PPt4Web Хостинг презентаций

X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: звіт


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: звіт


Скачать эту презентацию

№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2 ЗВІТ директора Новгород-Сіверського медичного училища
Описание слайда:

ЗВІТ директора Новгород-Сіверського медичного училища

№ слайда 3
Описание слайда:

№ слайда 4 Новгород-Сіверське медичне училище - комунальний заклад Чернігівської обласної р
Описание слайда:

Новгород-Сіверське медичне училище - комунальний заклад Чернігівської обласної ради – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

№ слайда 5 Підготовка фахівців у медичному училищі проводиться за спеціальностями: 5.120101
Описание слайда:

Підготовка фахівців у медичному училищі проводиться за спеціальностями: 5.12010101 Лікувальна справа 5.12010102 Сестринська справа з 2016 року за спеціальністю 223 Медсестринство спеціалізаціями: Лікувальна справа Сестринська справа

№ слайда 6 Характеристика Новгород-Сіверського медичного училища Новгород-Сіверське медичне
Описание слайда:

Характеристика Новгород-Сіверського медичного училища Новгород-Сіверське медичне училище було створено наказом Чернігівського обласного управління охорони здоров’я № 37 від 17.06.1936 року, як медична школа акушерок і медичних сестер з метою забезпечення лікувально-профілактичних закладів області середніми медичними працівниками з фахів медична сестра та акушерка

№ слайда 7 Училище займає загальну площу 4564 м2. Навчальна площа діючих споруд становить 2
Описание слайда:

Училище займає загальну площу 4564 м2. Навчальна площа діючих споруд становить 2117 м2 (6 м2 на одного студента). Училище має двоповерховий навчальний корпус. Матеріально – технічна база училища налічує:

№ слайда 8 - 9 кабінетів для теоретичних занять
Описание слайда:

- 9 кабінетів для теоретичних занять

№ слайда 9 Кабінет іноземної мови за проф. спрямуванням Кабінет психології та міжособового
Описание слайда:

Кабінет іноземної мови за проф. спрямуванням Кабінет психології та міжособового спілкування Кабінет української мови та літератури Кабінет біології та медичної генетики

№ слайда 10 - 4 лабораторії забезпечують навчальний процес з циклу гуманітарної і соціально-
Описание слайда:

- 4 лабораторії забезпечують навчальний процес з циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки та природничо-наукової підготовки

№ слайда 11 - 7 кабінетів доклінічної практики для відпрацювання та закріплення практичних н
Описание слайда:

- 7 кабінетів доклінічної практики для відпрацювання та закріплення практичних навичок та вмінь з предметів циклу професійної та практичної підготовки

№ слайда 12 Навчальний заклад забезпечений: комп’ютерною технікою, мультимедійними проектора
Описание слайда:

Навчальний заклад забезпечений: комп’ютерною технікою, мультимедійними проекторами, відео- та фотоапаратурою, множувально-копіювальною технікою. Вся техніка ефективно використовується в навчально-виховному процесі.

№ слайда 13 На практичних базах студенти мають можливість відпрацювати та закріпити практичн
Описание слайда:

На практичних базах студенти мають можливість відпрацювати та закріпити практичні навички та вміння.

№ слайда 14
Описание слайда:

№ слайда 15 На вдосконалення навчально-виховного процесу, організацію самостійної роботи спр
Описание слайда:

На вдосконалення навчально-виховного процесу, організацію самостійної роботи спрямована робота бібліотеки . Фонд бібліотеки розміщений у двох приміщеннях: кімната книгосховища, читальний зал на 30 посадочних місць. Книжковий фонд бібліотеки налічує 29679 примірників. Навчальної літератури – 16126 примірників. Студенти забезпечені українськомовними підручниками та навчальними посібниками – 96% (цикл професійної та практичної підготовки).

№ слайда 16 Гуртожитком забезпечено 100% студентів, які потребують житла. Він розміщений пор
Описание слайда:

Гуртожитком забезпечено 100% студентів, які потребують житла. Він розміщений поруч з навчальним корпусом. В гуртожитку до послуг студентів є побутові кімнати, кімнати для занять та відпочинку.

№ слайда 17 Училище має актову залу на 120 посадкових місць для проведення святкових та зага
Описание слайда:

Училище має актову залу на 120 посадкових місць для проведення святкових та загальноучилищних виховних заходів.

№ слайда 18 У 2015-2016 н.р. педагогічний колектив Новгород-Сіверського медичного училища пр
Описание слайда:

У 2015-2016 н.р. педагогічний колектив Новгород-Сіверського медичного училища працював над методичною проблемою: «Забезпечення психолого-педагогічних умов, необхідних для формування системи компетенцій молодшого спеціаліста, відповідно до сучасних вимог ринку праці. »

№ слайда 19 В училищі працює 4 циклових комісій, які очолюють досвідчені викладачі: - комісі
Описание слайда:

В училищі працює 4 циклових комісій, які очолюють досвідчені викладачі: - комісія загальноосвітніх дисциплін – голова Дорожко Т.І..; - комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – голова Олійник В. Г.; - комісія науково-природничих дисциплін – голова Бурико О. М.; - комісія професійної та практичної підготовки Лікувальна справа та Сестринська справа – голова Білоіваненко С. В. та методичне об'єднання керівників груп – голова Половець В. І.

№ слайда 20 З метою активізації роботи, навчання, прагнення не тільки знати, а й уміти, поєд
Описание слайда:

З метою активізації роботи, навчання, прагнення не тільки знати, а й уміти, поєднувати теорію з практикою в училищі проводяться конкурси професійної майстерності «Кращий за фахом», конкурси та олімпіади з предметів як серед студентів, так і викладачів. Студенти навчального закладу брали участь у конкурсах «Кращий за фахом», Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка, конкурс з української мови імені Петра Яцика; олімпіадах з української мови, математики, інформатики та програмування.

№ слайда 21 Студентка ІІ АФ групи спеціальність Лікувальна справа Прищепа Діана виборола І м
Описание слайда:

Студентка ІІ АФ групи спеціальність Лікувальна справа Прищепа Діана виборола І місце в обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, студентка ІІ Ас групи спеціальність Сестринська справа Сирбу Марія посіла ІІІ місце в обласній олімпіаді з англійської мови, студентка ІІІ Бс групи Запорожченко Аліна посіла ІІІ місце в обласному етапі конкурсу «Кращий за фахом».

№ слайда 22 Викладачі навчального закладу брали участь в обласному конкурсі «Педагогічна зна
Описание слайда:

Викладачі навчального закладу брали участь в обласному конкурсі «Педагогічна знахідка». Результати конкурсу: ІІ місце - в номінації «Українська література» - Недашківська Ярослава Вікторівна; ІІ місце – в номінації «Інформатика і програмування» - Щепочкіна Марія Миколаївна. ІІІ місце – в номінації «Біологія» - Коленченко Олена Анатоліївна; ІІІ місце – в номінації «Біологія» - Бурико Олена Миколаївна; ІІІ місце - в номінації «Фізика» - Гарбуз Ігор Михайлович;

№ слайда 23 Досвідом роботи викладачі навчального закладу діляться на сторінках газет та жур
Описание слайда:

Досвідом роботи викладачі навчального закладу діляться на сторінках газет та журналів. Так протягом 2015-2016 навчального року було надруковано 23 роботи. Найбільше публікацій було у викладачів: - Недашківської Я. В.; - Бурико О.М.; - Довгорук Л.П.; - Коленченко О.А..

№ слайда 24 Склад викладацького колективу – це головна запорука підготовки високопрофесійних
Описание слайда:

Склад викладацького колективу – це головна запорука підготовки високопрофесійних фахівців на відділеннях училища, підвищення питомої ваги викладачів є одним з найголовніших завдань, яке успішно виконувалося, умови, створені в училищі для творчого розвитку викладача, сприяли формуванню контингенту професіоналів.

№ слайда 25 Аналізуючи педагогічний склад викладачів навчального закладу, слід відмітити, що
Описание слайда:

Аналізуючи педагогічний склад викладачів навчального закладу, слід відмітити, що в ньому працює 51 викладач, з яких 35 штатних, сумісників – 16. З числа штатних викладачів звання учитель-методист має 5 осіб, спеціаліста вищої категорії має 8 викладачів , І – 10, ІІ - 4, спеціалістів – 8. Станом на 01.09.2016 року загальна кількість співробітників становить 67 осіб.

№ слайда 26 Кваліфікаційні категорії викладачів штатних викладачів -35
Описание слайда:

Кваліфікаційні категорії викладачів штатних викладачів -35

№ слайда 27 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників є складовою частиною навчально-
Описание слайда:

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників є складовою частиною навчально-виховного процесу і здійснюється на підставі перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базах Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Ушинського для викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

№ слайда 28 На початок 2015-2016 навчального року було заплановано пройти курси підвищення к
Описание слайда:

На початок 2015-2016 навчального року було заплановано пройти курси підвищення кваліфікації 10 викладачам. Пройшли курси підвищення кваліфікації 11 осіб. План підвищення кваліфікації виконано на 110%. Навчальний заклад забезпечений необхідними кадрами, що дозволяє повністю виконувати навчальні плани та забезпечувати якісну підготовку спеціалістів.

№ слайда 29 План прийому студентів здійснюється відповідно плану державного замовлення та за
Описание слайда:

План прийому студентів здійснюється відповідно плану державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу прийому. Ліцензований обсяг прийому складає 120 осіб.

№ слайда 30 Прийом студентів до Новгород-Сіверського медичного училища в 2015 році
Описание слайда:

Прийом студентів до Новгород-Сіверського медичного училища в 2015 році

№ слайда 31 Інформація про кількість студентів, що потребують соціального захисту
Описание слайда:

Інформація про кількість студентів, що потребують соціального захисту

№ слайда 32 Соціальний захист студентів: стипендіальне забезпечення студентів
Описание слайда:

Соціальний захист студентів: стипендіальне забезпечення студентів

№ слайда 33 Працевлаштування випускників за 2015/2016 н.р.
Описание слайда:

Працевлаштування випускників за 2015/2016 н.р.

№ слайда 34 Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М
Описание слайда:

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М

№ слайда 35 Результати державного комплексного кваліфікаційного державного іспиту зі спеціал
Описание слайда:

Результати державного комплексного кваліфікаційного державного іспиту зі спеціальності Лікувальна справа та Сестринська справа

№ слайда 36 Результати державної підсумкової атестації з української мови, математики та біо
Описание слайда:

Результати державної підсумкової атестації з української мови, математики та біології

№ слайда 37 Стан фінансування
Описание слайда:

Стан фінансування

№ слайда 38
Описание слайда:

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru