PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Английский язык / Тести на уроках англійської мови. Чи вміють учні ними оперувати?
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Тести на уроках англійської мови. Чи вміють учні ними оперувати?


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Тести на уроках англійської мови. Чи вміють учні ними оперувати?


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Тести на уроках англійської мови. Чи вміють учні ними оперувати?
Описание слайда:

Тести на уроках англійської мови. Чи вміють учні ними оперувати?

№ слайда 2 Відомо, що провідною метою навчання, як англійської, так і іншої іноземної мови
Описание слайда:

Відомо, що провідною метою навчання, як англійської, так і іншої іноземної мови в цілому, є комунікація, реалізація якої неможлива без базових знань граматики. При оволодінні граматичним матеріалом формуються граматичні навички,які допомагають грамотно оформити мову.

№ слайда 3 Формування граматичних навичок – це складний процес. Тому у нашій роботі ми вико
Описание слайда:

Формування граматичних навичок – це складний процес. Тому у нашій роботі ми використовуємо різні шляхи вирішення проблеми. Так одним з таких шляхів видається введення тестів в навчально-освітній процес. Формування граматичних навичок відбуваються в ході виконання мовних вправ. Тести-один із видів цих вправ, відповідно їх можна розглядати, як засіб формування граматичних навичок.

№ слайда 4 Тестові завдання бувають: Відкритої форми – завдання тесту, в якому відсутні вар
Описание слайда:

Тестові завдання бувають: Відкритої форми – завдання тесту, в якому відсутні варіанти відповідей Закритої форми – завдання з вибором відповіді з декількох запропонованих варіантів На відповідність – завдання, в яких потрібно встановити відповідність між елементами На встановлення правильної послідовності – завдання , в яких потрібно вказати порядок дій

№ слайда 5 Частіше на уроках використовується альтернативний вибір правильної чи неправильн
Описание слайда:

Частіше на уроках використовується альтернативний вибір правильної чи неправильної відповіді. Наприклад, так-ні, вірно-невірно.

№ слайда 6 Аналогом в англійських вправах є «True» or «False» -перехресний вибір пар з двох
Описание слайда:

Аналогом в англійських вправах є «True» or «False» -перехресний вибір пар з двох блоків, об’єднаних спільними ознаками; -трансформацію- прикладом такого завдання служить зміна форми дієслова; -заміну , підстановку-зміна форми пропозиції за допомогою підстановки одних частин мови на інші; -завершення- завдання на самостійне заповнення відсутньої частини пропозиції, або тексту

№ слайда 7 У практиці навчання іноземної мови вчителі також використовують тестові форми дл
Описание слайда:

У практиці навчання іноземної мови вчителі також використовують тестові форми для контролю рівня сформованих мовних навичок та мовленнєвих умінь, в тому числі і для перевірки розуміння змісту текстів.

№ слайда 8 Наприклад , основними тестовими завданнями, пропонованими молодшим школярам, є з
Описание слайда:

Наприклад , основними тестовими завданнями, пропонованими молодшим школярам, є завдання альтернативного вибору. Після прочитання тексту учням дається кілька тверджень, з якими потрібно або погодитися або їх спростувати.

№ слайда 9 Молодші школярі допускають помилки у змісті відповіді на питання. Тому у практиц
Описание слайда:

Молодші школярі допускають помилки у змісті відповіді на питання. Тому у практиці учитель повинен використовувати такий тип тестового завдання, як відповідь на питання. Це завдання посприяє правильному конструюванню відповідей.

№ слайда 10 Тести також можуть здійснюватися у процесі гри, таким чином, для дітей їх викона
Описание слайда:

Тести також можуть здійснюватися у процесі гри, таким чином, для дітей їх виконання перетвориться на захоплююче заняття, а самі результати тестів виявляться максимально точними. Тестові завдання використовую не тільки для індивідуального опрацювання, так і для праці учнів у групах, у парах.

№ слайда 11 У своїй роботі використовую вхідний тест на початку теми. Він спрямований на поп
Описание слайда:

У своїй роботі використовую вхідний тест на початку теми. Він спрямований на попередження низького рівня знання, пов’язаний з наявністю недоліків, заважаючи успіху засвоєння знання.

№ слайда 12 Проміжний тест. Після вивчення нового матеріалу перед використанням отриманих зн
Описание слайда:

Проміжний тест. Після вивчення нового матеріалу перед використанням отриманих знань. Завданням цього тестування є перевірка ступеня засвоєння теми.

№ слайда 13 Заключний контроль використовую після проведення тренувальних вправ на використа
Описание слайда:

Заключний контроль використовую після проведення тренувальних вправ на використання нового знання.

№ слайда 14 Тестовий контроль підвищує інтерес учнів до предмета. Працюючи у класі, де вчать
Описание слайда:

Тестовий контроль підвищує інтерес учнів до предмета. Працюючи у класі, де вчаться учні з різним рівнем знання з предмету, звернула увагу,що найкраще виконують тести діти зі слабкою підготовкою. Ці учні показують якість знання вище, ніж при іншому виді контролю.

№ слайда 15 Використовуючи тести на уроці як одну з форм контролю знання учнів, можу сказати
Описание слайда:

Використовуючи тести на уроці як одну з форм контролю знання учнів, можу сказати,що тести сприяють розвитку учнів вміння спостерігати, узагальнювати,проводити аналогії, робити висновки та обґрунтовувати їх, а також використання тестів,які містять у собі творчі завдання, які спрямовані на формування у учнів розумової діяльності, такої як синтез, аналіз, узагальнення, конкретизація, аналогія.

№ слайда 16 Дякую за увагу!
Описание слайда:

Дякую за увагу!

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru