PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Методичне супроводження професійного зростання ЗНЗ№8
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Методичне супроводження професійного зростання ЗНЗ№8


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Методичне супроводження професійного зростання ЗНЗ№8


Скачать эту презентацию№ слайда 1 НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛІВ (з досвіду роботи За
Описание слайда:

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛІВ (з досвіду роботи Запорізької гімназії №8)

№ слайда 2 Найважливіше – не те велике, до чого додумались інші, але те маленьке, до чого п
Описание слайда:

Найважливіше – не те велике, до чого додумались інші, але те маленьке, до чого прийшов ти сам. Харукі Муракамі І прописні істини потребують, щоб їх часом нагадували. Максим Тадейович Рильський

№ слайда 3 Причини, що гальмують професійний розвиток особистості вчителя Особиста інертніс
Описание слайда:

Причини, що гальмують професійний розвиток особистості вчителя Особиста інертність (лінь), яка дає змогу вчителю капітулювати раніше, ніж він використає свій потенціал; Розчарування, пов'язані з деморалізацією особистості від перших невдач, переконання, що тут нічого не можна зробити ” Неадекватний зворотній зв'язок; Ворожість оточення (консерватизм колег, глузування або саботаж); Брак ресурсів (нестача часу, недостатнє матеріальне забезпечення, недостатнє володіння комп'ютерною технікою тощо);

№ слайда 4 ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННЮ ПЕДАГОГІВ Створення системи спеціаль
Описание слайда:

ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННЮ ПЕДАГОГІВ Створення системи спеціальних стимулів; Забезпечення сприятливого мікроклімату у педагогічному колективі; Забезпечення методичними та матеріальними ресурсами (підписка на фахові видання. Інформатизація НВП, сучасне оснащення кабінетів тощо) Пропагування та розповсюдження продуктів інноваційної діяльності педагогів; Встановлення взаємовигідних зв'язків з інноваційними центрами, науковими установами, вищими навчальними закладами, науковцями. Інфраструктурними організаціями, що сприяють упровадження нових освітніх технологій; Системне інформування працівників з науково-педагогічних питань, ознайомлення з засадами експериментально-дослідницької діяльності.

№ слайда 5 МОДЕЛЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ
Описание слайда:

МОДЕЛЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ

№ слайда 6 Змістовий компонент – вибір змісту методичних заходів, що сприяють орієнтації вч
Описание слайда:

Змістовий компонент – вибір змісту методичних заходів, що сприяють орієнтації вчителя на вибір теми самоосвіти Системне вивчення державних стандартів освіти, нових навчальних програм, підручників; Вивчення сучасних досягнень науки, новаторських пошуків педагогів; Представлення передового педагогічного досвіду; Вивчення представлення аналізу якості навчальних досягнень учнів, рівня вихованості, стану викладання предметів інших показників результативності НВП.

№ слайда 7 Теми засідань педагогічної ради гімназії: Особистісне зростання вчителя – необхі
Описание слайда:

Теми засідань педагогічної ради гімназії: Особистісне зростання вчителя – необхідна умова організації якісного освітнього процесу (жовтень 2012) Управління самостійною роботою на різних етапах уроку як основа формування самоосвітньої компетентності учнів (січень 2013) Традиційні та інноваційні технології у вирішенні проблеми превентивного виховання учнів в умовах гуманізації освіти (жовтень 2013) Інформаційно-методичне вдосконалення уроку шляхом створення умов для прояву творчості, самостійності, відповідальності учня в освітньому процесі (січень 2014); Педрада-конференція «Підсумки реалізації Програми розвитку гімназії . Підсумки впровадження методичної теми гімназії: проблеми та перспективи» (березень 2014); . Впровадження в практику роботи педколективу технології критичного мислення (жовтень 2014); Удосконалення роботи педколективу з підвищення якості і ефективності уроку (січень 2015).

№ слайда 8 Процесуальний компонент – інформування про процес( етапи, методи, засоби) здійсн
Описание слайда:

Процесуальний компонент – інформування про процес( етапи, методи, засоби) здійснення самоосвітньої діяльності Запровадження в практику роботи кожного вчителя гімназії Програми роботи над темою самоосвіти

№ слайда 9 Програма роботи вчителя над темою самоосвіти
Описание слайда:

Програма роботи вчителя над темою самоосвіти

№ слайда 10 Програма роботи вчителя над темою самоосвіти (продовження)
Описание слайда:

Програма роботи вчителя над темою самоосвіти (продовження)

№ слайда 11 Програма роботи вчителя над темою самоосвіти (продовження)
Описание слайда:

Програма роботи вчителя над темою самоосвіти (продовження)

№ слайда 12 Мотиваційно-оцінний компонент – система методичних заходів та спеціальних стимул
Описание слайда:

Мотиваційно-оцінний компонент – система методичних заходів та спеціальних стимулів, що спонукають до професійного зростання

№ слайда 13 Система заходів по представленню досвіду роботи вчителів над темою самоосвіти Ви
Описание слайда:

Система заходів по представленню досвіду роботи вчителів над темою самоосвіти Виступи на семінарах, педраді, конференціях, методичній раді, засіданні ШМО

№ слайда 14 Досвід роботи вчителів гімназії, представлений на районному етапі виставки
Описание слайда:

Досвід роботи вчителів гімназії, представлений на районному етапі виставки

№ слайда 15 Досвід роботи вчителів гімназії, представлений на районному етапі виставки(продо
Описание слайда:

Досвід роботи вчителів гімназії, представлений на районному етапі виставки(продовження)

№ слайда 16 Результати участі вчителів гімназії у міській педагогічній виставці
Описание слайда:

Результати участі вчителів гімназії у міській педагогічній виставці

№ слайда 17
Описание слайда:

№ слайда 18 Результати участі вчителів гімназії у міській педагогічній виставці
Описание слайда:

Результати участі вчителів гімназії у міській педагогічній виставці

№ слайда 19 Представлення досвіду фахових виданнях та он-лайн журналах
Описание слайда:

Представлення досвіду фахових виданнях та он-лайн журналах

№ слайда 20 Представлення досвіду фахових виданнях та он-лайн журналах
Описание слайда:

Представлення досвіду фахових виданнях та он-лайн журналах

№ слайда 21 Представлення досвіду фахових виданнях та он-лайн журналах
Описание слайда:

Представлення досвіду фахових виданнях та он-лайн журналах

№ слайда 22 Динаміка професійного зростання вчителів гімназії
Описание слайда:

Динаміка професійного зростання вчителів гімназії

№ слайда 23 Моніторинг методичної роботи як складова мотиваційного компоненту
Описание слайда:

Моніторинг методичної роботи як складова мотиваційного компоненту

№ слайда 24 Індивідуальний звіт вчителя про методичну роботу З В І Т про методичну роботу вч
Описание слайда:

Індивідуальний звіт вчителя про методичну роботу З В І Т про методичну роботу вчителя ________________________ за 2014 – 2015 н.р. І. Участь у методичній роботі Протягом року взяла участь у засіданнях ШМО з питань ____________________________ _____________________________________________________________________________. Як член творчої групи (наставник) підготувала _____________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Взяла участь у шкільних семінарах з проблеми _____________________________________ _____________________________________________________________________________, У засіданні педагогічної ради з питання __________________________________________ _____________________________________________________________________________. Протягом предметного місячника підготувала та провела ____________________________ _____________________________________________________________________________. Участь у районних, міських, обласних методичних заходах: _________________________

№ слайда 25 Індивідуальний звіт вчителя про методичну роботу (продовження) ІІ Самоосвітня ді
Описание слайда:

Індивідуальний звіт вчителя про методичну роботу (продовження) ІІ Самоосвітня діяльність Відповідно до програми самоосвітньої діяльності у 2014-2015 н.р. тривав ___________________ етап роботи над методичною темою «__________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________» . Протягом даного етапу опрацьовано таку літературу: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Впроваджувались елементи технології ____________________________________________ на уроках ________________________ у ______________ класах. Результати роботи над темою самоосвіти оформлено у вигляді ___________________________________________ (конспектів відкритих уроків, дидактичних _____________________________________________________________________________ матеріалів, наочності, текстів виступів на семінарах, педраді, порт фоліо тощо) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.

№ слайда 26 Індивідуальний звіт вчителя про методичну роботу (продовження) ІІІ. Результати п
Описание слайда:

Індивідуальний звіт вчителя про методичну роботу (продовження) ІІІ. Результати педагогічної діяльності В ході роботи зі здібними та обдарованими учнями (________________________) (к-ть учнів, визн. наказом) підготовлено ________ призерів шкільної, ______ призерів районної та ____ призерів обласної олімпіади. Зазначені учнів взяли участь у таких учнівських конкурсах:_________ Навчально-методичне забезпечення викладання предмету в цьому році доповнено ______ _____________________________________________________________________________ (вказати дидактику, наочність, яку виготовлено в цьому навчальному році) Досвід представлено ___________________________________________________________ (методичні конкури, виставки, публікації у фахових виданнях та _____________________________________________________________________________ сайтах) ІУ. Завдання роботи на 2015-2016 н.р. _____________________________________________________________________________ (конкретно що плануєте зробити , яких результатів досягти) _____________________________________________________________________________

№ слайда 27 Моніторинг роботи ШМО
Описание слайда:

Моніторинг роботи ШМО

№ слайда 28 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА МОНІТОРИНГУ результатів науково - методичної підсистеми освіт
Описание слайда:

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА МОНІТОРИНГУ результатів науково - методичної підсистеми освітнього процесу гімназії (витяг з ЦКП “Моніторинг”)

№ слайда 29 СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ГІМНАЗІЇ №8
Описание слайда:

СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ГІМНАЗІЇ №8

№ слайда 30 СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ГІМНАЗІЇ №8
Описание слайда:

СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ГІМНАЗІЇ №8 (продовження)

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru