PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / до виступу Баранюк Л.Г. Казанківський ПАЛ
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: до виступу Баранюк Л.Г. Казанківський ПАЛ


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: до виступу Баранюк Л.Г. Казанківський ПАЛ


Скачать эту презентацию№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2 Передовий педагогічний досвід – це така організаційно-педагогічна діяльність, в
Описание слайда:

Передовий педагогічний досвід – це така організаційно-педагогічна діяльність, в процесі якої стабільні позитивні результати у розв’язанні актуальних педагогічних проблем забезпечуються використанням оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання або інтеграції вже відомих форм, методів, прийомів, засобів. Передовий педагогічний досвід – це така організаційно-педагогічна діяльність, в процесі якої стабільні позитивні результати у розв’язанні актуальних педагогічних проблем забезпечуються використанням оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання або інтеграції вже відомих форм, методів, прийомів, засобів.                                                                                                  П.П.Жерносек

№ слайда 3 «Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах
Описание слайда:

«Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах учителів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї» «Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах учителів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї» В.О.Сухомлинський

№ слайда 4 1. Високі кількісні та якісні показники результатів навчально-виховного процесу
Описание слайда:

1. Високі кількісні та якісні показники результатів навчально-виховного процесу за  основними параметрами: 1. Високі кількісні та якісні показники результатів навчально-виховного процесу за  основними параметрами: сформованість громадської спрямованості учнів; освіченість учнів: повнота й  міцність знань, система і  міра їх  узагальненості, уміння переносити знання в  нову ситуацію; сформованість в  учнів пізнавальних інтересів й  потреб, прагнення до  самоосвіти, наявність у  навчальній діяльності схвалених суспільством мотивів і  ціннісних орієнтацій; вихованість учнів та сформованість їх суспільнозначущих ціннісних орієнтацій у діяльності, активної життєвої позиції, потреби в  самовихованні; трудовий досвід, наявність необхідних умінь та прагнення до різних видів діяльності, самоконтроль, самоаналіз зробленої роботи, раціональний підхід до  справи та ін.

№ слайда 5
Описание слайда:

№ слайда 6 За  обсягом: За  обсягом: система роботи загальноосвітнього навчальног
Описание слайда:

За  обсягом: За  обсягом: система роботи загальноосвітнього навчального закладу, а також усіх підрозділів освіти в Україні ( відділи та департамент освіти, інститут ІППО, НМЦ тощо); система роботи працівника освітнього закладу; розв’язування важливої педагогічної проблеми в  освітньому закладі; певні форми, методи та  прийоми роботи, які використовують у  закладі освіти, що забезпечують стабільні позитивні результати); форми, методи та  прийоми, які використовують окремі працівники освіти (наприклад, проектне навчання як засіб розвитку особистості учня).

№ слайда 7
Описание слайда:

№ слайда 8
Описание слайда:

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10 Перший крок - знайти «родзинку» в методах роботи педагога, якраз те, що оживляє,
Описание слайда:

Перший крок - знайти «родзинку» в методах роботи педагога, якраз те, що оживляє, здавалося б, відомий прийом, робить його дієвим та результативним. Перший крок - знайти «родзинку» в методах роботи педагога, якраз те, що оживляє, здавалося б, відомий прийом, робить його дієвим та результативним. Другий крок – виявлення елементів цього прийому, ніби розчленування його на складові частини і визначення вагомості цих елементів, знаходження основної, «вирішальної» ланки. Третій крок – встановлення того, чи можливо відтворити цей досвід та передати іншим, чи він цілком залежить від особистості педагога: його ерудиції, артистичності, темпераменту.

№ слайда 11 Ознайомлення з загальною підготовкою пеагога: науковою, методичною, зі спеціальн
Описание слайда:

Ознайомлення з загальною підготовкою пеагога: науковою, методичною, зі спеціальності; Ознайомлення з загальною підготовкою пеагога: науковою, методичною, зі спеціальності; Вивчення системи підготовки педагога до уроків і позакласних заходів (планування, стан кабінету, дидактичне забезпечення тощо); Відвідування кількох уроків з однієї теми; Аналіз результатів роботи педагога (рівень знань і розвиток учнів).

№ слайда 12
Описание слайда:

№ слайда 13 “ Тільки той досвід навчання можна вважати дійсно позитивним, який забезпечує зн
Описание слайда:

“ Тільки той досвід навчання можна вважати дійсно позитивним, який забезпечує значні зрушення в загальному розвитку учнів: вміння аналізувати і синтезувати, абстрагувати й узагальнювати, а в області практичних дій - вміння провести детальний аналіз об'єкта, що підлягає виготовленню, виділити необхідні робочі операції, намітити їх послідовність; в процесі роботи контролювати свої дії, вчасно вносити в них необхідні корективи ” “ Тільки той досвід навчання можна вважати дійсно позитивним, який забезпечує значні зрушення в загальному розвитку учнів: вміння аналізувати і синтезувати, абстрагувати й узагальнювати, а в області практичних дій - вміння провести детальний аналіз об'єкта, що підлягає виготовленню, виділити необхідні робочі операції, намітити їх послідовність; в процесі роботи контролювати свої дії, вчасно вносити в них необхідні корективи ” Скаткін М.М. та Богданова О.С.

№ слайда 14 Етап порівняння - фіксація зовнішніх, формальних відмінностей досвіду на основі
Описание слайда:

Етап порівняння - фіксація зовнішніх, формальних відмінностей досвіду на основі безпосереднього емоційного сприйняття та визначення мети, форм і методів вивчення ППД педагога. Етап порівняння - фіксація зовнішніх, формальних відмінностей досвіду на основі безпосереднього емоційного сприйняття та визначення мети, форм і методів вивчення ППД педагога. Етап опису - знаходження окремих особливостей в організації освітнього процесу на основі спостережень і аналізу роботи педагога. Етап осмислення виявленої основної педагогічної ідеї досвіду - вдумливе проникнення в систему роботи педагога, аналіз отриманих результатів, облік вкладу в отриманий результат всіх взаємодіючих ланок навчально-виховного процесу. Розробка рекомендацій і визначення подальших перспектив розвитку даного досвіду.

№ слайда 15 1. Виявлення об’єкта вивчення: 1. Виявлення об’єкта вивчення: оцінка діяльності
Описание слайда:

1. Виявлення об’єкта вивчення: 1. Виявлення об’єкта вивчення: оцінка діяльності педагога за допомогою діагностичної програми спостереження; виявлення педагога в колективі, який отримує стійкі позитивні результати; перший збір інформації про діяльність педагога; виявлення чинників, що сприяють отриманню високих результатів; визначення об'єктів вивчення. 2. Постановка мети вивчення: виявлення істотного протиріччя, на вирішення якої спрямований творчий педагога; формулювання проблеми; теоретичне обгрунтування досвіду; виявлення гіпотези про сутність і основних ідеях досвіду; формулювання мети вивчення.

№ слайда 16 3. Збір інформації по досліджуваному досвіді: 3. Збір інформації по досліджувано
Описание слайда:

3. Збір інформації по досліджуваному досвіді: 3. Збір інформації по досліджуваному досвіді: відбір методів збору і обробки інформації; складання програми спостереження за діяльністю педагога і дітей на заняттях і в повсякденному житті з вивченої проблеми; реалізація методів збору інформації про досвід. 4. Педагогічний аналіз зібраної інформації: розчленування досліджуваного досвіду на частини, що відповідають основним ідеям досвіду; оцінка ідей досвіду на основі критеріїв; визначення причинно-наслідкових зв'язків між заявленою проблемою і ідеєю досвіду; виявлення місця і ролі досвіду в цілісній педагогічній системі.

№ слайда 17 1. Спостереження за навчально-виховним процесом: 1. Спостереження за навчально-в
Описание слайда:

1. Спостереження за навчально-виховним процесом: 1. Спостереження за навчально-виховним процесом: а) діяльність педагога: загальна мета освітнього процесу, конкретні педагогічні задачі, підходи до змісту навчання; управління процесом засвоєння учнями знань, умінь, навичок, формування і розвитку компетенцій; організація навчальних ситуацій; володіння різними типами педагогічної миследіяльності (методичної, діагностичної, проектувальної, коректувальної); облік зовнішніх і внутрішніх умов, у яких відбувається навчання; засоби, розроблені носієм досвіду; матеріальна оснащеність занять; провідні чинники, що забезпечують високі результати; розвиток особистісних якостей учнів;

№ слайда 18
Описание слайда:

№ слайда 19
Описание слайда:

№ слайда 20 1). Розподіл обов’язків між членами групи, згідно наказу директора навчального з
Описание слайда:

1). Розподіл обов’язків між членами групи, згідно наказу директора навчального закладу «Про вивчення та узагальнення ППД педагога________» . 1). Розподіл обов’язків між членами групи, згідно наказу директора навчального закладу «Про вивчення та узагальнення ППД педагога________» . 2). Підвищення науково-педагогічної та методичної компетентності носія досвіду педагогічних працівників, які безпосередньо вивчатимуть та узагальнюватимуть досвід педагога через результати його діяльності. 3). Форми вивчення,аналізу й узагальнення досвіду.

№ слайда 21 Пропозиція педагогічному працівнику розповісти про методичні знахідки на засідан
Описание слайда:

Пропозиція педагогічному працівнику розповісти про методичні знахідки на засіданні МК. Пропозиція педагогічному працівнику розповісти про методичні знахідки на засіданні МК. Далі запропонувати педагогу розповісти про систему його роботи на методичній раді. Згодом запропонувати виступити на семінарі, науково-практичній конференції, до якої треба підготувати не тільки доповідь, але і тези для публікації. Запропонувати здійснити опис власного досвіду роботи за спеціальним алгоритмом.

№ слайда 22 Висвітлення досягнутих результатів (на початку вказати і обґрунтувати конкретні
Описание слайда:

Висвітлення досягнутих результатів (на початку вказати і обґрунтувати конкретні потреби, що зумовили пошук). Висвітлення досягнутих результатів (на початку вказати і обґрунтувати конкретні потреби, що зумовили пошук). Задум і шляхи його реалізації. Умови, що забезпечують досягнення найвищих результатів; Організаційно-методична система роботи (засоби, методи, прийоми, організаційні форми). Що нового вніс досвід і що з вже відомого використовується Вами по-новому? Яку трудність, проблему масової практики допомагає вирішити Ваш досвід? Складність і суперечність пошуку (невдачі й труднощі, які були подолані в процесі становлення досвіду); Межі використання досвіду й рекомендації щодо його використання (адресна спрямованість досвіду).

№ слайда 23 прогнозувати, планувати, оцінювати свою діяльність; прогнозувати, планувати, оці
Описание слайда:

прогнозувати, планувати, оцінювати свою діяльність; прогнозувати, планувати, оцінювати свою діяльність; спостерігати, помічати, фіксувати педагогічні факти; бачити у взаємозв’язку компоненти педагогічного процесу; спиратися на нові ідеї психолого-педагогічної науки.

№ слайда 24 спостереження за діяльністю педагогічного працівника; спостереження за діяльніст
Описание слайда:

спостереження за діяльністю педагогічного працівника; спостереження за діяльністю педагогічного працівника; бесіди з носієм досвіду з метою виявлення педагогічних інновацій; вивчення педагогічної доку­ментації педагога, досвід якого вивчається; бесіди з педагогічними пра­цівниками та учнями про педагогічні інновації у навчанні, які застосовує носій ППД; анкетування колег носія ППД, його учнів про форми і методи педагогічних інновацій у навчально-виховному процесі, які застосовує носій ППД; здійснення моніторингу на­вчальних досягнень учнів, яких навчає носій ППД .

№ слайда 25 Відкриті заняття з різних тем і питань навчально-виховної роботи. Відкриті занят
Описание слайда:

Відкриті заняття з різних тем і питань навчально-виховної роботи. Відкриті заняття з різних тем і питань навчально-виховної роботи. Педагогічні ради, виробничі збори, наради з проблем педагогіки. Науково-методична та науково-практична конференції. Педагогічні читання. Педагогічна виставка. Диспути та дискусії з актуальних проблем навчально-виховної роботи. Семінарські заняття з проблем педагогіки. Практикуми з розробки методики вивчення й узагальнення педагогічного досвіду. Педагогічні консультації.

№ слайда 26
Описание слайда:

№ слайда 27
Описание слайда:

№ слайда 28
Описание слайда:

№ слайда 29
Описание слайда:

№ слайда 30
Описание слайда:

№ слайда 31
Описание слайда:

№ слайда 32 на накопиченні фактичного матеріалу, що пов’язано з фіксацією результатів спосте
Описание слайда:

на накопиченні фактичного матеріалу, що пов’язано з фіксацією результатів спостережень; на накопиченні фактичного матеріалу, що пов’язано з фіксацією результатів спостережень; проведеному дослідженні; вивченні творчих робіт, текстів доповідей і виступів, робіт учнів, розробок заходів, планів, програм, дидактичного інструментарію; рішеннях протоколів нарад і зборів, та відгуків.

№ слайда 33 це активний, цілеспрямований процес, що припускає подолання труднощів, систему з
Описание слайда:

це активний, цілеспрямований процес, що припускає подолання труднощів, систему заходів, що забезпечують оперативну інформацію і швидкий результативний пошук необхідних об’єктів вивчення, ініціативу й зацікавленість тих, хто цього досвіду потребує; це активний, цілеспрямований процес, що припускає подолання труднощів, систему заходів, що забезпечують оперативну інформацію і швидкий результативний пошук необхідних об’єктів вивчення, ініціативу й зацікавленість тих, хто цього досвіду потребує; Розповсюдження здійснюється на основі усної і письмової пропаганди й предметного показу. Засобів для цього дуже багато: відкриті заняття, школи перспективного досвіду, творчі звіти, огляди-конкурси, педагогічні читання, статті в газетах і журналах, бюлетені тощо.

№ слайда 34 Потрібно вміти взяти на озброєння ефективні моменти з ППД і обережно, з урахуван
Описание слайда:

Потрібно вміти взяти на озброєння ефективні моменти з ППД і обережно, з урахуванням своїх індивідуальних якостей, застосовувати їх на практиці. Потрібно вміти взяти на озброєння ефективні моменти з ППД і обережно, з урахуванням своїх індивідуальних якостей, застосовувати їх на практиці. Ніколи не впадати у відчай, коли відразу не все виходить, хоч Ви дієте, здавалося б, точно так як Вам рекомендували педагоги-майстри. Вдження ППД - це довгий і тяжкий шлях пошуку і становлення, але ідея, закладена в досвіді, врешті-решт втілиться у практику, нехай дещо в іншій формі, в інших прийомах - це не головне. Дуже корисно порівнювати поетапно отримані результати з результатами творців досвіду й аналізувати причини як успіхів, так і невдач. Навчати, як В. Шаталов чи Є. Ільїн, О. Пометун чи Ш.Амонашвілі, зможуть далеко не всі педпрацівники, бо це особливий талант, але структурно виділити головні думки, забезпечити постійний контроль за роботою учнів, розвивати здатність їх розмірковувати, оцінювати явище, подію, висловлювати свою думку тощо – може і повинен кожен педагог.

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru