PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / История / Культура белорусских земель
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Культура белорусских земель


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Культура белорусских земель


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Культура беларускіх зямель
Описание слайда:

Культура беларускіх зямель

№ слайда 2 План урока: Царкоунае будауніцтва; Мастацтва; Пісьменнасць. Помнікі пісьменства.
Описание слайда:

План урока: Царкоунае будауніцтва; Мастацтва; Пісьменнасць. Помнікі пісьменства.

№ слайда 3 Царкоунае будауніцтва
Описание слайда:

Царкоунае будауніцтва

№ слайда 4 Першыя хрысціанскія цэрквы на беларускай зямлі будаваліся с дрэва. Цалкам вераго
Описание слайда:

Першыя хрысціанскія цэрквы на беларускай зямлі будаваліся с дрэва. Цалкам верагодна , што іх ставілі на месцы былых язычніцкіх свяцілішчау. Выдатным дасягненнем сяреднявяковай беларускай культуры з’яуляюцца помнікі мураванага дойлідства, пераважана цэрквы. Мураванае дойлідства – гэта узвядзенне будынкау з каменю і цэглы, змацаваных вапнавым растворам. Мураваныя будынкі прыгожа вылучаліся сярод драуляных збудаванняу сярэднявяковых гарадоу. Самай старажытнай мураванай пабудовай у Беларусі з’яуляецца Полацкі Сафійскі сабор.

№ слайда 5 Сафійскі сабор у Полацку
Описание слайда:

Сафійскі сабор у Полацку

№ слайда 6 Спаса-Ефрасіннеуская царква у Полацку
Описание слайда:

Спаса-Ефрасіннеуская царква у Полацку

№ слайда 7 Барысаглебская царква у Гродне
Описание слайда:

Барысаглебская царква у Гродне

№ слайда 8 Мастацтва
Описание слайда:

Мастацтва

№ слайда 9 Хрысціанскія цэрквы звычайна упрыгожваліся фрэскамі і абразамі. Так, у Спаса-Ефр
Описание слайда:

Хрысціанскія цэрквы звычайна упрыгожваліся фрэскамі і абразамі. Так, у Спаса-Ефрасіннеускай царкве усе сцены і слупы былі размаляваны фрэскамі. Фрэска – гэта жывапіс вадзянымі фарбамі па свежай тынкоуцы.

№ слайда 10 Фрэска
Описание слайда:

Фрэска

№ слайда 11 Сярэднявяковы жывапіс на беларускіх землях быу прадстаулены таксама кніжнымі мін
Описание слайда:

Сярэднявяковы жывапіс на беларускіх землях быу прадстаулены таксама кніжнымі мініяцюрамі.

№ слайда 12 Мініяцюра армянскага евангелля, 13 век
Описание слайда:

Мініяцюра армянскага евангелля, 13 век

№ слайда 13 У беларускіх землях 11-13 стст. Былі распаусюджаны розныя творы дэкаратыуна-прык
Описание слайда:

У беларускіх землях 11-13 стст. Былі распаусюджаны розныя творы дэкаратыуна-прыкладнога мастацтва. Сярод іх прадметы побыту, упрыгожанні, зброя, посуд, абразкі з выявамі святых, шахматныя фігуркі і інш.

№ слайда 14 Крыж Ефрасінні Полацкай
Описание слайда:

Крыж Ефрасінні Полацкай

№ слайда 15 Пісьменнасць. Помнікі пісьменства
Описание слайда:

Пісьменнасць. Помнікі пісьменства

№ слайда 16 У 11 ст. у Полацкай зямлі ужо добра была вядома кірылічная пісьменнасць. Аб гэты
Описание слайда:

У 11 ст. у Полацкай зямлі ужо добра была вядома кірылічная пісьменнасць. Аб гэтым сведчыць надпіс на плоскім камяні, які быу знойдзены у падмурку Полацкай Сафіі, а таксама надпісы на прасліцах, амфарах, камянях, берасцяныя граматы.

№ слайда 17 Рагвалодау камень
Описание слайда:

Рагвалодау камень

№ слайда 18 Берасцяная грамата
Описание слайда:

Берасцяная грамата

№ слайда 19 Аповець мінулых гадоу
Описание слайда:

Аповець мінулых гадоу

№ слайда 20 Сярод рукапісных царкоуных кніг самая ранняя – “Тураускае евангелле” – створана
Описание слайда:

Сярод рукапісных царкоуных кніг самая ранняя – “Тураускае евангелле” – створана у 11 ст. Акрамя мініяцюр, аб якіх вы даведаліся раней, евангелле упрыгожана загаловачнымі літарамі, якія намаляваны чырвонай, сіняй, зялёнай фарбамі. Кнігі у той час пісалі на пергаменце – спецыяльна вырабленай тонкай скуры маладых жывёл. Лісты рукапісу складвалі у сшыткі і сшывалі. Вокладкамі служылі дзве дошкі. Такая кніга мела выгляд скрынкі, якая зачынялася з дапамогай спражкі. Такім чынам, насельніцтва беларускіх зямель у сярэднявякоуі мела своеасаблівую культуру даволі высокага узроуню.

№ слайда 21 Евангелле
Описание слайда:

Евангелле

№ слайда 22 Дзякуй за увагу!
Описание слайда:

Дзякуй за увагу!

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru