PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Литература / ukrajinskyy_modernizm
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: ukrajinskyy_modernizm


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: ukrajinskyy_modernizm


Скачать эту презентацию№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2 Літературний процес Термін "літературний процес" виник на рубежі 20—30-х років X
Описание слайда:

Літературний процес Термін "літературний процес" виник на рубежі 20—30-х років XX ст. і почав широко використовуватися, починаючи з 60-х років. Цим терміном позначається, по-перше, літературне життя певної країни і епохи (у всій сукупності її явищ і фактів) і, по-друге, багатовіковий розвиток літератури в глобальному, всесвітньому масштабі.

№ слайда 3 Модернізм та його різновиди «Модернізм» (франц. moderne — сучасний, найновіший).
Описание слайда:

Модернізм та його різновиди «Модернізм» (франц. moderne — сучасний, найновіший). Як конкретно-історичне явище модернізм з'явився у Франції, згодом поширився в інших європейських літературах. У XX ст. він став визначальною особливістю мистецтва.

№ слайда 4 Загальна стильова ознака модернізму Тенденція до символізації, ідеалізації та ро
Описание слайда:

Загальна стильова ознака модернізму Тенденція до символізації, ідеалізації та романтизації зображуваного

№ слайда 5 Український модернізм – це: неокласицизм неоромантизм футуризм імпресіонізм симв
Описание слайда:

Український модернізм – це: неокласицизм неоромантизм футуризм імпресіонізм символізм експресіонізм

№ слайда 6 Особливості модернізму Творчість модерністів має елітарний характер, вона складн
Описание слайда:

Особливості модернізму Творчість модерністів має елітарний характер, вона складна для сприйняття. Модерністи виявляють глибоку увагу до підсвідомого у людській психіці. Модерністи зосереджують увагу на психології людини. Теми, сюжети, образи вони беруть з фольклору, міфології, культурної історії, прагнучи дистанціюватися від реальності.

№ слайда 7 Модерністи : прагнуть створити "нову дійсність", свій неповторний світ; використ
Описание слайда:

Модерністи : прагнуть створити "нову дійсність", свій неповторний світ; використовують умовні форми, які створюють ірреальний, неправдоподібний світ; руйнують традиційні конструктивні елементи твору,іноді відмовляються від сюжету, художнього часу, простору, дії, персонажів.

№ слайда 8 Період власне модернізму тривав від початку XIX століття до 60-х років XX століт
Описание слайда:

Період власне модернізму тривав від початку XIX століття до 60-х років XX століття. Особливості власне модернізму виявилися у творчості таких українських письменників, як Василь Стефаник, Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Іван Драч, Василь Стус.

№ слайда 9 Представники раннього українського модернізму Іван Франко Леся Українка Михайло
Описание слайда:

Представники раннього українського модернізму Іван Франко Леся Українка Михайло Коцюбинський

№ слайда 10 Символізм (грец. symbolon — знак) — з'явився у 70—80-х роках XIX століття у Фран
Описание слайда:

Символізм (грец. symbolon — знак) — з'явився у 70—80-х роках XIX століття у Франції Одна із стильових течій модернізму, яка ґрунтується на інтуїції та ірраціональності як засобах передачі сутності об’єктивної реальності. Основною художньою рисою символізму є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ.

№ слайда 11 Символізм у живописі Оділон Редон- французький графік “Крилатий старий”
Описание слайда:

Символізм у живописі Оділон Редон- французький графік “Крилатий старий”

№ слайда 12 Представники українського символізму Микола Хвильовий Павло Тичина Олександр Оле
Описание слайда:

Представники українського символізму Микола Хвильовий Павло Тичина Олександр Олесь

№ слайда 13 Імпресіонізм (франц. impression — враження) спершу з'явився у французькому маляр
Описание слайда:

Імпресіонізм (франц. impression — враження) спершу з'явився у французькому малярстві у II половині XIX століття Клод Моне «Імпресія. Схід сонця» ( 1873)

№ слайда 14 Імпресіоністи відтворювали світ у русі, вважали, що твори повинні виникати без п
Описание слайда:

Імпресіоністи відтворювали світ у русі, вважали, що твори повинні виникати без попереднього осмислення чи задуму. Імпресіоніст є свого роду колекціонером вражень. Письменник-імпресіоніст створює не готову картину, а ескіз до неї.

№ слайда 15 Імпресіонізм в Україні Має лірико-романтичне забарвлення, що єднає його з неором
Описание слайда:

Імпресіонізм в Україні Має лірико-романтичне забарвлення, що єднає його з неоромантизмом та символізмом. Це добре помітно у творах М.М. Коцюбинського, зокрема у повісті "Тіні забутих предків».

№ слайда 16 Імпресіоністичну стильову течію продовжили українські письменники: Андрій Головк
Описание слайда:

Імпресіоністичну стильову течію продовжили українські письменники: Андрій Головко, Богдан Лепкий, Валер’ян Підмогильний, Григорій Косинка, Микола Хвильовий, Василь Еллан-Блакитний, Олександр Олесь, Євген Плужник, Тодось Осьмачка

№ слайда 17 Неоромантизм (грец. neos — новий, молодий і франц. romantisme) - стильова течія
Описание слайда:

Неоромантизм (грец. neos — новий, молодий і франц. romantisme) - стильова течія модернізму, яка виникла в українській літературі на початку XX століття

№ слайда 18 Неоромантизм національна течія української літератури. Неоромантизм зберіг риси
Описание слайда:

Неоромантизм національна течія української літератури. Неоромантизм зберіг риси класичного романтизму, зокрема конфлікт з дійсністю, який породжував гострий напружений сюжет.

№ слайда 19 Неоромантичним творам властиві динамізм, драматизм, вольове начало, загострений
Описание слайда:

Неоромантичним творам властиві динамізм, драматизм, вольове начало, загострений патріотизм, увага до національно-суспільних проблем, різке заперечення комуністичного тоталітаризму, туга за героїзмом, уславлення активної людини

№ слайда 20 Відмінності від класичного романтизму : ідеали представляються в яскравих художн
Описание слайда:

Відмінності від класичного романтизму : ідеали представляються в яскравих художніх образах; виняткові герої у виняткових обставинах; зосереджується увага на дослідженні внутрішнього світу людини; використовуються засоби символіки, гіперболізація, гра кольорів і півтонів, усе багатство ритміки і строфіки

№ слайда 21 Приклади неоромантичних творів Ольга Кобилянська “ Людина ”, “ Царівна ” Іван Фр
Описание слайда:

Приклади неоромантичних творів Ольга Кобилянська “ Людина ”, “ Царівна ” Іван Франко “ Украдене щастя ”, “ Мойсей ”, “ Зів’яле листя ” Леся Українка “ Лісова пісня ”

№ слайда 22 Неореалізм (від грец. neos —новий і лат. realis — суттєвий, дійсний) — стильова
Описание слайда:

Неореалізм (від грец. neos —новий і лат. realis — суттєвий, дійсний) — стильова течія в українській літературі, яка утвердилася у 20-ті роки XX століття, розвинулася з класичного реалізму.

№ слайда 23 Особливості неореалізму      - поглиблений психологізм; - заглиблення у внутрішн
Описание слайда:

Особливості неореалізму      - поглиблений психологізм; - заглиблення у внутрішній світ персонажа для самодостатнього осмислення його як людини;       - суперечності у творах цього стилю виступають (переважно на підтекстовому рівні) як вияви понадчасового конфлікту добра і зла, світла і темряви;  - автор намагається зрозуміти і об'єктивно подати позицію кожної зі сторін досліджуваного конфлікту.         

№ слайда 24 Найякравіше неореалізм виявився у творчості Володимира Винниченка Валер’яна Підм
Описание слайда:

Найякравіше неореалізм виявився у творчості Володимира Винниченка Валер’яна Підмогильного Бориса Антоненка-Давидовича

№ слайда 25 Експересіонізм (лат. expression — вираження) — утвердився в Німеччині на початку
Описание слайда:

Експересіонізм (лат. expression — вираження) — утвердився в Німеччині на початку XX століття.  Основні принципи -суб’єктивність експеримент новизна відмова зображувати дійсність правдоподібно

№ слайда 26 Характерні риси експресіонізму Увага до внутрішнього світу людини, наголошення н
Описание слайда:

Характерні риси експресіонізму Увага до внутрішнього світу людини, наголошення на авторському світосприйнятті, нервова емоційність, фрагментарність оповіді, застосування символів,гротеску тощо.

№ слайда 27 Експересіонізм в живописі Едвард Мунк “ Крик” Найхарактернішим для експресіонізм
Описание слайда:

Експересіонізм в живописі Едвард Мунк “ Крик” Найхарактернішим для експресіонізму образом Й. Бехер вважав "напружений, відкритий в екстазі рот".

№ слайда 28 Елементи експресіонізму в своїй творчості використовували Василь Стефаник Микола
Описание слайда:

Елементи експресіонізму в своїй творчості використовували Василь Стефаник Микола Хвильовий Олександр Довженко Валер’ян Підмогильний

№ слайда 29 Підготувала вчитель української мови та літератури Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступені
Описание слайда:

Підготувала вчитель української мови та літератури Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради Гулак Маргарита Вікторівна

№ слайда 30 Посилання Основи літературознавства - Ференц Н.С. Професія-вчитель літератури –Ч
Описание слайда:

Посилання Основи літературознавства - Ференц Н.С. Професія-вчитель літератури –Чередник Т.П. Усі українські письменники - Хізова Ю.І., Щоголева В.В. Шаблон http://pedsovet.su Курбанова І.Б. Фон (текстура кожи) http://fotobg.ru/upload/leather_texture368.jpg Фон (бумага) http://i014.radikal.ru/0801/bf/a1af9eaa1ac8.png Уголок http://www.lenagold.ru/fon/clipart/u/ugol/ugol28.png Геральдическая лилия для маркированного списка http://www.trafaret-shop.ru/img/cat/item/0171-01_med.jpg

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru