PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Английский язык / Програмно-методичне забезпечення варіативної складової освітньо-виховного процесу
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Програмно-методичне забезпечення варіативної складової освітньо-виховного процесу


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Програмно-методичне забезпечення варіативної складової освітньо-виховного процесу


Скачать эту презентацию

№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2
Описание слайда:

№ слайда 3 Основними положеннями Конституції України; Основними положеннями Конституції Укр
Описание слайда:

Основними положеннями Конституції України; Основними положеннями Конституції України; Законом України «Про освіту»; Законом України «Про дошкільну освіту»; Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»; Законом України «Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти; Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»; Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та іншими чинними актами вищих органів державної влади.

№ слайда 4
Описание слайда:

№ слайда 5 Актуальність нової редакції Базового компонента обумовлена соціальною необхідніс
Описание слайда:

Актуальність нової редакції Базового компонента обумовлена соціальною необхідністю зміни знаннєвої орієнтації при організації педагогічного процесу на особистісно-ціннісну та його узгодження з новим Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462. Актуальність нової редакції Базового компонента обумовлена соціальною необхідністю зміни знаннєвої орієнтації при організації педагогічного процесу на особистісно-ціннісну та його узгодження з новим Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462.

№ слайда 6 Інваріантна складова є обов’язковою для реалізації в умовах різних форм здобуття
Описание слайда:

Інваріантна складова є обов’язковою для реалізації в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти та визначає мінімум обов’язків змісту дошкільної освіти відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей дітей для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності. Інваріантна складова є обов’язковою для реалізації в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти та визначає мінімум обов’язків змісту дошкільної освіти відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей дітей для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності. Її систематизовано за освітніми лініями: «Особистість дитини»; «Дитина в соціумі»; «Дитина в природному довкіллі»; «Дитина у світі культури»; «Гра дитини»; «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»; «Мовлення дитини».

№ слайда 7 Варіативна складова Базового компонента може бути реалізована за чинними комплек
Описание слайда:

Варіативна складова Базового компонента може бути реалізована за чинними комплексними і парціальними програмами з урахуванням особливостей регіону, навчального закладу, індивідуальних можливостей, здібностей, потреб розвитку дітей та (або) побажань батьків чи осіб, які їх замінюють і окреслює орієнтовний додатковий зміст освітніх послуг, засвоєння якого всіма дітьми дошкільного віку не є обов’язковим і забезпечується на задоволення індивідуальних інтересів,бажань, здібностей через різні форми здобуття дошкільної освіти. Її складають освітні лінії «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи». Варіативна складова Базового компонента може бути реалізована за чинними комплексними і парціальними програмами з урахуванням особливостей регіону, навчального закладу, індивідуальних можливостей, здібностей, потреб розвитку дітей та (або) побажань батьків чи осіб, які їх замінюють і окреслює орієнтовний додатковий зміст освітніх послуг, засвоєння якого всіма дітьми дошкільного віку не є обов’язковим і забезпечується на задоволення індивідуальних інтересів,бажань, здібностей через різні форми здобуття дошкільної освіти. Її складають освітні лінії «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи».

№ слайда 8 Вони мають право обирати зручні для себе форми графічного або текстового планува
Описание слайда:

Вони мають право обирати зручні для себе форми графічного або текстового планування за: Вони мають право обирати зручні для себе форми графічного або текстового планування за: режимними процесами; тематичними блоками; лініями розвитку; видами діяльності; формами дитячої активності з урахуванням освітніх ліній Базового компонента.

№ слайда 9 Розроблення і затвердження програм регламентується: Законом України "Про до
Описание слайда:

Розроблення і затвердження програм регламентується: Законом України "Про дошкільну освіту"; чинним Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України ; інструктивно-методичним листом «Про розроблення програм для дошкільної освіти» МОН молодьспорт від 28.02.13 № 1/9-152.

№ слайда 10 концептуальні засади укладання; концептуальні засади укладання; особливості спря
Описание слайда:

концептуальні засади укладання; концептуальні засади укладання; особливості спрямування і змістового наповнення; призначення; рівень упровадження.

№ слайда 11 Концептуальні засади: традиційні; інноваційні; альтернативні програми.
Описание слайда:

Концептуальні засади: традиційні; інноваційні; альтернативні програми.

№ слайда 12 За спрямованістю: комплексні; парціальні.
Описание слайда:

За спрямованістю: комплексні; парціальні.

№ слайда 13 Комплексні програми: розробляються відповідно до Базового компонента дошкільної
Описание слайда:

Комплексні програми: розробляються відповідно до Базового компонента дошкільної освіти; окреслюють оптимальний комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей до 6 (7) років; передбачають поступові ускладнення програмового змісту на кожному віковому етапі.

№ слайда 14 Загальні, спеціальні, експериментальні програми Загальні програми розробляються
Описание слайда:

Загальні, спеціальні, експериментальні програми Загальні програми розробляються з метою реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти як державного стандарту при наданні дошкільної освіти у навчальних закладах і групах загального розвитку. Спеціальні програми розробляються для ДНЗ і груп компенсуючого типу, діяльність яких організовується з урахуванням відповідної специфіки освітнього процесу з дітьми, що мають особливі потреби: ДНЗ (групи) спеціального типу; ДНЗ (групи) санаторного типу. Експериментальні програми розробляються, апробуються і використовуються в умовах дослідно-експериментальної та інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського, регіонального рівнів чи рівня навчального закладу, які отримали статус експериментальних.

№ слайда 15 За рівнем упровадження розрізняють загальноукраїнські, регіональні, локальні про
Описание слайда:

За рівнем упровадження розрізняють загальноукраїнські, регіональні, локальні програми. Загальноукраїнські програми затверджені, рекомендовані або схвалені для використання у практиці дошкільної освіти по всій території України. Регіональні програми створюються на основі Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм загальноукраїнського рівня впровадження з метою повнішого задоволення потреб населення в освітніх послугах для дітей дошкільного віку певного регіону: однієї чи кількох сусідніх областей, району, мегаполісу, сільської місцевості, промислової, курортної, військової зони тощо. Локальні програми мають обмежене використання в окремих навчальних закладах. Їх застосовують за таких умов.

№ слайда 16 Варіативними називають програми різних видів, які пропонують свої варіанти систе
Описание слайда:

Варіативними називають програми різних видів, які пропонують свої варіанти системно освітніх завдань і шляхів їх вирішення у контексті базового інваріантного і/або варіативного компонента державного освітнього стандарту, тому, як правило, такими є комплексні та парціальні програми. Варіативними називають програми різних видів, які пропонують свої варіанти системно освітніх завдань і шляхів їх вирішення у контексті базового інваріантного і/або варіативного компонента державного освітнього стандарту, тому, як правило, такими є комплексні та парціальні програми.

№ слайда 17 У підґрунтя розроблення програм закладаються У підґрунтя розроблення програм зак
Описание слайда:

У підґрунтя розроблення програм закладаються У підґрунтя розроблення програм закладаються загально - наукові принципи: актуальності; науковості; доступності; відповідності програмового матеріалу віковим особливостям розвитку дітей; послідовності; систематичності; концентричності.

№ слайда 18 відповідності світському і гуманістичному характеру освіти; відповідності світсь
Описание слайда:

відповідності світському і гуманістичному характеру освіти; відповідності світському і гуманістичному характеру освіти; єдності розвивальних, виховних, навчальних цілей і завдань дошкільної освіти; доцільного поєднання наукової обґрунтованості й можливості практичного застосування; особистісно орієнтованої взаємодії дорослих і дітей; раціонального співвіднесення організованої і самостійної, вільної діяльності у дитячому бутті; врахування провідних видів діяльності дітей; забезпечення індивідуального та диференційованого підходів у освітній роботі з дітьми; інтеграції змісту, форм, методів, засобів розвитку, виховання і навчання дошкільників та ін.

№ слайда 19 Програмам для ДНЗ надаються такі види грифів: «Затверджено Міністерством освіти
Описание слайда:

Програмам для ДНЗ надаються такі види грифів: «Затверджено Міністерством освіти і науки України»; «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»; відмітка «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах».

№ слайда 20 - Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua); - Міністерства освіти і
Описание слайда:

- Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua); - Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua); - Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

№ слайда 21 В житті у кожної людини В житті у кожної людини Є вибір, Богом дана мить: Сльози
Описание слайда:

В житті у кожної людини В житті у кожної людини Є вибір, Богом дана мить: Сльозинку у очах дитини На світло радості змінить. Коли ми разом – ми могутні: Талант, любов, відкритий світ. Даруймо дітям це майбутнє! Вони – нашої країни цвіт!

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru