PPt4Web Хостинг презентаций

X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: 232323


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: 232323


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Tabiiy sharoit va atrof-muhit komponentlarining mavjud holati tavsifi Bajardi: G
Описание слайда:

Tabiiy sharoit va atrof-muhit komponentlarining mavjud holati tavsifi Bajardi: GM Fakulteti 415-Gurux Axmedova M

№ слайда 2 Reja 1.Tabiiy sharoit va atrof-muhit komponentlarining tavsifi 2. AMBTB hujjatla
Описание слайда:

Reja 1.Tabiiy sharoit va atrof-muhit komponentlarining tavsifi 2. AMBTB hujjatlarida tavsiflanadigan atrof-muhit komponentlarini tanlab olish 3. Atrof-muhit holati to'g'risidagi ma'lumotlarning ayrim manbalari (O'zbekiston sharoitida).

№ слайда 3 Kirish Oqibatlar inson faoliyati ta'sirida ekotizimlarda (atrof-muhitda) kechadi
Описание слайда:

Kirish Oqibatlar inson faoliyati ta'sirida ekotizimlarda (atrof-muhitda) kechadigan murakkab jarayonlarning natijasidir. Shu sababli ekologik ba­holash va ekspertiza tadbirlariga, nafaqat oqibatlarni atroflicha baholash va ekspertiza qilish nuqtai nazaridan qaramoq lozim, balki oqibatlarni yuzaga keltiruvchi turli xil yo'nalishdagi, tezlikdagi jarayonlarni har to-monlama tahlil qilish, o'rganish nuqtai nazardan qaramoq lozim.

№ слайда 4 Tabiiy sharoit va atrof-muhit komponentlarining tavsifi Atrof-muhit to'g'risida
Описание слайда:

Tabiiy sharoit va atrof-muhit komponentlarining tavsifi Atrof-muhit to'g'risida ma’lumotlarni to'plash va tahlil qilishda AMB­TB o'tkazilishini asosiy maqsadi mo'ljallanayotgan faoliyat bo'yicha qa-rorlar qabul qilishda ekologik omillarni hisobga olish ekanligini esdan chiqarmaslik muhimdir.

№ слайда 5 Atrof-muhit holatini uzundan-uzoq tavsiflash qaror qabul qiluvchilar ishini yeng
Описание слайда:

Atrof-muhit holatini uzundan-uzoq tavsiflash qaror qabul qiluvchilar ishini yengillashtirmaydi. AMBTB jarayonida tabiiy muhitning qaror qa­bul qilish uchun kerakli bo'lgan komponentlari holatinigina tahlil qilini-shi yetarli hisoblanadi. Shuning uchun ta'sirlar bashorati davomida to'liq o'rganiluvchi o'zgarishlar yuz beradigan atrof-muhit komponentlarinigina tanlab olish zarur. Atrof-muhit holatini uzundan-uzoq tavsiflash qaror qabul qiluvchilar ishini yengillashtirmaydi. AMBTB jarayonida tabiiy muhitning qaror qa­bul qilish uchun kerakli bo'lgan komponentlari holatinigina tahlil qilini-shi yetarli hisoblanadi. Shuning uchun ta'sirlar bashorati davomida to'liq o'rganiluvchi o'zgarishlar yuz beradigan atrof-muhit komponentlarinigina tanlab olish zarur.

№ слайда 6 AMBTB hujjatlarida tavsiflanadigan atrof-muhit komponentlarini tanlab olish
Описание слайда:

AMBTB hujjatlarida tavsiflanadigan atrof-muhit komponentlarini tanlab olish

№ слайда 7 Mo'ljallanayotgan faoliyat uchun avval bajarilgan dastlabki baholash hujjatlarin
Описание слайда:

Mo'ljallanayotgan faoliyat uchun avval bajarilgan dastlabki baholash hujjatlarini tahlil qilish atrof-muhitning qaysi tabiiy sharoitlari va komponentlarini tavsiflash zarurligini aniqlashda muhim rol o'ynashi mumkin. Atrof-muhitni tavsifiashga tayyorgarlik ko'rishda kutilayotgan ta'sirlar chegarasini yana bir bor aniqlashtirib olish lozim. Mo'ljallanayotgan faoliyat uchun avval bajarilgan dastlabki baholash hujjatlarini tahlil qilish atrof-muhitning qaysi tabiiy sharoitlari va komponentlarini tavsiflash zarurligini aniqlashda muhim rol o'ynashi mumkin. Atrof-muhitni tavsifiashga tayyorgarlik ko'rishda kutilayotgan ta'sirlar chegarasini yana bir bor aniqlashtirib olish lozim.

№ слайда 8 Tabiiy sharoit va atrof-muhit komponentlarini tavsiflash bilan bir qatorda faoli
Описание слайда:

Tabiiy sharoit va atrof-muhit komponentlarini tavsiflash bilan bir qatorda faoliyat amalga oshiriladigan hududdagi ijtimoiy-iqtisodiy muhitning eng muhim tarkibiy qismlari aniqlanishi va tavisflanishi lozim. Chunki AMBTB o'tkazishda atrof-muhit bir butun tabiiy-ijtimoiy tizim sifatida qaraladi va atrof-muhitdagi o'zgarishlar aksariyat hollarda ijtimoiy-iqtisodiy harakterdagi oqibatlarga olib keladi. Tabiiy sharoit va atrof-muhit komponentlarini tavsiflash bilan bir qatorda faoliyat amalga oshiriladigan hududdagi ijtimoiy-iqtisodiy muhitning eng muhim tarkibiy qismlari aniqlanishi va tavisflanishi lozim. Chunki AMBTB o'tkazishda atrof-muhit bir butun tabiiy-ijtimoiy tizim sifatida qaraladi va atrof-muhitdagi o'zgarishlar aksariyat hollarda ijtimoiy-iqtisodiy harakterdagi oqibatlarga olib keladi.

№ слайда 9 Atrof-muhit holati to'g'risidagi ma'lumotlarning ayrim manbalari (O'zbekiston sh
Описание слайда:

Atrof-muhit holati to'g'risidagi ma'lumotlarning ayrim manbalari (O'zbekiston sharoitida).

№ слайда 10 AMBTB jarayonida tabiiy sharoit nafaqat ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinishi,
Описание слайда:

AMBTB jarayonida tabiiy sharoit nafaqat ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinishi, balki jamoatchilikka va qaror qabul qiluvchi shaxslarga uning noyobligi, qadrliligi, nozikligi va boshqalar to'g'risida xulosa chiqarishga imkoniyat yaratadigan so'zlar bilan tavsiflanishi lozim. Masalan, ma'lum biologik turning yashash muhitini tavsiflashda, bu turning kamyobligi, uni yashash muhitini o'ziga xosligi va nozikligi kabi ma'lumotlar alohida ko'rsatilishi lozim. AMBTB jarayonida tabiiy sharoit nafaqat ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinishi, balki jamoatchilikka va qaror qabul qiluvchi shaxslarga uning noyobligi, qadrliligi, nozikligi va boshqalar to'g'risida xulosa chiqarishga imkoniyat yaratadigan so'zlar bilan tavsiflanishi lozim. Masalan, ma'lum biologik turning yashash muhitini tavsiflashda, bu turning kamyobligi, uni yashash muhitini o'ziga xosligi va nozikligi kabi ma'lumotlar alohida ko'rsatilishi lozim.

№ слайда 11 Xulosa Atrof-muhitga ta'sirlarni dastlabki baholash yordamida loyihalarni tan&sh
Описание слайда:

Xulosa Atrof-muhitga ta'sirlarni dastlabki baholash yordamida loyihalarni tan­lash tizimining afzalligi lining moslashuvchanligidir: u loyihalarda mahal­liy sharoitlar o'ziga xosliklari, qonunlar, manfaatdor tomonlar fikrlari va boshqa omillarni hisobga olish imkonini beradi. Bunday tizim AMBTB o'tkazish zarurligi to'g'risidagi qaror qabul qilish bosqichining o'zidayoq Ўamoatchilik ishtirokiga imkoniyat yaratadi. Atrof-muhitga ta'sirlarni dastlabki baholash keng ko'lamli AMBTB o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish uchun xizmat qiladi va o'rganilishi talab etiladigan ahami-yatli ta'sirlarni aniqlashga xizmat qiladi. Dastlabki baholash ma'lum da-rajada to'liq baholashda bajariladigan ta'sirlarni aniqlash va bashorat qi­lish eng qulay loyiha yechimlarni izlash, jamoatchilikni ma'lumotlar bilan ta'minlash va ularni fikrini hisobga olish, boshqaruv qarorlarini qabul qi­lish kabi vazifalarni ham bajaradi.

№ слайда 12 FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR 1. Atrof Muhitga bo’ladigan ta’sirni baholash. Salohid
Описание слайда:

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR 1. Atrof Muhitga bo’ladigan ta’sirni baholash. Salohiddinov A.T., Mamatova S.A., Yusupova Toshkent-2013 2. O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni, 9 dekabr 1992 yil. 3. O'zbekiston Respublikasining "Ekologik ekspertiza" to'g'risidagi qonuni, 25 may 2000 yil. 4. RD.118.0027719.5-91 - Suv obyektiga oqava suvlar tarkibida tash-lanayotgan ifloslantiravchi moddalarni yo'l qo'yilgan me'yori loyihasini ishlab chiqish va tayyorlash tartibi.

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru