PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / География / Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні


Скачать эту презентацию

№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2 Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні Національний інститут стр
Описание слайда:

Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні Національний інститут стратегічних досліджень, головний консультант Потапенко В.Г.

№ слайда 3 Екологічна політика Екологічну політику можна визначити як організаційну та регу
Описание слайда:

Екологічна політика Екологічну політику можна визначити як організаційну та регулятивно-контрольну діяльність суспільства і держави, спрямовану на охорону, невиснажливе використання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення довкілля, ефективне поєднання функцій природокористування та охорони природи, забезпечення норм екологічної безпеки.

№ слайда 4 Метою національної екологічної політики є стабілізація і поліпшення стану навкол
Описание слайда:

Метою національної екологічної політики є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем. Закон України Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року, 2011

№ слайда 5 Проблеми екологічної політики: часткове призупинення дії процедур Кіотського про
Описание слайда:

Проблеми екологічної політики: часткове призупинення дії процедур Кіотського протоколу;зауваження щодо виконання Орхуської конвенції;відсутність системи екологічної освіти «дитсадок-школа-університет-підвищення кваліфікації»відсутність розмежування управління природокористування та контролем за станом навколишнього природного середовища;інформування експертів та громадськості з екологічних питань, зокрема припинено випуск Національних доповідей про стан навколишнього природного середовища України;

№ слайда 6 Проблеми екологічної політики 2 відсутність системного моніторингу стану навколи
Описание слайда:

Проблеми екологічної політики 2 відсутність системного моніторингу стану навколишнього природного середовища на основі сучасних технологій; проблеми нового обстеження та відновлення економічної діяльності на територіях, які в минулому столітті були віднесені до постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС;проблеми відновлення інфраструктури житлово-комунального господарства населених пунктів, перш за все великих міст;екологічні проблеми з небезпечними відходами, зруйнованими сховищами, знятими з експлуатацією шахтами та кар’єрами та іншим спадками радянської індустріалізації часів середини минулого століття;

№ слайда 7 Проблеми екологічної політики 3 проблеми деградованих сільськогосподарських земе
Описание слайда:

Проблеми екологічної політики 3 проблеми деградованих сільськогосподарських земель в результаті виснажливої екологічно недбайливої експлуатації;руйнація природного середовища унікальних рекреаційних регіонів – Криму та Карпат в результаті несистемної і часто безконтрольної господарської діяльності;адаптація економіки України до глобальних змін клімату; гармонізація національної системи обліку та контролю звітності господарчих суб’єктів різної форми власності з екологічних та економічних показників до стандартів ЄС та ООН.

№ слайда 8 Проблеми формування екологічної політики в Україні вимушеність міжнародним співт
Описание слайда:

Проблеми формування екологічної політики в Україні вимушеність міжнародним співтовариством та вітчизняною громадськістю;відсутність екологічної складової в політичних програмах владної та парламентських опозиційних партій;витратність для держави і суспільства.

№ слайда 9 Міжнародний тиск на Україну в сфері екологічної політики: Участь в Орхуській кон
Описание слайда:

Міжнародний тиск на Україну в сфері екологічної політики: Участь в Орхуській конвенції;Призупинення механізмів Кіотського протоколу.

№ слайда 10 Тиск громадських організацій в сфері екологічної політики: судові позови та мані
Описание слайда:

Тиск громадських організацій в сфері екологічної політики: судові позови та маніфестації “чорнобильських” громадських організацій;тиск громадських організацій щодо каналу “Дунай - Чорне море”

№ слайда 11 Витрати на екологічну політику:
Описание слайда:

Витрати на екологічну політику:

№ слайда 12 Фінансування екологічної політики Національний план дій з охорони навколишнього
Описание слайда:

Фінансування екологічної політики Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на період з 2011 до 2015 року. Обсяг фінансування цього плану становитиме 4,2 млрд. гривень.

№ слайда 13 Екологічна політика куди спрямувати народні кошти? на ліквідацію наслідків еколо
Описание слайда:

Екологічна політика куди спрямувати народні кошти? на ліквідацію наслідків екологічно шкідливої активності старих підприємств; інвестувати в нові «зелені» галузі господарства

№ слайда 14 Стратегія ООН: приваблива екологічна політика «Назустріч «зеленій економіці» на
Описание слайда:

Стратегія ООН: приваблива екологічна політика «Назустріч «зеленій економіці» на шляху до сталого розвитку та викорінення бідності» Узагальнююча доповідь для представників владних структур. Програма ООН з навколишнього середовища (2011р.)Глобальний новий зелений курс Програма ООН з навколишнього середовища. Ініціатива з “зеленої економіки” (2009р.)

№ слайда 15 Стратегічні принципи ООН інвестування 2% світового ВВП в «озеленення» або “еколо
Описание слайда:

Стратегічні принципи ООН інвестування 2% світового ВВП в «озеленення» або “екологічну трансформацію господарства” з метою зміни характеру розвитку та спрямування потоків державного та приватного капіталу на зменшення викидів вуглецю і ефективне використання ресурсівплан дій на період після 2012 року, коли набагато більш розумне управління природним і людським капіталом цієї планети змінить, нарешті, і процес створення матеріальних благ, і напрямок розвитку нашого світу.

№ слайда 16 напрямок “без вичерпних ресурсів” Відновлювальні енергетичні ресурсиВторинне вик
Описание слайда:

напрямок “без вичерпних ресурсів” Відновлювальні енергетичні ресурсиВторинне використання матеріалівОрганічне землеробство, що витрачає мінімум енергії, не використовує штучних засобів захисту і живлення рослин, ГМО

№ слайда 17 оптимізаційний напрямок Енергоефективность виробництва та житлаСкорочення викори
Описание слайда:

оптимізаційний напрямок Енергоефективность виробництва та житлаСкорочення використання автомобілівСкорочення калорійності продуктівСкорочення споживання водиВідтворення лісів та заповідних територій

№ слайда 18 соціальні напрямок Планування родини та скорочування народжуваності до рівня від
Описание слайда:

соціальні напрямок Планування родини та скорочування народжуваності до рівня відтворенняПринцип рівності у розподілі обмежених ресурсів Вирішення питань розподілу землі та планування землекористування Впровадження нових сільськогосподарських технологійсистему фінансового регулювання, що гарантувала забезпечення базових потреб більшості людей

№ слайда 19 управлінський напрямок зміна визначення та виміру заможності та успіху держав -
Описание слайда:

управлінський напрямок зміна визначення та виміру заможності та успіху держав - показник ВВП має бути доповнений індикаторами природних послуг та збереження біорізноманіття;введення податок на вуглецевий газ при імпорті продукції;глобальна система безпеки з втручанням у справи “країн, що невідбулися”;інвестиції у інституціоналізм, оптимізацію системи управління та прийняття рішень

№ слайда 20 Гармонізація екологічної політики з стандартами ООН та ЄС Закон України «Про Осн
Описание слайда:

Гармонізація екологічної політики з стандартами ООН та ЄС Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на період з 2011 до 2015 року.

№ слайда 21 Перспективи до 2020 року: розмежування функцій з охорони навколишнього природног
Описание слайда:

Перспективи до 2020 року: розмежування функцій з охорони навколишнього природного середовища та господарської діяльності з використання природних ресурсів;імплементація європейських екологічних норм і стандартів; екосистемне планування; впровадження економічних механізмів стимулювання екологічно орієнтованих структурних трансформацій;збалансованість соціально-економічних потреб та збереження навколишнього природного середовища; розвиток екологічно ефективного партнерства між державою, суб’єктами господарювання та громадськістю, поширення екологічних знань.

№ слайда 22 Національне екологічне партнерство До процесу ухвалення рішень необхідно залучит
Описание слайда:

Національне екологічне партнерство До процесу ухвалення рішень необхідно залучити зацікавлених суспільні кола: державні та місцеві органи управління;промисловці та підприємці; науковці та освітяни;громадські організації,які готові добровільно взяти на себе відповідальність за реалізацію стратегічних рішень.

№ слайда 23 Пропозиції: для підвищення ефективності економічної політики в екологічній сфері
Описание слайда:

Пропозиції: для підвищення ефективності економічної політики в екологічній сфері створити робочу групу «Адаптація економіки України до нового «зеленого» курсу ООН» Комітету з економічних реформ при Адміністрації Президента України

№ слайда 24 Дякую за увагу!
Описание слайда:

Дякую за увагу!

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru