PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Начальная школа / Презентація «Розвантаження та оновлення програм початкової школи»
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Презентація «Розвантаження та оновлення програм початкової школи»


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Презентація «Розвантаження та оновлення програм початкової школи»


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Розвантаження та оновлення програм початкової школи Здійснено в межах чинного Де
Описание слайда:

Розвантаження та оновлення програм початкової школи Здійснено в межах чинного Державного стандарту

№ слайда 2 Спільний проект МОН та Ed-Era.com Завдання проекту: видалення з програм зайвої і
Описание слайда:

Спільний проект МОН та Ed-Era.com Завдання проекту: видалення з програм зайвої інформації (спрощення) усунення дублювання більш логічний виклад важливих тем (ядро знань) запровадження компетентністного підходу 2

№ слайда 3 Передумови проекту Скарги вчителів, батьків та дітей на: перевантаженість програ
Описание слайда:

Передумови проекту Скарги вчителів, батьків та дітей на: перевантаженість програм початкової школи невідповідність навчальних програм віковим особливостям дітей застарілість інформації та підходів її викладання 3

№ слайда 4 Мета проекту Переглянути у стислі терміни програми початкової школи Залучити мак
Описание слайда:

Мета проекту Переглянути у стислі терміни програми початкової школи Залучити максимальну кількість активних вчителів-практиків Продемонструвати, що пропозиції експертів і громадськості будуть враховані Застосувати онлайн-технології для обробки великих масивів інформації Побудувати довіру між освітянами та МОН 4

№ слайда 5 Реалізація проекту Запропоновані зміни були структуро-вані відповідно до формува
Описание слайда:

Реалізація проекту Запропоновані зміни були структуро-вані відповідно до формування ключо-вих та предметних компетентностей Окремі зміни були внесені до пояснювальних записок, з метою корегування мети й завдань вивчення навчального предмета, особливостей організації вивчення програмового матеріалу тощо 7

№ слайда 6 Результати проекту Змінено 13 програм 1-4 класів: 9 «Українська мова» «Математик
Описание слайда:

Результати проекту Змінено 13 програм 1-4 класів: 9 «Українська мова» «Математика» «Літературне читання» «Інформатика» «Трудове навчання» «Образотворче мистецтво» «Мистецтво» «Музичне мистецтво» «Я у світі» «Фізична культура» «Природознавство» «Іноземні мови для загальноосвітніх та спец. навчальних закладів» «Основи здоров'я»

№ слайда 7 Ключові зміни знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми - тепер уч
Описание слайда:

Ключові зміни знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми - тепер учителі визначатимуть їх самостійно, враховуючи рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення та регіональні особливості знято дублювання змісту у навчальних предметах «Основи здоров'я», «Я у світі», «Природознавство» Здійснено перерозподіл тем між класами, щоб привести процес навчання у відповідність до вікових можливостей молодших школярів та принципу здоров’язбереження уніфіковано термінологію програм, якою мають послуговуватися вчителі та автори підручників, її наближено до вікових особливостей молодших школярів 10

№ слайда 8 Імплементація результатів Затвердження Колегією МОН Презентація на серпневих вчи
Описание слайда:

Імплементація результатів Затвердження Колегією МОН Презентація на серпневих вчительських конференціях Запровадження в школах з 1 вересня 2016 року До оновлених програм будуть підготовлені нові вимоги до оцінювання досягнень учнів та нові методичні рекомендації Розміщення додаткових навчальних матеріалів на відкритій інтернет-платформі 11

№ слайда 9 Українська мова - що змінено? знято складні для учнів початкової школи теми: «Ум
Описание слайда:

Українська мова - що змінено? знято складні для учнів початкової школи теми: «Умовне позначення слів», «Спосіб умовного позначення речень», «Складання речень за поданою графічною схемою» посилено практичне ознайомлення з реченням осучаснено перелік словникових слів (замість комбайнер, фартух, фанера – радісний, милосердний, співчуття тощо); зроблено акцент на розвитку усного мовлення, а не на побудові речень за схемами уведено жанр есе у 3-му класі, щоб стимулювати дітей вільно висловлювати свою думку (замість текст-роздум, текст-міркування, текст-розповідь, які перенесені в старші класи) 12

№ слайда 10 Математика - що змінено? зміщено акценти із знаннєвих результатів на діяльнісні
Описание слайда:

Математика - що змінено? зміщено акценти із знаннєвих результатів на діяльнісні (враховано пропозиції щодо необхідності реалізації диференційованого підходу до учнів з різними навчальними можливостями) у програмах 1-2 класів знято вимоги щодо знання напам’ять таблиць додавання та віднімання в межах 10 та 20, таблиць множення та ділення вчителі зможуть самостійно збільшувати кількість годин на вивчення складних тем, що забезпечить усвідомлене оволодіння відповідною обчислювальною навичкою 13

№ слайда 11 Літературне читання - що змінено? З кола читання вилучено неактуальних радянськи
Описание слайда:

Літературне читання - що змінено? З кола читання вилучено неактуальних радянських авторів, додано сучасних (з використанням рекомендаційних списків дитячої літератури від Національної бібліотеки України для дітей та авторитетних електронних ресурсів) Планується видання хрестоматії для учнів початкових класів для серії «Шкільна бібліотека», до якої увійдуть твори сучасних авторів Скасовано кількісний показник темпу читання, зроблено акцент на розвитку якісного читання дітей – вчитель має розвивати не лише темп, а й спосіб читання, виразність, правильність, розуміння прочитаного Змінено підходи до аналізу тексту – оцінювати не героя (позитивний-негативний), а вчинки, стимулювати дитину висловлювати свої емоції від прочитаного, розвивати задоволення від читання, а не вимагати виконання інструкцій 14

№ слайда 12 Іноземні мови - що змінено? замість письма «слів, словосполучень і речень» – усн
Описание слайда:

Іноземні мови - що змінено? замість письма «слів, словосполучень і речень» – усний курс у 1 класі – розвиток мовлення, здатності вести прості діалоги (письмо уводиться лише в 2 семестрі 1 класу, лише букви і прості слова) скорочено обсяги висловлювань у мовленнєвій компетенції «Говоріння» та обсяги письмових повідомлень у мовленнєвій компетенції «Письмо». додано сучасні теми, цікаві дітям молодшого віку уточнено мовленнєві функції щодо опису емоційного стану. 15

№ слайда 13 Природознавство - що змінено? дотримання принципу послідовності викладання матер
Описание слайда:

Природознавство - що змінено? дотримання принципу послідовності викладання матеріалу і поступовості у нарощуванні складності уточнено термінологію зменшено кількість проектів, при цьому розширено їхню тематику, наближено до інтересів дітей 16

№ слайда 14 Музичне, образотворче мистецтво та фізкультура - що змінено? зменшено теорію, де
Описание слайда:

Музичне, образотворче мистецтво та фізкультура - що змінено? зменшено теорію, декомунізовано зміст (вилучено пісні «Вниз по матушке, по Волге», «Священная война» тощо), додано сучасних авторів, збільшено час на рухову активність і творчість прибрані психологічно шкідливі ігри, скасована муштра «рівняйсь-струнко», додані сучасні активні ігри на співпрацю і взаємодопомогу, додані здоров’язбережувальні модулі, прибраний контроль нормативів. 17

№ слайда 15 Наступні кроки Розпочато роботу над створенням відкритої онлайн-платформи, яка м
Описание слайда:

Наступні кроки Розпочато роботу над створенням відкритої онлайн-платформи, яка міститиме освітню інформацію для вчителів, учнів, батьків: від методик викладання до відеокурсів та навчальних матеріалів 20

№ слайда 16 Цей проект – перший крок до Нової української школи Проект розвантаження та онов
Описание слайда:

Цей проект – перший крок до Нової української школи Проект розвантаження та оновлення програм початкової школи – крок до повного оновлення стандартів середньої освіти, які будуть запроваджені з 2018 року 21

№ слайда 17 Оновлені програми http://osvita.ua/school/program/8793/ Серпнева веб-конференція
Описание слайда:

Оновлені програми http://osvita.ua/school/program/8793/ Серпнева веб-конференція «Учені НАПН України – українським вчителям» http://eventundip.org/aug2016/?ch=aftrdip http://osvita.ua/school/program/8793/ http://osvita.ua/school/program/8793/

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru