PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Сторінка МК природничо-математичного циклу
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Сторінка МК природничо-математичного циклу


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Сторінка МК природничо-математичного циклу


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Казанківський ПАЛ Методична комісія викладачів природничо-математичного циклу Ав
Описание слайда:

Казанківський ПАЛ Методична комісія викладачів природничо-математичного циклу Автор презентації Баранюк Л.Г.

№ слайда 2 Науково-методична проблемна тема ліцею, над якою працюють всі члени методичної к
Описание слайда:

Науково-методична проблемна тема ліцею, над якою працюють всі члени методичної комісії:«Пошук та застосування інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток та саморозвиток особистості учня – майбутнього конкуренто спроможного робітника»

№ слайда 3 Головні напрямки роботи методичної комісії: Здійснення методичної роботи за голо
Описание слайда:

Головні напрямки роботи методичної комісії: Здійснення методичної роботи за головними напрямками: Якісно здійснювати організаційно – методичне забезпечення навчально- виховного процесу; Орієнтувати свою педагогічну діяльність на нові досягнення науки; Неперервно досліджувати свою систему роботи, здійснювати науковий аналіз її складових; Прагнути постійно підвищувати результативність своєї праці; Використання ІКТ в освітньому процесі, інноваційних технологій в навчанні; Робота з молодими педагогами; Участь у професійних і творчих педагогічних заходів; Вивчення і впровадження у своїй роботі перспективного педагогічного і виробничого досвіду

№ слайда 4 Проблемні питання, які розглядаються на засіданнях МК: моніторинг навчальних дос
Описание слайда:

Проблемні питання, які розглядаються на засіданнях МК: моніторинг навчальних досягнень учнів І –ІІІ з предметів природничо-математичного циклу за І та ІІ семестри, ДПА та шляхи подолання виявлених прогалин у знаннях учнів; організація проведення місячника науково-методичної роботи МК; застосування ІКТ ; шляхи формування в учнів потреби та вміння здобувати знання та їх практично застосовувати у подальшій життєдіяльності; узагальнення перспективного педагогічного досвіду досвідчених членів методичної комісії; поліпшення роботи з виявлення здібних учнів та залучення їх до пошуково-дослідницької роботи; підготовка учнів до олімпіад, ДПА, ЗНО; - участь викладачів у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель – новатор»; участь членів МК у конкурсі відкритих уроків на тему: «Розвиток креативного мислення учнів – шлях до продуктивного навчання»; звіт членів МК, які атестуються.

№ слайда 5 Діяльність методичної комісії безпосередньо впливає на: ефективне застосування с
Описание слайда:

Діяльність методичної комісії безпосередньо впливає на: ефективне застосування сучасних форм і методів навчання; розвиток творчого потенціалу членів МК; впровадження досягнень педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду в навчально-виховний процес; обмін кращим досвідом; професійний ріст і професійну компетентність педагогічних працівників; підвищення якості навчання, виховання, розвитку учнів, формування їх громадянської позиції.

№ слайда 6 Організація та проведення місячника науково-методичної роботи МК викладачів прир
Описание слайда:

Організація та проведення місячника науково-методичної роботи МК викладачів природничо-математичного циклу є своєрідним звітом професійного самовдосконалення членів МК В рамках місячника методичної комісії проводяться такі заходи: відкриті уроки; відкриті позаурочні заходи; відкриті виховні години; панорама методичних ідей; презентація індивідуальних напрацювань розробок уроків та позаурочних заходів, методичних та навчальних збірників, посібників, мультимедійних презентацій.

№ слайда 7 Форми роботи членів МК: І. Групові: проведення робочих засідань, педагогічні чит
Описание слайда:

Форми роботи членів МК: І. Групові: проведення робочих засідань, педагогічні читання, панорама методичних ідей, місячник роботи МК, творчі звіти викладачів, які атестуються

№ слайда 8 ІІ. Парні: наставництво, співпраця, консультування
Описание слайда:

ІІ. Парні: наставництво, співпраця, консультування

№ слайда 9 ІІІ. Індивідуальні: самоосвіта, творча лабораторія педагога
Описание слайда:

ІІІ. Індивідуальні: самоосвіта, творча лабораторія педагога

№ слайда 10 Навчально-методична робота членів МК: Викладач вищої категорії, старший викладач
Описание слайда:

Навчально-методична робота членів МК: Викладач вищої категорії, старший викладач Баранюк Людмила Георгіївна Відкриті уроки та позаурочні заходи з біології та екології

№ слайда 11 Викладач вищої категорії Коноваленко Наталія Михайлівна Відкриті уроки і позауро
Описание слайда:

Викладач вищої категорії Коноваленко Наталія Михайлівна Відкриті уроки і позаурочні заходи з хімії

№ слайда 12 Викладач Сосоненко Олена Олександрівна Відкриті уроки з інформатики
Описание слайда:

Викладач Сосоненко Олена Олександрівна Відкриті уроки з інформатики

№ слайда 13 Викладач другої категорії Тарановська Людмила Олегівна Відкриті уроки з алгебри
Описание слайда:

Викладач другої категорії Тарановська Людмила Олегівна Відкриті уроки з алгебри та геометрії

№ слайда 14 Результати участі учнів в І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з предметів при
Описание слайда:

Результати участі учнів в І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з предметів природничо-математичного циклу у 2014р.

№ слайда 15 Участь ліцеїстів у науково-практичній конференції 2014р.: «Я обираю свій шлях»;
Описание слайда:

Участь ліцеїстів у науково-практичній конференції 2014р.: «Я обираю свій шлях»; захист учнівських проектів та нагородження учасників і викладачів МК, які керували роботою здібних учнів

№ слайда 16 Участь членів МК у загальноліцейних заходах: педрадах, семінарах, нарадах, трені
Описание слайда:

Участь членів МК у загальноліцейних заходах: педрадах, семінарах, нарадах, тренінгах

№ слайда 17 Науково – методична діяльність членів МК: Різнорівневі завдання з біології та ек
Описание слайда:

Науково – методична діяльність членів МК: Різнорівневі завдання з біології та екології для різних форм контролю й саморозвитку учня. Збірка. З досвіду роботи старшого викладача, спеціаліста вищої категорії Л.Г.Баранюк Компетентісний підхід в навчанні хімії – засіб формування творчої особистості учня ліцею. Творча робота. З досвіду роботи викладача, спеціаліста вищої категорії Н.М.Коноваленко Формування ключових компетентностей в учнів на уроках біології. Методичний посібник. Старший викладач, спеціаліста вищої категорії Л.Г.Баранюк Ситуативні вправи і завдання з біології на здивування та розвиток логічного мислення учнів. Збірка. З досвіду роботи старшого викладача, спеціаліста вищої категорії Л.Г.Баранюк Ситуативні проблемні завдання практичного спрямування з хімії, як засіб активізації навчальної діяльності учнів. Збірка. З досвіду роботи викладача, спеціаліста вищої категорії Н.М.Коноваленко

№ слайда 18 Науково – методична діяльність членів МК: Текстовий редактор Word. На допомогу у
Описание слайда:

Науково – методична діяльність членів МК: Текстовий редактор Word. На допомогу учням. Посібник. З досвіду роботи викладача Сосненко О.О.. Різнорівневі завдання для контролю навчальних досягнень учнів з інформатики та інформаційних технологій. Посібник. З досвіду роботи викладача Сосненко О.О.. Задачі та вправи на виявлення рівня навчальних досягнень учнів з математики. Методична збірка. Викладач, спеціаліст другої категорії Тарановська Л.О.. Вибір стоїть тільки за тобою. Збірка статей з адміністративного Кодексу України для учнів ПТНЗ. Викладач, спеціаліст другої категорії Тарановська Л.О..

№ слайда 19 Педагогічні принципи, якими керуються, у своїй діяльності члени методичної коміс
Описание слайда:

Педагогічні принципи, якими керуються, у своїй діяльності члени методичної комісії: 1. Викладач повинен завжди пам’ятати, що: Інтелект формується інтелектом, характер виховується характером, особистість формується особистістю, успішні діти виховуються успішним учителем. 2. Сильним, досвідченим стає педагог, котрий уміє аналізувати свою роботу. 3. Важливо стати для учнів не лише вчителем, а й другом. 4. Правильно навчає той, хто навчає цікаво. 5. Справжній педагог повинен любити те, чому навчає і любити тих, кого навчає.

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru