PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Математика / Окружающая среда и длина окружности
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Окружающая среда и длина окружности


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Окружающая среда и длина окружности


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Mövzu : Çevrə. Çevrənin uzunluğu
Описание слайда:

Mövzu : Çevrə. Çevrənin uzunluğu

№ слайда 2 Dərsin məqsədi 1. Çevrə və onun mərkəzi 2. Çevrənin radiusu,vətəri və diametri 3
Описание слайда:

Dərsin məqsədi 1. Çevrə və onun mərkəzi 2. Çevrənin radiusu,vətəri və diametri 3. Çevrənin diametri ilə radiusu arasındakı əlaqə 4. Çevrənin uzunluğu haqqında məlumat vermək.

№ слайда 3 Dərsin metodu İnduktiv
Описание слайда:

Dərsin metodu İnduktiv

№ слайда 4 Dərsin gedişi 1. Öyrənilmiş həndəsi fiqurları yada salmaq 2. Yeni mövzunu izah e
Описание слайда:

Dərsin gedişi 1. Öyrənilmiş həndəsi fiqurları yada salmaq 2. Yeni mövzunu izah etmək 3. Mövzuya aid qruplara test paylamaq 4. Qiymətləndirmə.

№ слайда 5 Motivasiya Biz indiyə qədər hansı həndəsi fiqurlarla tanış olmuşuq ???....
Описание слайда:

Motivasiya Biz indiyə qədər hansı həndəsi fiqurlarla tanış olmuşuq ???....

№ слайда 6 Yeni mövzunun izahı Pərgarın qollarını müəyyən qədər açıb iti ucunu müstəvi üzər
Описание слайда:

Yeni mövzunun izahı Pərgarın qollarını müəyyən qədər açıb iti ucunu müstəvi üzərinə O nöqtəsinə qoyub, O biri qolu əvvəlki vəziyyətə qayıdana qədər fırladaq.Bu zaman qələm bərkidilmiş uc bir qapalı əyri cızacaq.Bu əyriyə çevrə,O nöqtəsinə onun mərkəzi deyilir. Çevrənin mərkəzinin onun hər hansı bir nöqtəsi ilə birləşdirən parçaya çevrənin radiusu deyilir. . O . O A

№ слайда 7 Çevrənin istənilən iki nöqtəsini birləşdirən parçaya vətər deyilir. Çevrənin mər
Описание слайда:

Çevrənin istənilən iki nöqtəsini birləşdirən parçaya vətər deyilir. Çevrənin mərkəzindən keçən vətərə diametr deyilir. Çevrənin diametri radiusun iki mislinə bərabərdir. Radiusu r olan çevrənin uzunluğu ℓ=2πr düsturu ilə hesablanır, burada π məlum ədəddir və π≈3.14 çevrənin diametrini d ilə işarə etsək, d=2r olduğundan həm də yaza bilərik ki, ℓ= πd. . O A B . O M N

№ слайда 8
Описание слайда:

№ слайда 9 Tədqiqatın aparılması Sinif 4 qrupa bölünür I QRUP. ÇEVRƏ II QRUP.RADİUS III QRU
Описание слайда:

Tədqiqatın aparılması Sinif 4 qrupa bölünür I QRUP. ÇEVRƏ II QRUP.RADİUS III QRUP.VƏTƏR IV QRUP.DİAMETR

№ слайда 10
Описание слайда:

№ слайда 11 I QRUP. Saatın dəqiqqə əqrəbinin uzunluğu 4.13m, saat əqrəbinin uzunluğu 3.70m-d
Описание слайда:

I QRUP. Saatın dəqiqqə əqrəbinin uzunluğu 4.13m, saat əqrəbinin uzunluğu 3.70m-dir. Dəqiqə əqrəbinin ucu bir saat ərzində nə qədər yol gedir ? A)2.504m B)25.94m C)83.33m D)41.16m

№ слайда 12 II QRUP. Avtomobilin təkərinin diametri 0.8m-dir.O, 10 dövrə nə qədər yol gedər
Описание слайда:

II QRUP. Avtomobilin təkərinin diametri 0.8m-dir.O, 10 dövrə nə qədər yol gedər ? A)25.12m B)11.37m C)13.88m D)12.73m

№ слайда 13 III QRUP. Velosipedin təkərinin diametri 70sm-dir və 1 dəqiqəyə 100 dövr edir. V
Описание слайда:

III QRUP. Velosipedin təkərinin diametri 70sm-dir və 1 dəqiqəyə 100 dövr edir. Velosiped hansı sürətlə gedir ? A)220 m/dəq B)340 m/dəq C)180 m/dəq D)150 m/dəq

№ слайда 14 IV QRUP. Elektrovozun çarxının diametri 180 sm olub, 2.5 dəqiqəyə 500 dövr edir.
Описание слайда:

IV QRUP. Elektrovozun çarxının diametri 180 sm olub, 2.5 dəqiqəyə 500 dövr edir. O hansi sürətlə gedir ? A)282.6m/dəq B)124.3m/dəq C)1130.4m/dəq D)502.4m/dəq

№ слайда 15 4.Məlumat mübadiləsi. Qrup üzvləri öz işini təqdim edir və qrupların işi lövhədə
Описание слайда:

4.Məlumat mübadiləsi. Qrup üzvləri öz işini təqdim edir və qrupların işi lövhədən asılır.

№ слайда 16 Məlumatın müzakirəsi. Radiusla vətərin fərqi nədir ? Vətərlə diametrin fərqi nəd
Описание слайда:

Məlumatın müzakirəsi. Radiusla vətərin fərqi nədir ? Vətərlə diametrin fərqi nədir ? Çevrənim diametri ilə radiusu arasındakı əlaqə necədir ? Hansı nöqtə çevrənin mərkəzi adlanır ?

№ слайда 17 Qruplar 1 2 3 4 Meyarlar Əməkdaşlıq Təqdimat Tətbiq etmə Mənimsədiyini nümayiş e
Описание слайда:

Qruplar 1 2 3 4 Meyarlar Əməkdaşlıq Təqdimat Tətbiq etmə Mənimsədiyini nümayiş etdirir Nəticə

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru