PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Музыка / Портфоліо Старинської Тетяни
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Портфоліо Старинської Тетяни


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Портфоліо Старинської Тетяни


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Портфоліо вчителя музичного мистецтва Князівського НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Стари
Описание слайда:

Портфоліо вчителя музичного мистецтва Князівського НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Старинської Тетяни Петрівни

№ слайда 2 Життєве кредо: “ Сильним, досвідченим стає педагог, який вміє аналізувати свою п
Описание слайда:

Життєве кредо: “ Сильним, досвідченим стає педагог, який вміє аналізувати свою працю” Педагогічне кредо: “Розвивати творчий потенціал кожної дитини, а не відібраних, адже кожна дитина талановита від народження”

№ слайда 3 Загальні відомості Старинська Тетяна Петрівна закінчила Рівненський державний гу
Описание слайда:

Загальні відомості Старинська Тетяна Петрівна закінчила Рівненський державний гуманітарний університет – в 2016 році по спеціальності музичне мистецтво. Овітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст -Загальний стаж - 28років. Педагогічний стаж 8 років.

№ слайда 4 Проблемне питання: “Розвиток творчих здібностей учнів на уроках музичного мистец
Описание слайда:

Проблемне питання: “Розвиток творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва” Мета: Визначити творчі здібності учнів на уроках музичного мистецтва. Виховувати патріотизм , уміння усвідомлювати основні принципи музичної форми, як стійкого та інтелектуального, розвинутого майбутнього члена суспільства. Об’єкт: Педагогічний процес, а саме процес розвитку творчих здібностей учнів у музичній діяльності через емоційне сприймання музики Завдання: Розкрити теоретичну сутність поняття «творчі здібності» визначити складові компоненти, фактори розвитку творчих здібностей, теоретичні засади їх розвитку у музичній діяльності. Шляхи, напрямки, умови ефективного розвитку через емоційність.

№ слайда 5 Закономірності музичного навчання і виховання Музика може виконати свою естетичн
Описание слайда:

Закономірності музичного навчання і виховання Музика може виконати свою естетичну, пізнавальну і виховну роль тільки тоді, коли діти навчаються по справжньому чути її й роздумовувати про неї. Мете музичного виховання реалізується тільки при цілеспрямованій взаємодії вчителя й учнів. Ефективність музичного навчання залежить від ставлення до особистості учня до основної ланки педагогічного процесу. Педагогічний вплив учителя залежить від уміння зацікавити дітей музикою, обрати доцільну форму спілкування.

№ слайда 6 Розвиток творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва. принцип творчої
Описание слайда:

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва. принцип творчої свободи учня в художній інтерпритації твору; принцип хцдожньо-творчого спілкування на уроці музичного мистецтва; принцип досягнення естетичної насолоди від спілкування з музичним мистецтвом; принцип орієнтації на духовний розвиток особистості засобами музики; принцип орієнтації на художньо-естетичні потреби й смаки учнів.

№ слайда 7 Ладове чуття – це здатність розрізняти ладові функції звуків мелодії, відчувати
Описание слайда:

Ладове чуття – це здатність розрізняти ладові функції звуків мелодії, відчувати виразність звуковисотного руху. Слухове уявлення – це здатність вільно оперувати слуховими уявленнями, що відображають звуковисотний рух. Музично - ритмічне чуття – це здатність відчувати виразність музичного ритму і точно відтворювати його.

№ слайда 8 Структура здібностей до музичної діяльності
Описание слайда:

Структура здібностей до музичної діяльності

№ слайда 9 Принципи музичного навчання Для розвитку музичного слуху застосовується метод ла
Описание слайда:

Принципи музичного навчання Для розвитку музичного слуху застосовується метод ладової сольмізації, завдяки якому в учні в ефективно розвиваються музичні здібності, виникає інтерес і активність під час уроків музики. Принцип взаємодії вчителя й учнів у музично-освітньому процесі. Принцип опори на життєвий і художній досвід учнів. Принцип зв”язку музики з життям. Принцип урізноманітнення музичної діяльності учнів

№ слайда 10 Вокально-хорові навички це комплекс автоматизованих дій різних частин голосо-дих
Описание слайда:

Вокально-хорові навички це комплекс автоматизованих дій різних частин голосо-дихального апарату, які відбуваються під час співу і підкоряються волі співака, його виконавським бажанням, узгодженого співу в колективі. Вироблення вокально-хорових навиків проходить в тісній взаємодії з розвитком музичного слуху учнів. Хоровий спів вимагає не тільки вокальних навиків, а й володіння навичками хорового строю і ансамблю. В хоровому співі розрізняють ансамбль ритмічний, темповий, динамічний, інтонаційний, тембровий, художній, виконавський.

№ слайда 11 Інноваційні технології викладання музичного мистецтва ІКТ Особистісно зорієнтова
Описание слайда:

Інноваційні технології викладання музичного мистецтва ІКТ Особистісно зорієнтовані Особистісно розвивальні Інтерактивні Проектні

№ слайда 12 Використовую форми роботи Індивідуальні Фронтальні Парні Картки “Веселі нотки, “
Описание слайда:

Використовую форми роботи Індивідуальні Фронтальні Парні Картки “Веселі нотки, “Музичний пароль”, випереджальні завдання, Імпровізація… “ Ритмічні диктанти” Дуети “ Музична розминка” “ Мозкова атака” “ Мікрофон” “ Навчаючи вчуся” “Незакінчена думка” Музично-дидактичні ігри, та ін. “Акваріум” “ Карусель” “ Музичний калейдоскоп” “ Форте – піано” “ Музичні ребуси” Групові

№ слайда 13 Методи навчання демонстративний, проблемно-пошуковий, евристичний, діалогічний,
Описание слайда:

Методи навчання демонстративний, проблемно-пошуковий, евристичний, діалогічний, монологічний; Методи викладання інформаційно-повідомлюючий, пояснювальний, стимулюючий, спонукаючий, інструктивний; Методи роботи учнів виконавський, частково-пошуковий, проблемно-пошуковий, творчий Методи та форми опитування учнів виконання вправ індивідуальні групові фронтальні усні

№ слайда 14 Методична робота Відкриті уроки Самоосвіта Атестація Семінари - практикуми Робот
Описание слайда:

Методична робота Відкриті уроки Самоосвіта Атестація Семінари - практикуми Робота в творчій групі, педагогічні семінари

№ слайда 15 Використовую принципи навчання доступність наочність проблемність самостійність
Описание слайда:

Використовую принципи навчання доступність наочність проблемність самостійність і активність учнів системність і послідовність врахування індивідуальних особливостей дітей диференціація інтеграція стійкість засвоєння знань і умінь зв’язок навчання з життям єдність освітніх,розвиваючих, патріотично- виховних функцій навчання

№ слайда 16 Висновок Формування та розвиток вокально-хорових навиків учнів є важливою пробле
Описание слайда:

Висновок Формування та розвиток вокально-хорових навиків учнів є важливою проблемою музичної педагогіки й одним з її головних пріоритетів, що відображено у найвагоміших здобутках педагогічної науки. Розвиток вокально-хорових здібностей учнів відбувається шляхом їх залучення до активної музично-творчої діяльності, розвитку художньо-образної уяви, організації різноманітної художньо-змістовної та емоційно наповненої діяльності на уроці музичного мистецтва.

№ слайда 17 ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Описание слайда:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru