PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Перспективний досвід
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Перспективний досвід


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Перспективний досвід


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Вивчення, узагальнення, впровадження перспективного педагогічного досвіду
Описание слайда:

Вивчення, узагальнення, впровадження перспективного педагогічного досвіду

№ слайда 2 оптимально - організована діяльність, що дає максимально можливі навчально-вихов
Описание слайда:

оптимально - організована діяльність, що дає максимально можливі навчально-виховні результати при раціональній витраті часу і зусиль педагогів та учнів (Бабанський Ю.К. „Передовой педагогический опыт и педагогическая наука”)

№ слайда 3 Передовий педагогічний досвід − це ідеалізація реального педагогічного процесу:
Описание слайда:

Передовий педагогічний досвід − це ідеалізація реального педагогічного процесу: абстрагування від випадкових, неістотних елементів і конкретних умов педагогічної діяльності й виділення суттєвого в ньому − провідної педагогічної ідеї чи методичної системи, що зумовлює високу ефективність навчально-виховної діяльності (Ничкало Н.Г. „Професійна освіта” словник)

№ слайда 4 результат творчого пошуку, що веде до виявлення нових педагогічних фактів, явищ,
Описание слайда:

результат творчого пошуку, що веде до виявлення нових педагогічних фактів, явищ, ідей, нових педагогічних цінностей з метою підвищення ефективності навчання та виховання (Розенберг А.Я., професор кафедри педагогіки та психології педуніверситету ім. В.Винниченка)

№ слайда 5 досвід, в якому педагог відчуває професійну потребу, тому що він направлений на
Описание слайда:

досвід, в якому педагог відчуває професійну потребу, тому що він направлений на надання адресної допомоги конкретному педагогу у певний період своєї діяльності

№ слайда 6 Репродуктивний (зразковий, масовий) Репродуктивний (зразковий, масовий) (взірець
Описание слайда:

Репродуктивний (зразковий, масовий) Репродуктивний (зразковий, масовий) (взірець для тих педагогів, які достатньою мірою не володіють педагогічною майстерністю) Раціоналізаторський (творче, оригінальне використання відомих форм і методів із внесенням елементів новизни) Новаторський (реформаторський або інноваційний) (на рівні наукового відкриття, передбачає суттєві зміни у навчальному процесі)

№ слайда 7 Виявлення досвіду Виявлення досвіду Вивчення досвіду Узагальнення досвіду, створ
Описание слайда:

Виявлення досвіду Виявлення досвіду Вивчення досвіду Узагальнення досвіду, створення нормативного тексту Впровадження та розповсюдження перспективного досвіду

№ слайда 8 Результати роботи педагога вирізняються на фоні результатів, які досягли його ко
Описание слайда:

Результати роботи педагога вирізняються на фоні результатів, які досягли його колеги Результати роботи педагога вирізняються на фоні результатів, які досягли його колеги Інформація про цікаві знахідки Пошук досвіду під реальні проблеми в педагогічному колективі Результати діагностичного анкетування

№ слайда 9 Актуальність, оригінальність, наявність елементів новизни Актуальність, оригінал
Описание слайда:

Актуальність, оригінальність, наявність елементів новизни Актуальність, оригінальність, наявність елементів новизни Результативність, стабільність та стійкість професійних показників діяльності педагога Наукова обґрунтованість Можливість використання досвіду іншими педагогами

№ слайда 10 Виявлення причин появи досвіду Виявлення причин появи досвіду Аналіз суперечност
Описание слайда:

Виявлення причин появи досвіду Виявлення причин появи досвіду Аналіз суперечностей, що привели до появи досвіду (співвідношення з потребами практики) Виявлення ідеї досвіду Аналіз технологічного забезпечення реалізації ідеї досвіду Аналіз умов, що забезпечують найбільшу ефективність даного досвіду (Результат − кваліфікаційний тест)

№ слайда 11 Опис (довідка, звіт, доповідь, стаття...) Опис (довідка, звіт, доповідь, стаття.
Описание слайда:

Опис (довідка, звіт, доповідь, стаття...) Опис (довідка, звіт, доповідь, стаття...) Осмислення й класифікація вивчення педагогічних явищ і фактів, порівняння з еталоном Теоретичний аналіз, характеристика сутності та значення досвіду, підготовки його до використання (Результат − нормативний тест)

№ слайда 12 Назва досвіду Назва досвіду Анотація Умови виникнення та формування досвіду Для
Описание слайда:

Назва досвіду Назва досвіду Анотація Умови виникнення та формування досвіду Для кого призначений даний досвід У чому новизна досвіду Як побудований досвід із технологічної точки зору Позиція педагога, його ціннісні орієнтації та принципи діяльності

№ слайда 13 Аналіз суперечностей, які розв’язуються даним досвідом Аналіз суперечностей, які
Описание слайда:

Аналіз суперечностей, які розв’язуються даним досвідом Аналіз суперечностей, які розв’язуються даним досвідом Ідея досвіду Який ступінь готовності практики відносно ідеї досвіду Реалізація ідеї (описання педагогічної технології) Ефективність використання даного досвіду Проблеми, який даний досвід ставить перед педагогом Рекомендації щодо використання педагогічного досвіду в діяльності інших педагогів

№ слайда 14 І етап (ознайомлення) І етап (ознайомлення) визначення, обґрунтування, популяриз
Описание слайда:

І етап (ознайомлення) І етап (ознайомлення) визначення, обґрунтування, популяризація проблеми впровадження інформування педагогів про сучасні досягнення науки та носіїв перспективного досвіду аналіз ставлення колективу до нового досвіду

№ слайда 15 ІІ етап (апробація) ІІ етап (апробація) Апробація з окремими педагогами, які поз
Описание слайда:

ІІ етап (апробація) ІІ етап (апробація) Апробація з окремими педагогами, які позитивно ставляться до нового досвіду Створення творчої групи педагогів (експериментального майданчика) з метою конструювання способів впровадження перспективного педагогічного досвіду або науково-методичної проблеми Паралельна робота за традиційною схемою та новою тощо

№ слайда 16 ІІІ етап ІІІ етап Впровадження перспективного педагогічного досвіду через систем
Описание слайда:

ІІІ етап ІІІ етап Впровадження перспективного педагогічного досвіду через систему методичної роботи, використовуючи традиційні та нетрадиційні форми роботи

№ слайда 17 Усна пропаганда Усна пропаганда Письмова пропаганда Показ досвіду в дійсності На
Описание слайда:

Усна пропаганда Усна пропаганда Письмова пропаганда Показ досвіду в дійсності Наочна пропаганда

№ слайда 18 Педагогічних радах Педагогічних радах Педагогічних читаннях Науково-практичних к
Описание слайда:

Педагогічних радах Педагогічних радах Педагогічних читаннях Науково-практичних конференціях Творчих проблемно-тематичних семінарах Методичних комісіях та обласних секціях Інших методичних заходах

№ слайда 19 Статті в пресі, в педагогічній і методичній періодиці Статті в пресі, в педагогі
Описание слайда:

Статті в пресі, в педагогічній і методичній періодиці Статті в пресі, в педагогічній і методичній періодиці Занесення досвіду до каталогів Видання методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників, брошур

№ слайда 20 Відвідування відкритих уроків, заходів Відвідування відкритих уроків, заходів Ві
Описание слайда:

Відвідування відкритих уроків, заходів Відвідування відкритих уроків, заходів Відвідування майстер-класів, тренінгів, практичних занять, лекцій Ознайомлення з методичними розробками Ознайомлення з творчою лабораторією Перегляд різного роду навчальної документації

№ слайда 21 Постійно діючі і пересувні виставки Постійно діючі і пересувні виставки Методичн
Описание слайда:

Постійно діючі і пересувні виставки Постійно діючі і пересувні виставки Методичні куточки Демонстрація методичного забезпечення Навчально-методична документація та роботи учнів Портфоліо викладача Випуск бюлетенів, газет, буклетів Створення педагогічних портретів тощо

№ слайда 22 Впровадження та наступне постійне використання нового педагогічного досвіду Впро
Описание слайда:

Впровадження та наступне постійне використання нового педагогічного досвіду Впровадження та наступне постійне використання нового педагогічного досвіду Повна відмова від нового педагогічного досвіду Впровадження нового педагогічного досвіду, але через деякий час відмова від його використання Відмова від нового педагогічного досвіду і його впровадження лише через деякий час

№ слайда 23 Спланувати Спланувати тематику вивчення, впровадження актуального досвіду роботи
Описание слайда:

Спланувати Спланувати тематику вивчення, впровадження актуального досвіду роботи педагогічних працівників навчального закладу, ПТНЗ та шкіл області, України.

№ слайда 24 Організувати Організувати роботу динамічної групи, майстер-класу з проблем вивче
Описание слайда:

Організувати Організувати роботу динамічної групи, майстер-класу з проблем вивчення, апробування, узагальнення, впровадження перспективного педагогічного досвіду

№ слайда 25 Забезпечити Забезпечити Підготовку та участь членів МК у науково-практичних семі
Описание слайда:

Забезпечити Забезпечити Підготовку та участь членів МК у науково-практичних семінарах, конференціях, зустрічах, педагогічних читаннях

№ слайда 26 Підготувати Підготувати презентацію творчих лабораторій, портретів, портфоліо пе
Описание слайда:

Підготувати Підготувати презентацію творчих лабораторій, портретів, портфоліо педагогічних працівників, досвід яких вивчався

№ слайда 27 Розробити Розробити систему творчих завдань, методичних питань, даних викладачам
Описание слайда:

Розробити Розробити систему творчих завдань, методичних питань, даних викладачам для апробації, рекомендації для їх впровадження

№ слайда 28 Спланувати Спланувати взаємовідвідування уроків; проведення днів відкритих двере
Описание слайда:

Спланувати Спланувати взаємовідвідування уроків; проведення днів відкритих дверей, методичних днів, семінарів-практикумів тощо

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru