PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Тенінг для заступників
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Тенінг для заступників


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Тенінг для заступників


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Тренінг Застосуванняінтерактивних методів-засібпідвищення ефективностісучасногоу
Описание слайда:

Тренінг Застосуванняінтерактивних методів-засібпідвищення ефективностісучасногоуроку, якостінавчально-виховного процесу Підготувала: заступник директора Чкаловського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Бунчук Тетяна Іванівна

№ слайда 2 Живе музикант у акордах, Які на концерті зіграв, Спортсмен видатний у рекордах,
Описание слайда:

Живе музикант у акордах, Які на концерті зіграв, Спортсмен видатний у рекордах, Хірург – у тих, кого врятував. Художник живе у картинах, Живе астроном у зірках… А вчитель, він, мабуть, єдиний – у наших серцях і думках.

№ слайда 3 Урок – клітина педагогічного процесу. У ньому, як сонце в краплі води, відбивают
Описание слайда:

Урок – клітина педагогічного процесу. У ньому, як сонце в краплі води, відбиваються всі боки останнього. М.М. Скаткін Мета тренінгу: Узагальненя в учасників тренінгу основних підходів до організації сучасного уроку. Визначення шляхів ефективності уроку через застосування інтерактивних методів навчання. Поглиблення знань про інтерактивні технології навчання, обмін досвідом з їх використання. Розвиток професійної компетентності вчителів.

№ слайда 4 Інтерактивні правила роботи в групі кожна думка важлива; не бійся висловитись; м
Описание слайда:

Інтерактивні правила роботи в групі кожна думка важлива; не бійся висловитись; ми всі - партнери; обговорюємо сказане, а не людину; обдумав, сформулював, висловив; кажи чітко, ясно, красиво; вислухав, висловився, вислухав; наводь тільки обґрунтовані докази; умій погодитись і не погодитись; важлива кожна роль.

№ слайда 5 Гасло тренінгу Працювати треба не пасивно, а гуртом, інтерактивно.
Описание слайда:

Гасло тренінгу Працювати треба не пасивно, а гуртом, інтерактивно.

№ слайда 6 ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного с
Описание слайда:

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу викладачів та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів Інунорваоцікя – нововведення в педагогічній системі, що поліпшують розвиток і результати навчально-виховного процесу. Коунрцеопцкія – це система поглядів на певне явище і спосіб розуміння та тлумачення будь-якої теорії. Технуорлогоікя - грецького походження й означає «знання про майстерність». Осувітрня теохнолкогія - це науковий, систематичний метод планування, застосування, оцінювання всього процесу навчання і засвоєння знань для досягнення ефективної форми освіти. Меутроодника – це система науково обґрунтованих методів, правил і прийомів навчання конкретного предмета. Слово «інутерраокткив» прийшло до нас з англійської від слова «interact», де «inter» — взаємний і «асt;» — діяти. Таким чином, інтерактивний — здатний до взаємодії, діалогу.

№ слайда 7 Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу викладачів
Описание слайда:

Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу викладачів та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів.

№ слайда 8 На даний час, на жаль, велика частина педагогів не прагне до зміни стилю виклада
Описание слайда:

На даний час, на жаль, велика частина педагогів не прагне до зміни стилю викладання: «немає часу і сил самому осягати що-небудь нове, та й немає в цьому сенсу. Традиційний урок - як рідна людина, в ньому все близько і зрозуміло: нехай не завжди задовольняє сучасним вимогам, але проте на уроці - все знайоме, звично, зрозуміло - традиційно». То може і не варто нічого змінювати?

№ слайда 9 Іннова-ція нововведення новизна зміни
Описание слайда:

Іннова-ція нововведення новизна зміни

№ слайда 10 Терміни "інноваційне" та "традиційне навчання“ були запропоновані групою вчених
Описание слайда:

Терміни "інноваційне" та "традиційне навчання“ були запропоновані групою вчених у доповіді Римському клубу в 1978 році. наукової спільноти до факту невідповідності принципів і методів традиційного навчання вимогам сучасного суспільства до особистості та розвитку її пізнавальних можливостей. Доповідь викликала значний резонанс в освітньому середовищі, що стало поштовхом до розробки і упровадження в педагогічний процес інноваційних педагогічних технологій. Інноваційний процес – це процес удосконалювання освітніх систем на основі інноваційного розвитку або часткової зміни традиційних цілей, змісту й засобів освіти. Це не означає відмову від традиційних цінностей, від популярного девізу “знання – сила”. Система знань залишається основою освітнього процесу. Адже, як влучно висловився К. Д. Ушинский, “порожняя голова не мислить”. Йдеться тільки про те, що самі по собі знання ще не є кінцевою метою й результатом навчання.

№ слайда 11 «Урок – це мистецтво. Бувають уроки більш цікаві, ніж якийсь спектакль… У педаго
Описание слайда:

«Урок – це мистецтво. Бувають уроки більш цікаві, ніж якийсь спектакль… У педагогіці не прийнято говорити про драматургію уроку, а шкода: хороший урок – це і зав'язка, і кульмінація, і розв'язка, і текст, і підтекст» С.Л. Соловейчик

№ слайда 12 Вправа «Займи позицію . Кожна група повинна вибрити означення «сучасний урок» чи
Описание слайда:

Вправа «Займи позицію . Кожна група повинна вибрити означення «сучасний урок» чи «традиційний урок».

№ слайда 13
Описание слайда:

№ слайда 14 ВІД КОГО І ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ УРОКУ? КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ
Описание слайда:

ВІД КОГО І ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ УРОКУ? КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ

№ слайда 15 Вправа «Склади схему" У конверті групи отримують завдання. Потрібно дати відпові
Описание слайда:

Вправа «Склади схему" У конверті групи отримують завдання. Потрібно дати відповідь про характеристики ефективності сучасного уроку. Відповідь перевірити, зібравши схеми.

№ слайда 16 Основні аспекти сучасного уроку Урок – це логічно закінчений, цілісний, обмежени
Описание слайда:

Основні аспекти сучасного уроку Урок – це логічно закінчений, цілісний, обмежений певними рамками відрізок навчально-виховного процесу. Урок – це форма організації навчальних занять, яка регламентує довершений обсяг навчального матеріалу для засвоєння його учнями. Сучасний урок – це урок спрямований на те, щоб кожна дитина збагнула себе як самодостатню особистість. Урок – система соціальна, що може існувати лише за взаємодії вчителя з учнями та учнів одне з одним. Урок – це те місце, де відбуваються основні процеси навчання, виховання й розвитку особистості. Урок – це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. Урок – це жива клітина навчально-виховного процесу. Сучасний урок – це витвір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, його активного розумового зростання, глибокого й осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ.

№ слайда 17 Сучасний особистісно орієнтований урок Єдність самовиховання, соціалізації та ви
Описание слайда:

Сучасний особистісно орієнтований урок Єдність самовиховання, соціалізації та виховання Демократизм Розвиток ціннісно-смислової сфери діяльності Упровадження інноваційних технологій Використання індивідуального підходу Самостійний творчий пошук Співпраця учителя та учня Розвиток творчих здібностей Оновлення змісту навчання Учитель – диригент на уроці

№ слайда 18 Постулати, закладені в основі нової технології уроку: Урок – є відкриття істини,
Описание слайда:

Постулати, закладені в основі нової технології уроку: Урок – є відкриття істини, пошук і осмислення її у спільній діяльності вчителя і учня Урок є частиною життя дитини і вчителя Людина на уроці завжди залишається найвищою цінністю, виступаючи в ролі мети і ніколи не виступаючи у вигляді засобу Сьогодні урок – це форма навчання, діяльність учня, а також – основа професійного зростання вчителя

№ слайда 19
Описание слайда:

№ слайда 20 Ознаки інноваційного уроку: Загальна характеристика уроку: мобільний; динамічний
Описание слайда:

Ознаки інноваційного уроку: Загальна характеристика уроку: мобільний; динамічний; інтерактивний Урок забезпечує: індивідуалізацію навчання; розвиток самостійності учнів; зростання ефективності уроку Урок сприяє створенню : атмосфери емоційної піднесеності; психологічної комфортності

№ слайда 21 Чинники, які впливають на ефективність сучасного уроку
Описание слайда:

Чинники, які впливають на ефективність сучасного уроку

№ слайда 22 Вимоги до сучасного уроку
Описание слайда:

Вимоги до сучасного уроку

№ слайда 23 Умотивований учень Компетентний творчий учитель Наявність сучасної матеріально-т
Описание слайда:

Умотивований учень Компетентний творчий учитель Наявність сучасної матеріально-технічної бази Наявність позитивного психологічного клімату на уроці Ефективний урок Формула ефективності уроку

№ слайда 24 Етапи уроку Традиційний зміст уроку Зміст в діяльнісному навчанні Організаційний
Описание слайда:

Етапи уроку Традиційний зміст уроку Зміст в діяльнісному навчанні Організаційний момент Привітання, перевірка готовності до уроку Привітання, перевірка готовності до уроку, мотивація до навальної діяльності, налаштування учнів . Повторення вивченого Усна (письмова) робота, повідомлення теми уроку Актуалізація необхідних знань завершується створенням проблемної ситуації Вивчення нового матеріалу Викладання нового матеріалу викладачем Пошук способів рішення проблеми учнями Закріплення нового матеріалу Закріплення матеріалу через репродуктивну діяльність Управління первинним закріпленням з елементами самоконтролю, самооцінки. Включення нового знання в систему знань Домашнє завдання Як правило, підводить викладач Організація рефлексії Оцінювання Традиційно викладач називає оцінки Оголошення оцінок з коментуванням, самооцінювання, взаємооцінювання

№ слайда 25 Вправа «Нобелівський лауреат" -Поясніть, за який внесок в галузі освіти Ваш педа
Описание слайда:

Вправа «Нобелівський лауреат" -Поясніть, за який внесок в галузі освіти Ваш педагог отримав таку високу оцінку. - Висловіть подяку тим, хто допоміг Вам досягти таких результатів у праці.

№ слайда 26 Людина, що не знає нічого, може навчитися; справа тільки в тому, щоб запалити в
Описание слайда:

Людина, що не знає нічого, може навчитися; справа тільки в тому, щоб запалити в ній бажання вчитися. Д. Дідро Визначною ознакою сучасної освіти є розвиваюча, культуротворча, здатна до самоосвіти і саморозвитку особистість, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити своє життя.

№ слайда 27 Моделі навчання Ще у 60-х роках XX ст. Я. Голант охарактеризував три основні мод
Описание слайда:

Моделі навчання Ще у 60-х роках XX ст. Я. Голант охарактеризував три основні моделі навчання, що існують у сучасній школі. Залежно від участі учнів у навчальній діяльності, за значав Я. Голант, розрізняють активну і пасивну моделі навчання. Термін "пасивна" є умовним, адже будь-який спосіб навчання передбачає певний рівень пізнавальної активності учня. Ймовірно, у своїй класифікації вчений використовує "пасивність" як визначення низького рівня активності учнів, де переважає репродуктивна діяльність, а самостійність і творчість практично відсутні.

№ слайда 28
Описание слайда:

№ слайда 29 Вправа "Маю свою думку" . Обери модель навчання
Описание слайда:

Вправа "Маю свою думку" . Обери модель навчання

№ слайда 30 Пасивна модель навчання модель “Монолог”
Описание слайда:

Пасивна модель навчання модель “Монолог”

№ слайда 31 модель “Діалог” Активна модель навчання
Описание слайда:

модель “Діалог” Активна модель навчання

№ слайда 32 модель “Полілог” Інтерактивна модель навчання
Описание слайда:

модель “Полілог” Інтерактивна модель навчання

№ слайда 33 Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської від слова «interact», де «inter»
Описание слайда:

Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської від слова «interact», де «inter» — взаємний і «асt;» — діяти. Таким чином, інтерактивний — здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання — це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. В Україні розроблена та пропагується технологія інтерактивного навчання О. Пометун. Інтерактивна модель навчання

№ слайда 34 Ознаки інтерактивної моделі навчання Позитивне Негативне На вивчення певної інфо
Описание слайда:

Ознаки інтерактивної моделі навчання Позитивне Негативне На вивчення певної інформації потрібен значний час; потребує інших підходів в оцінюванні знань учнів; учитель немає певного досвіду щодо такого виду організації навчального процесу; недостатньо методичних розробок уроків з різних предметів. Розширення пізнавальних можливостей учнів; високий рівень засвоєння знань; контроль за рівнем знань; учитель виступає в ролі організатора, консультанта; між учителем і учнями в колективі відбувається співпраця.

№ слайда 35 Понад 2400 років тому Конфуцій сказав: Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я
Описание слайда:

Понад 2400 років тому Конфуцій сказав: Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я роблю, я розумію.

№ слайда 36 Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, ба
Описание слайда:

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

№ слайда 37 Кредо інтерактивного навчання Те, що я чую, я забуваю. Те , що я бачу й чую, я т
Описание слайда:

Кредо інтерактивного навчання Те, що я чую, я забуваю. Те , що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

№ слайда 38 Організація інтерактивного навчання передбачає: Моделювання життєвих ситуацій Ви
Описание слайда:

Організація інтерактивного навчання передбачає: Моделювання життєвих ситуацій Використання рольових ігор Спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації 1 2 3

№ слайда 39 Інтерактивне навчання це специфічна форма організації пізнавальної діяльності уч
Описание слайда:

Інтерактивне навчання це специфічна форма організації пізнавальної діяльності учнів мета

№ слайда 40 За допомогою інтерактивних технологій діти вчаться: Доводи свою точку зору зору
Описание слайда:

За допомогою інтерактивних технологій діти вчаться: Доводи свою точку зору зору Cлухати іншу людину Формувати власну думку Аргументувати і дискутувати Розвивати навички самостійної роботи

№ слайда 41 Шляхи реалізації проблемного питання : Комп'ютерні технології Робота в парах Інт
Описание слайда:

Шляхи реалізації проблемного питання : Комп'ютерні технології Робота в парах Інтерактивні ігри Робота в групах Підготовка до конкурсів Індивідуальні завдання

№ слайда 42 Структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій
Описание слайда:

Структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій

№ слайда 43 Технології інтерактивного навчання 1. Інтерактивні технології кооперативного нав
Описание слайда:

Технології інтерактивного навчання 1. Інтерактивні технології кооперативного навчання: це модель організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою.   навчання в парах;   ротаційні (змінювані) трійки;   два - чотири - всі разом;   "карусель";    робота в малих групах; акваріум. Технології інтерактивного навчання

№ слайда 44 2. Інтерактивні технології кооперативно - групового навчання: передбачають одноч
Описание слайда:

2. Інтерактивні технології кооперативно - групового навчання: передбачають одночасну спільну роботу всього класу. -  обговорення проблеми в загальному колі; -   мікрофон; -   незакінчені речення; -   мозковий штурм; -   навчаючи – вчусь («Кожен навчає кожного»); -   кейс - метод; -   вирішення проблеми; - ажурна пилка.

№ слайда 45 3. Технології ситуативного моделювання (навчання у грі): це побудова навчального
Описание слайда:

3. Технології ситуативного моделювання (навчання у грі): це побудова навчального процесу шляхом включення учня до гри (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються). -   імітації; -   спрощене судове слухання; -   розігрування ситуацій за ролями („рольова гра", „програвання сценки", „драматизація").

№ слайда 46 4. Технології опрацювання дискусійних питань: важливий засіб пізнавальної діяльн
Описание слайда:

4. Технології опрацювання дискусійних питань: важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, бо дискусія - широке публічне обговоренн спірного питання.   - метод - прес;   - займи позицію";    - зміни позицію";    - неперервна шкала думок; - дебати;   - дискусія; - дискусія у стилі телевізійного ток-шоу; - оцінювальна дискусія.   

№ слайда 47 Мета : створення педагогом умов навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобув
Описание слайда:

Мета : створення педагогом умов навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях життя.

№ слайда 48 Кредо інтерактивного навчання Те, що я чую, я забуваю. Те , що я бачу й чую, я т
Описание слайда:

Кредо інтерактивного навчання Те, що я чую, я забуваю. Те , що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

№ слайда 49 Правила організації інтерактивного навчання: До роботи мають бути залучені всі у
Описание слайда:

Правила організації інтерактивного навчання: До роботи мають бути залучені всі учні (будь-яким способом). Активна участь у роботі має заохочуватися. Учні повинні самостійно розробляти і виконувати правила роботи в малих групах. Учнів повинно бути не більше 3О осіб. Лише в цьому випадку можлива продуктивна праця. Навчальна аудиторія має бути підготовлена до роботи в малих групах.

№ слайда 50 Структура інтерактивного уроку Мотивація Оголошення, представлення теми та очіку
Описание слайда:

Структура інтерактивного уроку Мотивація Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів Надання необхідної інформації Інтерактивна вправа – центральна частина заняття Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку

№ слайда 51 Мотивація Мета цього етапу – сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інт
Описание слайда:

Мотивація Мета цього етапу – сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів Мета цього етапу – забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти на уроці і чого від них чекає учитель.

№ слайда 52 Надання необхідної інформації На цьому етапі учитель повинен дати учням достатнь
Описание слайда:

Надання необхідної інформації На цьому етапі учитель повинен дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання, але за мінімально короткий час. Інтерактивна вправа Її метою є засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку.

№ слайда 53 Групова навчальна діяльність — це форма організації навчання в малих групах учні
Описание слайда:

Групова навчальна діяльність — це форма організації навчання в малих групах учнів, об'єднаних загальною навчальною метою при опосередкованому керівництві вчителем і в співпраці з учнями . Завдання в групі розподіляються за кількістю учасників групи, кожен має виконати свою частину роботи, пояснити спосіб її виконання іншим, а також налагодити систему обліку діяльності кожного учня в групі.

№ слайда 54 Група може складатися з двох і більше учнів, може бути однорідною або різнорідно
Описание слайда:

Група може складатися з двох і більше учнів, може бути однорідною або різнорідною за певними ознаками, може бути постійною і мобільною. Групові (колективні) технології застосовувалися ще в середні віки. Ідеї взаємного навчання закладено ще в белланкастерській системі. Сучасна технологія розроблена і апробована О. Рівином (КСН), В. Дяченко (ГСН).

№ слайда 55 Вимоги до особистості вчителя У груповій навчальній діяльності вчитель повинен с
Описание слайда:

Вимоги до особистості вчителя У груповій навчальній діяльності вчитель повинен стати невидимим диригентом, який вміє вчасно почути, помітити, виправити, підтримати кожного учня, організувати співпрацю дітей. Вчитель повинен : чітко формулювати пізнавальні завдання; завдання мають бути проблемними, спонукати учнів до активності, до творчого мислення, до пошуку нових знань і нових способів дій; уважно спостерігати за ходом навчальної діяльності в малих групах; зосередити увагу на діяльності слабких учнів; заздалегідь інструктувати ланкових, спрямовуючи їх роботу в групі; не створювати ніякого змагання на швидкість виконання завдань.

№ слайда 56 “Ажурна пилка” Учні працюють як у своїх звичайних (“домашніх”), так і в “ експер
Описание слайда:

“Ажурна пилка” Учні працюють як у своїх звичайних (“домашніх”), так і в “ експертних” групах. Звичайні – це групи, в які учні розподілені на відносно довготривалий термін для спільного навчання. Експертні організовані на один раз, у яких учні готуються до виконання певного завдання на матеріалі уроку.

№ слайда 57 “Карусель” Застосовується для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрал
Описание слайда:

“Карусель” Застосовується для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій; для інтенсивної перевірки обсягу та глибини наявних знань (наприклад, термінів); для розвитку вмінь аргументовано відстоювати власну позицію.

№ слайда 58 “Акваріум” Ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконале
Описание слайда:

“Акваріум” Ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати й аргументувати свою думку на етапі осмислення нового матеріалу. Може бути запропонований тільки за умови, що учні вже мають добрі навички групової роботи.

№ слайда 59 “Навчаючи – учусь” Використовується при вивченні блоку інформації або при узагал
Описание слайда:

“Навчаючи – учусь” Використовується при вивченні блоку інформації або при узагальненні та повторенні вивченого. Він дає можливість учням узяти участь у передачі своїх знань однокласникам.

№ слайда 60 Вправа «Дав –чотири – разом» . Опрацювати в парах, потім обговорити у четвірках
Описание слайда:

Вправа «Дав –чотири – разом» . Опрацювати в парах, потім обговорити у четвірках й ознайомити інших із найбільш цікавими, на Вашу думку, методами інтерактивних технологій.

№ слайда 61 Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них навчальні мотивації, навчати с
Описание слайда:

Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них навчальні мотивації, навчати самостійному мисленню та діям. Ефект впливу на емоції та свідомість учнів значною мірою залежить від стилю роботи конкретного вчителя.   Алгоритм роботи вчителя при проведенні інтерактивного уроку: визначення доцільності використання інтерактивних прийомів саме на цьому уроці; ретельний відбір та аналіз навчального матеріалу, у тому числі й додаткового (тести, приклади, ситуації, завдання для груп тощо); планування уроку - етапи, хронометраж, орієнтовний поділ на групи, ролі учасників, запитання та можливі відповіді; вироблення критеріїв оцінювання ефективності роботи груп, заняття; мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації, наведення цікавих фактів тощо; забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності та формування очікуваних результатів під час оголошення, представлення теми; надання учням необхідної інформації для виконання практичних завдань за мінімально короткий час; забезпечення засвоєння навчального матеріалу учнями шляхом інтерактивної вправи (на вибір учителя); рефлексія (підбиття підсумків) у різних формах - індивідуальна робота, робота в парах, групах, дискусія, у вигляді малюнків, схем, графіків тощо.

№ слайда 62 Правила організації інтерактивної роботи учнів на уроці: 1. До роботи повинні бу
Описание слайда:

Правила організації інтерактивної роботи учнів на уроці: 1. До роботи повинні бути залучені різною мірою всі учні. 2. Необхідно дбати про психологічну підготовку учнів. Корисним є різноманітне та постійне стимулювання учнів за активну участь у роботі; надання можливості для самоорганізації та ін. 3. Тих, хто навчається в інтерактиві, не повинно бути багато. Продуктивна робота в малих групах. Кожен має бути почутий. 4. Приміщення має бути спеціально підготовленим. Учні повинні мати змогу легко пересуватись під час роботи в малих групах. Усі матеріали для роботи малих груп готуються заздалегідь. 5. Під час уроку необхідно дотримуватись регламенту та проявляти терпимість до будь-якої точки зору, уважно вислуховувати всіх учасників, поважаючи їх. 6. Уважно ставитись до учнів під час формування груп. 7. На одному уроці бажано застосовувати 1-2 інтерактивних види роботи. 8. Під час підготовки запитань учителю необхідно продумувати варіанти можливих відповідей і заздалегідь виробляти критерії оцінки ефективності уроку.

№ слайда 63 Структура інтерактивного уроку Мотивація Оголошення, представлення теми та очіку
Описание слайда:

Структура інтерактивного уроку Мотивація Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів Надання необхідної інформації Інтерактивна вправа – центральна частина заняття Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку

№ слайда 64 Вправа «Конструктор" . Змоделювати вказаний етап уроку з використанням інтеракти
Описание слайда:

Вправа «Конструктор" . Змоделювати вказаний етап уроку з використанням інтерактивних методів. Тема уроку: «Моя батьківщина – Україна».

№ слайда 65 Формула успіху: Високий професіоналізм + + Творчий підхід + + Любов до дитини =
Описание слайда:

Формула успіху: Високий професіоналізм + + Творчий підхід + + Любов до дитини = = Гарантований успіх.

№ слайда 66 «Одного разу чоловік через 20 років після закінчення університету повернувся в м
Описание слайда:

«Одного разу чоловік через 20 років після закінчення університету повернувся в місто, де провів студентські роки. Він дізнався, що його найближчий у ті часи товариші нині викладає в цьому університеті. Звичайно ж, він вирішив скористатися можливістю навідати свого давнього приятеля прямо на робочому місці в альма-мастер. Той саме готувався приймати іспити в студентів і розклав на столі білети. Колишній його однокурсник узяв декілька білетів і, прочитавши їх, вигукнув: - А питання ті самі! На що його приятель — викладач університету відповів з посмішкою: - Питання ті самі. Відповіді — інші».   Є багато технологій, які використовуються в конкретному випадку. Але для вчителя найважливіше вміти звільнятися від своїх стереотипів, бачити потенціал у кожній людині, а також цікавитися, чому людина мислить саме так. У кожного свій шлях, і свій тип мислення, тому вчитель мусить бути гнучким, здатним сприймати різних людей, різні погляди. РЕФЛЕКСІЯ

№ слайда 67 Вправо «Дерево рішень» . Чи є Ви прихильником інноваційних технологій, чи твердо
Описание слайда:

Вправо «Дерево рішень» . Чи є Ви прихильником інноваційних технологій, чи твердо дотримуєтеся того, що використання традиційної методики є цілком виправданим. Якщо ви відстоюєте інноваційний підхід – прикріпіть смайлик на лівій частині дерева, традиційний – на правій.

№ слайда 68 Учитель, об’єктивно залишаючись носієм і провідником культури, несе в собі позач
Описание слайда:

Учитель, об’єктивно залишаючись носієм і провідником культури, несе в собі позачасовий чинник, беручи участь у формуванні особистості як синтезу всіх багатств людської культури.

№ слайда 69 Знаходьте час для веселощів. Це – музика душі. Знаходьте час для роздумів. Це –
Описание слайда:

Знаходьте час для веселощів. Це – музика душі. Знаходьте час для роздумів. Це – джерело сили. Знаходьте час для гри. Це – шлях до молодості. Знаходьте час для навчання. Це – шлях до зірок.

№ слайда 70 З Новим Роком! РІЗДВОМ! Напередодні Нового Року, Різдва Христова Бажаємо, щоб во
Описание слайда:

З Новим Роком! РІЗДВОМ! Напередодні Нового Року, Різдва Христова Бажаємо, щоб вогник Ваш великий ніколи не згас, А серця ваші втоми ніколи не знали. Дай Вам Боже днів щасливих, Дай добра, здоров’я, сили, Дай любові, згоди, втіхи, Змоги дай – життю радіти, І ділитись словом щирим Теплим, радісним, правдивим. Хай Вас Бог благословляє Многих літ Вам побажаєм.. Бажаємо здоров’я, добра, довголіття, Хай вистачить щастя не ціле століття, Хай срізь буде лад -- на роботі, в сім’ї, І радість на серці, і хліб на столі, Родина хай буде здорова й багата. Хай Бог дає портфелі грошей, Хай будуть педагоги всі хороші, Нехай освіта буде перспективною, А не лише важливою й потрібною

№ слайда 71 Що може бути чесніше й шляхетніше, як навчити того, що сам якнайкраще знаєш. Кви
Описание слайда:

Що може бути чесніше й шляхетніше, як навчити того, що сам якнайкраще знаєш. Квинтиліан, давньоримський оратор Дякую за увагу!

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru