PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Экономика / Проблеми с оперативным менеджментом
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Проблеми с оперативным менеджментом


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Проблеми с оперативным менеджментом


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Проблеми с оперативния мениджмънт
Описание слайда:

Проблеми с оперативния мениджмънт

№ слайда 2 Управленските функции в практиката: Дилемата “управленец” или “добър специалист”
Описание слайда:

Управленските функции в практиката: Дилемата “управленец” или “добър специалист”

№ слайда 3 Умения и компетенции Комуникация Умения за даване на обратна връзка Междуличност
Описание слайда:

Умения и компетенции Комуникация Умения за даване на обратна връзка Междуличностна комуникация Изграждане на атмосфера на екипност Договаряне и постигане на ангажираност от страна на служителите

№ слайда 4 Умения и компетенции Разрешаване на конфликти Умения за управление на конфликтни
Описание слайда:

Умения и компетенции Разрешаване на конфликти Умения за управление на конфликтни ситуации Идентифициране на основните източници на конфликт Избор на стратегия за разрешаване на възникнала конфликтна ситуация

№ слайда 5 Умения и компетенции Управление на персонала мотивиране на служителите – ролята
Описание слайда:

Умения и компетенции Управление на персонала мотивиране на служителите – ролята на парите, личния пример, спазването на вътрешния ред оценка на изпълнението

№ слайда 6 Умения и компетенции Стратегически и оперативни умения и функции Умения за опред
Описание слайда:

Умения и компетенции Стратегически и оперативни умения и функции Умения за определяне на цели Вземане на решения Контрол върху изпълнението на поставените задачи

№ слайда 7 Проблеми нужда от по-висока ангажираност с проблемите (нагласите на много ръково
Описание слайда:

Проблеми нужда от по-висока ангажираност с проблемите (нагласите на много ръководители са, че проблемите не зависят от тях и е по-важно да си намериш оправдание защо не си се справил, а не да намериш решение) има личности, готови да поемат инициативата и отговорността, но и другата крайност - не всички се чувстват достатъчно ангажирани

№ слайда 8 Проблеми в комуникацията важна за сътрудниците информация не достига до тях нача
Описание слайда:

Проблеми в комуникацията важна за сътрудниците информация не достига до тях началник от едно звено да се разпорежда с хората от друго звено прескачане на нива отгоре надолу при даване на разпореждания и разпределяне на задачи прескачане на нива отдолу нагоре за решаване на лични проблеми прехвърляне на отговорности от едно звено на друго в рамките на общия производствен процес

№ слайда 9 Проблеми в комуникацията - даване на обратна връзка Има дефицит в умението да се
Описание слайда:

Проблеми в комуникацията - даване на обратна връзка Има дефицит в умението да се дава обратна връзка, което се изразява в няколко неща: Склонността на някои Началници на смени да критикуват своите подчинени гръмогласно пред всички - носи големи морални щети и демотивация Понякога липсва климат за даване на положителна обратна връзка – “Защо да ги хвалим? Те и без това се интересуват само от парите.” Понякога се взимат решения, които даден началник не счита за необходимо да обосновава (субективизъм) - “Така съм решил, нали затова съм началник.”

№ слайда 10 Какво предприехме Стартирахме дългосрочна програма за повишаване на ръководните
Описание слайда:

Какво предприехме Стартирахме дългосрочна програма за повишаване на ръководните умения на тази група и метода “световното кафене” беше първото обучение от програмата Система за оценка на кадрите - до края на годината предстои оценка (най-вероятно 360º)

№ слайда 11 ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗВИТИЕТО
Описание слайда:

ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗВИТИЕТО

№ слайда 12 МЕРКИ ПО РАЗВИТИЕ НА КАДРИТЕ
Описание слайда:

МЕРКИ ПО РАЗВИТИЕ НА КАДРИТЕ

№ слайда 13 Общи изводи – “Плюсове”
Описание слайда:

Общи изводи – “Плюсове”

№ слайда 14 Общи изводи – “Минусите”
Описание слайда:

Общи изводи – “Минусите”

№ слайда 15 Изводи ръководенето и работата с хора не е базирано само на опит. Това е научна
Описание слайда:

Изводи ръководенето и работата с хора не е базирано само на опит. Това е научна дисциплина и всеки може да я изучава, и така да подобрява уменията, а оттам работата и резултатите си. съвременните условия изискват от нас постоянно да се напасваме на бързо променящите се пазарни изисквания и един ръководител не може да е напълно успешен в работата си ако не се интересува от новостите и не се стреми да повишава квалификацията си

№ слайда 16 Изводи има връзка между мотивираността, информираността и удовлетвореността на с
Описание слайда:

Изводи има връзка между мотивираността, информираността и удовлетвореността на служителите от една страна и качеството на продукта от друга. Колкото хората са по-удовлетворени толкова по-качествено работят, т.е. толкова по-малко са допълнителните фирмени разходи за доработки, брак, гаранционнен сервиз комуникацията (информирането на служителите по всякакви въпроси и на всички нива) е важен процес, пряко свързан с мотивацията и е един от залозите за успеха фирмата е една система, в която всички процеси са свързани помежду си и крайния резултат зависи от доброто представяне на всички по веригата

№ слайда 17 Авторитетът не идва със заповедта за назначение на ръководна позиция – той е рез
Описание слайда:

Авторитетът не идва със заповедта за назначение на ръководна позиция – той е резултат от доверието в нас! Доверие, което сме спечелили със своето уважение към другите, със своята надеждност и предсказуемост, както и с доказване в практиката, че сме заслужили своята позиция със своята компетентност и поведение.

№ слайда 18 Благодаря за вниманието!
Описание слайда:

Благодаря за вниманието!

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru