PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / КУЛЬТУРОВІДПОВІДНЕУПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: КУЛЬТУРОВІДПОВІДНЕУПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: КУЛЬТУРОВІДПОВІДНЕУПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Скачать эту презентацию№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2
Описание слайда:

№ слайда 3 Важливого значення набуває така якість педагога, як здатність до новаторства, а
Описание слайда:

Важливого значення набуває така якість педагога, як здатність до новаторства, а саме: до пошуку нових форм, методів та способів організації педагогічної взаємодії, яка відповідає новим освітнім тенденціям та інтересам вихованців Важливого значення набуває така якість педагога, як здатність до новаторства, а саме: до пошуку нових форм, методів та способів організації педагогічної взаємодії, яка відповідає новим освітнім тенденціям та інтересам вихованців

№ слайда 4
Описание слайда:

№ слайда 5 ЦІЛЕСПРЯМОВАНІ ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ВИКЛИКАЮТЬ П
Описание слайда:

ЦІЛЕСПРЯМОВАНІ ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ВИКЛИКАЮТЬ ПЕРЕХІД СИСТЕМИ З ОДНОГО СТАНУ В ІНШИЙ ЦІЛЕСПРЯМОВАНІ ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ВИКЛИКАЮТЬ ПЕРЕХІД СИСТЕМИ З ОДНОГО СТАНУ В ІНШИЙ

№ слайда 6 НАКАЗ МОН УКРАЇНИ НАКАЗ МОН УКРАЇНИ “ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙН
Описание слайда:

НАКАЗ МОН УКРАЇНИ НАКАЗ МОН УКРАЇНИ “ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” (7.11.2000 №522)

№ слайда 7 Освітні інновації є формою, результатом, продуктом інноваційної пошуково-творчої
Описание слайда:

Освітні інновації є формою, результатом, продуктом інноваційної пошуково-творчої професійної діяльності педагога Освітні інновації є формою, результатом, продуктом інноваційної пошуково-творчої професійної діяльності педагога а) у навчальному процесі у вигляді методів, прийомів, форм, технологій, методик навчання, б) у вихованні, сприяючи створенню гармонійного особистісно зорієнтованого простору, організації професіонально-педагогічної взаємодії з усіма суб’єктами навчання, в) у професійних установках педагога на творче, нестандартне, оригінальне досягнення пріоритетних завдань

№ слайда 8
Описание слайда:

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10 В. Лазарєв пише: В. Лазарєв пише: "Мої вчителі з перших кроків прищеплювали
Описание слайда:

В. Лазарєв пише: В. Лазарєв пише: "Мої вчителі з перших кроків прищеплювали мені важливий принцип: "Конструюючи, думай, як це буде виготовлятися". Мало мати креслення будинку. Треба створити проект організації його будівництва у конкретному місці і конкретних умовах"

№ слайда 11 - це складова управління освітнім закладом, технологія організаційного, психолог
Описание слайда:

- це складова управління освітнім закладом, технологія організаційного, психолого-педагогічного, правового, економічного впливів на зміст і діяльність індивідів і колективу з метою забезпечення функціонування освітніх систем - це складова управління освітнім закладом, технологія організаційного, психолого-педагогічного, правового, економічного впливів на зміст і діяльність індивідів і колективу з метою забезпечення функціонування освітніх систем

№ слайда 12
Описание слайда:

№ слайда 13 цілеспрямований вплив суб'єкта на об'єкт з метою досягнення результату; створенн
Описание слайда:

цілеспрямований вплив суб'єкта на об'єкт з метою досягнення результату; створення умов для розвитку педагогічної системи освітнього закладу; складні ієрархічні відносини між суб'єктами та об'єктами управління; отримання продукту у вигляді управлінського рішення

№ слайда 14 Знаходження керівника в постійному творчому пошуку альтернативних, інноваційних,
Описание слайда:

Знаходження керівника в постійному творчому пошуку альтернативних, інноваційних, ОЗО способів реалізації функцій освіти Знаходження керівника в постійному творчому пошуку альтернативних, інноваційних, ОЗО способів реалізації функцій освіти Пед.процес: цілісність, системність, варіантність, відповідність державним стандартам, перехід у режим розвитку, науковість

№ слайда 15
Описание слайда:

№ слайда 16
Описание слайда:

№ слайда 17
Описание слайда:

№ слайда 18
Описание слайда:

№ слайда 19 “управління” “управління” можна визначити як соціальний вид діяльності, вплив су
Описание слайда:

“управління” “управління” можна визначити як соціальний вид діяльності, вплив суб'єкта, який управляє, на об'єкт, яким управляють, що реалізується в певних, послідовних, взаємопов'язаних діях з метою досягнення запланованого результату

№ слайда 20 примітивність або навіть повна відсутність будь-якої усвідомленої організаційної
Описание слайда:

примітивність або навіть повна відсутність будь-якої усвідомленої організаційної структури управління якістю освіти примітивність або навіть повна відсутність будь-якої усвідомленої організаційної структури управління якістю освіти нерозвиненість цієї структури, відсутність у ній тимчасових суб'єктів, необхідних для розробки інноваційних програм і реалізації інноваційних процесів

№ слайда 21 нечіткість і неповнота визначених для кожного суб'єкта управління його функціона
Описание слайда:

нечіткість і неповнота визначених для кожного суб'єкта управління його функціональних обов'язків, прав і відповідальності; нечіткість і неповнота визначених для кожного суб'єкта управління його функціональних обов'язків, прав і відповідальності; неоптимальність розподілу функцій (як правило, перевантаженість верхніх рівнів управління); відсутність продуманої системи отримання зворотної інформації про хід освітнього та інноваційного процесів і оптимального організаційного механізму управління якістю освіти

№ слайда 22 Функціональний підхід дозволяє цілісно представляти свою діяльність у вигляді уп
Описание слайда:

Функціональний підхід дозволяє цілісно представляти свою діяльність у вигляді управлінського циклу, створити передумови для нормативної моделі управління. Функціональний підхід дозволяє цілісно представляти свою діяльність у вигляді управлінського циклу, створити передумови для нормативної моделі управління. Труднощі використання: жорстка алгоритмізація управління; ефективне вирішення однотипних проблем; акцентуація управлінських аспектів на шкоду змістовному. Дозволяє зосередитися лише на структурі і функціях управління.

№ слайда 23
Описание слайда:

№ слайда 24
Описание слайда:

№ слайда 25 Створення позитивних соціально-психологічних умов Створення позитивних соціально
Описание слайда:

Створення позитивних соціально-психологічних умов Створення позитивних соціально-психологічних умов Зразок діяльності Відсутність вимогливості Відсутність наказів і санкцій

№ слайда 26
Описание слайда:

№ слайда 27 Культуровідповідна Культуровідповідна модель управління полягає у пошуку інновац
Описание слайда:

Культуровідповідна Культуровідповідна модель управління полягає у пошуку інноваційних, організаційних, проектувальних, мотиваційних, системних та особистісно-зорієнтованих засобів керівництва об'єктами і суб'єктами освітнього процесу

№ слайда 28
Описание слайда:

№ слайда 29 Культуровідповідна управлінська діяльність Культуровідповідна управлінська діяль
Описание слайда:

Культуровідповідна управлінська діяльність Культуровідповідна управлінська діяльність Знаходження керівника в постійному творчому пошуку альтернативних, інноваційних, ОЗО способів реалізації функцій Пед.процес: цілісність, системність, варіантність, відповідність державним стандартам, перехід у режим розвитку, науковість

№ слайда 30 Цілеспрямованість і доцільність при використанні державних освітніх стандартів Ц
Описание слайда:

Цілеспрямованість і доцільність при використанні державних освітніх стандартів Цілеспрямованість і доцільність при використанні державних освітніх стандартів Системне бачення “субєктів” педагогічного процесу (у планах, програмах, концепціях) Варіативність програм

№ слайда 31 Альтернативність технологій, яка гарантує оптимальність, якість, ефективність рі
Описание слайда:

Альтернативність технологій, яка гарантує оптимальність, якість, ефективність рішень Альтернативність технологій, яка гарантує оптимальність, якість, ефективність рішень Використання статистики в управлінні

№ слайда 32
Описание слайда:

№ слайда 33 Наявність концепції, програми розвитку закладу, комплексної освітньої, авторсько
Описание слайда:

Наявність концепції, програми розвитку закладу, комплексної освітньої, авторської програм розвитку дитини, річного і календарно-тематичного планів Наявність концепції, програми розвитку закладу, комплексної освітньої, авторської програм розвитку дитини, річного і календарно-тематичного планів Використання в педагогічній діяльності розвивальних технологій (діалогів, ігор, творчих завдань)

№ слайда 34 Творчий продукт вихователів і дітей Творчий продукт вихователів і дітей Наповнен
Описание слайда:

Творчий продукт вихователів і дітей Творчий продукт вихователів і дітей Наповнення змісту навчальних програм ціннісним змістом, значенням, засобами, знаннями

№ слайда 35 КОНТРОЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ САМООРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВАТЕЛЯ РЕФЛЕКСІЯ ТВО
Описание слайда:

КОНТРОЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ САМООРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВАТЕЛЯ РЕФЛЕКСІЯ ТВОРЧІСТЬ

№ слайда 36 Соціальні Соціальні Організаційні Методичні Матеріально-технічні
Описание слайда:

Соціальні Соціальні Організаційні Методичні Матеріально-технічні

№ слайда 37 Бар'єри творчості Бар'єри творчості Внутрішні бар'єри Психологічні бар'єри Фруст
Описание слайда:

Бар'єри творчості Бар'єри творчості Внутрішні бар'єри Психологічні бар'єри Фрустрація – психічний стан, неподоланими труднощами у розв'язанні завдань

№ слайда 38 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС- проект педагогічного процесу освітнього закладу Н
Описание слайда:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС- проект педагогічного процесу освітнього закладу НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС- проект педагогічного процесу освітнього закладу І рівень (макро) – формулювання та пояснення педагогічної ідеї (місії) дошкільного закладу, принципів і стратегічних цілей, формування “проблемного поля” ІІ рівень (мезо) – визначення особливостей навчального процесу

№ слайда 39 ІІІ рівень (мікро) – розробка навчальних програм, планів, способів реалізації ос
Описание слайда:

ІІІ рівень (мікро) – розробка навчальних програм, планів, способів реалізації освітнього процесу

№ слайда 40 “дерево проблем”: “дерево проблем”: від проблеми-наслідку до проблеми-причини Ко
Описание слайда:

“дерево проблем”: “дерево проблем”: від проблеми-наслідку до проблеми-причини Корінна проблема Причини, які породжують корінну проблему Опис бажаних результатів, а не дій Аналіз кожної причини

№ слайда 41 СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ: СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ: розвиток самоорганізації керівника ДНЗ СТРУК
Описание слайда:

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ: СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ: розвиток самоорганізації керівника ДНЗ СТРУКТУРА ПІДЦІЛЕЙ?

№ слайда 42
Описание слайда:

№ слайда 43
Описание слайда:

№ слайда 44
Описание слайда:

№ слайда 45 ПОШУКОВИЙ (ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ) ПОШУКОВИЙ (ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ)
Описание слайда:

ПОШУКОВИЙ (ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ) ПОШУКОВИЙ (ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ)

№ слайда 46
Описание слайда:

№ слайда 47
Описание слайда:

№ слайда 48
Описание слайда:

№ слайда 49
Описание слайда:

№ слайда 50
Описание слайда:

№ слайда 51
Описание слайда:

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru