PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Русский язык / паронимы анонимы
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: паронимы анонимы


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: паронимы анонимы


Скачать эту презентацию

№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2
Описание слайда:

№ слайда 3 ПАРОНІМЫ Паронімы (ад грэч. para – побач, блізка і onyma – імя) – гэта аднакаран
Описание слайда:

ПАРОНІМЫ Паронімы (ад грэч. para – побач, блізка і onyma – імя) – гэта аднакаранёвыя словы, блізкія, але не тоесныя сваім гучаннем і напісаннем і розныя па значэнні. Напр.: чарнець ‘станавіцца чорным, чарнейшым’ і чарніць ‘рабіць што-небудзь чорным, чарнейшым’.

№ слайда 4 МІЖМОЎНЫЯ АМОНІМЫ Міжмоўныя амонімы – словы з розных моў, якія поўнасцю або част
Описание слайда:

МІЖМОЎНЫЯ АМОНІМЫ Міжмоўныя амонімы – словы з розных моў, якія поўнасцю або часткова супадаюць у гучанні, але маюць рознае лексічнае значэнне. Напрыклад, у беларускай мове слова язык мае значэнне ‘рухомы мышачны орган у ротавай поласці пазваночных жывёл і чалавека’, а у рускай мове - ‘сукупнасць агульнапрынятых гукавых і лексікаграфічных сродкаў для выказвання думак і наладжвання сувязі паміж людзьмі’.

№ слайда 5 Абрад шлюбу і ўрачыстасць, святкаванне, звязанае з гэтым - Абрад шлюбу і ўрачыст
Описание слайда:

Абрад шлюбу і ўрачыстасць, святкаванне, звязанае з гэтым - Абрад шлюбу і ўрачыстасць, святкаванне, звязанае з гэтым - Радасць, радасны настрой - Палявая кветка - Рэчыва, што надае той ці іншы колер прадметам, якія яно пакрывае -

№ слайда 6 Парадкавы лічэбнік, утвораны ад два. Той, хто ідзе пасля першага - Парадкавы ліч
Описание слайда:

Парадкавы лічэбнік, утвораны ад два. Той, хто ідзе пасля першага - Парадкавы лічэбнік, утвораны ад два. Той, хто ідзе пасля першага - Не такі, як усе; той, хто адрозніваецца ад астатніх - Даць жыццё каму-н. шляхам родаў - Адзець прыгожа, лепш, чым звычайна -

№ слайда 7 Сінонім да слоў смутак, маркота, журба - Сінонім да слоў смутак, маркота, журба
Описание слайда:

Сінонім да слоў смутак, маркота, журба - Сінонім да слоў смутак, маркота, журба - Пачуццё шкадавання. Пра нежаданне аддаць, страціць што-н. - Сёмы дзень тыдня, агульны дзень адпачынку - Сямідзённы прамежак часу -

№ слайда 8 Той, хто валодае вызначанымі дадатнымі якасцямі, якія неабходныя або для выканан
Описание слайда:

Той, хто валодае вызначанымі дадатнымі якасцямі, якія неабходныя або для выканання той або іншай працы або для вылучэння яго з серады іншых людзей - Той, хто валодае вызначанымі дадатнымі якасцямі, якія неабходныя або для выканання той або іншай працы або для вылучэння яго з серады іншых людзей - Прыгодны, патрэбны для пэўных мэт, што мае патрэбныя для чаго-н. якасці -

№ слайда 9 Прадмет мэблі, звычайна са спінкай, прызначаны для сядзення аднаго чалавека - Пр
Описание слайда:

Прадмет мэблі, звычайна са спінкай, прызначаны для сядзення аднаго чалавека - Прадмет мэблі, звычайна са спінкай, прызначаны для сядзення аднаго чалавека - Камфартабэльны прадмет мэблі для сядзення чалавека, з ручкамі для ўпора локцяў -

№ слайда 10 Паняцце колькасці, велічыня, пры дапамозе якой праводзіцца лічэнне. Вынікі гульн
Описание слайда:

Паняцце колькасці, велічыня, пры дапамозе якой праводзіцца лічэнне. Вынікі гульні, выражаныя ў лічбах - Паняцце колькасці, велічыня, пры дапамозе якой праводзіцца лічэнне. Вынікі гульні, выражаныя ў лічбах - Рысы, выраз твару. Агульны выгляд, сукупнасць адметных рыс, характэрных чаму-н. -

№ слайда 11 Ваза з каштоўнага матэрыялу, што ўручаецца пераможцу ў спартыўным спаборніцтве я
Описание слайда:

Ваза з каштоўнага матэрыялу, што ўручаецца пераможцу ў спартыўным спаборніцтве як прыз; пасудзіна невялікага аб’ёму, якая мае форму паўсферы, да якой далучана колцападобная «ручка» для трымання - Ваза з каштоўнага матэрыялу, што ўручаецца пераможцу ў спартыўным спаборніцтве як прыз; пасудзіна невялікага аб’ёму, якая мае форму паўсферы, да якой далучана колцападобная «ручка» для трымання - Вялікая, звычайна высокая чарка, пасудзіна для віна -

№ слайда 12 Называць грубымі, зневажальнымі, абразлівымі словамі; Ганьбіць, бэсціць; Дакарац
Описание слайда:

Называць грубымі, зневажальнымі, абразлівымі словамі; Ганьбіць, бэсціць; Дакараць, рабіць вымову - Называць грубымі, зневажальнымі, абразлівымі словамі; Ганьбіць, бэсціць; Дакараць, рабіць вымову - Падаваць адрывістыя гукі (пра сабаку, ліса і некаторых іншых звяроў); перан. знач. разм. слова Ілгаць, хлусіць, маніць; паклёпнічаць, нагаворваць -

№ слайда 13 Прылада для палення, якая складаецца з цыбука і галоўкі, пустой ўнутры, у якую н
Описание слайда:

Прылада для палення, якая складаецца з цыбука і галоўкі, пустой ўнутры, у якую насыпаюць тытунь - Прылада для палення, якая складаецца з цыбука і галоўкі, пустой ўнутры, у якую насыпаюць тытунь - Плецены або драўляны дзіцячы ложак, які можна калыхаць, гушкаць -

№ слайда 14 Прадмет дамашняга ўжытку для захоўвання і перавозкі сыпучых цел, дробных рэчаў,
Описание слайда:

Прадмет дамашняга ўжытку для захоўвання і перавозкі сыпучых цел, дробных рэчаў, зроблены з тканіны, складзенай папалам і сшытай з двух бакоў - Прадмет дамашняга ўжытку для захоўвання і перавозкі сыпучых цел, дробных рэчаў, зроблены з тканіны, складзенай папалам і сшытай з двух бакоў - Валасяное покрыва на целе жывёл; Вырабленая шкура пушнога звера -

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru