PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Экономика / Роль предприятия
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Роль предприятия


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Роль предприятия


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Функції підприємства та роль підприємця
Описание слайда:

Функції підприємства та роль підприємця

№ слайда 2 Підприє мство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним орган
Описание слайда:

Підприє мство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Підприє мство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

№ слайда 3 Ознаки підприємств
Описание слайда:

Ознаки підприємств

№ слайда 4 Задачі підприємства
Описание слайда:

Задачі підприємства

№ слайда 5 Основна мета економіки - це створення товарів і послуг для задоволення потреб на
Описание слайда:

Основна мета економіки - це створення товарів і послуг для задоволення потреб населення з найменшими витратами на виробництво та реалізацію продукції. Саме цю мету і покликані реалізувати підприємства, в цьому і полягає їх основна функція. Іншими словами, функцією кожного підприємства є максимально можливий випуск суспільно корисної продукції при найменших витратах. Основна мета економіки - це створення товарів і послуг для задоволення потреб населення з найменшими витратами на виробництво та реалізацію продукції. Саме цю мету і покликані реалізувати підприємства, в цьому і полягає їх основна функція. Іншими словами, функцією кожного підприємства є максимально можливий випуск суспільно корисної продукції при найменших витратах. Для здійснення цієї функції підприємство розгортає діяльність у різних сферах, виконуючи у кожній із них специфічні функції.

№ слайда 6 Основні функції підприємств: Виробничо -технологічні; Економічні; Соціальні; Зов
Описание слайда:

Основні функції підприємств: Виробничо -технологічні; Економічні; Соціальні; Зовнішньоекономічні.

№ слайда 7 Виробничо-технологічні функції підприємства пов'язані із забезпеченням проц
Описание слайда:

Виробничо-технологічні функції підприємства пов'язані із забезпеченням процесу виробництва необхідними засобами та їх використанням, упровадженням новітніх технологій, раціоналізацією виробничих процесів і винахідництвом. Виробничо-технологічні функції підприємства пов'язані із забезпеченням процесу виробництва необхідними засобами та їх використанням, упровадженням новітніх технологій, раціоналізацією виробничих процесів і винахідництвом.

№ слайда 8 Економічні функції підприємства-це управління процесами виробництва та збут
Описание слайда:

Економічні функції підприємства-це управління процесами виробництва та збуту товарів, укладання контрактів, наймання працівників і раціонально організація їхньої праці, розподіл доходів (заробітньої плати та прибутку), розрахунок економічної ефективності, ціноутворення, вивчення ринку. Економічні функції підприємства-це управління процесами виробництва та збуту товарів, укладання контрактів, наймання працівників і раціонально організація їхньої праці, розподіл доходів (заробітньої плати та прибутку), розрахунок економічної ефективності, ціноутворення, вивчення ринку.

№ слайда 9 Соціальні функції підприємства такі: поліпшення умов праці та відпочинку сп
Описание слайда:

Соціальні функції підприємства такі: поліпшення умов праці та відпочинку співробітників, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, надання допомоги та пільг працівникам і членам їхніх сімей, благодійна діяльність. Соціальні функції підприємства такі: поліпшення умов праці та відпочинку співробітників, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, надання допомоги та пільг працівникам і членам їхніх сімей, благодійна діяльність.

№ слайда 10 Крім зазначених функцій, які виконує підприємство у межах національної економіки
Описание слайда:

Крім зазначених функцій, які виконує підприємство у межах національної економіки, є зовнішньоекономічні функції. Підприємство бере участь у міжнародному обміні товарів, спільному з іноземними партнерами виробництві, будівництві, науково-технічному співробітництві. Крім зазначених функцій, які виконує підприємство у межах національної економіки, є зовнішньоекономічні функції. Підприємство бере участь у міжнародному обміні товарів, спільному з іноземними партнерами виробництві, будівництві, науково-технічному співробітництві.

№ слайда 11 У чому ж полягає роль підприємця? Основним орієнтиром підприємницької діяльності
Описание слайда:

У чому ж полягає роль підприємця? Основним орієнтиром підприємницької діяльності в умовах ринкового господарства є рентабельність самостійного підприємства. Щоб вирішити це завдання, підприємець повинен досягти певного рівня прибутку. Одержаний коректним способом, він є показником успішної підприємницької діяльності. Часто стверджують, що найважливішим мотивом підприємництва є одержання максимального прибутку. На практиці все виглядає інакше.

№ слайда 12 На думку багатьох авторів, такими мотивами слід вважати: На думку багатьох автор
Описание слайда:

На думку багатьох авторів, такими мотивами слід вважати: На думку багатьох авторів, такими мотивами слід вважати: зацікавлений творчий підхід, прагнення до зайняття міцних позицій на ринку, також громадське визнання. Підприємницька етика передбачає вірне співвідношення прибутку і загального блага у найширшому значенні цього слова. Через раціональність економічної діяльності прибуткове підприємство виявляється передумовою всезагального блага у суспільстві.

№ слайда 13 Характерні якості підприємливої людини — це здатність і готовність: Характерні я
Описание слайда:

Характерні якості підприємливої людини — це здатність і готовність: Характерні якості підприємливої людини — це здатність і готовність:

№ слайда 14 Характеристику підприємницьких здібностей дав геній японського менеджменту Конос
Описание слайда:

Характеристику підприємницьких здібностей дав геній японського менеджменту Коносуке Мацусіта, який сформулював сім цінностей підприємця: Характеристику підприємницьких здібностей дав геній японського менеджменту Коносуке Мацусіта, який сформулював сім цінностей підприємця:

№ слайда 15 Дякую за увагу! Дякую за увагу!
Описание слайда:

Дякую за увагу! Дякую за увагу!

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru