PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Виховний потенціал уроку
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Виховний потенціал уроку


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Виховний потенціал уроку


Скачать эту презентацию№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2 1. Виховна спрямованість уроку як педагогічна проблема. 1. Виховна спрямованість
Описание слайда:

1. Виховна спрямованість уроку як педагогічна проблема. 1. Виховна спрямованість уроку як педагогічна проблема. 2. Методичні аспекти упровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ» через вивчення навчальних предметів. 3. Виховний потенціал уроків: творче використання навчальних предметів для розвитку і самореалізації особистості. 4. Післямова

№ слайда 3 Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; Закони України «Про
Описание слайда:

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти; Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

№ слайда 4 Мета сучасного освітнього процесу полягає не тільки у сформованості необхідних к
Описание слайда:

Мета сучасного освітнього процесу полягає не тільки у сформованості необхідних компетенцій, наданні ґрунтовних знань із різних предметів, а й у «формуванні громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості». У навчально-виховному процесі головний аспект має переноситись із засвоєння певної кількості знань на виховання особистості з урахуванням її унікальної природи, і вже на цій основі формувати у неї моральні цінності, творчу і самотворчу діяльність Мета сучасного освітнього процесу полягає не тільки у сформованості необхідних компетенцій, наданні ґрунтовних знань із різних предметів, а й у «формуванні громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості». У навчально-виховному процесі головний аспект має переноситись із засвоєння певної кількості знань на виховання особистості з урахуванням її унікальної природи, і вже на цій основі формувати у неї моральні цінності, творчу і самотворчу діяльність

№ слайда 5 навчально-виховної діяльності; навчально-виховної діяльності; позаурочної та поз
Описание слайда:

навчально-виховної діяльності; навчально-виховної діяльності; позаурочної та позакласної діяльності; позашкільної освіти; роботи органів учнівського самоврядування; взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами

№ слайда 6 1. Виховання в школі треба будувати, починаючи з уроку, цього найважливішого фак
Описание слайда:

1. Виховання в школі треба будувати, починаючи з уроку, цього найважливішого фактору розвитку особистості взагалі й морального розвитку зокрема» 1. Виховання в школі треба будувати, починаючи з уроку, цього найважливішого фактору розвитку особистості взагалі й морального розвитку зокрема» В.О. Сухомлинський. 2. Сучасний урок - це, перш за все, урок, на якому вчитель уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, її активного розумового зростання, глибокого і осмисленого засвоєння знань, для формування її моральних засад Ю.А. Конаржевський.

№ слайда 7 І. «Пояснювальна записка» І. «Пояснювальна записка» ІІ. «Визначення проблеми» ІІ
Описание слайда:

І. «Пояснювальна записка» І. «Пояснювальна записка» ІІ. «Визначення проблеми» ІІІ.«Мета, чинники, проектно-технологічний підхід, структура моделі, принципи та зміст виховання» IV. «Вікові особливості учнів» V. «Зміст виховної діяльності»

№ слайда 8 Ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра
Описание слайда:

Ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, бесіда, тематичний зошит, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, інсценізація, вікторина, екскурсія, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година милування тощо. Ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, бесіда, тематичний зошит, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, інсценізація, вікторина, екскурсія, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година милування тощо.

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10 Диспут, брифінг, відверта розмова, етичний тренінг, конкурс, ділова зустріч, ети
Описание слайда:

Диспут, брифінг, відверта розмова, етичний тренінг, конкурс, ділова зустріч, етичний тренінг, тестування, турнір ораторів, моделювання розвивально-виховних ситуацій, проект, брейн-ринг, сократівська бесіда, філософський стіл, дебати, бенефіс, колаж, презентація, прес-шоу, круглий стіл, прес-конференція, фоторепортаж, презентація-захист, відкрита кафедра, тематичний діалог, захист проектів, поетична вітальня, самотестування тощо. Диспут, брифінг, відверта розмова, етичний тренінг, конкурс, ділова зустріч, етичний тренінг, тестування, турнір ораторів, моделювання розвивально-виховних ситуацій, проект, брейн-ринг, сократівська бесіда, філософський стіл, дебати, бенефіс, колаж, презентація, прес-шоу, круглий стіл, прес-конференція, фоторепортаж, презентація-захист, відкрита кафедра, тематичний діалог, захист проектів, поетична вітальня, самотестування тощо.

№ слайда 11 викликати в дітей інтерес до...; викликати в дітей інтерес до...; сприяти формув
Описание слайда:

викликати в дітей інтерес до...; викликати в дітей інтерес до...; сприяти формуванню ціннісного ставлення до...; виховувати почуття доброти; пробуджувати співчуття до...; формувати толерантність, уміння поважати інших; заохочувати співробітництво дітей; розвивати здатність до уяви; виховувати турботливість і увагу до своїх рідних, старших людей; формувати почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості; виховувати шанобливе ставлення до народних традицій; формувати розуміння краси в природі, предметах побуту, праці, людських взаєминах тощо.

№ слайда 12 Зміст базової і загальної середньої освіти створює передумови для всебічного роз
Описание слайда:

Зміст базової і загальної середньої освіти створює передумови для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загальнолюдських та національних цінностей, науковості та систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти. Зміст базової і загальної середньої освіти створює передумови для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загальнолюдських та національних цінностей, науковості та систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти.

№ слайда 13 Виховна мета уроку має бути спрямована на: Виховна мета уроку має бути спрямован
Описание слайда:

Виховна мета уроку має бути спрямована на: Виховна мета уроку має бути спрямована на: пізнання історії, культури народу, естетичних та моральних цінностей; формування духовного світу учнів, загальнолюдських ціннісних орієнтирів; виховання в дітей любові та поваги до рідної мови; виховання в дітей культури мовлення під час спілкування тощо.

№ слайда 14 Виховна мета уроку має бути спрямована на: Виховна мета уроку має бути спрямован
Описание слайда:

Виховна мета уроку має бути спрямована на: Виховна мета уроку має бути спрямована на: формування почуття приналежності до української нації, відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України; виховання почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин, поваги до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв; моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури; розуміння важливості української мови як основи духовної культури; розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей; формування громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади; на необхідність дотримання конституційно-правових норм, своїх прав, обов'язків, свобод, готовності до захисту інтересів Батьківщини.

№ слайда 15 Виховна мета уроку має бути спрямована на: набуття вміння відчувати та розуміти
Описание слайда:

Виховна мета уроку має бути спрямована на: набуття вміння відчувати та розуміти художні образи; розвиток естетичних почуттів та переживань, пов'язаних зі сприйняттям творів різних видів мистецтва, пізнавальний інтерес до мистецтв, їх взаємодії та взаємозв'язку; формування здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері, художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів та культури мислення і поведінки; здатність цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво, висловлювати власне ставлення до мистецтва; формування потреби у спілкуванні з мистецтвом.

№ слайда 16 Виховна мета уроку має бути спрямована на: Виховна мета уроку має бути спрямован
Описание слайда:

Виховна мета уроку має бути спрямована на: Виховна мета уроку має бути спрямована на: формування позитивних рис особистості громадянина, почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості; формування в учнів наукового світогляду; сприяння інтелектуальному розвитку учнів, а саме: логічного мислення, пам'яті, уваги, інтуїції тощо; вмотивованість, цілеспрямованість, організованість, кмітливість, працьовитість; уміння будувати професійну кар'єру в умовах системних змін.

№ слайда 17 Виховна мета уроку має бути спрямована на: Виховна мета уроку має бути спрямован
Описание слайда:

Виховна мета уроку має бути спрямована на: Виховна мета уроку має бути спрямована на: усвідомлення краси природи, як унікального явища, та її функцій у житті людини; формування пізнавального інтересу до природи, необхідносте гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї; формування активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля, потреби в оздоровленні довкілля та участі у природоохоронній діяльності; вироблення навичок життєдіяльності в умовах екологічної кризи; усвідомлення єдності людини та природи.

№ слайда 18 Виховна мета уроку має бути спрямована на: Виховна мета уроку має бути спрямован
Описание слайда:

Виховна мета уроку має бути спрямована на: Виховна мета уроку має бути спрямована на: виховання поваги до людини праці; формування почуття відповідальності, вимогливості до себе; налаштування на позитивно-емоційне ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації особистості; формування корпоративної культури особистості, основ наукової організації праці; формування умінь будувати професійну кар'єру в умовах системних змін.

№ слайда 19
Описание слайда:

№ слайда 20 Виховання учнівської молоді формується всією системою освіти, школа покликана фо
Описание слайда:

Виховання учнівської молоді формується всією системою освіти, школа покликана формувати ціннісні орієнтири учнів під час вивчення всіх навчальних предметів. Виховання учнівської молоді формується всією системою освіти, школа покликана формувати ціннісні орієнтири учнів під час вивчення всіх навчальних предметів. Учитель виховує учня в класі на уроці всією своєю особистістю, всім своїм «Я», своїми діями, вчинками, мовою, зовнішністю, своїм ставленням, своїми знаннями і переконаннями.

№ слайда 21 Дякую за увагу!
Описание слайда:

Дякую за увагу!

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru