PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Математика / Технология Укрупнение Дидактических Единиц
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Технология Укрупнение Дидактических Единиц


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Технология Укрупнение Дидактических Единиц


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Підготувала: студентка 5 курсу, групи Допо-50 чемна надія Презентація на тему: "
Описание слайда:

Підготувала: студентка 5 курсу, групи Допо-50 чемна надія Презентація на тему: "Наукові основи методики навчання грамоти"

№ слайда 2 Як парость виноградної лози, Плекайте мову. Пильно й ненастанно Політь бур’ян. Ч
Описание слайда:

Як парость виноградної лози, Плекайте мову. Пильно й ненастанно Політь бур’ян. Чистіша від сльози Вона хай буде, Вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, Хоч і живе своїм живим життям.

№ слайда 3 Грамота – це уміння читати і писати. В процесі навчання грамоти діти засвоюють о
Описание слайда:

Грамота – це уміння читати і писати. В процесі навчання грамоти діти засвоюють основні звуки української мови і букви українського алфавіту, знайомляться з особливостями кожного звука, способами позначення звуків на письмі, ознайомлюються з звукоскладовою будовою слів, навчаються читати і писати слова, речення і невеликі тексти.

№ слайда 4 Читання і письмо є видами мовленнєвої діяльності людини, тому й навички читання
Описание слайда:

Читання і письмо є видами мовленнєвої діяльності людини, тому й навички читання та письма також належать до мовленнєвих навичок.

№ слайда 5 Читання має дуже важливе значення для дітей. Саме процес читання прилучає учнів
Описание слайда:

Читання має дуже важливе значення для дітей. Саме процес читання прилучає учнів до прекрасного. На уроках читання діти вчаться сприймати навколишній світ через художній образ.

№ слайда 6 Види читання голосне мовчазне
Описание слайда:

Види читання голосне мовчазне

№ слайда 7 Форми голосного читання індивідуальне ланцюжкове хорове читання в особах вибірко
Описание слайда:

Форми голосного читання індивідуальне ланцюжкове хорове читання в особах вибіркове

№ слайда 8 Якості читання свідомість правильність швидкість виразність
Описание слайда:

Якості читання свідомість правильність швидкість виразність

№ слайда 9 Письмо – це спосіб передачі думок, а красиве письмо – це ще й мистецтво. Навчанн
Описание слайда:

Письмо – це спосіб передачі думок, а красиве письмо – це ще й мистецтво. Навчання письма – довготривалий процес, що супроводжується тренувальними вправами.

№ слайда 10 Процес письма має 5 основних етапів: Усвідомлення дитиною значення слова. Уявлен
Описание слайда:

Процес письма має 5 основних етапів: Усвідомлення дитиною значення слова. Уявлення звучання слова. Поділ слова на склади і звуки. Уявлення букв слова. Техніка їх виконання в зошиті.

№ слайда 11 Читання і письмо – складні навички, що довго формуються. Навик - це дія, сформов
Описание слайда:

Читання і письмо – складні навички, що довго формуються. Навик - це дія, сформована через багаторазове повторення і характеризується високим ступенем опанування й відсутністю поелементної свідомої регуляції й контролю. О. Лурія проаналізував психофізіологічні механізми вже сформованого процесу письма і виокремив у ньому такі дії: Розрізнення звуків мовлення. Збереження в пам’яті їхнього порядку. Засвоєння написання букв. Впевнене чергування рухів, добре розвинені рухові навички.

№ слайда 12 Д. Б. Ельконін дослідив і описав психофізіологічні механізми вже сформованого пр
Описание слайда:

Д. Б. Ельконін дослідив і описав психофізіологічні механізми вже сформованого процесу читання, в якому виокремив такі навички: Добре сприймати, розрізняти, диференціювати усі буквені знаки. Уміти передавати букви у звуки. Уміти складати із букв і звуків слова. Розуміти і знати значення слів. Розуміти смисл тексту. Д. Б. Ельконін

№ слайда 13 Здійснюючи процес навчання грамоти, вчитель повинен брати до уваги такі особливо
Описание слайда:

Здійснюючи процес навчання грамоти, вчитель повинен брати до уваги такі особливості української фонетики і графіки: в українській мові є 6 голосних звуків ([а], [о], [у], [е], [и], [і], які на письмі позначаються 10 буквами: а, о, у, е, и, і, я, ю, є, ї; приголосні звуки діляться на тверді і м’які; за дзвінкістю і глухістю більшість приголосних звуків української мови утворюють пари: [б]-[п], [г]-[х], [г]-[к] і т.д. буква щ в українській мові позначає не окремий звук, а звукосполучення [шч]. букви в українській графіці використовуються в 4 варіантах: друковані, рукописні, великі, малі.

№ слайда 14 Для покращення навчання грамоти учитель має керуватися такими основними положенн
Описание слайда:

Для покращення навчання грамоти учитель має керуватися такими основними положеннями: Найважливішими процесами у навчанні грамоти є оволодіння учнями поділом слів на склади і звуки. Це дає змогу усвідомити звуко-складову будову слова, без чого не можна навчитися читати і писати. Порядок вивчення звуків і букв при навчанні грамоти повинен відповідати науковим основам фонетики української мови: системність вивчення звуків. Системність вивчення слів аналогічна. Навчання читання і письма йде паралельно. Системність вивчення складів ґрунтується на дидактичному принципі: від простого до складного. Навчання грамоти проводиться на основі звукового аналітико-синтетичного методу.

№ слайда 15 Педагогічні вимоги до процесу навчання грамоти: Навчальний процес є виховним. На
Описание слайда:

Педагогічні вимоги до процесу навчання грамоти: Навчальний процес є виховним. Навчання грамоти має бути спрямоване на всебічний розвиток дитини. В період навчання грамоти здійснюється естетичне виховання учнів. У методиці навчання грамоти здійснюються дидактичні вимоги: послідовність і системність вправ. Навчання грамоти значно полегшується використанням різної наочності. Індивідуальний підхід до дітей в організації і методиці навчання грамоти. Зміна виду діяльності на уроці грамоти. Проведення фізкультхвилинок і динамічних пауз. Уміння вчителя подавати матеріал в доступній формі.

№ слайда 16 Дякую за увагу!
Описание слайда:

Дякую за увагу!

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru