PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Структура формування комплектів навчально-плануючої документації
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Структура формування комплектів навчально-плануючої документації


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Структура формування комплектів навчально-плануючої документації


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області Н
Описание слайда:

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області Єланецький професійний аграрний ліцей Структура формування комплектів навчально-програмної документації

№ слайда 2 Порядок денний:   Стан ведення комплектів навчально-плануючої документації
Описание слайда:

Порядок денний:   Стан ведення комплектів навчально-плануючої документації з професій

№ слайда 3 Посилити роботу щодо оформлення та доопрацювання комплектів навчально-плануючої
Описание слайда:

Посилити роботу щодо оформлення та доопрацювання комплектів навчально-плануючої документації з професій, за якими здійснюється підготовка в ПТНЗ. Посилити роботу щодо оформлення та доопрацювання комплектів навчально-плануючої документації з професій, за якими здійснюється підготовка в ПТНЗ. При здійсненні роботи з оформлення та доопрацювання комплектів навчально-плануючої документації з професій керуватися методичними рекомендаціями НМЦ ПТО та інформацією, наданою на обласному семінарі заступників директорів ПТНЗ області з проблеми «Методичний супровід навчально-виробничого процесу ПТНЗ» (20.10.2011, МПЛ торгівлі та ресторанного сервісу). 3. Рекомендувати при формуванні комплектів навчально-плануючої документації з професій дотримуватися такої структури: 3.1. Титульний лист (затверджено директором ПТНЗ); 3.2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (з ДСПТО); 3.3. Кваліфікаційна характеристика (з довідника кваліфікаційних характеристик); 3.4. Робочий навчальний план; 3.5. Пояснювальна записка до робочого навчального плану (зазначати протокол засідання методичної комісії, на якому були затверджені зміни відносно стандарту стосовно збільшення або зменшення годин за предметами та внесення регіонального компоненту); 3.6. Тематичний план і робочі навчальні програми професійно-теоретичної підготовки з предметів, в тому числі включати виробниче навчання й виробничу практику (програми розробити, якщо є зміни в робочому навчальному плані відносно ДСПТО); 3.7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів, виробничого навчання, виробничої практики; 3.8. Переліки навчально-виробничих робіт; 3.9. Детальна програма виробничої практики (попередня, наприклад, для I та II курсів).

№ слайда 4
Описание слайда:

№ слайда 5 Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти (Постанова Каб
Описание слайда:

Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року №1135) Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року №1135) Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ (наказ Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року №419) Державні стандарти професійно-технічної освіти з професій Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 13 жовтня 2010 року №947) Методичні рекомендації щодо розробки навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів з урахуванням змісту ДСПТО з конкретних професій (наказ МОН України від 23.08.2008 №633 «Про впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій») Типові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професійної підготовки у системі професійно-технічної освіти (наказ МОН України від 14.06.01 №459) Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників Діючі галузеві довідники з нормування робіт

№ слайда 6 Титульний лист Титульний лист, титул лат. titulus — «надпись, заголовок»
Описание слайда:

Титульний лист Титульний лист, титул лат. titulus — «надпись, заголовок»

№ слайда 7 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки
Описание слайда:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Єланецький професійний аграрний ліцей   ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ______Н.В.Кружкова    Комплект навчально-програмної документації з професій: код 8331 “Тракторист-машиніст сільськогосподарських машин” Рівень кваліфікації: категорія А,В,С код 7233 “Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування ” Рівень кваліфікації: 1-2, 3 розряд Вид підготовки: первинна професійна підготовка

№ слайда 8 Державний стандарт з професії Державний стандарт з професії Освітньо-кваліфікаці
Описание слайда:

Державний стандарт з професії Державний стандарт з професії Освітньо-кваліфікаційна характеристика (з ДСПТО) Кваліфікаційна характеристика (з довідника кваліфікаційних характеристик) Робочий навчальний план Пояснювальна записка до робочого навчального плану (зазначити протокол засідання методичної комісії, на якому були затверджені зміни відносно стандарту стосовно збільшення або зменшення годин з предметів та внесення регіонального компоненту) Тематичний план і робочі навчальні програми з предметів, виробничого навчання й виробничої практики (програми розробити, якщо є зміни в робочому навчальному плані відносно ДСПТО) Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовок, виробничого навчання Перелік навчально-виробничих робіт Детальна програма виробничої практики Критерії кваліфікаційної атестації випускників Перелік основних обов’язкових засобів навчання Список літератури

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10
Описание слайда:

№ слайда 11
Описание слайда:

№ слайда 12
Описание слайда:

№ слайда 13 Пояснювальна записка Пояснювальна записка до робочого плану Пояснювальна записка
Описание слайда:

Пояснювальна записка Пояснювальна записка до робочого плану Пояснювальна записка – документ, в якому міститься додаток чи доповнення до основного документа та пояснюється зміст окремих його положень (сл.5) (сл.5.1.)

№ слайда 14 Робоча навчальна програма з навчального предмета це документ, що визначає зміст
Описание слайда:

Робоча навчальна програма з навчального предмета це документ, що визначає зміст і обсяг знань та умінь учнів, слухачів. ПТНЗ на основі типових навчальних програм з навчальних предметів розробляють робочі навчальні програми з урахуванням пропозицій замовників кадрів з тих навчальних предметів, що формують відповідні професії. Робочі навчальні програми з загальноосвітніх предметів розробляються на основі типових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки професії та регіональної компоненти. Робоча навчальна програми з предмета включає тематичний план та зміст програми. Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки це документ, що визначає зміст і обсяг професійних знань, умінь, навичок учнів, слухачів та способи і методи їх формування, включає завдання особистісно-орієнтованого навчання. ПТНЗ на основі типових навчальних програм розробляють робочі навчальні програми, у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва чи сфері послуг, на підставі пропозицій замовників кадрів. Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки включає тематичний план та зміст програми (наприклад, робоча навчальна програма з виробничого навчання, робоча навчальна програма виробничої практики) (Сл.6)

№ слайда 15 Критерії оцінювання Відображають єдині вимоги до оцінювання навчальних досягнень
Описание слайда:

Критерії оцінювання Відображають єдині вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів, виступають конкретними нормами, що регулюють виставлення оцінок з різних навчальних предметів та виробничого навчання (Сл.7) (Сл.7.1)Типові критерії оцінювання.docx

№ слайда 16 Перелік Перелік навчально-виробничих робіт Перелік навчально-виробничих робіт з
Описание слайда:

Перелік Перелік навчально-виробничих робіт Перелік навчально-виробничих робіт з професії визначає завдання, які виконують учні, слухачі з метою оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, що передбачені робочою навчальною програмою професійно-практичної підготовки. Перелік навчально-виробничих робіт з професії складається на розряд, рік. Перелік навчально-виробничих робіт з професії розглядається і схвалюється на засіданні методичної комісії та затверджується заступником керівника з навчально-виробничої роботи ПТНЗ. Для всіх навчально-виробничих робіт, внесених до переліку, додається технологічна та технічна документація, що розробляється відповідними методичними комісіями ПТНЗ на основі державних стандартів. Під час проведення виробничого навчання безпосередньо на виробництві чи в сфері послуг у переліку навчально-виробничих робіт зазначається загальна характеристика робочих місць або найменування робіт, які учні, слухачі повинні виконувати з кожної теми чи розділу робочої навчальної програми професійно-практичної підготовки (Сл.8)

№ слайда 17 Переліки кваліфікаційних пробних робіт Переліки кваліфікаційних пробних робіт Пе
Описание слайда:

Переліки кваліфікаційних пробних робіт Переліки кваліфікаційних пробних робіт Переліки кваліфікаційних пробних робіт та їх зміст визначаються майстром виробничого навчання, розглядаються і схвалюються методичними комісіями, затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу та погоджуються з замовниками кадрів. Учні, які навчаються за суміжними та інтегрованими професіями, кваліфікаційну пробну роботу виконують окремо з кожної професії. (сл.9)

№ слайда 18 (сл.10) (сл.10)
Описание слайда:

(сл.10) (сл.10)

№ слайда 19 (сл.11) (сл.11)
Описание слайда:

(сл.11) (сл.11)

№ слайда 20 Відповідно до ДСПТО
Описание слайда:

Відповідно до ДСПТО

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru