PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Экономика / Управление проектами
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Управление проектами


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Управление проектами


Скачать эту презентацию

№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2 Teaduslikkus ja loovus Teaduslikkus ja loovus Eesmärgipärasus Spetsialiseerumine
Описание слайда:

Teaduslikkus ja loovus Teaduslikkus ja loovus Eesmärgipärasus Spetsialiseerumine ja universaalsus Järjepidavus Pidevus Keskne juhtimine ja omaalgatus Töötajate individuaalsus Õigused ja vastutus Võistlus Juhtimisse kaasamine

№ слайда 3 Менеджмент – inimeste tegevuse sihikindel suunamine ning ühtseks hästi talitleva
Описание слайда:

Менеджмент – inimeste tegevuse sihikindel suunamine ning ühtseks hästi talitlevaks tervikuks sulatamist selleks, et saavutada organisatsiooni eesmärgid ja rahuldada tema liikmete vajadusi Менеджмент – inimeste tegevuse sihikindel suunamine ning ühtseks hästi talitlevaks tervikuks sulatamist selleks, et saavutada organisatsiooni eesmärgid ja rahuldada tema liikmete vajadusi Organisatsioon – inimrühm, mis võimu ja eestvedamise mõjutusel ning tegevusi kooskõlastades püüab saavutada ühist eesmärki.

№ слайда 4 Орудие труда менеджера . человек: со всеми своими потребностями, эмоциями. Оруди
Описание слайда:

Орудие труда менеджера . человек: со всеми своими потребностями, эмоциями. Орудие труда менеджера . человек: со всеми своими потребностями, эмоциями. A & O менеджмента это человек Поэтому менеджер – это руководитель людей

№ слайда 5 Почему всегда, когда мне нужна пара рук, я получаю взамен целого человека? Henry
Описание слайда:

Почему всегда, когда мне нужна пара рук, я получаю взамен целого человека? Henry Ford Почему всегда, когда мне нужна пара рук, я получаю взамен целого человека? Henry Ford

№ слайда 6 Планирование: otsustamine, mis peab tulevikus juhtuma (täna, järgmisel nädalal,
Описание слайда:

Планирование: otsustamine, mis peab tulevikus juhtuma (täna, järgmisel nädalal, järgmisel kuul, järgmisel aastal, järgmise viie aasta jooksul jne) ja tegevuskavade koostamine.  Организация: plaanide edukaks täideviimiseks vajalike ressursside optimaalne kasutamine.  Менторство \ мотивация: oskuste rakendamine teiste inimeste efektiivseks kaasamiseks plaanide täitmisele vastavates valdkondades.  Контроль: jälgimine — arengu võrdlemine planeerituga, tagasiside võib tekitada vajaduse plaane muuta.

№ слайда 7 14. sajandil oli töö Firenze katedraali ehitusel katkenud ja Brunelleschile teht
Описание слайда:

14. sajandil oli töö Firenze katedraali ehitusel katkenud ja Brunelleschile tehti ülesandeks hoone lõpetada ja rajada sellele kuppel. Enne alustamist esitas Brunelleschi kupli joonised (progetto või plaani), kasutades erinevaid vaateid hoonele, et näidata oma kavandatud tulevase konstruktsiooni geomeetrilist lahendust; nende vaadete kaudu pidi kuppel ise rääkima vaatajale midagi linna ajaloolisest ja poliitilisest kontekstist. Firenze pürgis kogu maailmale avatud linna staatuse poole ja seepärast koosnes kuppel kahest “kestast”, välisest ja seesmisest. Brunelleschi ratsionaliseeris arhitektuuri ja andis sellele uue ajalise perspektiivi – selline lähenemine võimaldas eraldada teineteisest planeerimise ja töö enese, projekti ja selle rakenduse. Brunelleschi показал, что проект это концепция, цель которой организация деятельности.

№ слайда 8 это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов или
Описание слайда:

это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов или услуг это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов или услуг Управление проектами – это приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий участников проекта.

№ слайда 9 Впервые использована в XVI веке. Происходит от латинского projicere (= выдаватьс
Описание слайда:

Впервые использована в XVI веке. Происходит от латинского projicere (= выдаваться вперед) Впервые использована в XVI веке. Происходит от латинского projicere (= выдаваться вперед) Исторически первыми этот термит использывали архитекторы.

№ слайда 10 …-1945 inseneriteadmiste ja loomingulise talendi sümbioos …-1945 inseneriteadmis
Описание слайда:

…-1945 inseneriteadmiste ja loomingulise talendi sümbioos …-1945 inseneriteadmiste ja loomingulise talendi sümbioos 1945-1965 esimesed mudelid 1968 valmistamise arvesse võtt (Gladman) 1965-1980 järjestikune tootearendusskeem 1976 Integreeritud tootearenduse mudel (Olsson) 1980 süstemaatilise ITA mudel (Andreasen) 1995 ITA dünaamiline mudel (Ottosson)

№ слайда 11 Время. Projekt toimub kindlas ajaraamis. Время. Projekt toimub kindlas ajaraamis
Описание слайда:

Время. Projekt toimub kindlas ajaraamis. Время. Projekt toimub kindlas ajaraamis. Ресурсы. Projekti käsutuses on eelnevalt kokkulepitud ressurss, mille väärtus on rahaliselt mõõdetav ning mis moodustab projekti eelarve. Результат. Tulemust kirjeldatakse eesmärkide ja väljundite kaudu.

№ слайда 12 Новизна Новизна Специфическая цель Жесткие временные рамки Самостоятельная орган
Описание слайда:

Новизна Новизна Специфическая цель Жесткие временные рамки Самостоятельная организация Ограниченные ресурсы и независимый бюджет Высокий уроввень неопределенности и рисков

№ слайда 13 Она имеет комплексный характер и для ее эффективного управления значение имеет а
Описание слайда:

Она имеет комплексный характер и для ее эффективного управления значение имеет анализ внутренней структуры всего комплекса работ; Она имеет комплексный характер и для ее эффективного управления значение имеет анализ внутренней структуры всего комплекса работ; переходы от одной работы к другой определяют основное содержание всей деятельности; достижение целей связано с последовательно-параллельным выполнением всех элементов этой деятельности; ограничения по времени, финансовым, материальным и трудовым ресурсам имеют особое значение в процессе выполнения комплекса работ; продолжительность и стоимость деятельности явно зависит от организации всего комплекса работ.

№ слайда 14 В прошлом произошедшие предприятия, которые повторяются регулярно в неизменном в
Описание слайда:

В прошлом произошедшие предприятия, которые повторяются регулярно в неизменном виде; В прошлом произошедшие предприятия, которые повторяются регулярно в неизменном виде; Предприятия с нечетко обозначенной целью; Действия, которые возможно повторить или которые возможно переместить во времени и пространстве; Постоянно происходящий процесс.

№ слайда 15
Описание слайда:

№ слайда 16 Подготовительная фаза (оценка внешней среды и картографирование участников, обоз
Описание слайда:

Подготовительная фаза (оценка внешней среды и картографирование участников, обозначение проблемы и цели, оценка реализации) Подготовительная фаза (оценка внешней среды и картографирование участников, обозначение проблемы и цели, оценка реализации) Projekti planeerimise faas (tegevuste, ülesannete ja ressursside määramine; tööde graafiku ja eelarve koostamine) Projekti teostamise faas (muudatuste ja riskide juhtimine; juhtimise ja kommunikatsiooni korraldamine) Projekti üleandmise ja hindamise faas (tulemuste kasutuselevõtt; analüüs)

№ слайда 17
Описание слайда:

№ слайда 18 последовательность фаз проекта, последовательность фаз проекта, Инициация (англ.
Описание слайда:

последовательность фаз проекта, последовательность фаз проекта, Инициация (англ. Initiating); Планирование (англ. Planning); Выполнение (англ. Executing); Контроль и мониторинг (англ. Controlling and Monitoring); Завершение (англ. Closing).

№ слайда 19
Описание слайда:

№ слайда 20 Продуманная Продуманная Новая Актуальная Необходимая Jätkusuutlik Перспективная
Описание слайда:

Продуманная Продуманная Новая Актуальная Необходимая Jätkusuutlik Перспективная Способствующая сотрудничеству Учитывающая приоритеты фонда

№ слайда 21 Для разработки альтернатив используются: секундарные источники, эксперты, творче
Описание слайда:

Для разработки альтернатив используются: секундарные источники, эксперты, творческие техники решения проблем, интуиция. Для разработки альтернатив используются: секундарные источники, эксперты, творческие техники решения проблем, интуиция. Для поиска путей решения пригодятся следующие методики: мозговой штурм, метод 635, метод CNB и Delphi, синергия

№ слайда 22 Набросок versus Проектное предложение Набросок versus Проектное предложение Цель
Описание слайда:

Набросок versus Проектное предложение Набросок versus Проектное предложение Цель, детальность, уверенность в финансировании Набросок это описание идеи, действий и результатов Проектное предложение направлено конкретному финансирующему институту согласно их правилам

№ слайда 23 Анализ и картографирование ситуации Анализ и картографирование ситуации Анализ п
Описание слайда:

Анализ и картографирование ситуации Анализ и картографирование ситуации Анализ проблематики Постановка целей и задач Разработка альтернативных решений Оценка исполнимости задач Планирование проекта или решение об отказе от идеи

№ слайда 24 Картографирование имеющейся ситуации Картографирование имеющейся ситуации Обозна
Описание слайда:

Картографирование имеющейся ситуации Картографирование имеющейся ситуации Обозначение целевой группы Политическая напраленность, стратегии развития / приоритеты Опасности и риски Проект будет лишь в том случае удачен, если все целевые группы согласны с описанием ситуации, которую собираются изменить совместными усилиями

№ слайда 25
Описание слайда:

№ слайда 26 Деятельность НИКОГДА не является целью Деятельность НИКОГДА не является целью Об
Описание слайда:

Деятельность НИКОГДА не является целью Деятельность НИКОГДА не является целью Общие и прямые цели S - специфические M - измеримые A - акцептируемые R - реалистичные T - точные

№ слайда 27
Описание слайда:

№ слайда 28 Требование Требование Управление Оценка Kоординирование Мотивирование
Описание слайда:

Требование Требование Управление Оценка Kоординирование Мотивирование

№ слайда 29
Описание слайда:

№ слайда 30 Индикаторы достижимости Индикаторы достижимости Временные Количественные Денежны
Описание слайда:

Индикаторы достижимости Индикаторы достижимости Временные Количественные Денежные Качественные По целевым группам В отношении месторасположения Методо контроля: кто? Как? Где? отслеживает достижение индикаторов

№ слайда 31 Техника – техническая реализация проекта; Техника – техническая реализация проек
Описание слайда:

Техника – техническая реализация проекта; Техника – техническая реализация проекта; Окружающая среда – projekti käigus tehtavate tööde ja pärast projekti valmimist rakendatava süsteemimõju keskkonnale, projekti lõpptulemuse vastavus keskkonnakaitsenormatiividele jms; Экономика – экономическая исполнимость проекта, рентабельность

№ слайда 32 Предположения – это внешние факторы, которые влияют на действия и результаты про
Описание слайда:

Предположения – это внешние факторы, которые влияют на действия и результаты проекта позитивно Предположения – это внешние факторы, которые влияют на действия и результаты проекта позитивно Риски – это негативно влияющие факторы исходящие их внешней среды Риски могут быть осознанными и неосознанными – для успешного протекания проекта лучше, чтобы большая часть рисков была осознана

№ слайда 33 Подумай и напиши: Подумай и напиши: Что может пойти не так Взаимосвязь явления и
Описание слайда:

Подумай и напиши: Подумай и напиши: Что может пойти не так Взаимосвязь явления инноватика неоднозначность изменчивость; Что может быть причиной риска

№ слайда 34
Описание слайда:

№ слайда 35
Описание слайда:

№ слайда 36 Реагирование на риски: Реагирование на риски: Изменить цели проекта Использовать
Описание слайда:

Реагирование на риски: Реагирование на риски: Изменить цели проекта Использовать альтернативные технологии Использовать другие методы управления Усилить управление Уменьшить внутренние зависимости Увеличить рессурсы увеличить гибкость Уменьшение влияния рисков: Перенаправление рисков Отодвигание рисков Уменьшение рисков Соглашение с рисками Избегание рисков

№ слайда 37 Планирование задач Планирование задач Планирование персонала Планирование сроков
Описание слайда:

Планирование задач Планирование задач Планирование персонала Планирование сроков Планирование рессурсов Планирование расходов Планирование качества Планирование конроля\мониторинга и отчетности

№ слайда 38
Описание слайда:

№ слайда 39
Описание слайда:

№ слайда 40
Описание слайда:

№ слайда 41 PERT Program Evaluation and Review Technique – программа техники оценки и монито
Описание слайда:

PERT Program Evaluation and Review Technique – программа техники оценки и мониторинга, PERT Program Evaluation and Review Technique – программа техники оценки и мониторинга, С помощью которой можно анализировать действия, которые необходимы для достижение результатов проекта, время, затрачиваемое на каждое действие и взаимосвязи между действиями проекта

№ слайда 42
Описание слайда:

№ слайда 43 CPM Critical Path Method – метод критического пути CPM Critical Path Method – ме
Описание слайда:

CPM Critical Path Method – метод критического пути CPM Critical Path Method – метод критического пути Создает картину с трех позиций: (1) все дуйствия, которые необходимы для внедрения проекта (2) временные затраты, необходимые для проведения данных действий (3) взаимозависимость действий Вычисление: ожидаемая длительность = (наименьший срок + 4 x реальный срок + самый длинный срок)/6

№ слайда 44
Описание слайда:

№ слайда 45
Описание слайда:

№ слайда 46 иерархическая структура последовательной декомпозиции проекта на подпроекты, пак
Описание слайда:

иерархическая структура последовательной декомпозиции проекта на подпроекты, пакеты работ различного уровня, пакеты детальных работ иерархическая структура последовательной декомпозиции проекта на подпроекты, пакеты работ различного уровня, пакеты детальных работ Является средством для создания системы управления проектом, так как позволяет решать проблемы организации работ, распределения ответственности, оценки стоимости, создания системы отчетности, поддерживать процедуры сбора информации о выполнении работ и отображать результаты для обобщения графиков работ, стоимости, ресурсов и дат завершения. позволяет согласовать план проекта с потребностями заказчика, представленными в виде спецификаций или описаний работ.

№ слайда 47
Описание слайда:

№ слайда 48 Основные критерии составления бюджета: Основные критерии составления бюджета: Це
Описание слайда:

Основные критерии составления бюджета: Основные критерии составления бюджета: Цель расхода peab olema selgelt seotud projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamisega; Время расхода – oleneb rahastaja reeglitest, enamasti toetatakse kulusid, mida tehakse projekti rakendamise ajal; Вид расхода – vastavalt eelarve vormis antud kululiikidele;

№ слайда 49 Бюджет должен содержать: Бюджет должен содержать: Ресурсы на проведение всех зап
Описание слайда:

Бюджет должен содержать: Бюджет должен содержать: Ресурсы на проведение всех запланированных действий проекта, включая все пособия, спонсорские деньги, самофинансирование и софинансирование; Планируются все акцептируемые и не акцептируемые расходы, которые так же необходимы для выполнения проекта; Все расходы учитываются, исходя из плана действия проекта – st projekti kulutused ja tulud planeeritakse sellele ajaperioodile, millal tegevused reaalselt ellu viiakse ja kulutused tekivad.

№ слайда 50 Projekti omafinantseering: Projekti omafinantseering: toetuse saaja rahaline või
Описание слайда:

Projekti omafinantseering: Projekti omafinantseering: toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti; teise projektis osaleva juriidilise isiku panus rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti. Struktuuritoetus on rahaline abi, mida antakse: Struktuurifondide vahenditest; Eesti riigi poolt nende vahendite kaasrahastamiseks eraldatavatest vahenditest.

№ слайда 51 Projekti eelarve planeerimisel tuleb ette näha ka kõik projekti mõistes mitteabi
Описание слайда:

Projekti eelarve planeerimisel tuleb ette näha ka kõik projekti mõistes mitteabikõlbulikud kulud, mida toetuse saaja/partner peab katma projektiväliselt omadest vahenditest Projekti eelarve planeerimisel tuleb ette näha ka kõik projekti mõistes mitteabikõlbulikud kulud, mida toetuse saaja/partner peab katma projektiväliselt omadest vahenditest Kulude planeerimisel tuleb jälgida projekti enda eelarvet kululiikide lõikes Linna eelarve mõistes tuleb näha ette KÕIKI sihtfinantseeringust ja nii abikõlblikke kui mitteabikõlblikke kulusid omafinantseeringust

№ слайда 52
Описание слайда:

№ слайда 53
Описание слайда:

№ слайда 54
Описание слайда:

№ слайда 55 Toetuse väljamakseid tehakse proportsionaalselt kasutatud omafinantseeringuga; T
Описание слайда:

Toetuse väljamakseid tehakse proportsionaalselt kasutatud omafinantseeringuga; Toetuse väljamakseid tehakse proportsionaalselt kasutatud omafinantseeringuga; Üldjuhul makstakse toetus välja alles pärast toetuse saaja poolt kulutuste tegemist.

№ слайда 56
Описание слайда:

№ слайда 57 Personalikulud Personalikulud Materjalikulud Kapitalikulud Võõrkulud
Описание слайда:

Personalikulud Personalikulud Materjalikulud Kapitalikulud Võõrkulud

№ слайда 58 Ümberarvutamine Ümberarvutamine Võrdlemine Hinnang Pakkumiste kogumine Erinevad
Описание слайда:

Ümberarvutamine Ümberarvutamine Võrdlemine Hinnang Pakkumiste kogumine Erinevad kombinatsioonid

№ слайда 59 Sisene kontroll Sisene kontroll Väline kontroll Ajakavast kinnipidamine Eelarves
Описание слайда:

Sisene kontroll Sisene kontroll Väline kontroll Ajakavast kinnipidamine Eelarvest kinnipidamine Grupiliikmete rakendamine Vahendite kasutamine Eesmärgi saavutamine

№ слайда 60 Paindlikkus ja dünaamilisus Paindlikkus ja dünaamilisus Lihtne organisatsioon ja
Описание слайда:

Paindlikkus ja dünaamilisus Paindlikkus ja dünaamilisus Lihtne organisatsioon ja täpne vastutus Olemasoleva loomingulise potentsiaali parem rakendamine Õpisüsteemide loomine Kõikide huvide kaitstus Kiired ja selged otsused Aja kokkuhoid ja seostatud Parem tööõhkkond Aja kokkuhoid ja seostatus Parem infovahetus Uued edukuse kriteeriumid

№ слайда 61 Inimesed – kujundavad organisatsioonisisese sotsiaalse süsteemi Inimesed – kujun
Описание слайда:

Inimesed – kujundavad organisatsioonisisese sotsiaalse süsteemi Inimesed – kujundavad organisatsioonisisese sotsiaalse süsteemi Struktuur – näitab seda, kuidas inimesed organisatsioonis grupeeruvad Tehnoloogia – loob füüsilised ja majanduslikud eeldused organisatsiooni seisvate ülesannete täitmiseks Strateegia – on pikaajaliste eesmärkide ja nende saavutamise põhiteede omavahel seostatud ja üheks tervikuks sulatud kogum

№ слайда 62 Igas projektis on kaasatud järgmised võtmeosalejad Igas projektis on kaasatud jä
Описание слайда:

Igas projektis on kaasatud järgmised võtmeosalejad Igas projektis on kaasatud järgmised võtmeosalejad Projektijuht Sihtgrupp ehk tarbija Projekti teostaja Rahastaja

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru