PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Управління системою методичної роботи у ДНЗ
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Управління системою методичної роботи у ДНЗ


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Управління системою методичної роботи у ДНЗ


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Управління системою методичної роботи реалізація науково-методичної проблеми ”Ні
Описание слайда:

Управління системою методичної роботи реалізація науково-методичної проблеми ”Нічому не можна навчити. Всьому можна навчитися…” Гаврилюк Людмила Михайлівна, вихователь – методист Костопільського ДНЗ № 5 «Ромашка»

№ слайда 2 Методична робота – це спеціальний комплекс взаємопов'язаних практичних заходів,
Описание слайда:

Методична робота – це спеціальний комплекс взаємопов'язаних практичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, їх безперервну та професійно-методичну освіту, яка зорієнтована в кінцевому результаті на підвищення рівня освіченості, розвинутості і вихованості.

№ слайда 3 головне завдання методиста допомагати педагогам розвивати мистецтво виховання вс
Описание слайда:

головне завдання методиста допомагати педагогам розвивати мистецтво виховання вселяти віру в себе Поганий господар вирощує бур'ян, Хороший вирощує рис. Розумний культивує грунт, А далекоглядний виховує працівника.

№ слайда 4 умовою управління якістю освіти є оптимізація педагогічного процесу, а саме: оно
Описание слайда:

умовою управління якістю освіти є оптимізація педагогічного процесу, а саме: оновлення змісту дошкільної освіти; активізація творчого потенціалу педагогічних працівників; організація дієвого освітнього простору і середовища.

№ слайда 5 Методична робота в дНЗ повинна відповідати наступним правилам: організована нест
Описание слайда:

Методична робота в дНЗ повинна відповідати наступним правилам: організована нестандартно, яскраво, жваво, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів; приносити вихователям відчутну практичну допомогу, тобто мати безпосередній вихід; позначатися на рівні підготовленості вихованців; задовільняти духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога; постійно користується увагою адміністрації: стимулюватися, контролюватися, враховуватися при підбитті підсумків; створювати умови для виникнення людських контактів і творчого спілкування з колегами, об’єднувати спрямованістю до загальної мети.

№ слайда 6 Пріоритети розвитку методичної роботи дНЗ варіативне інформування педагогів про
Описание слайда:

Пріоритети розвитку методичної роботи дНЗ варіативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки та практики, про нові вимоги до фахівця; диференційоване навчання й розвиток педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації; активне формування інноваційного потенціалу, професійної мотивації; формування, виявлення, вивчення та впровадження найбільш цінного перспективного досвіду педагогічної діяльності; підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу; формування готовності до професійного самовдосконалення.

№ слайда 7 Мета методичної роботи удосконалення системи безперервної освіти педагогічних ка
Описание слайда:

Мета методичної роботи удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів; вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності; організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу

№ слайда 8 Напрями методичної роботи підвищення соціально-психологічної культури педкадрів
Описание слайда:

Напрями методичної роботи підвищення соціально-психологічної культури педкадрів удосконалення педагогічної майстерності; сприяння в опануванні світової та національної, мовної й побутової культури; розвиток спеціальних умінь і навичок.

№ слайда 9 Головні завдання діяльності методичної роботи ДНЗ підвищення соціально-психологі
Описание слайда:

Головні завдання діяльності методичної роботи ДНЗ підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників; вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів; сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою; підтримка ділового тонусу педагогів; стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку; створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання; оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду

№ слайда 10 Принципи методичної роботи педагогічна співпраця з педагогом робота в режимі дов
Описание слайда:

Принципи методичної роботи педагогічна співпраця з педагогом робота в режимі довіри, доброзичливості творча атмосфера, стимулювання творчої активності принцип допоміжно-регулювального контролю надання вихователю права вибору системність методичних заходів принцип «Я-повідомлень» у спілкуванні систематична допомога випереджуючий характер методичної роботи

№ слайда 11 Результат методичної роботи Становлення індивідуальної авторської, якісної систе
Описание слайда:

Результат методичної роботи Становлення індивідуальної авторської, якісної системи педагогічної діяльності, коли кожний педагог охоплений увагою методиста, разом з ним моделює, планує діяльність, одержує позитивні результати.

№ слайда 12 інноваційні методи, прийоми і форми навчання та виховання педагогів технології о
Описание слайда:

інноваційні методи, прийоми і форми навчання та виховання педагогів технології організації самостійної роботи (портфоліо) інформаційні технології; комп'ютерні технології, консультування.

№ слайда 13 практика методичного навчання, що передбачає активну участь слухачів творчі груп
Описание слайда:

практика методичного навчання, що передбачає активну участь слухачів творчі групи школи передового педагогічного досвіду семінари-практикуми педагогічні мости школи молодого вихователя тренінги

№ слайда 14 Робота педагогічного колективу дНЗ над науково-методичною проблемою
Описание слайда:

Робота педагогічного колективу дНЗ над науково-методичною проблемою

№ слайда 15 вимоги до визначення пріоритетних завдань або теми (проблеми) Актуальність теми
Описание слайда:

вимоги до визначення пріоритетних завдань або теми (проблеми) Актуальність теми для діяльності педагогічного колективу, відповідність розвитку педагогічного колективу реалізації конкретних завдань, що випливають із науково-методичної теми. Співзвучність теми сучасним педагогічним ідеям. Вибір теми, який проводиться колегіально всім педагогічним колективом, з урахуванням думок найавторитетніших членів педагогічного колективу. Діалектичний зв’язок єдиної загально садової теми з темою, над якою працюють педагогічні колективи міста, з існуючим передовим педагогічним досвідом, з конкретними науково-дослідними установами, які спроможні надати допомогу закладу своїми розробками. Науково-методична тема закладу має охоплювати як навчальну, так і виховну роботу, тобто весь освітній процес. Обрана науково-методична тема не повинна бути загальною або виключно міською, вона має пронизувати всі форми внутрішньо садової науково- методичної роботи .

№ слайда 16 Вивчення якісного складу педагогів — необхідна умова для науково обґрунтованої р
Описание слайда:

Вивчення якісного складу педагогів — необхідна умова для науково обґрунтованої розробки головних напрямів, змісту та методів організації педагогічної майстерності кожного педагога

№ слайда 17 План роботи над науково-методичною проблемою, розроблений творчою групою, має бу
Описание слайда:

План роботи над науково-методичною проблемою, розроблений творчою групою, має бути презентований на педагогічній раді. Педагоги мають змогу обговорити та внести до нього необхідні корективи.

№ слайда 18 Визначена науково-методична тема (проблема) закладу розрахована на реалізацію її
Описание слайда:

Визначена науково-методична тема (проблема) закладу розрахована на реалізацію її педагогічним колективом протягом кількох років (як правило, 3—5 років). Все залежить від спеціалізації питання, його повноти впровадження, очікуваних результатів. Для ефективної роботи над науково-методичною проблемою необхідно ретельно спланувати роботу щодо її реалізації, включивши систему заходів у річний план роботи закладу. Логічним буде завершення попередньої та визначення нової науково-методичної теми наприкінці навчального року. Єдина тема повинна знайти своє віддзеркалення у всіх формах науково-методичної роботи в закладі .

№ слайда 19 План роботи з реалізації науково-методичної проблеми ДНЗ
Описание слайда:

План роботи з реалізації науково-методичної проблеми ДНЗ

№ слайда 20 Етапи роботи над науково-методичною проблемою ДНЗ І етап – психолого-педагогічна
Описание слайда:

Етапи роботи над науково-методичною проблемою ДНЗ І етап – психолого-педагогічна підготовка до впровадження теми 1. Аналіз літератури з теми. 2. Загальна теоретична підготовка педагогічного колективу до впровадження у практику нових наукових ідей, концепцій, рекомендацій здійснюється через лекційно-практичні заняття (з питань впровадження науково-методичної теми в закладі). 3. Встановлення співпраці з міським методичним центром із даного питання. Організація лекцій з даної проблеми з залученням спеціаліста (відділу освіти, інституту післядипломної освіти). 4. Аналіз досвіду практичного впровадження з теми. 5. Опис особистого досвіду кожного члена педагогічного колективу в межах обраної теми.

№ слайда 21 ІІ етап – Організація дослідницької роботи 1. Обґрунтування вибору проблеми, виз
Описание слайда:

ІІ етап – Організація дослідницької роботи 1. Обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики. 2. Розробка творчою групою моделі впровадження: • визначення змін у функціях педагогічних кадрів усіх категорій; • коригування діяльності учасників; • виявлення специфічних засобів реалізації завдань моделі. 3. Створення творчих, фокус-груп, вироблення рекомендацій. 4. Організація роботи теоретичного семінару і залучення до роботи методичних об’єднань. 5. Проведення методичних консультацій.

№ слайда 22 ІІІ етап — втілення науково-методичної проблеми в практику роботи 1. Проведення
Описание слайда:

ІІІ етап — втілення науково-методичної проблеми в практику роботи 1. Проведення відкритих заходів педагогами. 2. Вивчення адміністрацією закладу шляхів реалізації педагогами закладу даного питання через відвідування занять, інших заходів. 3. Надання адресної допомоги тим працівникам, в яких є утруднення з вирішення проблеми. 4. Вивчення результативності втілення проблеми через анкетування педагогів, батьків, проведення співбесіди з педагогами. 5. Стимулювання діяльності педагогів через моральне та по можливості матеріальне заохочення. 6. Експертна оцінка реального досвіду.

№ слайда 23 ІV етап — систематизація та узагальнення, підведення підсумків 1. Систематизація
Описание слайда:

ІV етап — систематизація та узагальнення, підведення підсумків 1. Систематизація матеріалу, напрацьованого колективом із даної проблеми. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичних посібників тощо. 2. Проведення конференцій і творчих звітів педагогів. 3. Звіт адміністрації закладу перед колективом про результативність упровадження проблеми закладу в практику роботи кожного педагога. 4. Як результат роботи над єдиною науково-методичною проблемою може бути: удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі; підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів, формування нових традицій закладу і таке інше.

№ слайда 24 Висновки про результати роботи над проблемою оцінюються на основі аналізу таких
Описание слайда:

Висновки про результати роботи над проблемою оцінюються на основі аналізу таких питань: глибина осмислення педагогічними працівниками суті нової педагогічної ідеї; кількісний показник членів педагогічного колективу щодо трансформації нової педагогічної ідеї в практичну діяльність; які зміни відбулись у професійній компетентності педагогів, на скільки глибоко вони осмислили суть нової педагогічної ідеї?

№ слайда 25 Підбиття підсумків роботи над єдиною науково-методичною проблемою здійснюється п
Описание слайда:

Підбиття підсумків роботи над єдиною науково-методичною проблемою здійснюється під час засіданні педагогічної ради, методичної конференції. виробляються і ухвалюються рекомендації. підбиття підсумків роботи може бути у формі підсумкового наказу, рішення педагогічної ради, відеоматеріалу, методичного посібника тощо. при завершенні всіх етапів роботи над науково-методичною проблемою закладу визначають іншу.

№ слайда 26 картка інноваційної діяльності щодо роботи педагогічного колективу над єдиною ме
Описание слайда:

картка інноваційної діяльності щодо роботи педагогічного колективу над єдиною методичною темою (науково-методичною проблемою) 1. Назва науково-методичної проблеми. 2. Суб’єкти (учасники) інноваційної діяльності щодо реалізації єдиної науково-методичної проблеми: (прізвище, ім’я, по батькові керівника та вихователя-методиста, вказати ким вони є по відношенню до даної інновації: розробник, користувач; повна назва закладу освіти, адреса, телефон, E-mail, перелік груп дошкільного закладу освіти, список педагогів, які будуть задіяні у даній роботі). 3. Наказ по закладу, що регламентує проведення інноваційної діяльності щодо реалізації єдиної науково-методичної проблеми (зазначити назву, номер і дату наказу, це може бути наказ про організацію методичної роботи, де значиться про початок реалізації науково-методичної проблеми). 4. Визначення термінів реалізації науково-методичної проблеми. 5. Продукти, напрацьовані у процесі реалізації теми: - методичні посібники, програми; - конференції, педради, семінари, тренінги; - випуск методичних бюлетенів, публікації з досвіду роботи над проблемою; - звіт про результати роботи над єдиною темою на науково-методичній раді методичного центру. 6. Результати роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою на даному етапі

№ слайда 27 ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
Описание слайда:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru