PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Начальная школа / Модель школи
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Модель школи


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Модель школи


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Школа розвитку творчої особистості Білоліська ЗОШ І-ІІІ ст.
Описание слайда:

Школа розвитку творчої особистості Білоліська ЗОШ І-ІІІ ст.

№ слайда 2 Актуальність моделі Сучасна школа як соціально-педагогічна система покликана заб
Описание слайда:

Актуальність моделі Сучасна школа як соціально-педагогічна система покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку творчої особистості та сучасним вимогам суспільства. Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість повинна бути творчою, компетентною в різних сферах діяльності. Школа має допомогти учням в оволодінні технологіями життєтворчості, створити умови для розкриття потенціалу самопізнання, самооцінки, самопрограмування, самоствердження, самореалізації, самоконтролю, інтеграції в соціальний простір. Останнім часом найбільш затребуваним

№ слайда 3 Провідна ідея школи - полягає в створенні творчого середовища, в якому формуєтьс
Описание слайда:

Провідна ідея школи - полягає в створенні творчого середовища, в якому формується нова людина, як творча особистість, розкриття обдарувань якої збагатить суспільство, забезпечить її професійний розвиток. І в цьому контексті на перший план виходить організація роботи по створенню умов для формування високо інтелігентної, активної творчої особистості.

№ слайда 4 Мета школи Створення моделі школи, яка буде здатна забезпечити розвиток творчої
Описание слайда:

Мета школи Створення моделі школи, яка буде здатна забезпечити розвиток творчої особистості до свого життя; Створення умов для розвитку творчої особистості; Формування рівня соціальної зрілості учнів, достатнього для забезпечення їхньої самостійності в різних сферах життєдіяльності; Удосконалення діяльності школи, перенацілення її на досягнення кінцевого результату – формування гармонійно-розвиненої, творчої особистості здатної реалізувати себе в соціумі

№ слайда 5 Модель школи – Школи розвитку творчої особистості Школа розвитку творчої особист
Описание слайда:

Модель школи – Школи розвитку творчої особистості Школа розвитку творчої особистості Формування ключових компетентностей особистості Навчальний процес Виховний процес Урочна і позаурочна діяльність Особистісно-зорієнтований підхід

№ слайда 6 Створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання і виховання (факул
Описание слайда:

Створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання і виховання (факультативи, курси, спецкурси, профілізація, гурткова робота, індивідуальна робота) Вивчення 2-х іноземних мов: французької, англійської. Комп’ютеризація. Відродження і впровадження народних звичаїв і обрядів, традицій козацтва. Формування цивілізаційних компетентностей типових для європейської молоді. Організація дослідницької роботи учнів ( МАН, інтелектуальні турніри, олімпіади, творчі конкурси.)

№ слайда 7 Модель випускника – Школи розвитку творчої особистості Уміння застосовувати набу
Описание слайда:

Модель випускника – Школи розвитку творчої особистості Уміння застосовувати набуті знання на практиці Знання основ наук. Стійкі моральні переконання . Активна громадянська позиція Уміння самостійно приймати рішення уміння обирати профіль навчання; знання основ економіки, права; комп'ютерна грамотність Досконале володіння державною та іноземними мовами Уміння самостійно здобувати знання з предметів, яких вимагає сьогодення. Добра фізична підготовка та міцне здоров'я

№ слайда 8 Основні напрямки розвитку школи Використання інтерактивних методів навчання; Вик
Описание слайда:

Основні напрямки розвитку школи Використання інтерактивних методів навчання; Використання сучасних інформаційних технологій; Створення умов для самоосвітньої діяльності учнів; Розвиток реалістичного розуміння того, як і чому від ролі кожного залежить добробут окремої людини, школи, сім'ї, держави; Розвиток в учнів потреби в повній реалізації їхніх просвітницьких та громадських обов'язків.

№ слайда 9 Шляхи розвитку творчої особистості у навчальній діяльності Діагностика – виявлен
Описание слайда:

Шляхи розвитку творчої особистості у навчальній діяльності Діагностика – виявлення обдарованих учнів (тести, співбесіди, консультації з батьками, психологом, анкетування, класні години “Розкажи мені про себе”, “Мої захоплення”); Складання індивідуальної програми розвитку особистості (згідно з психологічними, фізичними і моральними здібностями); Інтерактивні прийоми на уроці (диференційований підхід, асистент – учитель, керівник творчої групи, лаборант, куратор, тощо); Шефство над молодшими школярами; Робота з батьками (лекторії, заохочення батьків творчих дітей)

№ слайда 10 Шляхи розвитку творчої особистості у позаурочній діяльності Через шкільне самовр
Описание слайда:

Шляхи розвитку творчої особистості у позаурочній діяльності Через шкільне самоврядування; Через участь у роботі різноманітних гуртків; Через діяльність “Прес-центру” Олімпіади та МАН; Участь у творчих учнівських конкурсах за інтересами; Участь у регіональних творчих проектах.

№ слайда 11 Перспективи Школи розвитку творчої особистості Виявлення умов ефективного формув
Описание слайда:

Перспективи Школи розвитку творчої особистості Виявлення умов ефективного формування компетентного, творчого випускника школи; Визначення ключових компетентностей для різних сфер життєдіяльності особистості; Обґрунтування оптимальних технологій, що сприяють оволодінню компетентністю, розширюють можливості компетентнісного вибору особистістю життєвого шляху; Проектування та поетапні апробації компетентнісно зорієнтованого освітньо-реалібітаційного простору, спрямованого на становлення особистості як суб'єкта життя; Використання інтерактивних технологій, підвищення інноваційної культури педагогічних кадрів

№ слайда 12 Проблеми
Описание слайда:

Проблеми

№ слайда 13 Очікувані результати Досягнення освітніх результатів в НВП, на олімпіадах, різно
Описание слайда:

Очікувані результати Досягнення освітніх результатів в НВП, на олімпіадах, різноманітних конкурсах, науково-практичних конференціях тощо. Надання кожному учневі освіти, відповідно до його можливостей, здібностей, інтересів та державних стандартів освіти. Підвищення якості навчання з кожного предмета. Формування професійної компетентності, технологічної грамотності кожного педагога, зміна ролі вчителя на уроці. Він – транслятор знань, учить учнів учитися, порадник, який допомагає знаходити місце в житті. Виховання компетентного, випускника школи. Висока життєва конкурентноспроможність.

№ слайда 14 МАН, наукові конференції, творчі конкурси
Описание слайда:

МАН, наукові конференції, творчі конкурси

№ слайда 15 Засідання круглого столу
Описание слайда:

Засідання круглого столу

№ слайда 16 Науково-методичне забезпечення Науково-методичним забезпеченням реалізації мети
Описание слайда:

Науково-методичне забезпечення Науково-методичним забезпеченням реалізації мети школи творчого розвитку особистості виступає гуманістична педагогіка співробітництва, яка передбачає широке використання активної творчої роботи вчителів та учнів в поєднання з розвиненим учнівським самоврядуванням. Педагогічний колектив в постійному творчому пошуку, про що свідчать: 1.) Програма щодо створення ситуації успіху з метою надання можливості кожній дитині відчути радість успіху з урахуванням її індивідуальних особливостей та схильностей

№ слайда 17 Тема педради 2. 1.) “Креативна освіта та навчально-виховний процес. Принципи поб
Описание слайда:

Тема педради 2. 1.) “Креативна освіта та навчально-виховний процес. Принципи побудови навчально-виховного процесу. Виховання та розвиток креативності” 2.) Завдання школи з упровадження в практику ефективних засобів і технологій виявлення навчання і самовдосконалення обдарованої молоді, створення умов для її гармонійного розвитку (на виконання Концепції державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки, районної цільової програми “Обдаровані діти” на період 2006-2010 роки 3. Система роботи: м/о класних керівників, м/о вчителів-предметників 4. Система організації та проведення масових заходів 5. Система презентації досягнень учнів.

№ слайда 18 Атмосфера творчого пошуку вчителів сприяла активізації роботи з учнями Про резул
Описание слайда:

Атмосфера творчого пошуку вчителів сприяла активізації роботи з учнями Про результативність та успішність діяльності Школи розвитку творчої особистості свідчать: - збільшення кількості та якісних показників результативності участі учнів школи в науково-дослідницькій,спортивно-масовій, художньо-естетичній та інших видах діяльності

№ слайда 19
Описание слайда:

№ слайда 20 - високі індивідуальні досягнення членів МАН, предметних олімпіад, учасників кон
Описание слайда:

- високі індивідуальні досягнення членів МАН, предметних олімпіад, учасників конкурсів.

№ слайда 21 Банк даних обдарованих учнів
Описание слайда:

Банк даних обдарованих учнів

№ слайда 22 - збільшення кількості учнів, які охоплені гуртковою роботою, беруть участь у ма
Описание слайда:

- збільшення кількості учнів, які охоплені гуртковою роботою, беруть участь у масових заходах

№ слайда 23
Описание слайда:

№ слайда 24
Описание слайда:

№ слайда 25 КВК, присвячений 8 Березня
Описание слайда:

КВК, присвячений 8 Березня

№ слайда 26 - Збільшення кількості стипендіатів 1. Носуленко Роман 2. Ліповий Володимир 3. К
Описание слайда:

- Збільшення кількості стипендіатів 1. Носуленко Роман 2. Ліповий Володимир 3. Кіртул Евгенія 4. Бєла Віолетта 5. Лимар Владислав 6. Арделян Наталя 7. Григоренко Наталя 8. Кравченко Марія 9. Ололенко Павло

№ слайда 27 Висновок Досвід реалізації моделі школи свідчить про безумовний позитивний вплив
Описание слайда:

Висновок Досвід реалізації моделі школи свідчить про безумовний позитивний вплив діяльності на інноваційне середовище школи, професійну компетентність педагогів, розвиток творчих здібностей

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru