PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / STEM - освіта
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: STEM - освіта


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: STEM - освіта


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Заболотний Микола Григорович Директор Центру ІКТН, вчитель фізики, інофрматики,
Описание слайда:

Заболотний Микола Григорович Директор Центру ІКТН, вчитель фізики, інофрматики, математики НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Лучинець, вчитель-методист, відмінник освіти України, сертифікований учитель-експерт Microsoft 2 3 ОСВІТА для покоління візуалів

№ слайда 2 Science – наука, природничі науки 2 3 S T E M Technology - технології Engineerin
Описание слайда:

Science – наука, природничі науки 2 3 S T E M Technology - технології Engineering - інженерія Mathematics – математика

№ слайда 3 Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює
Описание слайда:

Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). 2 3 STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

№ слайда 4 2 3 STEM-освіта передбачає цілий ряд освітніх компетентностей: STEM-грамотність
Описание слайда:

2 3 STEM-освіта передбачає цілий ряд освітніх компетентностей: STEM-грамотність є міждисциплінарною областю дослідження, яка з’єднує всі чотири області: науку, технології, інженерію та математику. STEM-грамотність означає не просто досягнення грамотності в цих чотирьох напрямах, а й спонукає учнів перейти від вивчення дискретних фрагментів явища до механічних процесів і до світу в цілому. Наукова грамотність – здатність використовувати наукові знання з фізики, хімії, біологічних наук, наук про Землю та процеси, щоб зрозуміти світ природи і брати участь у прийнятті рішень, які впливають на нього, в трьох основних областях - наука в житті і здоров’ї, наука про Землю та довкілля, наука про технології.

№ слайда 5 2 3 Інжиніринг (англ. engineering, нім. Engineering) – синонім терміна інженерія
Описание слайда:

2 3 Інжиніринг (англ. engineering, нім. Engineering) – синонім терміна інженерія, який відрізняється змістовно від нього, це – набір прийомів та методів, які людина використовує для проектування своєї діяльності. Мехатроніка (англ. mechatronics, нім. Mechatronik) – галузь науки і техніки, заснована на об’єднанні вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами, що забезпечують проектування і виробництво якісно нових модулів, систем і машин з інтелектуальним управлінням їх функціональними рухами. Мехатроніка є своєрідною сучасною філософією проектування складних керованих технічних (технологічних) процесів.

№ слайда 6 2 3 Освітня робототехніка – міжпредметний напрям навчання дітей, інтеграція знан
Описание слайда:

2 3 Освітня робототехніка – міжпредметний напрям навчання дітей, інтеграція знань з фізики, технології, математики, кібернетики, мехатроніки й ІКТ, який дозволяє залучити до процесу інноваційної, наукового-технічної творчості учнів різного віку. Головні завдання ОРТ: популяризація науково-технічної творчості, підвищення престижу інженерних професій, вироблення навиків практичного рішення актуальних інженерно-технічних задач та роботи з технікою. ТРДЗ – теорія розв’язання дослідницьких задач (компетентність Ейнштейна)

№ слайда 7 2 3 Впровадження STEM в освітній процес Початкова школа формування навичок дослі
Описание слайда:

2 3 Впровадження STEM в освітній процес Початкова школа формування навичок дослідницької діяльності, але, звичайно, у формі, доступній для певного віку, психічного і ментального розвитку; закладення основ обізнаності зі STEM-галузей і професій; стимулювання інтересу учнів до подальшого опанування курсів, пов’язаних зі STEM. Базова школа вводяться міждисциплінарні програми навчання, збільшується поінформованість учнів зі STEM-предметів і професій, а також академічних вимог у STEM-областях і професіях.

№ слайда 8 2 3 Старша школа забезпечує оволодіння складними програмами навчання з акцентом
Описание слайда:

2 3 Старша школа забезпечує оволодіння складними програмами навчання з акцентом на застосування знань, умінь і навичок зі STEM-предметів, пропонуються курси із конкретними освітніми проектами, реалізація яких включає в себе використання STEM-компетентностей, які учень отримав в базовій школі; готує учнівську молодь до успішної післяшкільної зайнятості та освіти.

№ слайда 9 2 3 Чим STEM відрізняється від звичайної школи? По-перше, змінюється звична для
Описание слайда:

2 3 Чим STEM відрізняється від звичайної школи? По-перше, змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудований навколо вчителя. За STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок. Крім того, вже починаючи з ранніх етапів навчання, у класі використовуються спеціалізовані інструменти: наприклад програми з комп’ютерної анімації такі як CAD. Зазвичай діти починають знайомство з такими програмами на перших курсах університету, але за методикою STEM – вже у старшій школі.

№ слайда 10 2 3 Методика формування STEM-освіти МЕТОДИКА - технологія навчання (варіативна)
Описание слайда:

2 3 Методика формування STEM-освіти МЕТОДИКА - технологія навчання (варіативна) Зміст (що?) Мета (навіщо?) Засоби-Форми-Методи (як? Алгоритмізація) Середовище (де?)

№ слайда 11 2 3 Зміст (що?) Навчальна програма – це нормативний документ, що визначає коло о
Описание слайда:

2 3 Зміст (що?) Навчальна програма – це нормативний документ, що визначає коло основних компетентностей якими мають оволодіти учні у процесі навчання з певного предмету (дисципліни) та систему знань, умінь і навичок, які вони мають опанувати. STEM- програмою прийнято вважати таку, яка відповідає основним критеріям: актуальність та іноваційність змісту; зрозумілість процесу реалізації програми (що конкретно роблять учні, які умови та обладнання необхідні для ефективної реалізації); наявність методики, яка дозволяє використовувати програму у будь-якому навчальному закладі; досягнення освітнього та виховного педагогічного результату та наявність інструментів для його вимірювання. За терміном реалізації STEM- програми можуть бути: короткострокові (від 02 до 24 годин); курсові (для літніх шкіл, курсів тощо) (від 24 до 80 годин); середньострокові (річні) (від 80 до 120 годин); довгострокові, неперервної додаткової освіти (від 300 до 600 годин). STEM – програми розробляються за такими основними напрямами: інтегровані, міжпредметні навчальні програми; робототехніка та інженерні розробки; «розумні пристрої» Інтернету речей; 3D- моделювання.

№ слайда 12 2 3 Мета (навіщо?) Навички критичного мислення та глибокі наукові знання отриман
Описание слайда:

2 3 Мета (навіщо?) Навички критичного мислення та глибокі наукові знання отримані в результаті навчання за STEM, дозволяють дитині вирости новатором – двигуном розвитку людства.

№ слайда 13 2 3 Засоби-Форми-Методи (як?) Перевернуте навчання – передбачає зміну ролі вчите
Описание слайда:

2 3 Засоби-Форми-Методи (як?) Перевернуте навчання – передбачає зміну ролі вчителів, які здають свої передові позиції на користь більш тісної співпраці та спільного внеску в навчальний процес.     Традиційний підхід «Перевернений» підхід Учень Робота за схемою «послухай-запам’ятай-озвуч». Відповідальністьзавласненавчання.Взаємодіязусімаучасникаминачальногопроцесу.Осмислененавчання. ІКТ Використаннятехнологійта веб-інструментівунавчанні. Зміна методів та форм роботи засобами ІКТ. Вчитель Передачазнань,утриманнядисципліниі порядку, контрользнань. Конструювання навчальної ситуації. Формування в учнів відповідальності за навчання. Методи Пасивніметодиподачінавчальногоматеріалу:відучителя доучня. Активнійінтерактивніметодинавчання.Особистісноорієнтованийпідхід. Структура навчального заняття Подача теоретичногоматеріалувідучителя.Недостатньочасу назакріпленнязнань. Удомаознайомленнязтеоретичнимматеріалом, ваудиторіївирішеннятаобговореннятеми. Роль учителя Передає готові знання. Демонструє, розміщує, публікує, розробляє. Супроводжуєнавчання,проектуєнавчальнуситуацію. Супроводжуєнавчання,проектуєнавчальнуситуацію. Демонструє, розміщує, публікує, розробляє. Передає готові знання. Роль учня Передає готові знання. Демонструє, розміщує, публікує, розробляє. Супроводжуєнавчання,проектуєнавчальнуситуацію. Передає готові знання. Демонструє, розміщує, публікує, розробляє. Супроводжуєнавчання,проектуєнавчальнуситуацію.

№ слайда 14 2 3 Середовище (де?)
Описание слайда:

2 3 Середовище (де?)

№ слайда 15 2 3 Хмарне освітнє середовище Віртуальні навчальні кабінети для здійснення диста
Описание слайда:

2 3 Хмарне освітнє середовище Віртуальні навчальні кабінети для здійснення дистанційного навчання On-line платформа для роботи групи учнів над навчальним проектом Електронний журнал Учнівська соціальна мережа

№ слайда 16 2 3 Учень Учитель Суспільство На основі педагогіки співробітництва Сухомлинськог
Описание слайда:

2 3 Учень Учитель Суспільство На основі педагогіки співробітництва Сухомлинського та STEM-освітніх технологій Високо інтелектуальну свідому особистість з громадянською позицією готову до конкурентного вибору свого місця в житті. ?

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru