектах Робота у команді Вирішення проблем Вміння брати відповідальність на себе Життєві компетентності

№ слайда 4 Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у середній школі – це не да
Описание слайда:

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у середній школі – це не данина моді, Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у середній школі – це не данина моді, а необхідність сьогодення!

№ слайда 5 Інформатика 5-9 клас Інформатика 5-9 клас Програма розроблена на основі Державно
Описание слайда:

Інформатика 5-9 клас Інформатика 5-9 клас Програма розроблена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. №1392 Програма вводиться в дію відповідно до наказу МОН від 03.04.2012 року №403 Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з 2013-2014 навчального року

№ слайда 6 Мета курсу Формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компе
Описание слайда:

Мета курсу Формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

№ слайда 7 Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатності
Описание слайда:

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатності знань, умінь, навичок і способів діяльності:

№ слайда 8 Особливості навчання інформатики в основній школі Цей курс розглядається як необ
Описание слайда:

Особливості навчання інформатики в основній школі Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей (інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, соціальна, громадянська, здоров’язбережувальна), всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі як об’єкт, і як засоби навчання. Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і доповнюється

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10 Курс “Інформатика” будується за такими змістовними лініями
Описание слайда:

Курс “Інформатика” будується за такими змістовними лініями

№ слайда 11 Структура програми “Інформатика” 5 клас Відповідно до навчальної програми в 5 кл
Описание слайда:

Структура програми “Інформатика” 5 клас Відповідно до навчальної програми в 5 класі будуть вивчатись наступні розділи:

№ слайда 12 Навчально-методичне забезпечення Викладання інформатики в 5 класі здійснюється з
Описание слайда:

Навчально-методичне забезпечення Викладання інформатики в 5 класі здійснюється за програмою “Інформатика 5-9 клас”, за ред. М. Жалдака, Н. Морзе та ін. Підручники

№ слайда 13 Огляд програмного забезпечення для можливого використання при викладанні інформа
Описание слайда:

Огляд програмного забезпечення для можливого використання при викладанні інформатики в 5 класі Офіційно безкоштовне програмне забезпечення. Програмне забезпечення навчального призначення з грифом МОНМСУ. Ліцензійне програмне забезпечення.

№ слайда 14 Скарбниця знань Скарбниця знань
Описание слайда:

Скарбниця знань Скарбниця знань

№ слайда 15 0004 Kids 0004 Kids
Описание слайда:

0004 Kids 0004 Kids

№ слайда 16 TuxTyping Клавіатурні тренажери
Описание слайда:

TuxTyping Клавіатурні тренажери

№ слайда 17 Методи навчання демонстрація, виконання дій за зразком; виклад матеріалу індукти
Описание слайда:

Методи навчання демонстрація, виконання дій за зразком; виклад матеріалу індуктивно (від часткового до загального); самостійне виконання завдань за інструкцією; завдання практичного змісту з опорою на життєвий досвід;

№ слайда 18 Характеристика навчання завдання диференційовані за рівнем складності; велика кі
Описание слайда:

Характеристика навчання завдання диференційовані за рівнем складності; велика кількість завдань дослідницького, проблемного, еврістичного, творчого характеру;

№ слайда 19 Характеристика навчання реалізація міжпредметних та внутрішньо-предметних зв’язк
Описание слайда:

Характеристика навчання реалізація міжпредметних та внутрішньо-предметних зв’язків; зв’язок з життєвим досвідом

№ слайда 20 Очікувані результати
Описание слайда:

Очікувані результати

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru