PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Химия / Формування предметних компетентностей учнів на уроках хімії в умовах трансформації шкільної освіти
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Формування предметних компетентностей учнів на уроках хімії в умовах трансформації шкільної освіти


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Формування предметних компетентностей учнів на уроках хімії в умовах трансформації шкільної освіти


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Формування предметних компетентностей учнів на уроках хімії в умовах трансформац
Описание слайда:

Формування предметних компетентностей учнів на уроках хімії в умовах трансформації шкільної освіти

№ слайда 2 «Освіченість – це вміння правильно діяти в будь-яких життєвих ситуаціях» Д.
Описание слайда:

«Освіченість – це вміння правильно діяти в будь-яких життєвих ситуаціях» Д. Хіббен 

№ слайда 3 Компетентність – вміння адекватно діяти у відповідних обставинах, застосовуючи з
Описание слайда:

Компетентність – вміння адекватно діяти у відповідних обставинах, застосовуючи знання і беручи на себе відповідальність за власну діяльність, можливість встановлення зв’язку між знаннями і ситуацією, здатність знайти відповідні знання і способи діяльності, придатні для розв’яза- ння проблеми.

№ слайда 4
Описание слайда:

№ слайда 5 Кожний педагог повинен відчувати, що його щоденна робота, знання,майстерність, в
Описание слайда:

Кожний педагог повинен відчувати, що його щоденна робота, знання,майстерність, відповідальність необхідні учням, що кожен з нас потрібен тим,кому завтра вступа- ти в самостійне й нелегке трудове життя. Саме з усвідомлення цього й починається виконання мого педагогічного обов’язку.

№ слайда 6 ПОШУК ПЕДАГОГІЧНОЇ ІСТИНИ Чому вчити?
Описание слайда:

ПОШУК ПЕДАГОГІЧНОЇ ІСТИНИ Чому вчити?

№ слайда 7 Педагогічні технології які я використовую: • інформаційно- комунікативні; • прое
Описание слайда:

Педагогічні технології які я використовую: • інформаційно- комунікативні; • проектні; • ігрові; • інтегральні; • «навчання, як дослідження»

№ слайда 8 Соціальна компетентність 1. Стимулювання учнів до самостійного прийняття тактичн
Описание слайда:

Соціальна компетентність 1. Стимулювання учнів до самостійного прийняття тактичних та стратегічних рішень: як навчатися, чому навчатися, який шлях у житті обрати. 2. Стимулювання учнів до вибору раціонального шляху розв'язання розрахункових задач та проведення експерименту. 3. Використання життєвих ситуацій, пов'язаних з властивостями та використанням речовин. 4. Використання різнорівневих навчальних та контролюючих завдань. 5. Стимулювання толерантного ставлення учнів до різноманітних проявів

№ слайда 9 Комунікативна компетентність 1. Забезпечення розвитку монологічного мовлення учн
Описание слайда:

Комунікативна компетентність 1. Забезпечення розвитку монологічного мовлення учнів через прове- дення - усного опитування: - аналізу та самоаналізу відповіді; - учнівських повідомлень; - захистів творчих робіт, проектів, рефератів; - доповідей; - висування гіпотез. 2. Забезпечення розвитку діалогічного мовлення учнів через проведення: - бесід; - взаемоопитування; - диспутів; - семінарів; - конференцій; - мозкового штурму; - обговорення проблем у групі; - дидактичних ігор комунікативної спрямованості. 3. Забезпечення розвитку писемного мовлення учнів через написання: - повідомлень; - рефератів; - письмових рецензій; - хімічних казок. 4. Забезпечення розвитку культури мовлення учнів через дотримання: - норм сучасної літературної мови та вимог нової хімічної номенклатури; - вимог використання наукового лексикону;

№ слайда 10 Інформаційна компетентність 1. Раціональне використання фактичного матеріалу під
Описание слайда:

Інформаційна компетентність 1. Раціональне використання фактичного матеріалу підручника як осно- вного джерела інформації для школярів. 2. Стимулювання, звернення учнів до додаткових джерел інформації. 3. Продовження формування загальнонавчальних умінь учнів як засобів опрацювання інформації: аналізу, синтезу, класифікації, порівняння тощо. 4. Заохочення учнів до отримання фактичної інформації при проведенні хімічного експерименту. 5. Залучення дітей до використання нових інформаційних технологій: - використання навчальних програм з хімії, програм-репетиторів; - використання контролюючих програм; - використання програм з хімічного експерименту; - використання можливостей Інтернету в процесі опрацювання питань сучасного розвитку хімічної науки та технології. 6. Розвиток вміння учнів формалізувати інформацію через складання: - схем (генетичний зв'язок між класами хімічних сполук, хімічні виробництватощо); - алгоритмів (розв'язання розрахункових задач різних типів, побудова плану експерименту тощо) - схем та рівнянь реакцій, ланцюгів перетворень; малюнків

№ слайда 11 Компетентність продуктивної творчої діяльності 1. Проведення нестандартних урокі
Описание слайда:

Компетентність продуктивної творчої діяльності 1. Проведення нестандартних уроків. 2. Залучення учнів до науково-дослідницької роботи. 3. Стимулювання самостійного складання учнями задач, тестів, питань до теми. 4. Використання нетрадиційних домашніх завдань. 5. Залучення учнів до реалізації творчих робіт та проектів. 6. Проведення інтенсивної позакласної роботи з предмета та активне залучення до неї учнів.

№ слайда 12 Навчання методиці розв`язування розрахункових задач
Описание слайда:

Навчання методиці розв`язування розрахункових задач

№ слайда 13
Описание слайда:

№ слайда 14 Велику увагу приділяю роботі із навчальними книгами.
Описание слайда:

Велику увагу приділяю роботі із навчальними книгами.

№ слайда 15
Описание слайда:

№ слайда 16
Описание слайда:

№ слайда 17
Описание слайда:

№ слайда 18
Описание слайда:

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru