PPt4Web Хостинг презентаций

X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Запаси


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Запаси


Скачать эту презентацию№ слайда 1 МСБО 2 Запаси
Описание слайда:

МСБО 2 Запаси

№ слайда 2 Сфера застосування МСБО 2 не поширюється на: Будівельні контракти Фінансові інст
Описание слайда:

Сфера застосування МСБО 2 не поширюється на: Будівельні контракти Фінансові інструменти Запаси продуктивної худоби, продукцію сільського господарства та лісництва, корисні копалини.

№ слайда 3 Визначення Актив ресурс, контрольований підприємством у результаті минулих подій
Описание слайда:

Визначення Актив ресурс, контрольований підприємством у результаті минулих подій, використання якого, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Запаси – активи, які: утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва для такого продажу або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

№ слайда 4 Визначення (продовження) Витрати (збитки) Визнаються зменшенням активів або збіл
Описание слайда:

Визначення (продовження) Витрати (збитки) Визнаються зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, що призводить до зменшенням власного капіталу, за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками Чиста Вартість Реалізації Розрахункова ціна продажу за умов звичайної господарської діяльності мінус розрахункові витрати завершення виробництва та розрахункові витрати, потрібні для здійснення продажу.

№ слайда 5 Оцінка Запаси слід вимірювати за найменшим з двох показників: собівартістю або ч
Описание слайда:

Оцінка Запаси слід вимірювати за найменшим з двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації

№ слайда 6 Правило визнання доходу Лише у момент продажу задовольняються вимоги правила виз
Описание слайда:

Правило визнання доходу Лише у момент продажу задовольняються вимоги правила визнання доходу (МСБО 18.14) стосовно запасів За винятком певних галузей (МСБО 11), таких як будівельна промисловість, запаси не повинні визначатись за очікуваною ціною продажу, якщо вона перевищує собівартість У протилежному випадку визнання доходу буде передувати моменту продажу

№ слайда 7 Визнання як витрати Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість повинна виз
Описание слайда:

Визнання як витрати Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість повинна визначатись як витрата періоду, в якому визнається відповідний дохід відповідність витрат та доходів Сума списання запасів до чистої вартості реалізації та всі втрати запасів повинні визнаватись як витрати періоду, у якому відбувається списання або збиток Сума сторнування списаних запасів повинна визнаватись як зменшення суми запасів, визнаних як витрати періоду сторнування

№ слайда 8 Собівартість Собівартість включає: витрати на придбання витрати на переробку / в
Описание слайда:

Собівартість Собівартість включає: витрати на придбання витрати на переробку / вартість виробництва інші витрати щодо доставки запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення в теперішній стан Витрати на придбання включають: ціну придбання імпортні мита та інші податки транспортування, навантаження та розвантаження інші витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням готової продукції, матеріалів та послуг Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання

№ слайда 9 Собівартість (продовження) Витрати на переробку включають: прямі витрати на мате
Описание слайда:

Собівартість (продовження) Витрати на переробку включають: прямі витрати на матеріали прямі витрати на оплату праці інші прямі витрати накладні витрати (постійні та змінні виробничі накладні витрати) Інші витрати, за винятком: наднормативних сум відходів матеріалів, оплати праці або інших виробничих витрат витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для наступного етапу виробництва адміністративні витрати, не пов'язані з доставкою запасів до їх теперішнього місця розташування та приведенням у теперішній стан витрати на продаж За окремих обставин витрати на позики включаються у собівартість запасів (альтернативний підхід МСБО 23 “Витрати на позики”)

№ слайда 10 Практичне завдання 1: Собівартість запасів Які з нижче наведених витрат повинні
Описание слайда:

Практичне завдання 1: Собівартість запасів Які з нижче наведених витрат повинні бути уключені до запасів? 1. Товарні одиниці, що придбані на умовах F.O.B. та знаходяться у транзиті станом на кінець року 2. Продані товари, серед яких очікується велика кількість повернень 3. Плата за фрахт за придбані товари 4. Товари продані у розстрочку 5. Товарні одиниці, реалізовані на умовах F.O.B. та знаходяться у транзиті станом та кінець року 6. Товари на консигнації, що знаходяться на території іншої компанії

№ слайда 11 Практичне завдання 1: Собівартість товарів (продовження) 7. Витрати на рекламу 8
Описание слайда:

Практичне завдання 1: Собівартість товарів (продовження) 7. Витрати на рекламу 8. Матеріали на складі, які ще не пущені у виробництво 9. Одиниці утримувані на умовах консигнації, що належать іншій компанії 10. Процентні витрати по позиках стосовно запасів, процес виробництва яких є рутинним 11. Частково вироблені товари 12. Заробітна платня віце-президента з виробництва 13. Заробітна платня президента компанії

№ слайда 12 Відповіді до практичного завдання 1: Собівартість запасів 1. Так 2. Ні 3. Так 4.
Описание слайда:

Відповіді до практичного завдання 1: Собівартість запасів 1. Так 2. Ні 3. Так 4. Ні 5. Ні 6. Так

№ слайда 13 Формули собівартості Собівартість одиниць запасів, які не є взаємозамінними, пов
Описание слайда:

Формули собівартості Собівартість одиниць запасів, які не є взаємозамінними, повинна визначатись шляхом використання конкретної ідентифікації їхньої індивідуальної собівартості Базовий підхід Перше надходження, перший видаток = FIFO, або Середньозважена вартість Дозволений альтернативний підхід Останнє надходження, перший видаток = LIFO Може використовуватись для зручності Метод роздрібних цін Метод стандартної собівартості

№ слайда 14 Формули собівартості (продовження) FIFO: запаси придбані (вироблені) першими про
Описание слайда:

Формули собівартості (продовження) FIFO: запаси придбані (вироблені) першими продаються першими запаси у балансі оцінюються за цінами одиниць, придбаних (вироблених) останніми Середньозважений метод вимагає, щоб запаси на кінець періоду відображали середньозважену собівартість, базуючись на собівартості: товарів на складі на початок періоду та товарів придбаних (вироблених) протягом періоду Середній залишок запасів може визначатись: на періодичних основі з отриманням кожної додаткової партії товару LIFO: запаси придбані (вироблені) останніми продаються першими запаси у балансі оцінюються за цінами одиниць, придбаних (вироблених) першими

№ слайда 15 ПКТ-1: Послідовність – Різні формули собівартості для запасів Однакові формули с
Описание слайда:

ПКТ-1: Послідовність – Різні формули собівартості для запасів Однакові формули собівартості для усіх запасів з подібними характеристиками та характером використання Різні формули собівартості можуть використовуватись для запасів, різних за сутністю та характером використання Підхід повинен застосовуватись послідовно після його вибору Дійсний для періодів починаючи з або після 1 січня 1999 року. Зміни в обліковій політиці у відповідності до МСБО 8.

№ слайда 16 Практичне завдання 2: FIFO / Середньозваженої собівартості / LIFO Компанія Аста
Описание слайда:

Практичне завдання 2: FIFO / Середньозваженої собівартості / LIFO Компанія Аста застосовує періодичну систему обліку запасів. Наступна інформація відноситься до 2001: Дата Джерело Одиниці Вартість Загальна ($) одиниці ($) вартість ($) 1.1.01 Запаси 200 10 2,000 Лютий Закупівлі 50 11 550 Червень Закупівлі 400 12 4,800 Листопад Закупівлі 350 14 4,900 1,000 12,250 Запаси станом на 31.12.01: 400 одиниць Обчисліть кінцеву вартість запасів та собівартість реалізованої продукції, використовуючи наступні методи: a. FIFO б. Простої середньої вартості в. Середньозваженої собівартості г. LIFO

№ слайда 17 Відповіді до практичного завдання 2: FIFO Запаси за FIFO 31.12.01: 350 @ 14 = 4,
Описание слайда:

Відповіді до практичного завдання 2: FIFO Запаси за FIFO 31.12.01: 350 @ 14 = 4,900 50 @ 12 = 600 5,500 Собівартість реалізованої продукції 2001: 12,250 – 5,500 = 6,750

№ слайда 18 Відповіді до практичного завдання 2: Проста середня вартість Середня собівартіст
Описание слайда:

Відповіді до практичного завдання 2: Проста середня вартість Середня собівартість одиниці: (10+11+12+14)/4 =11.75 Вартість запасів на 31.12.01: 400 x 11.75 = 4,700 Собівартість реалізованої продукції 2001: 12,250 - 4,700 = 7,550

№ слайда 19 Відповіді до практичного завдання 2: Метод середньозваженої собівартості Середнь
Описание слайда:

Відповіді до практичного завдання 2: Метод середньозваженої собівартості Середньозважена собівартість одиниці: 12,250 / 1,000 = 12.25 Середньозважена собівартість запасів на 31.12.01: 400 x 12.25 = 4,900 Собівартість реалізованої продукції 2001: 12,250 – 4,900 = 7,350

№ слайда 20 Відповіді до практичного завдання 2: LIFO Запаси за LIFO 31.12.01: 200 @ 10 = 2,
Описание слайда:

Відповіді до практичного завдання 2: LIFO Запаси за LIFO 31.12.01: 200 @ 10 = 2,000 50 @ 11 = 450 150 @ 12 = 1,800 4,350 Собівартість реалізованої продукції 2001: 12,250 – 4,350 = 7,900

№ слайда 21 Практичне завдання 3: Метод роздрібних цін Дати Джерело Собівартість ($) Роздріб
Описание слайда:

Практичне завдання 3: Метод роздрібних цін Дати Джерело Собівартість ($) Роздрібна ціна ($) 1.1.01 Запаси 6,250 8,000 Закупівлі 19,500 34,000 Зниження ціни 4,000 Продажі 22,500 31.12.01 Запаси за роздрібними цінами 14,000 a. Обчисліть середню балансову собівартість запасів використовуючи метод роздрібних цін б. Визначте собівартість природних збитків запасів за рік в. Опишіть як природні збитки запасів повинен відображатись у звіті про прибутки та збитки

№ слайда 22 Відповіді до практичного завдання 3: Метод роздрібних цін a. Товари на продаж за
Описание слайда:

Відповіді до практичного завдання 3: Метод роздрібних цін a. Товари на продаж за собівартістю: 6,250 + 19,500 = 25,750 Товари на продаж за роздрібними цінами: 8,000 + 34,000 - 4,000 = 38,000 25,750 / 38,000 = 68 % 14,000 x 68 % = 9,520 b. Запаси на кінець періоду за даними обліку (38,000-22,500) 15,500 Фактичні запаси на кінець періоду 14,000 Різниця за собівартістю (1,500 x 68 %) 1,020 c. Якщо природні втрати відповідають нормам підприємства, вони можуть відображатись як частина вартості реалізованої продукції

№ слайда 23 Чиста вартість реалізації Запаси оцінюються та відображаються в балансі за найме
Описание слайда:

Чиста вартість реалізації Запаси оцінюються та відображаються в балансі за найменшим з двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації Чисту вартість реалізації доцільно використовувати, якщо собівартість запасів не може бути відшкодована Запаси, як правило списуються на індивідуальній основі За деяких обставин доцільне об’єднання одиниць, що належать до однієї групи, або взаємозв’язаних товарних одиниць

№ слайда 24 Практичне завдання 4: Чиста вартість реалізації Компанія Корпорація має наступні
Описание слайда:

Практичне завдання 4: Чиста вартість реалізації Компанія Корпорація має наступні 4 види товарів у складі своїх кінцевих запасів Найменування Собівартість ($) Чиста вартість реалізації($) A 2,000 1,900 B 5,000 5,100 C 4,400 4,550 D 3,200 2,990 Загалом 14,600 14,540 Визначте найнижчу з собівартості та чистої вартості реалізації: a. на індивідуальній основі b. на груповій основі

№ слайда 25 Відповіді до практичного завдання 4: Чиста вартість реалізації На індивідуальній
Описание слайда:

Відповіді до практичного завдання 4: Чиста вартість реалізації На індивідуальній основі A 1,900 B 5,000 C 4,400 D 2,990 14,290 На груповій основі 14,540

№ слайда 26 Розкриття Облікова політика щодо оцінки запасів, включаючи формули собівартості
Описание слайда:

Розкриття Облікова політика щодо оцінки запасів, включаючи формули собівартості Балансова вартість запасів та балансова вартість кожної групи, визначені підприємством Балансова вартість запасів, які обліковуються за чистою вартістю реалізації Сума сторнування будь-якого списання, що визнається як дохід Обставини або події що призвели до сторнування списання Балансова вартість запасів, що використовуються як застава під зобов'язання

№ слайда 27 Розкриття (продовження) При використанні формули LIFO, необхідне розкриття різни
Описание слайда:

Розкриття (продовження) При використанні формули LIFO, необхідне розкриття різниці між сумою запасів, що показана у балансі та однією із: нижчої із сум отриманої із застосуванням базового підходу (FIFO або середньозваженої вартості) та чистої вартості реалізації або нижчої з поточної вартості на дату складання балансу та чистої вартості реалізації Необхідне розкриття одного із: собівартості запасів, які були визнані як витрати протягом періоду, або операційних витрат, пов’язаних з доходом і визнаних як витрати протягом періоду та класифікованих за їх характером.

№ слайда 28 Запаси МСБО 2 – Основні моменти Оцінка Нижча з собівартості та чистої вартості р
Описание слайда:

Запаси МСБО 2 – Основні моменти Оцінка Нижча з собівартості та чистої вартості реалізації Відповідність витрат та доходів Формули собівартості конкретна ідентифікація собівартості базовий підхід: FIFO або метод середньозваженої вартості послідовність (ПКТ-1)

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru