PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Окружающий мир / Презентация з питань ОП БЖ (частина 1)
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Презентация з питань ОП БЖ (частина 1)


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Презентация з питань ОП БЖ (частина 1)


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ у навчально
Описание слайда:

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ у навчальному закладі

№ слайда 2 Найвищі цінності суспільства – це людина, її життя і здоров’я, недоторканість і
Описание слайда:

Найвищі цінності суспільства – це людина, її життя і здоров’я, недоторканість і безпека Головною метою НЗ є створення для кожного учня, вихованця та працівника безпечних умов праці та безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження травматизму

№ слайда 3 Структура організації системи роботи школи з охорони праці та безпеки життєдіяль
Описание слайда:

Структура організації системи роботи школи з охорони праці та безпеки життєдіяльності та її функціонування Структура організації системи роботи НЗ з ОП і БЖ Створення безпечних умов праці та навчання Документальне оформлення роботи з ОП і БЖ Навчання учнів, педпрацівників, МОП З ОП і БЖ Профілактика нещасних випадків Контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з ОП і БЖ

№ слайда 4 Документальне оформлення роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у НЗ
Описание слайда:

Документальне оформлення роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у НЗ Нормативно-правова документація Закони України (картотека до них); Постанови КМ України (картотека до них); Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах; накази МОН України (картотека до них); накази управління освіти; накази територіального відділуосвіти. Документальне оформлення роботи з ОП і БЖ

№ слайда 5 Внутрішня документація Колективна угода з ПК; Накази по НЗ; протоколи педагогічн
Описание слайда:

Внутрішня документація Колективна угода з ПК; Накази по НЗ; протоколи педагогічної ради; протоколи зборів трудового колективу; річний план роботи (розділ “Охорона праці та безпека життєдіяльності. Соціальний захист та зміцнення здоров’я учнів”); Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці; циклограма роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Документальне оформлення роботи з ОП і БЖ

№ слайда 6 Створення безпечних умов праці та навчання У НЗ ведеться документація, яка регул
Описание слайда:

Створення безпечних умов праці та навчання У НЗ ведеться документація, яка регулює трудові відносини та забезпечує виконання організаційних заходів  щодо реалізації Закону України „Про охорону праці” та інших нормативно-правових документів з цих питань; складено та підписано колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, де розроблено розділ „Охорона праці”. Двічі на рік підводяться підсумки виконання колективного договору; питання охорони праці відображені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників НЗ; Створення безпечних умов праці та навчання

№ слайда 7 наказами по НЗ затверджено посадові інструкції та інструкції з охорони праці для
Описание слайда:

наказами по НЗ затверджено посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників; створено комісію з охорони праці; складено та підписано акти-дозволи на прийняття до експлуатації режимних кабінетів, майстерень, спортивного залу та спортивних майданчиків; проводиться атестація робочих місць; проводиться адміністративно-громадський контроль стану умов і охорони праці у НЗ. Вся робота з цих питань у НЗ здійснюється у відповідності з вимогами „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 563 01.08.2001 року.

№ слайда 8 Профілактика нещасних випадків Семінари з попередження травматизму. Місячник “Ув
Описание слайда:

Профілактика нещасних випадків Семінари з попередження травматизму. Місячник “Увага! Діти на дорозі!” Тижні з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Профілактичні диктанти, бесіди, ігри. Загальні батьківські конференції. Батьківський всеобуч. Інструктажі з ОП і БЖ, пожежної безпеки. Робота ЮІР, ДЮП (в школі). Конкурси малюнків, плакатів. Проект “Здоров’я через освіту» (впровадження здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих технологій) Індивідуальна роз’яснювальна робота. Профілактика нещасних випадків

№ слайда 9 Контроль здійснюється за дотриманням працівниками НЗ: чинного законодавства з ОП
Описание слайда:

Контроль здійснюється за дотриманням працівниками НЗ: чинного законодавства з ОП; інструкцій з ОП; правил поводження з устаткуванням та обладнанням; використанням засобів колективного та індивідуального захисту тощо Контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з ОП і БЖ

№ слайда 10 Види контролю Вивчення документації – ретельне дослідження з метою ознайомлення,
Описание слайда:

Види контролю Вивчення документації – ретельне дослідження з метою ознайомлення, вивчення основних положень

№ слайда 11 Спостереження – дослідження, визначення. Аналіз – розбір з виявленням причин, ви
Описание слайда:

Спостереження – дослідження, визначення. Аналіз – розбір з виявленням причин, визначення напрямків розвитку. Бесіда – ділова розмова на певну тему, обмін думками. Анкетування – спосіб дослідження шляхом опитування. Тестування – опитування з метою виявлення рівня обізнаності.

№ слайда 12 Результати контролю аналізуються: на нарадах при директорові, завідувачі; на збо
Описание слайда:

Результати контролю аналізуються: на нарадах при директорові, завідувачі; на зборах трудового колективу; на нарадах при заступникові директора; на засіданнях методичних об’єднаннях; на засіданнях педагогічної ради на виробничих нарадах; наказами по НЗ Контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з ОП і БЖ

№ слайда 13 В НЗ постійно проводиться навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльн
Описание слайда:

В НЗ постійно проводиться навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності Навчання учнів, педпрацівників, МОП безпеці праці та життєдіяльності

№ слайда 14 Навчання та перевірка знань з питань охорони праці , безпеки життєдіяльності зді
Описание слайда:

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці , безпеки життєдіяльності здійснюється відповідно до Закону України “Про охорону праці” Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закдадах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом МОН України від 18 квітня 2006 року №304.

№ слайда 15 Перевірка знань з питань ОП і БЖ у школі Навчання учнів, педпрацівників, МОП без
Описание слайда:

Перевірка знань з питань ОП і БЖ у школі Навчання учнів, педпрацівників, МОП безпеці праці та життєдіяльності

№ слайда 16 Пам’ятки Надання першої допомоги при втраті свідомості Надання першої допомоги п
Описание слайда:

Пам’ятки Надання першої допомоги при втраті свідомості Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом Повідомлення та розслідування нещасних випадків з учнями Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності Попередження дитячого травматизму та інші Навчання учнів, педпрацівників, МОП безпеці праці та життєдіяльності

№ слайда 17 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ Повідомлення та розслідування нещасних випадків з учнями Т
Описание слайда:

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ Повідомлення та розслідування нещасних випадків з учнями ТРАВМАТИЗМ 1. Під час навчально-виховного процесу. 2. Побутовий. Порядок повідомлення та розслідування нещасних випадків 1 2 1. Про кожний нещасний випадок, який стався з учнем, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосередньо керівника навчального закладу. Керівник навчального закладу протягом однієї години повідомляє ТВО про нещасний випадок, що стався під час навчально-виховного процесу. 2. Створюється комісія по розслідуванню нещасного випадку 3. Розслідування нещасного випадку здійснюється протягом трьох діб, з’ясовуються обставини і причини, розробляються заходи щодо усунення причин нещасного випадку, призначаються відповідальні за це особи. 4. - Особи, які допустили порушення нормативних документів пишуть пояснення на ім’я директора. - Класний керівник пише доповідну на ім’я директора. - Свідки (учні та вчителі) опитуються класним керівником (учні) та членами комісії (вчителі). Свідчення оформлюються протоколом. 4. - Класний керівник пише доповідну на ім’я директора. 5. Складається та затверджується акт Н-Н. 5. Складається та затверджується акт НТ. 6. Наслідки нещасного випадку повідомляються голові комісії у перший день виходу учня на навчання, здається довідка. 6. Наслідки нещасного випадку повідомляються голові комісії у перший день виходу учня на навчання, здається довідка.

№ слайда 18 Пам’ятка з проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями Вид інстру
Описание слайда:

Пам’ятка з проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями Вид інструктажу Коли проводиться Хто проводить Зміст інструктажу Де реєструється Вступний 1. На початку навчального року. 2. Під час зарахування до навчального закладу. Класний керівник Інструкція вступного інструктажу № У журналі обліку навчальних занять (на окремій сторінці) Первинний 1. На початку занять у кожному кабінеті, майстерні, спортзалі. 2. Наприкінці навчального року, перед канікулами. 3. Перед початком занять, пов’язаних із використанням різних матеріалів, інструментів, приладів (практичні, лабораторні роботи тощо) Учителі, класні керівники, керівники гуртків Інструкції з БЖ 1. У журналі реєстрації інструктажів з БЖ. 2. У журналі навчальних досягнень на предметній сторінці у змісті уроку. Позаплановий 1. Під час порушення вимог нормативно-правових актів. 2. За зміни умов виконання навчальних занять. 3.У разі нещасних випадків за межами закладу. Учителі, класні керівники, керівники гуртків Інструкції з БЖ У журналі реєстрації інструктажів Цільовий 1. Під час організації поза навчальних заходів (олімпіад, екскурсій, змагань тощо) 2. Під час проведення поза навчальних робіт, суспільно-корисної праці. Учителі, класні керівники, керівники гуртків Інструкції з БЖ У журналі реєстрації інструктажів

№ слайда 19 Анкети та тести для батьків та учнів Анкета для батьків “Безпека вашої дитини на
Описание слайда:

Анкети та тести для батьків та учнів Анкета для батьків “Безпека вашої дитини на дорозі” Тести для батьків та учнів “Безпека в побуті” Тести для учнів “Безпека руху пішоходів” та інші Навчання учнів, педпрацівників, ПСП безпеці праці та життєдіяльності

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru