PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Информатика / Інформаційні технології та інформаційні системи.
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Інформаційні технології та інформаційні системи.


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Інформаційні технології та інформаційні системи.


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Інформаційні технології та інформаційні системи. Інформатика. Вчитель: Барабаш Ю
Описание слайда:

Інформаційні технології та інформаційні системи. Інформатика. Вчитель: Барабаш Ю.В. 9 клас

№ слайда 2 Повторення: Які ви знаєте інформаційні процеси? Наведіть приклади використання і
Описание слайда:

Повторення: Які ви знаєте інформаційні процеси? Наведіть приклади використання інформаційних процесів у науці, техніці, виробництві, навчальній діяльності? Опишіть технологію, за якою ви готуєте чай. Охарактеризуйте кожний із цих предметів: стіл, книга, м'яч. Як перейти вулицю на регульованому перехресті? На яких уроках ви користувалися інструкціями? Якими саме?

№ слайда 3 Інформаційні технології та сфери їх застосування Інформаційна технологія (ІТ) –
Описание слайда:

Інформаційні технології та сфери їх застосування Інформаційна технологія (ІТ) – це сукупність засобів і методів, які використовуються для реалізації інформаційних процесів: збирання, зберігання, передавання, опрацювання і захисту повідомлень. Мета застосування інформаційних технологій – створення та опрацювання інформаційних ресурсів, до яких відносяться програми, документи та ін.

№ слайда 4 Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – інформаційні технології з використ
Описание слайда:

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – інформаційні технології з використанням комп'ютерів, комп'ютерних мереж та інших засобів зв'язку.

№ слайда 5 Застосування комп'ютерів. У науковій сфері – це проведення так званих “комп'ютер
Описание слайда:

Застосування комп'ютерів. У науковій сфері – це проведення так званих “комп'ютерних експериментів”. У випадку, коли неможливо створити відповідні реальні умови експерименту, вивчають його інформаційну модель. На виробництві моделювання і конструювання виробів скорочує термін їх розробки, підвищує їх ефективність і якість, знижує вартість. У сфері освіти завдання ІКТ – забезпечити різноманітні форми проведення занять.

№ слайда 6 Напрями застосування ІКТ: Виконання громіздких обчислень; Створення комп'ютерних
Описание слайда:

Напрями застосування ІКТ: Виконання громіздких обчислень; Створення комп'ютерних моделей об'єктів; Забезпечення функціонування автоматизованих систем управління; Забезпечення зберігання та опрацювання великих обсягів даних; Забезпечення швидкого обміну даними; Керування промисловою та побутовою технікою з використанням вбудованих комп'ютерів; Підтримка вивчення шкільних предметів; Організація дистанційного навчання учнів, студентів тощо.

№ слайда 7 Вивчаючи інформатику ознайомимось з такими ІКТ: Опрацювання текстів; Опрацювання
Описание слайда:

Вивчаючи інформатику ознайомимось з такими ІКТ: Опрацювання текстів; Опрацювання графічних зображень; Опрацювання числових даних; Опрацювання звуку; Опрацювання відеозображень; Упорядкованого зберігання, опрацювання і пошуку даних; Створення комп'ютерних програм; Роботи в комп'ютерних мережах.

№ слайда 8 Інформаційна культура людини – це система знань, умінь і досвіду, яка дає змогу
Описание слайда:

Інформаційна культура людини – це система знань, умінь і досвіду, яка дає змогу їй вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі та свідомо здійснювати свою інформаційну діяльність.

№ слайда 9 Інформаційна культура передбачає: Знання основ теорії інформації; Наявність нави
Описание слайда:

Інформаційна культура передбачає: Знання основ теорії інформації; Наявність навичок ефективного збирання, зберігання, опрацювання, передавання та захисту повідомлень; Уміння аналізувати, класифікувати, оцінювати нові повідомлення, синтезувати нові знання; Готовність не тільки отримувати нові знання, а й ділитися своїми; Готовність сприймати різноманітні повідомлення; Високий рівень культури міжособистісного спілкування; Уміння аргументовано вести дискусії, готовність визнати себе переможеним у цій дискусії; Знання норм і правил, що регламентують використання інтелектуальної власності.

№ слайда 10 Інформатична компетентність передбачає наявність у людини знань, умінь і навичок
Описание слайда:

Інформатична компетентність передбачає наявність у людини знань, умінь і навичок у галузі інформатики і здатність розв'язувати необхідні (у тому числі й нові) теоретичні та практичні задачі з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

№ слайда 11 Інформаційні системи та їх складові Сукупність взаємопов'язаних елементів, що ут
Описание слайда:

Інформаційні системи та їх складові Сукупність взаємопов'язаних елементів, що утворюють єдине ціле і призначені для реалізації інформаційних процесів, називається інформаційною системою. Складові, що забезпечують збирання повідомлень з різних джерел Канали передавання даних Складові, що забезпечують упорядковане зберігання даних та їх опрацювання Канали передавання даних Споживачі Споживачі Споживачі Запити на отримання нових даних

№ слайда 12 Інформаційна система має апаратну та програму складову. Апаратна складова – це к
Описание слайда:

Інформаційна система має апаратну та програму складову. Апаратна складова – це комплекс технічних засобів, який включає пристрої опрацювання і зберігання даних, пристрої введення і виведення, засоби комунікацій. Програмна складова – це комплекс програми, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи.

№ слайда 13
Описание слайда:

№ слайда 14 Інформатика як наука і як галузь діяльності людини Інформатика – це наука про ін
Описание слайда:

Інформатика як наука і як галузь діяльності людини Інформатика – це наука про інформацію та автоматизацію інформаційних процесів. Інформатикою називають також галузь діяльності людини, яка пов'язана з реалізацією інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки.

№ слайда 15 Об'єкти Об'єкти – це те, що ми розглядаємо як єдине ціле, яке реально існує або
Описание слайда:

Об'єкти Об'єкти – це те, що ми розглядаємо як єдине ціле, яке реально існує або виникає в нашій свідомості.

№ слайда 16 Кожний об'єкт має властивості. Прізвище, ім'я, по батькові Вага Зріст Колір воло
Описание слайда:

Кожний об'єкт має властивості. Прізвище, ім'я, по батькові Вага Зріст Колір волосся Колір очей Дата народження Адреса, за якою він проживає Номер мобільного телефону…

№ слайда 17 Кожна властивість має своє значення. Назва об'єкта Властивість Значення властиво
Описание слайда:

Кожна властивість має своє значення. Назва об'єкта Властивість Значення властивості Учень Прізвище Петренко Ім'я Дмитро По батькові Іванович Дата народження 12 січня 1994 року Вага 62,235 кг Зріст 1,71 м Колір волосся Каштановий Колір очей Зелений Адреса проживання М. Запоріжжя вул. Каштанова, 34, кв. 12 Номер мобільного телефону 099-3102156 Школа, в якій навчається № 100 Клас 9-А Відвідує гурток з історії Так Оцінка з інформатики 10

№ слайда 18 У результаті дій об'єктів або над об'єктами значення їх властивостей можуть змін
Описание слайда:

У результаті дій об'єктів або над об'єктами значення їх властивостей можуть змінюватися. Об'єкти можна класифікувати, тобто розподіляти на групи за значенням певної властивості або групи властивостей.

№ слайда 19 Алгоритми Встати о 7 годині. Зробити зарядку. Умитися. Поснідати. Одягти шкільну
Описание слайда:

Алгоритми Встати о 7 годині. Зробити зарядку. Умитися. Поснідати. Одягти шкільну форму. Узяти шкільну сумку. Вийти з дому. Дістатися до школи.

№ слайда 20 Алгоритм – це скінчена послідовність команд, що визначає, які дії і в якому поря
Описание слайда:

Алгоритм – це скінчена послідовність команд, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. Слово алгоритм походить від імені видатного вченого середньовічного Сходу Мухаммеда бен-Муси аль-Хорезмі (783-850), який у своїх наукових працях з математики сформулював у загальному вигляді правила виконання чотирьох основних дій: додавання, віднімання, множення і ділення.

№ слайда 21 Домашнє завдання. Параграф 2.
Описание слайда:

Домашнє завдання. Параграф 2.

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru