PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Шаблоны презентаций / Матеріали Інтернет-семінару «Атестація керівних і педагогічних кадрів у 2016/2017 н.р.»
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Матеріали Інтернет-семінару «Атестація керівних і педагогічних кадрів у 2016/2017 н.р.»


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Матеріали Інтернет-семінару «Атестація керівних і педагогічних кадрів у 2016/2017 н.р.»


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРО ОРГА
Описание слайда:

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНО-НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 2016/2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ЗГІДНО З ТИПОВИМ ПОЛОЖЕННЯМ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Кононенко О.Є.

№ слайда 2 Законодавчо-нормативна база НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 06.10.
Описание слайда:

Законодавчо-нормативна база НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за N 1255/18550 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» ІЗ ЗМІНАМИ Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30.12.2010 - 2010 р., № 98

№ слайда 3 1. Загальні положення Атестація педагогічних працівників є обов'язковою
Описание слайда:

1. Загальні положення Атестація педагогічних працівників є обов'язковою

№ слайда 4 2. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій До 20 вересня створюют
Описание слайда:

2. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій До 20 вересня створюються атестаційні комісії I, II ,III рівнів: І рівень – атестаційні комісії закладів ІІ рівень – атестаційні комісії районних (міських) відділів освіти ІІІ рівень – атестаційна комісія управління освіти обласної державної адмністрації

№ слайда 5 Створення атестаційної комісії (І, ІІ, ІІІ рівнів) До 20 вересня Наказ органу уп
Описание слайда:

Створення атестаційної комісії (І, ІІ, ІІІ рівнів) До 20 вересня Наказ органу управління освітою (навчального закладу) “Про створення атестаційної комісії (І, ІІ рівня) та затвердження її складу”

№ слайда 6 3. Організація та строки проведення атестації Протокол засідання атестаційної ко
Описание слайда:

3. Організація та строки проведення атестації Протокол засідання атестаційної комісії Порядок денний Розподіл обов'язків між членами атестаційної комісії Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії

№ слайда 7 3. Організація та строки проведення атестації До 10 жовтня – подаються: 1. Списк
Описание слайда:

3. Організація та строки проведення атестації До 10 жовтня – подаються: 1. Списки педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації (форма п. 3.1). Заяви на підвищення категорії за бажанням педагогічного працівника До атестаційної комісії навчального закладу (установи освіти) 2. Заяви на позачергову атестацію 3. Подання адміністрації або педагогічної ради № Прізвище, Ім”я, по батькові Підвищення кваліфікації

№ слайда 8 Затвердження списків педагогічних працівників До 20 жовтня Атестаційна комісія з
Описание слайда:

Затвердження списків педагогічних працівників До 20 жовтня Атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії. (Форма списку не визначена Типовим положенням) Наказ про затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються в поточному навчальному році - ВІДСУТНІЙ

№ слайда 9 Робота атестаційної комісії До 15 березня Атестаційна комісія відповідно до затв
Описание слайда:

Робота атестаційної комісії До 15 березня Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються.

№ слайда 10 Характеристика педагогічного працівника До 1 березня Керівник навчального та інш
Описание слайда:

Характеристика педагогічного працівника До 1 березня Керівник навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

№ слайда 11 Відповідність посаді 3.16. Педагогічний працівник визнається таким, що відповіда
Описание слайда:

Відповідність посаді 3.16. Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо: 1) має освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі освіти; 2) виконує посадові обов’язки у повному обсязі; 3) пройшов підвищення кваліфікації.

№ слайда 12 Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань 3.19. На час перебуванн
Описание слайда:

Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань 3.19. На час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду — до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

№ слайда 13 Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань 3.20. Атестація педагог
Описание слайда:

Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань 3.20. Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.

№ слайда 14 Відстрочення чергової атестації та збереження кваліфікаційних категорій, педагог
Описание слайда:

Відстрочення чергової атестації та збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань 3.21. Чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) зберігаються до чергової атестації.

№ слайда 15 Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань 3.22. За працівниками,
Описание слайда:

Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань 3.22. За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

№ слайда 16 Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань 3.27. За педагогічними
Описание слайда:

Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань 3.27. За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації. За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователів-методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста. При переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні посади до навчального закладу за ним зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації.

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru