PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Методична робота
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Методична робота


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Методична робота


Скачать эту презентацию№ слайда 1 МЕТОДИЧНА РОБОТА МИНЬКОВЕЦЬКИЙ НВК
Описание слайда:

МЕТОДИЧНА РОБОТА МИНЬКОВЕЦЬКИЙ НВК

№ слайда 2 Методична робота в НВК здійснюється під девізом: Творчість, майстерність, доскон
Описание слайда:

Методична робота в НВК здійснюється під девізом: Творчість, майстерність, досконалість – це насамперед наполеглива праця. В.Сухомлинський  

№ слайда 3 Мета методичної роботи: підвищення якості навчально-виховного процесу, що відпов
Описание слайда:

Мета методичної роботи: підвищення якості навчально-виховного процесу, що відповідає сучасним вимогам, шляхом удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів

№ слайда 4 Завдання: спрямування змісту форм методичної роботи на виконання Закону України
Описание слайда:

Завдання: спрямування змісту форм методичної роботи на виконання Закону України “ Про освіту ”, “ Про загальну середню освіту ”, “ Про дошкільну освіту ”, Національної стратегії розвитку освіти України, впровадження нового Державного стандарту; впровадження й використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки, досягнень педагогів - новаторів у практиці роботи педагогічного колективу ; надання допомоги в провадженні інноваційних технологій в навчально – виховний процес, в оволодінні методичними прийомами навчання, виховання і розвитку учнів; вдосконалення педагогічної майстерності вчителів; вияв недоліків, труднощів і перевантажень у роботі педагогічного колективу та запобігання їм; розвиток світогляду, професійних і морально –особистісних рис членів педагогічного колективу шляхом самоосвіти і самовдосконалення

№ слайда 5 Структура методичної роботи
Описание слайда:

Структура методичної роботи

№ слайда 6 Циклограма методичної роботи на навчальний рік Заходи Місяць VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ І
Описание слайда:

Циклограма методичної роботи на навчальний рік Заходи Місяць VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІV V VІ Педагогічна рада * * * * * * * Атестація * * * * * * Творчі звіти вчителів, які атестуються * Тиждень педагогічної майстерності * Засідання методичних об’єднань * * * * * Шкільна педагогічна виставка * Випуск методичних бюлетенів * * * Відкриті уроки * * * * * * * * Психолого – педагогічні семінари * * * * Наради при директорові, ЗНВР, ЗВР * * * * * * * * * Робота з молодими вчителями * * * * * * * * * Предметні тижні * * * * * * * * Робота творчої групи * * * * Самоосвіта * * * * * * * * * * *

№ слайда 7 Форми методичної роботи Колективні форми роботи Групові форми роботи: Індивідуал
Описание слайда:

Форми методичної роботи Колективні форми роботи Групові форми роботи: Індивідуальні форми роботи Інструктивно- методичні наради Психолого-педагогічні семінари Педагогічні виставки Робота над єдиною науково-методичною проблемою Методичне об'єднання вчителів початкових класів та вихователів Методичне об'єднання класних керівників Творча група Робота з молодими вчителями Предметні тижні Самоосвіта Самовиховання Наставництво Робота над індивідуальною науково-методичною темою Відкриті уроки

№ слайда 8 Тема науково-методичної проблеми:
Описание слайда:

Тема науково-методичної проблеми:

№ слайда 9 Мета опрацювання науково-методичної проблеми: через використання особистісно-дія
Описание слайда:

Мета опрацювання науково-методичної проблеми: через використання особистісно-діяльнісних технологій зорієнтувати навчально-виховний процес на формування ключових компетентностей особистості необхідних для життя в інформаційному суспільстві

№ слайда 10 Етапи реалізації науково-методичної проблеми Етапи Роки навчання Напрямки роботи
Описание слайда:

Етапи реалізації науково-методичної проблеми Етапи Роки навчання Напрямки роботи Зміст роботи І етап (теоретичний) 2015– 2016 н.р. Вивчення проблеми Діагностування учасників навчально-виховного процесу; аналіз теоретичного аспекту науково-методичної проблеми (вивчення літератури, досвіду з проблеми); педагогічна рада; психолого-педагогічний семінар; засідання МО; самоосвіта ІІ етап (підготовчий) 2016 – 2017 н.р. Впроваджен ня окремих елементів Педагогічна рада; семінари - практикуми; робота творчих груп; індивідуальна науково-методична робота; засідання МО; розробка методичних матеріалів, рекомендацій ІІІ етап (практичний) 2017– 2018 н.р. Функціонування Відкриті уроки; семінари-практикуми; активні методи навчання і пропагування; педагогічна рада ІVетап (узагалюнюю чий) 2018 – 2019 н.р. Досвід Систематизація матеріалу з проблеми; узагальнення досвіду; подання досвіду як системи; розробка методичних рекомендацій; випускметодичок; написання статей

№ слайда 11 Методична робота з молодими вчителями Мета роботи з молодими вчителями: надання
Описание слайда:

Методична робота з молодими вчителями Мета роботи з молодими вчителями: надання молодим спеціалістам методичної допомоги у розв’язанні першочергових проблем, подолання труднощів, з якими стикається молодий учитель, створення умов для розвитку творчості, бажання плідно працювати

№ слайда 12 Напрямки методичної роботи з молодими вчителями: Роки Напрямки 1-й рік Адаптацій
Описание слайда:

Напрямки методичної роботи з молодими вчителями: Роки Напрямки 1-й рік Адаптаційний період. Методична підтримка 2-й рік Формування особистого педагогічного почерку та авторитету 3-й рік Перші кроки до майстерності

№ слайда 13 Педагогічна рада виявити стратегічні проблеми навчального закладу і визначити шл
Описание слайда:

Педагогічна рада виявити стратегічні проблеми навчального закладу і визначити шляхи їх розв’язання Мета педрад:

№ слайда 14 Завдання педрад: формулювання основних проблем закладу як вихідних позицій для ї
Описание слайда:

Завдання педрад: формулювання основних проблем закладу як вихідних позицій для її розвитку; конкретизація змісту освіти, виховання і розвитку учнів щодо форм і методів організації навчально-виховного процесу; розв’язання педагогічних проблем, які пов’язані з удосконаленням навчально-виховного процесу і забезпечення його якості; створення в педагогічному колективі творчої атмосфери; оцінка досягнень педагогічного колективу та окремих вчителів; визначення можливих шляхів і способів розв’язання проблем; здійснення планування, організації та регулювання навчально-виховного процесу в закладі, його контролю і аналізу

№ слайда 15 Психолого – педагогічний семінар Засідання психолого-педагогічних семінарів спря
Описание слайда:

Психолого – педагогічний семінар Засідання психолого-педагогічних семінарів спрямовані на підвищення наукового та методичного рівня членів педагогічного колективу, відповідно до реалізації роботи над науково-методичною проблемою навчального закладу та інших організаційних питань

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru