PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Професійна спрямованість викладання загальноосвітніх предметів у ПТНЗ: міфи і реальність
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Професійна спрямованість викладання загальноосвітніх предметів у ПТНЗ: міфи і реальність


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Професійна спрямованість викладання загальноосвітніх предметів у ПТНЗ: міфи і реальність


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Принцип професійної спрямованості викладання загальноосвітніх предметів у ПТНЗВи
Описание слайда:

Принцип професійної спрямованості викладання загальноосвітніх предметів у ПТНЗВиступ методиста Короп Т.С. на засіданні НМР

№ слайда 2 Визначення поняття “професійна спрямованість”форма розширення міжпредметних зв'я
Описание слайда:

Визначення поняття “професійна спрямованість”форма розширення міжпредметних зв'язків до зв'язків з предметами професійно-технічного циклу. засвоєння учнями знань, умінь і навичок міжциклового характеру, формування якостей особистості майбутнього робітника. збереження викладання основ наук у обсязі навчальних програм, але з акцентом на можливість застосування отриманих знань при вивченні конкретної професії.

№ слайда 3 Визначення поняття “професійна спрямованість” На підставі проаналізованих твердж
Описание слайда:

Визначення поняття “професійна спрямованість” На підставі проаналізованих тверджень пропоную розглядати професійну спрямованість вивчення загальноосвітніх предметів як таку організацію навчання, яка забезпечує осягнення базових теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних майбутньому фахівцю для ефективного засвоєння дисциплін професійної підготовки (предметів спеціалізації), формування професійного мислення, професійної самосвідомості та професійної культури.

№ слайда 4 Професійне спрямування: міфи і реальністьМіф №1: Актуальність принципу. Ще у 199
Описание слайда:

Професійне спрямування: міфи і реальністьМіф №1: Актуальність принципу. Ще у 1991 р. в Концепції розвитку професійної освіти України магістральним напрямом наукового пошуку було визначено забезпечення взаємозв'язку загальноосвітньої і професійної підготовки. Сьогодні на всіх рівнях теж проголошується, що “використання педагогічних засобів (змісту, форм, методів навчання), які забезпечують засвоєння учнями знань, вмінь та навичок, повинні сприяти розвитку цілісного за характером уявлення даної професії, формуванню професійних якостей особистості”. Реальність: Незважаючи на цікаві дослідження науковців (О.С.Дубинчук, М.І.Махмутов, А.А.Пінський, О.С.Тюнников), в Україні за роки незалежності на державному рівні не розроблено жодного підручника або посібника з урахуванням принципу професійного спрямування. З прикрістю можна констатувати недостатню наукову обґрунтованість як самих засобів, так і методики їх застосування в навчальному процесі.

№ слайда 5 Професійне спрямування: міфи і реальністьМіф №2: Дотримання принципу – обов'язок
Описание слайда:

Професійне спрямування: міфи і реальністьМіф №2: Дотримання принципу – обов'язок викладачів загальноосвітніх предметів.Реальність: Викладачі не мають загальнотехнічних знань, пов'язаних з професією. За результатами анкетування 95% вчителів на питання: ”Чи достатньо у Вас знань, щоб здійснювати професійне спрямування?” дали негативну відповідь.Визначення поняття “професійної спрямованості” передбачає, що процес повинен бути двостороннім й виглядати як рух викладачів з/о та спеціальних дисциплін назустріч один одному.

№ слайда 6 Професійне спрямування: міфи і реальністьМіф №3: Професійне спрямування стосуєть
Описание слайда:

Професійне спрямування: міфи і реальністьМіф №3: Професійне спрямування стосується переважно дисциплін природничо-математичного циклу.Реальність: Дійсно, особливості взаємозв’язку змісту загальноосвітньої і професійної підготовки найкраще простежується на прикладі природничо–математичних дисциплін. Але й гуманітарні предмети є одним з важливих засобів залучення учнів до технічної мови, розвитку пізнавального аспекту професійного спрямування. Як носії духовних, моральних, етичних цінностей вони відіграють вирішальну роль у формуванні в учнів почуття відповідальності перед своїм майбутнім. Анкетування учнів ПТНЗ області виявило, що частіше всього професійне спрямування здійснюють викладачі фізики, математики, української мови.

№ слайда 7 Професійне спрямування: міфи і реальністьМіф №4: Проблемою опікуються всі учасни
Описание слайда:

Професійне спрямування: міфи і реальністьМіф №4: Проблемою опікуються всі учасники навчально-виховного процесу. Реальність: У ПТНЗ області відсутні основні складові цієї роботи, а саме:У 90% планів методичної роботи на рік не передбачено розгляд питань, пов'язаних з професійним спрямуванням.Викладачі з/о дисциплін не проходять стажування на виробництві.Практично не проводяться спільні міжциклові засідання методичних комісій.У більшості бібліотек ПТНЗ не створені каталоги видань на допомогу викладачам загальноосвітніх предметів.Взаємовідвідування уроків (у 87%) здійснюється між викладачами або загальноосвітніх, або спеціальних предметів.

№ слайда 8 Професійне спрямування: міфи і реальністьМіф №5: Переважній більшості учнів байд
Описание слайда:

Професійне спрямування: міфи і реальністьМіф №5: Переважній більшості учнів байдуже, чи пов'язується викладання з/о предметів з їх майбутньою професією.Реальність: Результати анкетування викладачів та учнів виявляють краще ставлення учнівської молоді до отримання професійних знань, які пов'язані з предметами загальноосвітнього циклу. Відмічається підвищення мотивації до навчання на прикладні професійної компоненти матеріалу.

№ слайда 9 Чи існує позитивна перспектива? У практиці викладання загальноосвітніх предметів
Описание слайда:

Чи існує позитивна перспектива? У практиці викладання загальноосвітніх предметів в професійно-технічних навчальних закладах спостерігаються спроби досвідчених викладачів своїми силами наблизити викладання предмета до професійної підготовки учнів:Проводяться інтегровані уроки зі спецпредметів та з/о дисциплін.Розробляється дидактичний матеріал до уроків (ілюстративний, роздатковий, тестовий).Готуються міні-збірники задач та збірники диктантів професійного спрямування.

№ слайда 10 Що зроблено НМЦ ПТО?
Описание слайда:

Що зроблено НМЦ ПТО?

№ слайда 11 Що мусимо й можемо зробити у ПТНЗ області, щоб покращити стан справ?Співпраця ме
Описание слайда:

Що мусимо й можемо зробити у ПТНЗ області, щоб покращити стан справ?Співпраця методистів НМЦ ПТО та методистів ПТНЗ щодо аналізу й уточнення змісту загальноосвітніх предметів, що відповідають спеціальним дисциплінам. Внесення необхідних коректив у робочі навчальні програми. Налагодження співпраці між викладачами з/о, спеціальних дисциплін та майстрами виробничого навчання з метою якісної реалізації міжпредметних зв'язків (проведення спільних засідань методичних комісій, взаємовідвідування, колективна розробка позакласних заходів професійного спрямування тощо). Регулярний розгляд стану реалізації принципу професійної спрямованості навчання на засіданнях педагогічних рад, обласних предметних секцій, методичних комісій.

№ слайда 12 Пропозиції щодо покращення роботи у цьому напрямкуМетодистам НМЦ ПТО розробити м
Описание слайда:

Пропозиції щодо покращення роботи у цьому напрямкуМетодистам НМЦ ПТО розробити методичні рекомендації щодо здійснення міжпредметних зв'язків у ПТНЗ області. Покращити діяльність гуртків технічної творчості, участь у роботі яких сприяє встановленню якісних міжпредметних зв'язків. Спрямувати роботу бібліотек ПТНЗ на створення бібліографічних списків за темою “Професійне спрямування викладання з/о предметів”.

№ слайда 13 Якого результату очікуємо?
Описание слайда:

Якого результату очікуємо?

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru