PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВИ
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВИ


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВИ


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Поняття і основні ознаки держави. Поняття і основні ознаки держави. Суверенітет
Описание слайда:

Поняття і основні ознаки держави. Поняття і основні ознаки держави. Суверенітет держави: поняття, ознаки, гарантії. Функції держави: поняття, види та підстави класифікації. Поняття і види влади. Органи державної влади.

№ слайда 2 земного бога; земного бога; організоване насильство; юридичну особу, що репрезен
Описание слайда:

земного бога; земного бога; організоване насильство; юридичну особу, що репрезентує суспільство; інформаційну систему; організацію загальних справ.

№ слайда 3 народ – сукупність індивідів, що об’єднані правовим зв’язком з державою; народ –
Описание слайда:

народ – сукупність індивідів, що об’єднані правовим зв’язком з державою; народ – сукупність індивідів, що об’єднані правовим зв’язком з державою; територія – частина земної кулі, з якою історично пов’язаний державний народ, яка має межі, визнані міжнародним співтовариством; публічна організована влада, що не збігається з суспільством, стоїть над ним і здійснює управління загальнозначущими для народу справами; система збору фінансових коштів; право – система загальнообов’язкових правил поведінки; суверенітет – самостійність та незалежність держави у внутрішніх та зовнішніх справах; наявність зовнішніх атрибутів (символів).

№ слайда 4 Держава – це суверенна політична організація суспільства, що має владні повноваж
Описание слайда:

Держава – це суверенна політична організація суспільства, що має владні повноваження з управління територіально–організованим населенням з метою здійснення загальносоціальних справ. Держава – це суверенна політична організація суспільства, що має владні повноваження з управління територіально–організованим населенням з метою здійснення загальносоціальних справ.

№ слайда 5 Країна – Країна – 1) в правовій літературі - територія, що має певні кордони, ко
Описание слайда:

Країна – Країна – 1) в правовій літературі - територія, що має певні кордони, користується державним суверенітетом або перебуває під владою іншої держави; 2) у фізичній географії – це велика територія, виділена за географічним положенням, рельєфом, природними умовами та ресурсами.

№ слайда 6 Суверенітет держави є визначальною невід’ємною якістю держави, що відображає її
Описание слайда:

Суверенітет держави є визначальною невід’ємною якістю держави, що відображає її верховенство на своїй території та самостійність (незалежність) у міжнародних відносинах Суверенітет держави є визначальною невід’ємною якістю держави, що відображає її верховенство на своїй території та самостійність (незалежність) у міжнародних відносинах

№ слайда 7 волевиявлення народу, який бажає мати власну державу і прагне її незалежності; в
Описание слайда:

волевиявлення народу, який бажає мати власну державу і прагне її незалежності; волевиявлення народу, який бажає мати власну державу і прагне її незалежності; економічна незалежність держави; обороноздатність держави, в тому числі її військова могутність; міжнародне визнання суверенітету держави.

№ слайда 8
Описание слайда:

№ слайда 9 1) економічна; 1) економічна; 2) функція захисту прав та свобод людини і громадя
Описание слайда:

1) економічна; 1) економічна; 2) функція захисту прав та свобод людини і громадянина; 3) соціальна функція; 4) функція фінансового контролю; 5) функція охорони правопорядку; 6) природоохоронна, або інакше – екологічна функція; 7) культурна (духовна) функція; 8) інформаційна функція.

№ слайда 10 1) функція забезпечення безпеки держави (захист країни від нападу ззовні, захист
Описание слайда:

1) функція забезпечення безпеки держави (захист країни від нападу ззовні, захист загальнонаціональних інтересів від деструктивних дій усередині країни); 1) функція забезпечення безпеки держави (захист країни від нападу ззовні, захист загальнонаціональних інтересів від деструктивних дій усередині країни); 2) функція міжнародного співробітництва (співробітництво в політичній, економічній, культурній і спортивній галузях, участь у забезпеченні світового правопорядку, допомога населенню інших держав, які опинились в умовах стихійного, соціального лиха або техногенної катастрофи).

№ слайда 11 1) нормотворча – полягає у виданні загальнообов’язкових нормативно–правових акті
Описание слайда:

1) нормотворча – полягає у виданні загальнообов’язкових нормативно–правових актів. Наприклад, для реалізації екологічної функції держави потрібні нормативно–правові акти, які визначають порядок охорони, раціонального використання й поновлення природних ресурсів, встановлюють санкції за заподіяння шкоди природі; 1) нормотворча – полягає у виданні загальнообов’язкових нормативно–правових актів. Наприклад, для реалізації екологічної функції держави потрібні нормативно–правові акти, які визначають порядок охорони, раціонального використання й поновлення природних ресурсів, встановлюють санкції за заподіяння шкоди природі; 2) виконавча – полягає у повсякденній реалізації органами виконавчої влади вказівок законів. Наприклад, екологічна функція держави здійснюється шляхом спорудження природоохоронних об’єктів, створення заповідників та інших об’єктів природно–заповідного фонду, фінансування наукових досліджень у галузі екології;

№ слайда 12 3) судова – судові органи беруть участь у реалізації функцій держави шляхом здій
Описание слайда:

3) судова – судові органи беруть участь у реалізації функцій держави шляхом здійснення правосуддя. Наприклад, суди виносять рішення з приводу порушення екологічних прав громадян, вироки у справах про злочини проти навколишнього середовища; 3) судова – судові органи беруть участь у реалізації функцій держави шляхом здійснення правосуддя. Наприклад, суди виносять рішення з приводу порушення екологічних прав громадян, вироки у справах про злочини проти навколишнього середовища; 4) контрольно–наглядова – контрольно–наглядові органи держави (прокуратура, антимонопольні органи, органи галузевого нагляду) наглядають за точним і однаковим виконанням законів. Наприклад, органи геологічного нагляду здійснюють контроль щодо проведення геолого–розвідницьких робіт, дотримання відповідних нормативів і стандартів.

№ слайда 13 1) правові форми здійснення функцій держави – всі види діяльності державних орга
Описание слайда:

1) правові форми здійснення функцій держави – всі види діяльності державних органів, пов’язані з виданням правових актів (законів і підзаконних актів, актів застосування права – наказів, вироків і рішень судів, постанов слідчих тощо); 1) правові форми здійснення функцій держави – всі види діяльності державних органів, пов’язані з виданням правових актів (законів і підзаконних актів, актів застосування права – наказів, вироків і рішень судів, постанов слідчих тощо); 2) організаційні форми здійснення функцій держави – поточна технічна, господарська, статистична діяльність, спрямовані на вирішення певних завдань. Наприклад

№ слайда 14 Влада – явище соціальне. Соціальна влада присутня скрізь, де є усталені об'єднан
Описание слайда:

Влада – явище соціальне. Соціальна влада присутня скрізь, де є усталені об'єднання людей. Влада – явище соціальне. Соціальна влада присутня скрізь, де є усталені об'єднання людей. У широкому значенні влада – завжди вольові відносини. Основними компонентами влади є її суб'єкт, об'єкт, засоби (ресурси) і процес, що призводить до руху всі її елементи. Влада означає відносини залежності між людьми: з одного боку, нав'язування волі, з іншого - підкорення їй.

№ слайда 15 Соціальна влада — здатність та можливість індивіда або колективу впливати на вол
Описание слайда:

Соціальна влада — здатність та можливість індивіда або колективу впливати на волю, поведінку й діяльність людей за допомогою різноманітних засобів (авторитету, переконання, насильства, примусу тощо). Соціальна влада — здатність та можливість індивіда або колективу впливати на волю, поведінку й діяльність людей за допомогою різноманітних засобів (авторитету, переконання, насильства, примусу тощо).

№ слайда 16 Політична влада — це особливий вид соціальної влади, за допомогою якої реалізуют
Описание слайда:

Політична влада — це особливий вид соціальної влади, за допомогою якої реалізуються життєво важливі інтереси впливових соціальних груп. Політична влада — це особливий вид соціальної влади, за допомогою якої реалізуються життєво важливі інтереси впливових соціальних груп. Державна влада - управління суспільством, яке здійснюється органами держави в межах їхньої компетенції.

№ слайда 17 публічність - виступає від імені всього суспільства (народу), має «публічну» осн
Описание слайда:

публічність - виступає від імені всього суспільства (народу), має «публічну» основу своєї діяльності (казенне майно, власні прибутки, податки); публічність - виступає від імені всього суспільства (народу), має «публічну» основу своєї діяльності (казенне майно, власні прибутки, податки); верховенство - юридично уособлює загально-обов'язкову волю всього суспільства, має у своєму розпорядженні монопольне право видавати закони і спиратися на апарат примусу як на один із засобів дотримання законів та інших правових актів; універсальність - поширює владні рішення, які є загальнообов'язковими для всіх колективних та індивідуальних суб'єктів, на все суспільство;

№ слайда 18 суверенність - відділена від інших видів влади усередині країни (від партійної,
Описание слайда:

суверенність - відділена від інших видів влади усередині країни (від партійної, церковної та ін.). Вона незалежна від них і має виключне монопольне становище у сфері державних справ; суверенність - відділена від інших видів влади усередині країни (від партійної, церковної та ін.). Вона незалежна від них і має виключне монопольне становище у сфері державних справ; легітимність - юридичне обґрунтування і визнання народом країни, а також світовою спільнотою. Наприклад, представницькі органи набувають легітимності в результаті проведення виборів, передбачених і регламентованих законом. Нелегітимна влада вважається узурпаторською.

№ слайда 19
Описание слайда:

№ слайда 20 Органи законодавчої влади – це державні органи, діяльність яких полягає в прийня
Описание слайда:

Органи законодавчої влади – це державні органи, діяльність яких полягає в прийнятті, зміні або скасуванні законів. Органи законодавчої влади – це державні органи, діяльність яких полягає в прийнятті, зміні або скасуванні законів. Органи виконавчої влади – це державні органи, які здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність на підставі законів та інших актів законодавчої влади.

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru