PPt4Web Хостинг презентаций

X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: тест


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: тест


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Тестування – це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту.
Описание слайда:

Тестування – це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту. Тест – це сукупність тестових завдань, які підібрані за певними правилами для вимірювання певної властивості.

№ слайда 2 Принципи створення тестових завдань (технічні вимоги) Кожне тестове завдання пов
Описание слайда:

Принципи створення тестових завдань (технічні вимоги) Кожне тестове завдання повинно: оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі перевіряти відповідний рівень засвоєння знань.

№ слайда 3 Рівні засвоєння знань. (Таксономія Блума, 1956 р.)
Описание слайда:

Рівні засвоєння знань. (Таксономія Блума, 1956 р.)

№ слайда 4 Когнітивна (пізнавальна) сфера – класифікація за рівнями сформованості
Описание слайда:

Когнітивна (пізнавальна) сфера – класифікація за рівнями сформованості

№ слайда 5 В умові повинно міститися чітко сформульоване завдання для екзаменованого. Напри
Описание слайда:

В умові повинно міститися чітко сформульоване завдання для екзаменованого. Наприклад: Виберіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом. або Укажіть рік виходу у світ перших частин “Енеїди” І.П.Котляревського.

№ слайда 6 Варіанти відповідей повинні бути гомогенними ( усі стосуватися однієї теми, кате
Описание слайда:

Варіанти відповідей повинні бути гомогенними ( усі стосуватися однієї теми, категорії тощо) Правильно: М...яч, п...юре, ви...їхати, цв...ях * В...юн, пір...я, арф...яр, з..витися. Б...язь, в...ється, об...ява. З...їхати, б...юро, моркв...яний, л...єш.

№ слайда 7 Усі дистрактори повинні бути вірогідними.
Описание слайда:

Усі дистрактори повинні бути вірогідними.

№ слайда 8 Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповід
Описание слайда:

Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповідь на інше. Неправильно: 01. Виберіть літературний жанр, означення якого подано: Ліро-епічний твір про історичні чи соціально-побутові події, який виконується речитативом у супроводі кобзи або бандури? Байка. 2. Дума. 3. Казка. 4. Пісня. 02. Продовжіть фразу: Дума виконується ... 1. Акапельно. 2. У супроводі бандури. 3. Хором. 4. У супроводі сопілки.

№ слайда 9 Не слід використовувати фрази “все з вищевказаного” або “нічого з вищевказаного”
Описание слайда:

Не слід використовувати фрази “все з вищевказаного” або “нічого з вищевказаного” як правильну відповідь чи дистрактор. Правильно: 01. Укажіть на характерну ознаку офіційно-ділового стилю. А. Мовні штампи. Б. Емоційність. В. Використання тропів. Г. Неповні речення.

№ слайда 10 Умова, як правило, формулюється позитивно. Правильно: 01. Виберіть твір, темою я
Описание слайда:

Умова, як правило, формулюється позитивно. Правильно: 01. Виберіть твір, темою якого є громадянська війна. або 02. Виберіть рядок, у якому всі слова написані правильно. чи 03. Позначте речення, яке містить порівняльний зворот.

№ слайда 11 Слід уникати підказок на зразок: - граматична невідповідність між умовою та варі
Описание слайда:

Слід уникати підказок на зразок: - граматична невідповідність між умовою та варіантами відповідей; - повтор у правильній відповіді слів з умови; - використання прикладів з підручника чи лекції як тестових завдань; - найдовша правильна відповідь; - найбільш детальна правильна відповідь; - дистрактори, які виключають один одного.

№ слайда 12 Тестове завдання багатовибіркового типу складається з двох частин: Умови, яка оп
Описание слайда:

Тестове завдання багатовибіркового типу складається з двох частин: Умови, яка описує певну проблему та ставить завдання перед екзаменованим; Списку варіантів відповідей, серед яких як мінімум один є правильною чи найкращою відповіддю, а решта – дистрактори – є неправильними відповідями.

№ слайда 13 Тестові завдання можуть мати різні формати:
Описание слайда:

Тестові завдання можуть мати різні формати:

№ слайда 14 Формат А (одна найкраща відповідь) Структура тестового завдання: Умова завдання
Описание слайда:

Формат А (одна найкраща відповідь) Структура тестового завдання: Умова завдання (ситуативна задача) Ввідне запитання 4-5 варіантів відповіді, один з яких найбільш правильний Ґ Г А Б В_ найменш найбільш правильний правильний

№ слайда 15 Формат А (одна найкраща відповідь) Наприклад: Виберіть рядок, у якому всі іменни
Описание слайда:

Формат А (одна найкраща відповідь) Наприклад: Виберіть рядок, у якому всі іменники чоловічого роду. А. Тюль, любов, леді, денді. Б. Онтаріо, дріб, таксі, рояль. В. *Біль, полин, собака, поні. Г. Путь, фальш, Дніпро, геній.

№ слайда 16 Формат N (задана кількість правильних відповідей; більше, ніж одна.) Структура т
Описание слайда:

Формат N (задана кількість правильних відповідей; більше, ніж одна.) Структура тестового завдання: Умова завдання (ситуаційна задача) Ввідне запитання До 30 варіантів відповідей, з яких N (2, 3, 4, ... 12) правиль-них

№ слайда 17 Формат X (правильною може бути будь-яка кількість відповідей.) Наприклад: Вибері
Описание слайда:

Формат X (правильною може бути будь-яка кількість відповідей.) Наприклад: Виберіть серед запропонованих слів ті, у яких усі приголосні дзвінкі. А. Зліт. Д.* Війна. Б.* Гроза. Е. Обличчя. В. Пальба. Є. Молоко. Г.* Дрова. Ж.* Різьба. Ґ. Ґанок. З.* Жвавий.

№ слайда 18 Формат R (категорія логічних пар або розширеного вибору) Структура тестового зав
Описание слайда:

Формат R (категорія логічних пар або розширеного вибору) Структура тестового завдання: 3-4 умови завдань Спільне ввідне запитання 4–20 варіантів відповідей (кожен варіант відповіді може використовуватися один раз, більше одного разу або зовсім не використовуватися)

№ слайда 19 Приклад завдання формату R Доберіть до запропонованих іншомовних слів українські
Описание слайда:

Приклад завдання формату R Доберіть до запропонованих іншомовних слів українські відповідники. Імпозантний. А.Поступка. Фоліант. Б. Коштовність. Компетентний. В. Показний. Компроміс. Г. Обізнаний. Ґ. Прикраса. Д. Артистичний. Е. Важливий. Є. Книга. Ж. Допомога.

№ слайда 20 Деякі зауваження щодо технології створення тестових завдань
Описание слайда:

Деякі зауваження щодо технології створення тестових завдань

№ слайда 21
Описание слайда:

№ слайда 22 Формулювання запитання доцільно починати з дієслова.
Описание слайда:

Формулювання запитання доцільно починати з дієслова.

№ слайда 23 Технічні дефекти тестових завдань
Описание слайда:

Технічні дефекти тестових завдань

№ слайда 24 Дефекти, пов’язані з досвідом у тестуванні Граматичні підказки (алогічні дистрак
Описание слайда:

Дефекти, пов’язані з досвідом у тестуванні Граматичні підказки (алогічні дистрактори); Логічні підказки (частина варіантів відповіді вичерпує всі можливі варіанти); Абсолютні терміни (“завжди” або “ніколи” і т. Ін.) Найдовша правильна відповідь; Повторення слів (слово чи фраза з умови включені до правильної відповіді.

№ слайда 25 Дефекти, пов’язані з надмірною складністю Варіанти відповідей є довгими, складни
Описание слайда:

Дефекти, пов’язані з надмірною складністю Варіанти відповідей є довгими, складними або подвійними; Цифрові показники подані безсистемно (не в єдиному форматі); Стилістична неоднорідність варіантів відповідей, нелогічний порядок цих варіантів;

№ слайда 26 Дефекти, пов’язані з надмірною складністю (продовження) Використання фрази “нічо
Описание слайда:

Дефекти, пов’язані з надмірною складністю (продовження) Використання фрази “нічого з вищезазначеного” та под. у якості варіанта відповіді; Умови тестового завдання складні або заплутані.

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru