PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Відкритий урок
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Відкритий урок


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Відкритий урок


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Відкритий урок: навчати і навчатися Технологія підготовки і проведення відкритог
Описание слайда:

Відкритий урок: навчати і навчатися Технологія підготовки і проведення відкритого уроку

№ слайда 2 Принцип 1 Одна голова добре, а дві - краще
Описание слайда:

Принцип 1 Одна голова добре, а дві - краще

№ слайда 3 Принцип 2 Краще менше, та краще
Описание слайда:

Принцип 2 Краще менше, та краще

№ слайда 4 Принцип 3 (головний!) Школа повинна вчити думати
Описание слайда:

Принцип 3 (головний!) Школа повинна вчити думати

№ слайда 5 Принцип 4 Хід конем… по голові
Описание слайда:

Принцип 4 Хід конем… по голові

№ слайда 6 Принцип 5 Сапер помиляється один раз
Описание слайда:

Принцип 5 Сапер помиляється один раз

№ слайда 7 Принцип 6 Запам’ятовується остання фраза
Описание слайда:

Принцип 6 Запам’ятовується остання фраза

№ слайда 8 Відкритий урок – це не головний біль…  Відкритий урок - це форма поширення
Описание слайда:

Відкритий урок – це не головний біль…  Відкритий урок - це форма поширення і пропагади передового досвіду, елемент методичної роботи учителя.   Мета відкритого уроку – демонстрація передових форм і методів навчально-виховної роботи, узагальнення прийомів наукової організації і контрою якості навчального процесу

№ слайда 9 Вимоги до відкритого уроку Застосування нових педагогічних технологій, прийомів
Описание слайда:

Вимоги до відкритого уроку Застосування нових педагогічних технологій, прийомів і методів викладання, за допомогою яких реалізуються навчальні цілі, формування компетенцій учнів на основі самостійної пізнавальної діяльності

№ слайда 10 Форми і методи можуть бути різні, але… Необхідно пам’ятати, що відкритий урок –
Описание слайда:

Форми і методи можуть бути різні, але… Необхідно пам’ятати, що відкритий урок – не час для апробації нових способів організації навчальної діяльності, якою учитель не володіє Відкритий урок має проходити у звичній, відомій і учневі і учителеві атмосфері, коли всі учасники уроку відчувають себе комфортно Не можна поділитися з колегами досвідом, якого нема Не переконливо для присутніх лунатимуть слова учителя про те, що він «хотів спробувати, як це вийде» після невдалого уроку.

№ слайда 11 Важливо: Відкрите заняття має слугувати ілюстрацією висновків, яких дійшов викла
Описание слайда:

Важливо: Відкрите заняття має слугувати ілюстрацією висновків, яких дійшов викладач в результаті педагогічного експерименту, роботи над методичною темою, за педагогічною технологією чи на підставі багаторічного досвіду роботи

№ слайда 12 Типові помилки при підготовці та проведенні відкритого уроку вибір учителем прий
Описание слайда:

Типові помилки при підготовці та проведенні відкритого уроку вибір учителем прийомів та методів, які він не використовує на практиці проектування уроку без урахування особливостей класу та системи роботи, що склалася психологічний тиск на учнів в ході підготовки до уроку невідповідність структури уроку, навчального змісту поставленій меті та завданням, календарно-тематичному плануванню перевага пояснювально-ілюстративних методів використання методів, що більше підходять для позакласних заходів які переважно мають розважальний характер і невелику дидактичну цінність незавершеність етапів уроку та відсутність логічного взаємозв’язку між ними формальне виконання проекту уроку, відсутність педагогічної гнучкості, здатності оперативно вносити корективи нечіткість мети проведення уроку відсутність диференціації тощо

№ слайда 13 Алгоритм 1. Інформаційний проспект 2. Вступне слово учителя, що дає відкритий ур
Описание слайда:

Алгоритм 1. Інформаційний проспект 2. Вступне слово учителя, що дає відкритий урок: Характеристика класу Представлення проекту уроку Обгрунтування проекту уроку 3. Питання присутніх по проекту уроку 4. Проведення уроку 5. Аналіз уроку: учителем (самоаналіз) колегами адміністрацією, головою МО, методистом 6. Питання по уроку, що відбувся 7. Загальна дискусія 8. Заключне слово учителя з узагальненням

№ слайда 14 Розробка учителем інформаційного проспекту Мета проведення відкритого уроку Мето
Описание слайда:

Розробка учителем інформаційного проспекту Мета проведення відкритого уроку Методична ідея, новації Тема уроку Методичні матеріали Роздається перед уроком

№ слайда 15 Характеристика класу, де відбудеться відкритий урок Рівень навченості та здатніс
Описание слайда:

Характеристика класу, де відбудеться відкритий урок Рівень навченості та здатність до навчання Реальні навчальні та виховні можливості учнів, успішність з цього предмету та з інших Психологічний портрет класу (головні канали сприяття, сформованність універсальних навчальних дій тощо) Така характеристика – найважливіше обгрунтування проекту відкритого уроку

№ слайда 16 Представлення учителем проекту уроку Місце уроку в темі, розділі, курсі Цільові
Описание слайда:

Представлення учителем проекту уроку Місце уроку в темі, розділі, курсі Цільові установки Характеристика навчального змісту, обраних методів, форм і засобів Структура уроку (етапи, проектний час) Сутність власних новацій, методичної ідеї, досвіду Можливі методичні варіації Прогнозовані навчальні дії, можливі результати, на що слід звернути особливу увагу

№ слайда 17 Обгрунтування проекту відкритого уроку Використані дидактичні теорії, концепції,
Описание слайда:

Обгрунтування проекту відкритого уроку Використані дидактичні теорії, концепції, навчальні практики Результати діагностики учнів Творча лабораторія учителя (як з’явився такий досвід?)

№ слайда 18 Відповіді учителя на питання до проекту уроку Учитель повинен потурбуватися про
Описание слайда:

Відповіді учителя на питання до проекту уроку Учитель повинен потурбуватися про те, щоб питання виникли Відповіді повинні бути аргументованими В результаті - учитель зможе передбачити очікування присутніх, що дозволить оптимізувати проект уроку

№ слайда 19 Крім того перед уроком Роздрукуйте план уроку в достатній кількості примірників
Описание слайда:

Крім того перед уроком Роздрукуйте план уроку в достатній кількості примірників Добре, якщо гості матимуть можливість ознайомитися з іншими документами та матеріалами: календарно-тематичним плануванням, власними дидактичними та методичними розробками вчителя, які відображають досвід роботи тощо Обговоріть з гостями можливість фото- та відеозйомки під час уроку та користування мобільними телефонами

№ слайда 20 Навіщо потрібна така підготовча робота Дозволяє зрозуміти всі дії учителя Зменшу
Описание слайда:

Навіщо потрібна така підготовча робота Дозволяє зрозуміти всі дії учителя Зменшує ризик помилкових суджень про урок Викликає інтерес присутніх, мотивує до підвищення кваліфікації Забезпечує створення комфортного середовища для всіх учасників

№ слайда 21 Важливо розуміти: На відкритому уроці гостріше, ніж на звичайному, діти мають по
Описание слайда:

Важливо розуміти: На відкритому уроці гостріше, ніж на звичайному, діти мають потребу у визнанні і почуття незручності від допущених помилок. Страх видатися незграбними, підвести учителя і клас, який часто накручується самим викладачем, робить дітей скованими і малоактивними. Це відображається і на перебігові уроку, і на його результатах, і на загальному враженні про урок. Учитель-майстер, що знає характер кожного учня, рівень його підготовки, вміє адекватно оцінити потенціал дитини, знайде можливість організувати роботу таким чином, щоб учень зміг показати себе з кращого боку і продемонструвати результат своєї діяльності у прийнятний для себе спосіб.

№ слайда 22 Психологічна підготовка учнів до відкритого уроку Краще повідомити про проведенн
Описание слайда:

Психологічна підготовка учнів до відкритого уроку Краще повідомити про проведення відкритого уроку на попередньому уроці. Не слід позиціонувати відкритий урок як особливий захід, який вимагає від учасників здійсненя подвигів або принесення жертв. Проте слід попросити учнів не запізнюватися на урок, бути ввічливими з гостями і звернути увагу на відповідний зовнішній вигляд.

№ слайда 23 Проведення відкритого уроку Імпровізація, залежно від ситуації, готовність зміни
Описание слайда:

Проведення відкритого уроку Імпровізація, залежно від ситуації, готовність змінити проект уроку Втілення основних методичних ідей представленого раніше проекту уроку (врахування особливостей класу, педагогічні прийоми тощо)

№ слайда 24 Аналіз уроку учителем Форму і зміст визначає сам учитель Самоаналіз уроку є пока
Описание слайда:

Аналіз уроку учителем Форму і зміст визначає сам учитель Самоаналіз уроку є показником здатності учителя до рефлексії та його ерудиції Важливо висвітлити: ступень досягнення поставлених завдань; причини і обгрунтування необхідності відхилення від проекту уроку; нюанси, які присутні могли не помітити, не оцінити; намітити перспективи подальшого вивчення навчального матеріалу

№ слайда 25 Аналіз уроку адміністрацією Є необхідним для доповнення аналізу, зробленого учит
Описание слайда:

Аналіз уроку адміністрацією Є необхідним для доповнення аналізу, зробленого учителем. Допомагає зкоригувати подальше обговорення

№ слайда 26 Відповіді учителя на питання присутніх Відповіді учителя повинні мати роз’яснюва
Описание слайда:

Відповіді учителя на питання присутніх Відповіді учителя повинні мати роз’яснювально-розвивальний та інформаційно-пізнавальний характер

№ слайда 27 Загальна дискусія Очікуються короткі аналітичні та оцінювальні суждення присутні
Описание слайда:

Загальна дискусія Очікуються короткі аналітичні та оцінювальні суждення присутніх Цінними є не лише компліментарні висловлювання, а й пропозиції, висвітлення невикористаних можливостей тощо Учитель може підготувати анкети для наступного узагальнення та аналізу

№ слайда 28 Заключне узагальнення учителя Надає можливість учителю дати відповідь тип опонен
Описание слайда:

Заключне узагальнення учителя Надає можливість учителю дати відповідь тип опонентам, які невірно оцінили відкритий урок

№ слайда 29 Відкритий урок – це маленький шедевр. Інакше за нього не варто й братися…
Описание слайда:

Відкритий урок – це маленький шедевр. Інакше за нього не варто й братися…

№ слайда 30 Література: Поташник М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок (
Описание слайда:

Література: Поташник М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок (современная технология) – М.: Педагогическое общество России, 2008 Поташник М.М. Требования к современному уроку – М.: Центр педагогического образования, 2008

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru