PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Информатика / типи алгоритмів
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: типи алгоритмів


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: типи алгоритмів


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Типи алгоритмів За новою програмою Урок 19 5 Зразок підзаголовка
Описание слайда:

Типи алгоритмів За новою програмою Урок 19 5 Зразок підзаголовка

№ слайда 2 Розгадайте кросворд Розділ 4 § 19 1 Середовище учня. 2 Середовище дресирувальник
Описание слайда:

Розгадайте кросворд Розділ 4 § 19 1 Середовище учня. 2 Середовище дресирувальника. 3 Середовище світлофора. 4 Середовище дельфіна. 5 Середовище пілота. 6 Середовище моряка-підводника. Далі К л а С Ц и р к П е р е х р е с т я М о р е Л і т а к Ч о в е н 5

№ слайда 3 Типи алгоритмів При розв'язуванні прикладних задач із різних предметних галузей
Описание слайда:

Типи алгоритмів При розв'язуванні прикладних задач із різних предметних галузей часто створюють алгоритми. При цьому кожну задачу S можна подати у вигляді послідовності окремих підзадач. Розділ 4 § 19 5

№ слайда 4 Типи алгоритмів І таку деталізацію окремих підзадач можна продовжувати, поки буд
Описание слайда:

Типи алгоритмів І таку деталізацію окремих підзадач можна продовжувати, поки буде одержано набір вказівок, кожну з яких зможе виконати обраний виконавець. Розділ 4 § 19 У такому разі говорять, що при розв'язуванні задачі використовується метод уточнення алгоритму зверху вниз. 5

№ слайда 5 Типи алгоритмів Опис кожної підзадачі здійснюється з використанням трьох базових
Описание слайда:

Типи алгоритмів Опис кожної підзадачі здійснюється з використанням трьох базових алгоритмічних структур: Розділ 4 § 19 Слідування Розгалуження Повторення За їх допомогою можна подати будь-який алгоритм. 5

№ слайда 6 Типи алгоритмів Структура слідування використовується в лінійних алгоритмах. Стр
Описание слайда:

Типи алгоритмів Структура слідування використовується в лінійних алгоритмах. Структура слідування графічно подається у вигляді послідовності кількох вказівок і передбачає, що для виконання заданої вказівки S необхідно послідовно виконати деякі дві простіші вказівки W1 і W2, кожна з яких, у свою чергу може бути також уточнена. Розділ 4 § 19 5

№ слайда 7 Типи алгоритмів Часто при розв'язуванні задач деякі вказівки можуть повторюватис
Описание слайда:

Типи алгоритмів Часто при розв'язуванні задач деякі вказівки можуть повторюватися кілька разів, і тоді алгоритми їх розв'язування передбачають використання структури повторення. Розділ 4 § 19 5

№ слайда 8 Типи алгоритмів Якщо задача має кілька варіантів реалізації залежно від виконанн
Описание слайда:

Типи алгоритмів Якщо задача має кілька варіантів реалізації залежно від виконання деякої умови, то для її розв'язування використовують алгоритми з розгалуженням. Розділ 4 § 19 5

№ слайда 9 Типи алгоритмів Структури повторення та розгалуження мають відповідне графічне п
Описание слайда:

Типи алгоритмів Структури повторення та розгалуження мають відповідне графічне подання, з яким ми ознайомимося під час вивчення матеріалу цього розділу. Але в загальному вигляді їх також можна подати у вигляді окремої підзадачі. Розділ 4 § 19 Для запису умов в алгоритмах з повторенням та розгалуженням використовують висловлювання. 5

№ слайда 10 Типи алгоритмів Розділ 4 § 19 Висловлювання — це твердження, яке може бути істин
Описание слайда:

Типи алгоритмів Розділ 4 § 19 Висловлювання — це твердження, яке може бути істинним або хибним. 5

№ слайда 11 Типи алгоритмів В описі алгоритмів з повторенням і розгалуженням для запису умов
Описание слайда:

Типи алгоритмів В описі алгоритмів з повторенням і розгалуженням для запису умов використовуються висловлювання, які графічно подаються, як показано на малюнку. Розділ 4 § 19 5

№ слайда 12 Типи алгоритмів Розрізняють прості та складені висловлювання. Прикладами простих
Описание слайда:

Типи алгоритмів Розрізняють прості та складені висловлювання. Прикладами простих висловлювань є: Розділ 4 § 19 Польща межує з Україною. Власні назви пишуться з великої літери. Периметр чотирикутника дорівнює сумі довжин усіх сторін. Число 126 ділиться на 9. Прості висловлювання можна записувати як словесно, так і за допомогою знаків відношень >,

№ слайда 13 Типи алгоритмів Складені висловлювання утворюються із простих за допомогою сполу
Описание слайда:

Типи алгоритмів Складені висловлювання утворюються із простих за допомогою сполучників І, АБО, НЕ. Прикладами складених висловлювань є: Розділ 4 § 19 (велосипед справний) І (в мене є вільний час); (після дзвінка у школі розпочинається урок) АБО (після дзвінка у школі розпочинається перерва); НЕ (натиснуто клавішу Пропуск). 5

№ слайда 14 Типи алгоритмів Побудову складених висловлювань уперше розглянуто 1845 р. в книз
Описание слайда:

Типи алгоритмів Побудову складених висловлювань уперше розглянуто 1845 р. в книзі англійського математика Дж. Буля (G. Boole) «The Laws of Truth». Розділ 4 § 19 5

№ слайда 15 Типи алгоритмів Складене висловлювання, що утворюється за допомогою сполучника І
Описание слайда:

Типи алгоритмів Складене висловлювання, що утворюється за допомогою сполучника І, буде істинним лише в тому разі, якщо всі прості висловлювання, що входять до його складу, будуть істинними. Наприклад, складене висловлювання: Розділ 4 § 19 (велосипед справний) І (в мене є вільний час) складається із двох: «велосипед справний» та «в мене є вільний час». Якщо хоча б одне із простих висловлювань не є істинним, то не буде істинним і складене висловлювання. 5

№ слайда 16 Типи алгоритмів Складене висловлювання, що утворюється за допомогою сполучника А
Описание слайда:

Типи алгоритмів Складене висловлювання, що утворюється за допомогою сполучника АБО, буде хибним у тому разі, коли хоча б одне із його складових висловлювань буде хибним. Наприклад, висловлювання: Розділ 4 § 19 «Іван займається спортом на уроках фізкультури в школі або у спортивній секції» буде хибним лише у випадку, коли Іван не відвідує спортивні секції та звільнений від уроків фізкультури в школі. 5

№ слайда 17 Типи алгоритмів За допомогою сполучника НЕ можна утворити протилежне за змістом
Описание слайда:

Типи алгоритмів За допомогою сполучника НЕ можна утворити протилежне за змістом висловлювання. Наприклад, якщо висловлювання: Розділ 4 § 19 «натиснуто клавішу Пропуск» у процесі виконання алгоритму стало істинним, то висловлювання НЕ (натиснуто клавішу Пропуск) є хибним. 5

№ слайда 18 Типи алгоритмів Крім того, розглядають складені висловлювання, які утворюються і
Описание слайда:

Типи алгоритмів Крім того, розглядають складені висловлювання, які утворюються із простих за допомогою сполучників «якщо» і «то» та встановлюють, що одна подія чи стан є підставою або умовою для іншої події чи стану. Наприклад: Розділ 4 § 19 «Якщо горить червоне світло світлофора, то дорогу переходити не можна». 5

№ слайда 19 Типи алгоритмів Це складене висловлювання складається з двох простих: засновку —
Описание слайда:

Типи алгоритмів Це складене висловлювання складається з двох простих: засновку — «Якщо горить червоне світло світлофора» та висновку — «то дорогу переходити не можна». Розділ 4 § 19 Таке висловлювання називається висловлюванням з логічним слідуванням, або умовним висловлюванням. 5

№ слайда 20 Типи алгоритмів Два умовні висловлювання можна подати у вигляді «Якщо — то — іна
Описание слайда:

Типи алгоритмів Два умовні висловлювання можна подати у вигляді «Якщо — то — інакше». Наприклад, висловлювання: Розділ 4 § 19 «якщо на світлофорі горить зелене світло, то можна переходити дорогу» та «якщо на світлофорі не горить зелене світло, то не можна переходити дорогу» можна об'єднати в одне складене умовне висловлювання «якщо на світлофорі горить зелене світло, то можна переходити дорогу, інакше — не можна переходити дорогу». 5

№ слайда 21 Повторюємо Розглянь схему та доповни її прикладами висловлювань. Розділ 4 § 19 5
Описание слайда:

Повторюємо Розглянь схему та доповни її прикладами висловлювань. Розділ 4 § 19 5

№ слайда 22 Дайте відповіді на запитання Як створюються алгоритми? Які ви знаєте типи алгори
Описание слайда:

Дайте відповіді на запитання Як створюються алгоритми? Які ви знаєте типи алгоритмів? Наведіть приклади лінійних алгоритмів. Наведіть приклади алгоритмів з повторенням. Наведіть приклади алгоритмів з розгалуженням. Розділ 4 § 19 Що таке висловлювання? Наведіть приклади істинних і хибних висловлювань. 5

№ слайда 23 Розгадайте ребус Висловлення Розділ 4 § 19 ВЛЕ М=НН И 5
Описание слайда:

Розгадайте ребус Висловлення Розділ 4 § 19 ВЛЕ М=НН И 5

№ слайда 24 Працюємо за комп’ютером Розділ 4 § 19 5
Описание слайда:

Працюємо за комп’ютером Розділ 4 § 19 5

№ слайда 25 Дякую за увагу! За новою програмою Урок 19 5 Зразок підзаголовка
Описание слайда:

Дякую за увагу! За новою програмою Урок 19 5 Зразок підзаголовка

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru