PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / История / Джерела права в Україні-Гетьманщині
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Джерела права в Україні-Гетьманщині


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Джерела права в Україні-Гетьманщині


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Джерела права в Україні-Гетьманщині
Описание слайда:

Джерела права в Україні-Гетьманщині

№ слайда 2 Джерела права в Україні-Гетьманщині
Описание слайда:

Джерела права в Україні-Гетьманщині

№ слайда 3 Звичаєве право
Описание слайда:

Звичаєве право

№ слайда 4 посідало досить помітне місце; виникло та оформилося під час еволюції господарчо
Описание слайда:

посідало досить помітне місце; виникло та оформилося під час еволюції господарчо-побутових відносин людей; спиралося на загальноприйняті "давні" норми поведінки (звичаї); неписані "права й звичаї" Запорозької Січі фактично врегульовували все внутрішнє життя січовиків.

№ слайда 5 Його норми охоплювали всі без винятку верстви населення, впливали на становлення
Описание слайда:

Його норми охоплювали всі без винятку верстви населення, впливали на становлення прав та обов'язків громадян, проникали у важливі сфери суспільного життя, особливо в адміністративну, кримінально-правову і судову.

№ слайда 6 Церковне звичаєве право. Його норми фактично ставали законом у вирішенні таких ц
Описание слайда:

Церковне звичаєве право. Його норми фактично ставали законом у вирішенні таких церковно-практичних питань, як Церковне звичаєве право. Його норми фактично ставали законом у вирішенні таких церковно-практичних питань, як

№ слайда 7 Попередні права
Описание слайда:

Попередні права

№ слайда 8 Писані і функціонуючі нормативні акти права попереднього державного періоду:
Описание слайда:

Писані і функціонуючі нормативні акти права попереднього державного періоду:

№ слайда 9 Литовський статут 1588 р. найбільш досконалий у правничій площині й технічно від
Описание слайда:

Литовський статут 1588 р. найбільш досконалий у правничій площині й технічно відпрацьований був гарантією станових прав навіть православних можновладців у політичних зазіханнях польських магнатів деякою мірою захищав автономістичні тенденції різних народів у складі Великого князівства Литовського, а потім Речі Посполитої.

№ слайда 10 Найчастіше на Литовський статут посилались у розгляді справ на захист приватної
Описание слайда:

Найчастіше на Литовський статут посилались у розгляді справ на захист приватної власності. Найчастіше на Литовський статут посилались у розгляді справ на захист приватної власності. Литовський статут мав неоднакове значення для населення різних українських регіонів: він ширше застосовувався на Правобережжі, Гетьманщині, менше - на Слобожанщині.

№ слайда 11 Магдебурзьке право Використання в судовій практиці України не оригіналів німецьк
Описание слайда:

Магдебурзьке право Використання в судовій практиці України не оригіналів німецьких збірок, а їх польських чи латинських переробок призвело до певних трансформацiй в положеннях магдебурзького права. Зокрема, вони передбачали

№ слайда 12
Описание слайда:

№ слайда 13 На характер та обсяг застосування магдебургії на місцях свій відбиток накладали
Описание слайда:

На характер та обсяг застосування магдебургії на місцях свій відбиток накладали тогочасні політичні й соціальні реалії життя. На характер та обсяг застосування магдебургії на місцях свій відбиток накладали тогочасні політичні й соціальні реалії життя. Найбільше рис виборності мало магдебурзьке право у Гетьманщині, де його нормами, поряд з іншими джерелами, керувалися не тільки магістратські, а й полкові суди.

№ слайда 14 Джерела права автономної (гетьманської) влади
Описание слайда:

Джерела права автономної (гетьманської) влади

№ слайда 15 Договірні (гетьманські) статті
Описание слайда:

Договірні (гетьманські) статті

№ слайда 16 завжди залишалися найвищими юридичними актами завжди залишалися найвищими юридич
Описание слайда:

завжди залишалися найвищими юридичними актами завжди залишалися найвищими юридичними актами регламентували корінні підвалини життя і загальне становище України були своєрідними конституційними актами, на підставі яких діяли всі інші джерела права всі кодифікатори використовували договірні статті в систематизації чинних норм і укладанні нових збірників права

№ слайда 17 Нормативні акти місцевої військово-адміністративної влади і нормативні акти геть
Описание слайда:

Нормативні акти місцевої військово-адміністративної влади і нормативні акти гетьманської влади та Генеральної військової канцелярії Нормативні акти місцевої військово-адміністративної влади і нормативні акти гетьманської влади та Генеральної військової канцелярії

№ слайда 18 За змістом і призначенням універсали поділялися на
Описание слайда:

За змістом і призначенням універсали поділялися на

№ слайда 19 Гетьманські ордери - вирішували конкретні питання суспільно-політичних відносин,
Описание слайда:

Гетьманські ордери - вирішували конкретні питання суспільно-політичних відносин, наприклад, заборона купцям провадити роздрібну торгівлю, встановлення порядку розгляду апеляційних справ у Генеральному суді, проведення ревізій полків. Гетьманські ордери - вирішували конкретні питання суспільно-політичних відносин, наприклад, заборона купцям провадити роздрібну торгівлю, встановлення порядку розгляду апеляційних справ у Генеральному суді, проведення ревізій полків. Iнструкції - визначали порядок заснування й діяльності адміністративно-політичних установ, зокрема судових органів, прав та обов'язків чиновників, порядок здійснення рішень вищих органів влади.

№ слайда 20 Прикладом можуть бути інструкції судам гетьманів П. Полуботка (1722 р.), Д. Апос
Описание слайда:

Прикладом можуть бути інструкції судам гетьманів П. Полуботка (1722 р.), Д. Апостола (1730 р.), К. Розумовського (1761-1763 рр.). Гетьманська інструкція К. Розумовського 1760 р. визначала права та обов'язки генерального підскарбія, порядок, за яким відбувалися надходження й витрачання коштів гетьманського уряду. Прикладом можуть бути інструкції судам гетьманів П. Полуботка (1722 р.), Д. Апостола (1730 р.), К. Розумовського (1761-1763 рр.). Гетьманська інструкція К. Розумовського 1760 р. визначала права та обов'язки генерального підскарбія, порядок, за яким відбувалися надходження й витрачання коштів гетьманського уряду.

№ слайда 21 Російське царське законодавство
Описание слайда:

Російське царське законодавство

№ слайда 22
Описание слайда:

№ слайда 23 На територію України поширювалися
Описание слайда:

На територію України поширювалися

№ слайда 24 Приклади чинних в Україні нормативних актів російського законодавства: укази 171
Описание слайда:

Приклади чинних в Україні нормативних актів російського законодавства: укази 1714 р. про єдиноспадкування табель про ранги 1722 р. указ 1783р. про остаточне закріпачення селянства маніфест про скасування гетьманства 1764 p. царський указ Синоду й Сенату від 10 квітня 1786р. про зміну становища церкви "жалувана грамота дворянству" 1785 р.

№ слайда 25 Нормативні акти місцевого походження замінили на
Описание слайда:

Нормативні акти місцевого походження замінили на

№ слайда 26 Нормативні акти церковного права
Описание слайда:

Нормативні акти церковного права

№ слайда 27
Описание слайда:

№ слайда 28
Описание слайда:

№ слайда 29 кримінального (злочини, покарання) кримінального (злочини, покарання) цивільного
Описание слайда:

кримінального (злочини, покарання) кримінального (злочини, покарання) цивільного (право власності, угоди) характеру.

№ слайда 30
Описание слайда:

№ слайда 31 Покарання: відплата й відшкодування збитків та залякування. Широко застосовували
Описание слайда:

Покарання: відплата й відшкодування збитків та залякування. Широко застосовувалися публічні види покарань. Для звичаєвого права запорозьких козаків було характерним установлення виду покарання без визначення його міри. Воно відзначалося значною суворістю. Широко застосовувалася смертна кара, сфера застосування якої (за І. Грозовським) була досить близькою до визначеної Литовськими статутами. Щоправда, з часом і застосування смертної кари звузилося. Покарання: відплата й відшкодування збитків та залякування. Широко застосовувалися публічні види покарань. Для звичаєвого права запорозьких козаків було характерним установлення виду покарання без визначення його міри. Воно відзначалося значною суворістю. Широко застосовувалася смертна кара, сфера застосування якої (за І. Грозовським) була досить близькою до визначеної Литовськими статутами. Щоправда, з часом і застосування смертної кари звузилося.

№ слайда 32 Смертна кара (поділялася на просту й кваліфіковану) закопування у землю повішанн
Описание слайда:

Смертна кара (поділялася на просту й кваліфіковану) закопування у землю повішання посадження на гостру палю утоплення забивання біля ганебного стовпа киями

№ слайда 33
Описание слайда:

№ слайда 34 Норми звичаєвого права встановлювали порядок володіння й користування землею, лі
Описание слайда:

Норми звичаєвого права встановлювали порядок володіння й користування землею, лісами, озерами. Норми звичаєвого права встановлювали порядок володіння й користування землею, лісами, озерами. Земля й усі угіддя вважалися спільною власністю. Землею користувався кожен, хто мав змогу її обробляти, а угіддя (особливо риболовні - лимани, ставки, степові річки) підлягали щорічному розподілу між куренями, яке здійснювалося жеребкуванням.

№ слайда 35 Найпоширенішими договорами між козаками були: міна купівля-продаж майна даруванн
Описание слайда:

Найпоширенішими договорами між козаками були: міна купівля-продаж майна дарування позика особистий найм. Усі вони укладалися в усній формі (за винятком договору позики).

№ слайда 36 Для козаків, що жили у паланках, інстанцій Козацького суду було чотири: Для коза
Описание слайда:

Для козаків, що жили у паланках, інстанцій Козацького суду було чотири: Для козаків, що жили у паланках, інстанцій Козацького суду було чотири: Для січовиків першою інстанцією був курінний отаман. Звичайно справа вирішувалася тією чи іншою особою з середовища козацької старшини у межах її компетенції. Рішення підлягало негайному виконанню.

№ слайда 37 Отже, правова система в Запорозькій Січі була своєрідним інструментом військово-
Описание слайда:

Отже, правова система в Запорозькій Січі була своєрідним інструментом військово-адміністративної влади. Отже, правова система в Запорозькій Січі була своєрідним інструментом військово-адміністративної влади.

№ слайда 38 ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ Виконали: Максимова В. Осiнова Є. 105 група/6401
Описание слайда:

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ Виконали: Максимова В. Осiнова Є. 105 група/6401

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru