PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Экология / Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднень та їх вплив на компоненти природи , живі організми.
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднень та їх вплив на компоненти природи , живі організми.


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднень та їх вплив на компоненти природи , живі організми.


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднен
Описание слайда:

Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднень та їх вплив на компоненти природи та живі організми. Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднень та їх вплив на компоненти природи , живі організми.

№ слайда 2 Забруднення –це привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх спол
Описание слайда:

Забруднення –це привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх сполук у природне середовище.

№ слайда 3 Надмір тих чи інших хімічних елементів у компонентах природного середовища визна
Описание слайда:

Надмір тих чи інших хімічних елементів у компонентах природного середовища визначають за показниками їх гранично допустимих концентрацій (ГДК),які з урахуванням санітарно-гігієнічних норм встановлено для водного ,атмосферного і грунтового середовищ. Одним із показників забруднень води органічними сполуками є біологічна потреба кисню (БПК),що визначається як кількість оксигену ,необхідна для біохімічного окиснення органічних речовин ,що містяться в одиниці об’єму води за певний період часу;БПК5-оцінюють за 5 діб;БПК20 –за 20 діб.Інтегральним показником забрудняння навколишнього природного середовища є модуль техногенного навантаження ,який визначається як відношення кількості викидів забруднювальних речовиндо одиниці площі.Його величина в Україні становить 1170т/км^2

№ слайда 4 У результаті техногенезу в природнє середовище потрапляють гази і газоподібні ре
Описание слайда:

У результаті техногенезу в природнє середовище потрапляють гази і газоподібні речовини,аерозолі,пил, сажа,радіонукліди, теплові і електромагнітні випромінювання, шуми і вібрації,забруднені стічні води,тверді відходи тощо.

№ слайда 5
Описание слайда:

№ слайда 6 Небезпечні забруднювачі довкілля Оксид карбону Двооксид сульфіду Шкідливі вуглев
Описание слайда:

Небезпечні забруднювачі довкілля Оксид карбону Двооксид сульфіду Шкідливі вуглеводні Аерозолі ПАР і СПАР Пестициди Важкі метали Нафтопродукти

№ слайда 7 Забруднювальні речовини ,потрапляючи в компоненти природнього середовища,змінюют
Описание слайда:

Забруднювальні речовини ,потрапляючи в компоненти природнього середовища,змінюють їхній хімічний склад і властивості,погіршують якість,призводять до їхньої деградації,руйнування.Так,забруднена атмосфера втрачає свої фізико-хімічні властивості,стає шкідливою для живих організмів і джерелом руйнації архітектурних та інженерних споруд .

№ слайда 8 Забруднені грунти втрачають природну родючість через масову загибель мікрооргані
Описание слайда:

Забруднені грунти втрачають природну родючість через масову загибель мікроорганізмів ,які забезпечують грунтоутворення і насичення грунтів поживними речовинами .

№ слайда 9 Забруднена вода несприятлива для водних і наземних організмів ,зумовлює деградац
Описание слайда:

Забруднена вода несприятлива для водних і наземних організмів ,зумовлює деградацію гідробіоценозів,погіршує умови життя і виробничої діяльності людини.

№ слайда 10 Здатність самоочищуватися рятує від катастроф великого масштабу
Описание слайда:

Здатність самоочищуватися рятує від катастроф великого масштабу

№ слайда 11 Основні джерела забруднення природного середовища України: 1)Промислові підприєм
Описание слайда:

Основні джерела забруднення природного середовища України: 1)Промислові підприємства 2)Транспорт 3)Комунальне господарство 4)Сільське господарство

№ слайда 12 Промислові підприємства і підприємства комунального господарства поширені терито
Описание слайда:

Промислові підприємства і підприємства комунального господарства поширені територією країни локально (4,5% площі),а сільськогосподарські угіддя охоплюють близько 71% її території, а отже вплив сільськогосподарського виробництва на довкілля є визначальним у територіальному аспекті.Транспортні засоби належать до мобільних забруднювачів довкілля з лінійно –вузловим характером поширення.

№ слайда 13 Нині спостерігається катастрофічне зменшення вмісту кисню в атмосфері. За останн
Описание слайда:

Нині спостерігається катастрофічне зменшення вмісту кисню в атмосфері. За останні 10—20 років його кількість зменшилася настільки, наскільки за попередні 10 тис. років. Серед основних причин цього явища вирізняють такі: — зменшення обсягів потрапляння кисню у зв'язку зі скороченням зеленого покриву планети; — зменшення фітопланктону Світового океану внаслідок його забруднення; — використання кисню транспортними засобами (наприклад, легковий автомобіль протягом 1 тис. км пробігу спалює річну норму споживання кисню людиною); — споживання живими організмами (у середньому людина споживає 500 л кисню на добу); — використання промисловістю шляхом спалювання викопного палива.

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru