PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Математика / сучасний урок
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: сучасний урок


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: сучасний урок


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Науково-методичні основи побудови сучасного уроку
Описание слайда:

Науково-методичні основи побудови сучасного уроку

№ слайда 2 Урок — форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з групою уч
Описание слайда:

Урок — форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу

№ слайда 3 Урок має такі особливості: — є завершеною та обмеженою в часі частиною навчально
Описание слайда:

Урок має такі особливості: — є завершеною та обмеженою в часі частиною навчального процесу, під час якого розв'язуються певні навчально-виховні завдання; — кожен урок включається в розклад і регламентується в часі та за обсягом навчального матеріалу; — на відміну від інших форм організації навчання є постійною формою, що забезпечує систематичне засвоєння учнями знань, умінь і навичок; — відвідування уроків обов'язкове для всіх учнів, тому вони вивчають систему знань, поділених поурочно, в певній логіці; — є гнучкою формою організації навчання, яка дає змогу використовувати різні методи, організовувати фронтальну, групову та індивідуальну навчальну діяльність учнів; — спільна діяльність учителя й учнів, а також спілкування великої сталої групи учнів (класу) створює можливості для згуртування колективу дітей; — сприяє формуванню пізнавальних якостей особистості (активності, самостійності, інтересу до знань), а також розумовому розвитку учнів.

№ слайда 4 У дидактиці існує кілька підходів до класифікації уроків залежно від ознак, узят
Описание слайда:

У дидактиці існує кілька підходів до класифікації уроків залежно від ознак, узятих за основу За способами проведення: лекції, уроки-бесіди, уроки-диспути, уроки самостійної роботи учнів тощо. За етапами навчальної діяльності: вступні уроки, уроки первинного ознайомлення з матеріалом, уроки формування понять, виведення законів і правил, уроки застосування знань на практиці, уроки повторення й узагальнення матеріалу , контрольні уроки, комбіновані уроки.

№ слайда 5 За класифікацією В. Онищука розрізняють такі типи: 1) урок засвоєння нових знань
Описание слайда:

За класифікацією В. Онищука розрізняють такі типи: 1) урок засвоєння нових знань; 2) урок формування вмінь і навичок; 3) урок застосування знань, умінь і навичок; 4) урок узагальнення і систематизації знань; 5) урок перевірки, оцінювання та корекції знань, умінь і навичок; 6) комбінований урок.

№ слайда 6
Описание слайда:

№ слайда 7 вдосконалення уроку відбувається за такими аспектами: різноманітність видів урок
Описание слайда:

вдосконалення уроку відбувається за такими аспектами: різноманітність видів уроків максимальна щільність уроку; насиченість уроку різними видами пізнавальної діяльності; запровадження самостійної діяльності роботі учнів; використання програмованого і проблемного навчання; здійснення міжпредметних зв'язків; подолання перевантаженості учнів.

№ слайда 8 Підготовка вчителя до уроку Попередня підготовка до уроку – вивчення навчальної
Описание слайда:

Підготовка вчителя до уроку Попередня підготовка до уроку – вивчення навчальної програми; її пояснювальної записки, змісту самої програми, усвідомлення мети і завдань навчальної дисципліни в цілому та мети і завдань, які вирішує кожна тема. Безпосередня підготовка до уроку – глибоке продумування кожного його структурного елемента і може відбуватися в такій послідовності: Формулювання мети і завдань уроку

№ слайда 9 Головною в роботі вчителя стала проблема зробити навчання цікавим: для учня це о
Описание слайда:

Головною в роботі вчителя стала проблема зробити навчання цікавим: для учня це означає посильним і успішно-результативним, для вчителя — радісним. Творчо працюючи, він завжди прагне: пропонувати посильний рівень вимог відповідно до рівня навченості та научуваності; вчити учнів концентруватися та максимально викладатися в обмежений час; дати можливість навіть слабкому учневі отримати високу оцінку; створювати умови для свідомого і самостійного вибору учнями рівня засвоєння навчального матеріалу; дати можливість сильним учням проявити свої творчі здібності

№ слайда 10 Готуючись до уроків, учитель повинен дотримуватися таких правил: Урок має бути п
Описание слайда:

Готуючись до уроків, учитель повинен дотримуватися таких правил: Урок має бути продуманим до дрібниць, щоб його етапи логічно випливали один з одного, а учні розуміли, чому, що і за чим вони роблять на занятті. Корисно діяти за принципом «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Учнів потрібно ретельно готувати до усвідомлення теми уроку, а не записувати її наперед. На уроці повинно бути цікаво.

№ слайда 11 Принципи навчання на уроці Принципи навчання (дидактичні принципи) — певна систе
Описание слайда:

Принципи навчання на уроці Принципи навчання (дидактичні принципи) — певна система основних дидактичних вимог до навчання, дотримання яких забезпечує його ефективність. Принцип науковості Принцип систематичності та послідовності Принцип доступності, дохідливості викладання Принцип зв'язку навчання з життям Принцип свідомості й активності учнів Принцип наочності Принцип міцності знань, умінь і навичок Принцип індивідуального підходу до учнів Принцип емоційності навчання Принцип демократизації Принцип виховання здорової дитини Принцип диференціації навчального процесу Принцип оптимізації навчально-виховного процесу Принцип нетрадиційності системи навчання

№ слайда 12 ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ Дидактичні вимоги Психологічні вимоги уроку Гігієнічні
Описание слайда:

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ Дидактичні вимоги Психологічні вимоги уроку Гігієнічні вимоги до уроку. Вимоги до техніки проведення уроку

№ слайда 13 Дидактично грамотний урок – це здоров'яорієнтований та здоров'язберігаючий урок
Описание слайда:

Дидактично грамотний урок – це здоров'яорієнтований та здоров'язберігаючий урок Чергування видів навчальної діяльності Норма – 4-7 видів за урок Різноманітність видів викладання . Норма – не менше 3-х. Наявність фізкультфвилинки та інших оздоровчих заходів під час уроку. Норма – через 15-20 хв.уроку (1-1,5 хв)

№ слайда 14 УРОК У СИСТЕМІ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ модель прямого викладання модель коопер
Описание слайда:

УРОК У СИСТЕМІ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ модель прямого викладання модель кооперативного навчання проблемне навчання особистісно зорієнтованого навчання розвивальних технологіях навчання Модульно-розвивальне навчання Інтерактивне навчання Модель критичного мислення

№ слайда 15
Описание слайда:

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru