PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Організація методичної роботи з педагогічними кадрами щодо осучаснення педагогічного процесу
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Організація методичної роботи з педагогічними кадрами щодо осучаснення педагогічного процесу


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Організація методичної роботи з педагогічними кадрами щодо осучаснення педагогічного процесу


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Організація методичної роботи з педагогічними кадрами щодо осучаснення педагогіч
Описание слайда:

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами щодо осучаснення педагогічного процесуЛошакова Л.О.вихователь-методистДНЗ №3 «Дзвіночок» м.Скадовськ

№ слайда 2 Мета і напрями методичної роботиМета методичної роботи:•вивчення та розвиток пед
Описание слайда:

Мета і напрями методичної роботиМета методичної роботи:•вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; •стимулювання творчого потенціалу водночас з формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності. Напрями методичної роботи:•Підвищення соціально-психологічної культури вихователів;•Вдосконалення педагогічної майстерності;•Формування толерантного ставлення до дітей, побутової культури;•Розвиток професійних умінь та навичок.

№ слайда 3 Принципи методичної роботиПринципи методичної роботи: •Педагогічна співпраця з в
Описание слайда:

Принципи методичної роботиПринципи методичної роботи: •Педагогічна співпраця з вихователем;•Робота в режимі довіри, доброзичливості;•Творча атмосфера, стимулювання творчої активності;•Принцип допоміжно-регульованого контролю;•Надання вихователеві права вибору;•Системність методичних заходів;•Принцип «Я-повідомлень» у спілкуванні;•Щоденна допомога;•Випереджальний характер методичної роботи.

№ слайда 4 Організація роботи методичного кабінету
Описание слайда:

Організація роботи методичного кабінету

№ слайда 5
Описание слайда:

№ слайда 6
Описание слайда:

№ слайда 7 Індивідуальні форми методичної роботиУчитель у вчителі живе лише до тих пір, пок
Описание слайда:

Індивідуальні форми методичної роботиУчитель у вчителі живе лише до тих пір, поки він вчиться.К.УшинськийЗмістом індивідуальної методичної роботи є допомога кожному педагогу в підготовці до участі в роботі дошкільний та районних методичних об’єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, розв’язанні проблем, пов’язаних з удосконаленням педагогічних та методичних видань із провідної теми самоосвіти.Головним завданням цієї роботи є формування індивідуальної, авторської, високоефективної системи педагогічної діяльності кожного вихователя, націленої на збагачення знань педагогів, розвиток у них мотивів творчої діяльності

№ слайда 8 зміст індивідуального освітнього маршруту
Описание слайда:

зміст індивідуального освітнього маршруту

№ слайда 9 СамоосвітаСамоосвіта – це самостійне надбання знань із різних джерел з урахуванн
Описание слайда:

СамоосвітаСамоосвіта – це самостійне надбання знань із різних джерел з урахуванням особистих інтересів педагога та об’єктивних потреб дошкільного закладу.Самоосвітня діяльність педагогів реалізується в таких формах їхньої роботи, як:робота в бібліотеках із книгами, періодичними виданнями, монографіями, каталогамиучасть у роботі тренінгів, конференцій, науково-практичних семінарівотримання консультацій спеціалістів, практичних центів, кафедр психології і педагогіки ВНЗведення власної картотеки з обраної проблемиробота з банком діагностичних і корекційно-розвивальних програм в районних методичних центрах

№ слайда 10 Загальні відомості про самоосвіту педагогів ДНЗ №3 «Дзвіночок»
Описание слайда:

Загальні відомості про самоосвіту педагогів ДНЗ №3 «Дзвіночок»

№ слайда 11 Курси підвищення кваліфікаціїЕфективною індивідуальною формою методичної роботи
Описание слайда:

Курси підвищення кваліфікаціїЕфективною індивідуальною формою методичної роботи з педагогами є проходження ними раз на 4-5 років курсів підвищення кваліфікації – спеціально організованих заходів для розширення та поглиблення знань, умінь та професійних навичок працівників певної спеціальності.Основними завданнями курсів підвищення кваліфікації є:поглиблення та розширення знань педагогів із психології, теорії і методики дошкільної освітиознайомлення з досягненнями педагогічної наукививчення нормативних програмних та методично-інструктивних документівстворення умов для досягнення педагогами високого рівня професіоналізму, набуття ними навичок творчої діяльності

№ слайда 12 Графік проведення курсової перепідготовки та атестації вихователів ДНЗ
Описание слайда:

Графік проведення курсової перепідготовки та атестації вихователів ДНЗ

№ слайда 13 Інтерактивні методи групового навчанняІнтерактивні методи навчання – це система
Описание слайда:

Інтерактивні методи групового навчанняІнтерактивні методи навчання – це система методів, що забезпечують активність і розмаїтість розумової і практичної діяльності тих, кого навчають, у процесі освоєння знань, підвищення своєї професійної компетентності.Особливості інтерактивних методів навчаннягрупова форма організації роботи учасників навчального процесувикористання діяльнісного підходу до навчанняпрактичне спрямування діяльності учасників навчального процесуігровий і творчий характер навчаннявикористання у роботі різних комунікацій, діалогу і полілогувикористання знань і досвіду тих, хто навчаєтьсярефлексія процесу навчання його учасниками

№ слайда 14 ТренінгТренінг – це навчання, у якому основну увагу приділяють практичному відпр
Описание слайда:

ТренінгТренінг – це навчання, у якому основну увагу приділяють практичному відпрацьовуванню досліджуваного матеріалу. Під час такого навчання у процесі моделювання спеціально заданих ситуацій педагоги мають змогу розвинути і закріпити необхідні знання і навички, змінити своє ставлення до власного досвіду і підходів, які вони застосовують у роботі.У тренінгах, зазвичай, широко використовують різні методи і техніки інтерактивного навчання:групові дискусії,аналізування конкретних ситуаційділові, рольові, імітаційні ігри

№ слайда 15 Ділова граДілова гра – метод імітації прийняття рішень у різних педагогічних сит
Описание слайда:

Ділова граДілова гра – метод імітації прийняття рішень у різних педагогічних ситуаціях, умовне відтворення організаційної структури в ігровій формі. Суть гри полягає в тому, що учасники гри продуктують свої ідеї відносно заданої проблеми, потім разом аналізують їх до того моменту, коли певне рішення задовольнить усіх або більшість гравців.Ділова гра навчає учасників демократичності й відповідальності. Під час її проведення можна створити такі умови, за яких кожен з учасників отримує можливість максимально розкрити свій творчий потенціал. Колектив же в цілому отримує не просто кваліфікованих працівників, а колективний інтелект, який працює на розв’язання спільних завдань

№ слайда 16 Ділова гра “поговоримо про толерантність”
Описание слайда:

Ділова гра “поговоримо про толерантність”

№ слайда 17 Семінар-практикумСемінар-практикум – вид заняття, мета якого полягає в забезпече
Описание слайда:

Семінар-практикумСемінар-практикум – вид заняття, мета якого полягає в забезпеченні можливості практичного використання теоретичних знань. Він передбачає інтенсивну самостійну практичну роботу учасників і ведучого за визначеною темою. У процесі проведення семінару-практикуму відбувається безпосередній обмін досвідом, розглядаються варіанти розв’язання тих чи інших проблем.

№ слайда 18 Семінар-практикум за програмою“Крок за кроком”
Описание слайда:

Семінар-практикум за програмою“Крок за кроком”

№ слайда 19 Круглий стілКруглий стіл – це колективне обговорення заданої теми рівноправними
Описание слайда:

Круглий стілКруглий стіл – це колективне обговорення заданої теми рівноправними учасниками. Форми проведення круглого столуколективна бесіда з проблемних питань заданої темирегламентована дискусія або диспут – публічне обговорення спірного питання, яке проводять після вивчення певної теми чи розглядання конкретної проблеминавчальна конференція призначена для засвоєння легких, але об’ємних матеріалів (одні учасники заходу виступають із заздалегідь підготовленими міні-повідомленнями із відповідної теми, інші – ставлять їм запитаннянавчальні зустрічі з фахівцями, до яких учасники заздалегідь готують запитання із відповідної теми, які зможуть поставити фахівцеві

№ слайда 20 Творча групаТворча група є тимчасовим творчим колективом, який створюють під пев
Описание слайда:

Творча групаТворча група є тимчасовим творчим колективом, який створюють під певну тему, що становить для цієї групи педагогів професійний інтерес.Упродовж навчального року проводять не менше трьох засідань творчої групи. Основними формами роботи творчої групи єзахист проектівсемінари-практикумидослідницькі лабораторіїметодичні конференціїділові ігрифестивалікруглі столимозкові штурмиекспериментальні групи

№ слайда 21 План роботи творчої групи «Дошколярик» «Формування екологічної компетентності до
Описание слайда:

План роботи творчої групи «Дошколярик» «Формування екологічної компетентності дошкільників»І засідання - 20 жовтня 2012 року.1."Виховання позитивного емоційного ставлення до природи у дітей дошкільного віку" - доповідь -  Гриненко Л.В.2. "Формування у дошкільників первинних уявлень про екологічні зв'язки в природі" - презентація  - Умнова Т.В.3. "Організація пошукової роботи дітей у природі" - інформація з досвіду роботи – Жукова О.Ю.Домашнє завдання: скласти методичні павутинки по ознайомленню з природою. ІІ засідання - 20 лютого 2013 року"Методика екологічної освіти дітей дошкільного віку"1. "Вікові можливості засвоєння екологічного знаннь" - презентація -  Жукова О.Ю..2. "Емоційно-ціннісний компонент - складова екологічної компетентност дошкільника" - доповідь – Гриненко ЛВ. 3. "Екологічно мотивована діяльність молодших дошкільників" - з досвіду роботи - Бузугла Т.О.4. "Еклогічно-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу (інноваційні підходи)" - презентація  - Лошакова Л.О.Домашнє завдання: створити екологічне розвивальне середовище в групах. ІІІ засідання - 20 квітня 2013року.1. "Екологічні проекти" - доповідь – Гриненко Л.В.2. "Цільові прогулянки до парку та моря" - інформація – Коваленко О.Г.3. "Дитяче експереметування" - практичне заняття – Жукова О.Ю..4. "Краєзнавчо-туристична діяльність як складова виховного процесу" - доповідь - Безугла Т.О.Домашнє завдання: спланувати та провести заняття за темою "Дитячий туризм" - травень 2013 року

№ слайда 22 Форми групового навчання В ДНЗ
Описание слайда:

Форми групового навчання В ДНЗ

№ слайда 23 Самоаналіз рівня фахової компетентності
Описание слайда:

Самоаналіз рівня фахової компетентності

№ слайда 24 Результативність методичних заходів щодо підвищення фахової майстерності педагог
Описание слайда:

Результативність методичних заходів щодо підвищення фахової майстерності педагогівТака системна методична робота забезпечує безперервну педагогічну освіту та стимулює підвищення фахової майстерності педагогів. Ведення педагогічних та експериментальних досліджень сприяє:розвитку інтелектуальної, емоційної, духовної сфер особистості педагогівформуванню у них власної професійної позиціїзгуртуванню педагогічного колективуоптимізації роботи з дошкільниками та їхніми батьками.Психолого-педагогічний моніторинг забезпечує індивідуалізацію методичної роботи та сприяє створенню комфортних умов для творчої самореалізації кожного члена колективу

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru