PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Информатика / Прикладная математика
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Прикладная математика


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Прикладная математика


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Спеціальність “Прикладна математика” Горлівського технікуму Донецького національ
Описание слайда:

Спеціальність “Прикладна математика” Горлівського технікуму Донецького національного університету

№ слайда 2 Історія Горлівського технікуму Донецького національного університету
Описание слайда:

Історія Горлівського технікуму Донецького національного університету

№ слайда 3 Історія Горлівського технікуму Донецького національного університету
Описание слайда:

Історія Горлівського технікуму Донецького національного університету

№ слайда 4 Історія Горлівського технікуму Донецького національного університету   Згід
Описание слайда:

Історія Горлівського технікуму Донецького національного університету   Згідно з наказом Міністерства освіти України від 20.06.97 № 218 „Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Mінicтepcтвy освіти” технікум увійшов до складу Донецького національного університету.   За роки існування закладу освіти випущено понад 26000 фахівців різних спеціальностей. У структурі технікуму два відділення (денне, заочне), одинадцять циклових комісій, навчальнімайстерні, бібліотека з читальним залом, навчальний гірничий полігон, спортивні зали, музей.

№ слайда 5 Адміністрація Горлівського технікуму Донецького національного університету Дирек
Описание слайда:

Адміністрація Горлівського технікуму Донецького національного університету Директор Гродзинський Петро Якович

№ слайда 6 Заступник директора з навчальної роботи Заступник директора з навчальної роботи
Описание слайда:

Заступник директора з навчальної роботи Заступник директора з навчальної роботи Євсєєва Олена Вікторівна

№ слайда 7
Описание слайда:

№ слайда 8 Історія виникнення спеціальності “Прикладна математика”
Описание слайда:

Історія виникнення спеціальності “Прикладна математика”

№ слайда 9 Спеціальність “Прикладна математика” на базі Горлівського технікуму Донецького н
Описание слайда:

Спеціальність “Прикладна математика” на базі Горлівського технікуму Донецького національного університету була створена у 2001 році за ініціативою адміністрації технікуму

№ слайда 10
Описание слайда:

№ слайда 11 Загальна інформація про діяльність спеціальності Підготовка фахівців зі спеціаль
Описание слайда:

Загальна інформація про діяльність спеціальності Підготовка фахівців зі спеціальності 5.04030101 “Прикладна математика” проводиться згідно з ліцензією серії АА № 627464 від 20.01.2004 року за видом освітньої діяльності – підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”. Згідно з наказом директора технікуму “Про створення циклових комісій” від 20.01.2004 року № 38/0 безпосередню навчальну підготовку студентів спеціальності здійснює циклова комісія інформаційних технологій та прикладної математики.

№ слайда 12 Навчальний процес на спеціальності “Прикладна математика”забезпечується викладач
Описание слайда:

Навчальний процес на спеціальності “Прикладна математика”забезпечується викладачами циклової комісії інформаційних дисциплін та прикладної математики

№ слайда 13
Описание слайда:

№ слайда 14 СТАНДАРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» ГОРЛІВСЬКОГО ТЕХНІКУМУ ДОНЕЦЬКОГО
Описание слайда:

СТАНДАРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» ГОРЛІВСЬКОГО ТЕХНІКУМУ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№ слайда 15 Мета і задачі діяльності спеціальності “Прикладна математика” Мета діяльності сп
Описание слайда:

Мета і задачі діяльності спеціальності “Прикладна математика” Мета діяльності спеціальності “Прикладна математика” забезпечення найкращіх умов, необхідних для отримання студентами неповної вищої освіти, підготовка висококваліфікованих фахівців для підприємств України. Задачі діяльності: Здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і відповідає стандартам вищої освіти; Здійснення культурно-виховної та оздоровчої діяльності, забезпечення культурного і духовного розвитку студентів, їх виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України; Забезпечення виконання державного замовлення та угод підприємств-работодавців на підготовку фахівців з вищою освітою; Вивчення попиту на фахівців, підготовка яких реалізується на спеціальності і сприяння працевлаштуванню випускників.

№ слайда 16 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника спеціальності “Прикладна матем
Описание слайда:

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника спеціальності “Прикладна математика” Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника спеціальності “Прикладна математика” ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ: Молодший спеціаліст ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 0403 «Системні науки та кібернетика» НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 6.040301 «Прикладна математика» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 5.04030101 «Прикладна математика» ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: неповна вища освіта КВАЛІФІКАЦІЯ: 3121 Технік-програміст ПРЕДМЕТНА ГАЛУЗЬ ДІЯЛЬНОСТІ: Участь у розробці систем математичного і програмного забезпечення розв’язку виробничих і технічних завдань

№ слайда 17 Опис кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Знання: широкі спеціалізовані
Описание слайда:

Опис кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Знання: широкі спеціалізовані фактологічні та теоретичні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності, розуміння (усвідомлення) рівня цих знань. Уміння: розв'язання типових спеціалізованих задач широкого спектра, що передбачає ідентифікацію та використання інформації для прийняття рішень; планування, зокрема розподіл ресурсів, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб. Комунікація: взаємодія, співробітництво з широким колом осіб (колеги, керівники, клієнти) для провадження професійної або навчальної діяльності. Автономність і відповідальність: здійснення обмежених управлінських функцій та прийняття рішень у звичних умовах з елементами непередбачуваності; покращення результатів власної навчальної та/або професійної діяльності і результатів діяльності інших; здатність до подальшого навчання з деяким рівнем автономності.

№ слайда 18 ТЕРМІН НАВЧАННЯ: ТЕРМІН НАВЧАННЯ: денне відділення - 3 роки 10 місяців (на базі
Описание слайда:

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: ТЕРМІН НАВЧАННЯ: денне відділення - 3 роки 10 місяців (на базі 9-10 класів); денне відділення – 2 роки 10 місяців (на базі 11 класів); заочне відділення -1 рік 10 місяців (на базі професійної технічної освіти). ПО ЗАКІНЧЕННІ НАВЧАННЯ ВИПУСКНИКИ ОТРИМУЮТЬ ДИПЛОМИ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА Випускник спеціальності “Прикладна математика” здатний виконувати роботу за професією і може займати наступні первинні посади: технік-програміст фахівець з інформаційних технологій фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення фахівець з розроблення комп’ютерних програм фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)

№ слайда 19 ОСНОВНІ НІПРЯМИ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСНОВНІ НІПРЯМИ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНО
Описание слайда:

ОСНОВНІ НІПРЯМИ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСНОВНІ НІПРЯМИ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» ГОРЛІВСЬКОГО ТЕХНІКУМУ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№ слайда 20 МАТЕМАТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ Лінійна алгебра та аналітична геометрія Теорія ймовірност
Описание слайда:

МАТЕМАТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ Лінійна алгебра та аналітична геометрія Теорія ймовірності та математична статистика Математичний аналіз Диференційні рівняння Дискретна математика Теорія функції комплексної змінної Рівняння математичної фізики Чисельні методи Методи оптимізації Теорія систем і керування

№ слайда 21 ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ: Операційні системи та системне програмуван
Описание слайда:

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ: Операційні системи та системне програмування Обчислювальні системи, мережі та комп’ютерні комунікації Моделювання виробничих та економічних процесів Інтегровані пакети прикладних програм Алгоритмічні мови та програмування Бази даних та інформаційні системи Інженерна та комп’ютерна графіка Спеціалізація з програмування Архітектура ЕОМ

№ слайда 22 Державна атестація випускників Нормативною формою державної атестації випускникі
Описание слайда:

Державна атестація випускників Нормативною формою державної атестації випускників спеціальності “Прикладна математика” є державний комплексний екзамен з дисциплін «Чисельні методи», «Моделювання виробничих і економічних процесів», «Алгоритмічні мови та програмування», «Бази даних та інформаційні системи». Діагностика якості підготовки молодших спеціалістів здійснюється державною атестаційною комісією у терміни, що передбачені навчальним планом спеціальності.

№ слайда 23 За період існування на спеціальності За період існування на спеціальності «Прикл
Описание слайда:

За період існування на спеціальності За період існування на спеціальності «Прикладна математика» навчались і навчаються 428 студентів у 21 групі

№ слайда 24 Найкращі студенти спеціальності “Прикладна математика”
Описание слайда:

Найкращі студенти спеціальності “Прикладна математика”

№ слайда 25
Описание слайда:

№ слайда 26
Описание слайда:

№ слайда 27
Описание слайда:

№ слайда 28 Студенти спеціальності приймають участь в професійних олімпіадах та конкурсах рі
Описание слайда:

Студенти спеціальності приймають участь в професійних олімпіадах та конкурсах різних рівнів, серед яких виділяються наступні: VІІ Міжнародна олімпіада “ІТ-Планета”; Регіональна олімпіада з інформатики та комп'ютерних технологій (ст. Демидюк Станіслав, Рядненко Анна посіли І місце); Обласна олімпіада з інформатики та комп'ютерних технологій (ст. Демидюк Станіслав, Рядненко Анна посіли І місце) Всеукраїнська олімпіада з інформатики та комп'ютерних технологій (ст. Демидюк Станіслав посів ІІ місце) Науково-практичні студентські конференції регіонального та всеукраїнського рівня з інформаційних технологій

№ слайда 29 Актуальність спеціальності Актуальність спеціальності “Прикладна математика”
Описание слайда:

Актуальність спеціальності Актуальність спеціальності “Прикладна математика”

№ слайда 30 Існування людини у сучасному насиченому Існування людини у сучасному насиченому
Описание слайда:

Існування людини у сучасному насиченому Існування людини у сучасному насиченому інформаційному просторі неможливе без знання передових інформаційних технологій. Розвиток інформаційних технологій неможливий без фундаментальних знань сукупності сучасних математичних методів аналізу та синтезу систем і процесів, а також без володіння обчислювальною технікою на високому професійному рівні. Саме спеціальність «Прикладна математика» забезпечує інтегровану підготовку кадрів, які найбільш повно відповідають сучасним уявленням щодо вимог до спеціалістів у фері ІТ-технологій.

№ слайда 31 Студенти даної спеціальності отримують підготовку високого рівня, орієнтовану на
Описание слайда:

Студенти даної спеціальності отримують підготовку високого рівня, орієнтовану на практичне застосування математичних методів та засобів сучасних ІТ-технологій у розв’язуванні широкого кола інженерних задач у різних сферах діяльності: виробничій, економічній, екологічній, банківській і т.д.

№ слайда 32 Протягом навчання студенти отримують фундаментальну Протягом навчання студенти о
Описание слайда:

Протягом навчання студенти отримують фундаментальну Протягом навчання студенти отримують фундаментальну комп’ютерну та математичну підготовку, у поєднанні з вмінням ставити, аналізувати та ефективно розв’язувати сучасні прикладні проблеми, отримують знання, пов’язані з обробкою та аналізом даних, моделюванням та прогнозуванням розвитку економічних, фізичних та біологічних систем і процесів, у галузі захисту інформації в, банківській системі, системах електронної комерції.

№ слайда 33 Випускники спеціальності «Прикладна математика» Випускники спеціальності «Прикла
Описание слайда:

Випускники спеціальності «Прикладна математика» Випускники спеціальності «Прикладна математика» зможуть успішно працювати там, де вимагається глибока теоретична і практична підготовка з математики, вміння максимально використовувати інтелектуальні можливості персональних комп’ютерів і виконувати роботу, пов’язану з математичними та алгоритмічними методами розробки прикладних програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій.

№ слайда 34 Затребуваність професії IT фахівця на кінець 2014 року Затребуваність професії I
Описание слайда:

Затребуваність професії IT фахівця на кінець 2014 року Затребуваність професії IT фахівця на кінець 2014 року

№ слайда 35 Після завершення навчання на спеціальності “Прикладна математика” студенти продо
Описание слайда:

Після завершення навчання на спеціальності “Прикладна математика” студенти продовжують навчання на 3 курсі спеціальності “Прикладна математика” Донецького національного університету, на 2 курсі спеціальності “Прикладна математика” Харківського національного університету радіоелектроніки та в інших вишах ІІІ-ІV рівнів акредитації України

№ слайда 36 Дякуємо Дякуємо за увагу!
Описание слайда:

Дякуємо Дякуємо за увагу!

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru